Γνωρίστε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One

Η κάτοψη και το μπροστινό μέρος του ασύρματου χειριστηρίου

Μπροστινό μέρος του αρχικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One. Αρχικό Ασύρματο χειριστήριο Xbox One Μπροστινό μέρος του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One. Ασύρματο χειριστήριο Xbox One

1 Αριστερός μοχλός
2 Αριστερό μπροστινό κουμπί
3 Κουμπί προβολής
4 Θύρα φόρτισης USB
5 Κουμπί Xbox
6 Κουμπί Menu
7 Δεξιό μπροστινό κουμπί
8 Πληκτρολόγιο κατεύθυνσης (D-pad)

9 Θύρα επέκτασης
10 Δεξιός μοχλός
16 Θύρα 3,5 mm
X Κουμπί X
Y Κουμπί Y
A Κουμπί A
B Κουμπί B

Αριστερός μοχλός  (1) και δεξιός μοχλός  (10): Αυτά είναι μικρά joystick που υψώνονται πάνω από την επιφάνεια του χειριστηρίου, με κοίλα ελαστικά μαξιλαράκια. Ο αριστερός μοχλός βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά της πρόσοψης του χειριστηρίου και ο δεξιός μοχλός βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της πρόσοψης. Οι μοχλοί χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση με παιχνίδια, εφαρμογές και το περιβάλλον εργασίας της κονσόλας Xbox One. Αυτοί οι μοχλοί κινούνται κατευθυντικά και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κουμπιά με δυνατότητα κλικ αν τους πιέσετε.

Αριστερό μπροστινό κουμπί  (2) και δεξιό μπροστινό κουμπί  (7): Αυτά είναι ορθογώνια πιεζόμενα στοιχεία ελέγχου που βρίσκονται στο επάνω μέρος του χειριστηρίου, στα αριστερά και τα δεξιά της θύρας φόρτισης USB. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση με παιχνίδια, εφαρμογές και το περιβάλλον εργασίας της κονσόλας Xbox One. Συχνά χρησιμοποιούνται ως επιταχυντές για μετάβαση από μία ενότητα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε μία άλλη, αλλά έχουν διάφορες λειτουργίες ανάλογα με το παιχνίδι.

Κουμπί προβολής  (3): Αυτό το κουμπί βρίσκεται κάτω αριστερά σε σχέση με το κουμπί Xbox (περίπου στη θέση του δείκτη ενός ρολογιού που δείχνει 7 η ώρα). Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να εστιάσετε σε μια δραστηριότητα του παιχνιδιού ή της εφαρμογής, όπως να εμφανίσετε ένα χάρτη σε ένα παιχνίδι ρόλων ή να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή διευθύνσεων του Internet Explorer. Οι λειτουργίες αυτού του κουμπιού ποικίλλουν ανάλογα με την εφαρμογή ή το παιχνίδι.

Θύρα φόρτισης USB (4): Αυτή η θύρα βρίσκεται στην επάνω πλευρά του χειριστηρίου πάνω από το κουμπί Xbox. Πρόκειται για μια βαθουλωμένη θύρα mini USB, η οποία συνδέει το ασύρματο χειριστήριο με την κονσόλα μέσω ενός καλωδίου mini USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με το Κιτ φόρτισης κατά το παιχνίδι Xbox One.

Κουμπί Xbox (5)  (5): Αυτό το κουμπί βρίσκεται στην επάνω πλευρά της πρόσοψης του χειριστηρίου (περίπου στη θέση του δείκτη ενός ρολογιού που δείχνει 12 η ώρα). Είναι ελαφρώς βαθουλωμένο και στρογγυλό. Έχει πολλές λειτουργίες:

  • Όταν το χειριστήριο ή η κονσόλα είναι απενεργοποιημένα, κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα. Αν η κονσόλα είναι ήδη ενεργοποιημένη και το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο.
  • Όταν το χειριστήριο και η κονσόλα είναι ήδη ενεργοποιημένα, κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την κονσόλα.
  • Όταν το χειριστήριο και η κονσόλα είναι ήδη ενεργοποιημένα, πιέστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας βόμβος και κατόπιν ενεργοποιήστε τον Αφηγητή ή τον μεγεθυντικό φακό. Ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση του Αφηγητή στην κονσόλα Xbox One για περισσότερες πληροφορίες.
  • Όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα, πιέστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ανοίξετε τον οδηγό.
  • Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο με μια συσκευή Windows 10, αυτό το κουμπί ανοίγει τη γραμμή παιχνιδιών, αν το πιέσετε κατά το παιχνίδι στον υπολογιστή. Εξαίρεση: Κατά τη ροή παιχνιδιού μέσω της εφαρμογής Xbox για τα Windows 10, αν πιέσετε αυτό το κουμπί, θα επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη της εφαρμογής Xbox για τα Windows 10.

Κουμπί μενού  (6): Αυτό το κουμπί βρίσκεται κάτω δεξιά σε σχέση με το κουμπί Xbox (περίπου στη θέση του δείκτη ενός ρολογιού που δείχνει 5 η ώρα). Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογές του μενού ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής, όπως τις Ρυθμίσεις ή τη Βοήθεια, καθώς και σε εντολές στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, όπως το Enter ενός πληκτρολογίου.

Πληκτρολόγιο κατεύθυνσης  (8): Αυτό είναι ένα υπερυψωμένο κουμπί εναλλαγής σε σχήμα σταυρού που βρίσκεται ανάμεσα στον αριστερό και τον δεξιό μοχλό. Μετακινεί την εστίαση επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Χρησιμοποιείται για την αλληλεπίδραση με παιχνίδια, εφαρμογές και το περιβάλλον εργασίας της κονσόλας Xbox One.

Θύρα επέκτασης (9): Αυτή είναι μια βαθουλωμένη θύρα που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του χειριστηρίου. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση άλλων αξεσουάρ, όπως των Ακουστικών συνομιλίας Xbox One.

Θύρα 3,5 mm (16): Αυτή είναι μια βαθουλωμένη θύρα δίπλα στη θύρα επέκτασης στην κάτω πλευρά του χειριστηρίου. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συμβατών συσκευών ήχου 3,5 mm. Διατίθεται μόνο σε χειριστήρια που έχουν κυκλοφορήσει μετά τον Ιούνιο του 2015.

Κουμπιά A , B , X , Y  : Αυτά τα κουμπιά βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του χειριστηρίου. Το κουμπί Y βρίσκεται στη θέση του δείκτη ενός ρολογιού που δείχνει 12 η ώρα, ακολουθούμενο από τα κουμπιά B, A και X από τα δεξιά προς τα αριστερά. Χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση με παιχνίδια, εφαρμογές και το περιβάλλον εργασίας της κονσόλας Xbox One.

Το κάτω και το πίσω μέρος του ασύρματου χειριστηρίου

Πίσω μέρος του αρχικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One. Αρχικό Ασύρματο χειριστήριο Xbox One Πίσω μέρος του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One. Ασύρματο χειριστήριο Xbox One

2 Αριστερό μπροστινό κουμπί
4 Θύρα φόρτισης USB
7 Δεξιό μπροστινό κουμπί
9 Θύρα επέκτασης
11 Δεξιά σκανδάλη

12 Παράθυρο υπερύθρων
13 Κουμπί ασύρματης εγγραφής
14 Αριστερή σκανδάλη
15 Κάλυμμα μπαταρίας
16 Θύρα 3,5 mm

Αριστερό μπροστινό κουμπί   (2) και δεξιό μπροστινό κουμπί  (7): Αυτά είναι ορθογώνια πιεζόμενα στοιχεία ελέγχου που βρίσκονται στο επάνω μέρος του χειριστηρίου, στα αριστερά και τα δεξιά της θύρας φόρτισης USB. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση με παιχνίδια, εφαρμογές και το περιβάλλον εργασίας της κονσόλας Xbox One. Συχνά χρησιμοποιούνται ως επιταχυντές για μετάβαση από μία ενότητα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε μία άλλη, αλλά έχουν διάφορες λειτουργίες ανάλογα με το παιχνίδι.

Θύρα φόρτισης USB (4): Αυτή η θύρα βρίσκεται στην επάνω πλευρά του χειριστηρίου πάνω από το κουμπί Xbox. Πρόκειται για μια βαθουλωμένη θύρα mini USB, η οποία συνδέει το ασύρματο χειριστήριο με την κονσόλα μέσω ενός καλωδίου mini USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με το Κιτ φόρτισης κατά το παιχνίδι Xbox One.

Θύρα επέκτασης (9): Αυτή είναι μια βαθουλωμένη θύρα που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του χειριστηρίου. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση άλλων αξεσουάρ, όπως των Ακουστικών συνομιλίας Xbox One.

Παράθυρο υπερύθρων (IR) (12): Πίσω από το φιμέ πλαστικό που βρίσκεται δίπλα στη θύρα USB είναι κρυμμένες ενδεικτικές λυχνίες LED υπερύθρων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αυτόματη ζεύξη χρηστών με το χειριστήριο μέσω του αισθητήρα Kinect. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος αντιστοίχισης ενός λογαριασμού με ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.

Κουμπί ασύρματης εγγραφής (13): Αυτό το μικρό, ελαφρώς υπερυψωμένο κουμπί βρίσκεται στα αριστερά της θύρας USB, στην επάνω πλευρά του χειριστηρίου. Χρησιμοποιείται για την ασύρματη σύνδεση του πληκτρολογίου με μια κονσόλα και την εγγραφή κατά τη ζεύξη Bluetooth σε έναν υπολογιστή Windows 10. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση ενός Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One στην κονσόλα σας.

Δεξιά σκανδάλη   (11) και αριστερή σκανδάλη   (14): Βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα μπροστινά κουμπιά στην επάνω μπροστινή πλευρά του χειριστηρίου. Είναι πιεζόμενα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται συνήθως κατά το παιχνίδι. Συχνά δονούνται παρέχοντας ανάδραση κατά το παιχνίδι, αν και μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δόνηση στις ρυθμίσεις του χειριστηρίου.

Κάλυμμα θήκης μπαταρίας (15): Βρίσκεται στο κέντρο, στην πίσω πλευρά του χειριστηρίου.

Θύρα 3,5 mm (16): Αυτή είναι μια βαθουλωμένη θύρα δίπλα στη θύρα επέκτασης στην κάτω πλευρά του χειριστηρίου. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συμβατών συσκευών ήχου 3,5 mm. Διατίθεται μόνο σε χειριστήρια που έχουν κυκλοφορήσει μετά τον Ιούνιο του 2015.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Γνωρίστε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;