Επισκόπηση τυπικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One

Σε αυτήν τη σελίδα

Γνωριμία με το τυπικό Ασύρματο χειριστήριο Xbox One

Γνωριμία με το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One
Το χειριστήριο της κονσόλας Xbox One έχει πολλές από τις δυνατότητες του χειριστηρίου της κονσόλας Xbox 360, συν κάποιες νέες λειτουργίες.

Συμβατότητα χειριστηρίου Xbox One
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία χειριστηρίων τρίτων κατασκευαστών με την κονσόλα Xbox One.

Ενημέρωση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One
Μάθετε πώς να ενημερώσετε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One, ώστε να χρησιμοποιήσετε τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One και να βελτιώσετε το χειριστήριο.

Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης του τυπικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One

Σύνδεση ενός Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One στην κονσόλα
Η σύνδεση ενός ασύρματου χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox One είναι ταχύτατη. Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.

Προσαρμογή ενός τυπικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One με την εφαρμογή Xbox Accessories
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Xbox Accessories για προσαρμογή και διαμόρφωση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One.

Τρόπος αντιστοίχισης προφίλ με ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox One
Μάθετε πώς μπορείτε να αντιστοιχίσετε προφίλ με το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One, ώστε το προφίλ σας να ελέγχει τη δράση στην κονσόλα Xbox One.

Τρόπος ελέγχου της στάθμης ισχύος της μπαταρίας στο χειριστήριο Xbox One
Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One οποιαδήποτε στιγμή. Μάθετε πώς.

Σύνδεση του καλωδίου φόρτισης για χρήση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One χωρίς μπαταρίες
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο ως ενσύρματο χειριστήριο με το καλώδιο φόρτισης.

Χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One
Μάθετε ποιο είδος επαναφορτιζόμενων μπαταριών συνιστάται για το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.

Χρήση μπαταριών AA στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση μπαταριών AA στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.

Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One
Μάθετε πώς να ενημερώσετε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One, ώστε να χρησιμοποιήσετε τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One και να βελτιώσετε το χειριστήριο.

Σύνδεση Ακουστικών συνομιλίας Xbox One στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One
Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε τα Ακουστικά συνομιλίας Xbox One με το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One. Μάθετε πώς.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του τυπικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One

Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One αποσυνδέεται ή δεν μπορεί να συνδεθεί
Βρείτε λύσεις, αν δεν μπορείτε να συγχρονίσετε το χειριστήριο Xbox One με την κονσόλα σας ή αν δεν μπορείτε να διατηρήσετε τη σύνδεση μεταξύ του χειριστηρίου και της κονσόλας Xbox One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημέρωσης του Χειριστηρίου Xbox One
Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του Χειριστηρίου και του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One.

Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί σωστά
Μάθετε τι να κάνετε, αν το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί σωστά ή αν κάποιο εξάρτημά του έχει χαλάσει.

Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν ενεργοποιείται
Αντιμετωπίστε το πρόβλημα, αν το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν ενεργοποιείται.

Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One απενεργοποιείται
Λάβετε βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων, αν το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One απενεργοποιείται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων κουμπιών σε χειριστήρια Xbox One
Λάβετε βοήθεια για τα κουμπιά του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One και του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox Elite.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Επισκόπηση τυπικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;