Συνήθεις ερωτήσεις για την προσβασιμότητα, την κονσόλα Xbox One και τον αισθητήρα Kinect

Βρείτε τις απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα, την κονσόλα Xbox One και τον αισθητήρα Kinect.

Θέματα

Σε αυτήν τη σελίδα

Μπορούν άτομα με ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιούν την κονσόλα Xbox One;

Στη Microsoft, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν τη διαδραστική ψυχαγωγία όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Η κονσόλα Xbox One προσφέρει στους χρήστες σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις. Χάρη στις φωνητικές εντολές, τις κινήσεις και το ασύρματο χειριστήριο, πολλές από τις δυνατότητες και τις επιλογές είναι πλέον πιο προσβάσιμες, διευρύνοντας τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες απολαμβάνουν τα παιχνίδια και την ψυχαγωγία στο Xbox.

Αναγνωρίζουμε ότι οι ικανότητες κάθε ατόμου είναι μοναδικές και ότι δεν έχουν όλοι οι χρήστες δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα παιχνίδια και τις εμπειρίες Xbox. Προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε την εμπειρία Xbox για όλους τους χρήστες. Ενθαρρύνουμε ενεργά τα σχόλια σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την τεχνολογία Xbox και Kinect, και τα λαμβάνουμε υπόψη όταν προγραμματίζουμε ενημερώσεις και νέες εκδόσεις των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Χρησιμοποιώ αναπηρική καρέκλα/πρέπει να παραμένω συνέχεια καθιστός. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την κονσόλα Xbox One;

Οι καθήμενοι χρήστες μπορούν να απολαύσουν διάφορες δυνατότητες και παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί για την κονσόλα Xbox One. Προς το παρόν, η ικανότητα του αισθητήρα Kinect που συμπεριλαμβάνεται στην κονσόλα Xbox One να αποκρίνεται σε καθήμενους χρήστες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το παιχνίδι και την εφαρμογή. Ορισμένα παιχνίδια και εμπειρίες αποκρίνονται καλύτερα σε καθήμενους παίκτες σε σχέση με άλλα. Οι προγραμματιστές μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους εφαρμογές και τα δικά τους παιχνίδια με τέτοιο τρόπο, ώστε κάποιοι χρήστες να μπορούν να παραλείπουν ή να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες με τις οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε τους εκδότες μας σε μια προσπάθεια να τους ενθαρρύνουμε να παρέχουν μια διασκεδαστική εμπειρία παιχνιδιού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ευρύτερου κοινού.

Μπορείτε να περιηγείστε στο περιβάλλον εργασίας χρήστη της κονσόλας Xbox One και να χρησιμοποιείτε το χειριστήριο για να απολαμβάνετε τις δωρεάν δυνατότητες ψυχαγωγίας του Xbox Live, όπως το Βίντεο Kinect, καθήμενοι ή όρθιοι.

Η κονσόλα Xbox One υποστηρίζει τη νοηματική γλώσσα;

Προς το παρόν, η κονσόλα Xbox One δεν υποστηρίζει τη νοηματική γλώσσα ως μορφή εισαγωγής εντολών στον αισθητήρα Kinect.

Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα αναγνώρισης ομιλίας και υπαγόρευσης της κονσόλας Xbox One;

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναγνώρισης ομιλίας, ανατρέξτε στο θέμα Φωνή και ψηφιακοί βοηθοί.

Σημείωση Οι φωνητικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Για μια λίστα με τις δυνατότητες της κονσόλας Xbox One και τις περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμες, ανατρέξτε στο θέμα Διαθεσιμότητα δυνατοτήτων κονσόλας Xbox One.

Έχω προβλήματα ομιλίας/έχω προφορά. Θα λειτουργεί η δυνατότητα αναγνώρισης ομιλίας και υπαγόρευσης στην περίπτωσή μου;

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της απόκρισης στις εντολές των χρηστών, η δυνατότητα αναγνώρισης φωνής στην κονσόλα Xbox One αποκρίνεται βάσει σχεδιασμού σε συγκεκριμένους τύπους ομιλίας. Αυτή η δυνατότητα περιορίζει τις ακούσιες αποκρίσεις στην οθόνη που προκαλούνται από τους ήχους του περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του συστήματος να ανιχνεύει και να αποκρίνεται σε ήχους και φωνές που δεν αντιστοιχούν στη βάση δεδομένων με τις αναγνωρισμένες φωνητικές εντολές.

Σημείωση Οι φωνητικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Για μια λίστα με τις δυνατότητες της κονσόλας Xbox One και τις περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμες, ανατρέξτε στο θέμα Διαθεσιμότητα δυνατοτήτων κονσόλας Xbox One.

Θα μπορώ να απολαύσω βίντεο και ταινίες στην κονσόλα Xbox One, ακόμα κι αν έχω προβλήματα ακοής;

Ναι. Η κονσόλα Xbox One επιτρέπει στην εφαρμογή Ταινίες και τηλεόραση να εμφανίζει κλειστές λεζάντες για τα βίντεο που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Οι λεζάντες παρέχονται από τους κατόχους του προγραμματισμού των βίντεο, όχι από τη Microsoft.

Διατίθενται λεζάντες για τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες;

Οι κάτοχοι του προγραμματισμού βίντεο καλούνται να παρέχουν λειτουργία κλειστής λεζάντας μέσω IP για όλη τη διάρκεια του προεγγεγραμμένου προγραμματισμού βίντεο, ανεξαιρέτως, που προβάλλεται στην αμερικανική τηλεόραση. Λεζάντες θα συνεχίσουν να προστίθενται σε επιπλέον προγράμματα σύμφωνα με τις οδηγίες της FCC.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω την κονσόλα Xbox One, ώστε να εμφανίζει κλειστές λεζάντες;

Για βίντεο που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής Ταινίες και τηλεόραση, καθώς και για πολλές εφαρμογές τρίτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της κονσόλας Xbox One προκειμένου να αναπαράγονται κλειστές λεζάντες όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Ακολουθούν οδηγίες για το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειστής λεζάντας στην κονσόλα Xbox One:

  1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
  2. Επιλέξτε System > Settings > Ease of Access.
  3. Επιλέξτε Closed Captioning.
  4. Επιλέξτε κάποιο από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι προτιμήσεις μου για τη λειτουργία κλειστής λεζάντας αποθηκεύονται στην κονσόλα Xbox One ή στον λογαριασμό Xbox;

Οι προτιμήσεις για τη λειτουργία κλειστής λεζάντας για βίντεο πρώτου κατασκευαστή και εφαρμογές τρίτων αποθηκεύονται συνήθως στην κονσόλα Xbox One. Ως αποτέλεσμα, οποιοδήποτε βίντεο με λεζάντες που αναπαράγεται στην κονσόλα ή στον υπολογιστή θα εμφανίζει τις λεζάντες. Για να απενεργοποιήσετε τις λεζάντες, ακολουθήστε τα προκαταρκτικά βήματα στην προηγούμενη ερώτηση και επιλέξτε Closed Captioning off.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις κλειστές λεζάντες, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος τροποποίησης των ρυθμίσεων για τις κλειστές λεζάντες στην κονσόλα Xbox One.

Σημειώσεις

  • Ορισμένες εφαρμογές τρίτων, όπως το Netflix, μπορούν να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας για τη λειτουργία κλειστής λεζάντας στις ρυθμίσεις λογαριασμού της συσκευής.
  • Αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Xbox για να εισέρχεστε σε μια κονσόλα Xbox One που δεν είναι δική σας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για τη λειτουργία κλειστής λεζάντας σε αυτήν την κονσόλα ή τον υπολογιστή, όπως ακριβώς κάνατε και στη δική σας κονσόλα ή υπολογιστή.

Πώς θα εμφανίζονται οι λεζάντες στην κονσόλα Xbox One;

Οι λεζάντες βίντεο στην κονσόλα Xbox One είναι παρόμοιες με τις κλειστές λεζάντες στην τηλεόραση και η κονσόλα τις εμφανίζει με τη μορφή κειμένου μπροστά από το βίντεο που βλέπετε στην οθόνη. Αφού ενεργοποιηθούν οι κλειστές λεζάντες, η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις κλειστές λεζάντες θα εμφανίζει λευκό κείμενο σε μαύρο φόντο.

Για να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά των λεζαντών που εμφανίζονται στην οθόνη, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος τροποποίησης των ρυθμίσεων για τις κλειστές λεζάντες στην κονσόλα Xbox One.

Πρέπει να είμαι συνδεδεμένος στο Internet για να παρακολουθήσω βίντεο με κλειστές λεζάντες;

Όχι. Όταν αγοράζετε και λαμβάνετε βίντεο με λεζάντες μέσω της εφαρμογής Ταινίες και τηλεόραση, ολόκληρο το αρχείο, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για κλειστές λεζάντες, αποθηκεύεται στην κονσόλα Xbox One, είτε έχετε ενεργοποιήσει τις κλειστές λεζάντες μέσω της κονσόλας είτε όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν και απαιτείται σύνδεση στο Internet για τη λήψη του βίντεο στην κονσόλα, δεν είναι απαραίτητο να είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή στο Xbox Live για να παρακολουθήσετε το βίντεο με κλειστές λεζάντες.

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω για να ζητήσω κλειστές λεζάντες για ένα βίντεο;

Οι λεζάντες παρέχονται από τους κατόχους του προγραμματισμού βίντεο, οι οποίοι συνήθως είναι τα κινηματογραφικά στούντιο ή τα τηλεοπτικά δίκτυα (ή οι μητρικές εταιρείες) που κατέχουν το περιεχόμενο του βίντεο. Για να ζητήσετε λεζάντες για μια συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή, επικοινωνήστε με τον κάτοχο του περιεχομένου.

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω, αν οι κλειστές λεζάντες δεν λειτουργούν σωστά;

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με κλειστές λεζάντες IP (Internet Protocol), επικοινωνήστε με τον Rob Sinclair, τον Υπεύθυνο προσβασιμότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για Θέματα προσβασιμότητας σε κλειστές λεζάντες της Microsoft ή χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες επικοινωνίας:
Rob Sinclair
Chief Accessibility Officer
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
Τηλέφωνο: (425) 882-8080
Φαξ: (425) 936-7329

Πώς προσελκύει η Microsoft τους χρήστες της κονσόλας Xbox One στην κοινότητα για θέματα προσβασιμότητας;

Στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε διαρκώς την εμπειρία με την κονσόλα Xbox One, ζητούμε τη συμμετοχή της κοινότητας προσβασιμότητας, για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την τεχνολογία Xbox και Kinect για όλους τους χρήστες. Επίσης, εκπαιδεύουμε τους εκδότες σχετικά με πώς να σχεδιάζουν τους τίτλους παιχνιδιών τους, ώστε να απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό, όπως τους χρήστες με σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες και εκείνους με ειδικές ανάγκες κατά το παιχνίδι. Τα μέλη της κοινότητας μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την ομάδα Πληροφοριών προσβασιμότητας Xbox.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα σχετικά με τη Microsoft και τη δέσμευσή της σχετικά με την προσβασιμότητα;

Επισκεφτείτε την τοποθεσία web Microsoft Accessibility.

Θα ήθελα να μιλήσω σε κάποιον στη Microsoft σχετικά με την περίπτωση προσβασιμότητας που αντιμετωπίζω σε σχέση με το Kinect. Σε ποιον μπορώ να μιλήσω;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα ή σχόλια για την κονσόλα Xbox One ή κάποιο προϊόν Xbox, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση xaccess@microsoft.com. Μέλος της ομάδας μας θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας ή θα σας παραπέμψει στο καταλληλότερο άτομο.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Συνήθεις ερωτήσεις για την προσβασιμότητα, την κονσόλα Xbox One και τον αισθητήρα Kinect" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;