Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης στην κονσόλα Xbox One

Προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης

Η κονσόλα Xbox One υποστηρίζει διάφορες ρυθμίσεις οθόνης. Επιλέξτε τις καλύτερες ρυθμίσεις για την τηλεόρασή σας, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε System > Settings.
 3. Επιλέξτε Display & sound και, στη συνέχεια, επιλέξτε Video output.
 4. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις οθόνης και εικόνας για την τηλεόρασή σας.

Σημειώσεις

Επεξήγηση των ρυθμίσεων οθόνης

Επεξήγηση των ρυθμίσεων οθόνης

Ανάλυση

Η κονσόλα Xbox One υποστηρίζει τις παρακάτω αναλύσεις. Αυτές οι αναλύσεις είναι οι τυπικές για τηλεοράσεις HDTV:

 • 720p
 • 1080p
 • 1440p (αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται, μόνο αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει 1440p)
 • 4K UHD (αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται, μόνο αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει 4K)

Η κονσόλα Xbox One θα πρέπει να επιλέξει αυτόματα την καταλληλότερη ρύθμιση για την τηλεόρασή σας.

Σημείωση Η κονσόλα θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση, αν δεν επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.

Ρυθμός ανανέωσης

Αν έχετε κονσόλα Xbox One S ή X και η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz μέσω HDMI, αυτή η ρύθμιση θα είναι διαθέσιμη στην περιοχή Display > Resolution.

Ο ρυθμός ανανέωσης είναι ο αριθμός των φορών ανά δευτερόλεπτο κατά τις οποίες μια τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή προβάλλει μια εικόνα. Οι ρυθμοί ανανέωσης μετρώνται συνήθως σε hertz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο). Μια οθόνη που παράγει μια εικόνα 60 φορές ανά δευτερόλεπτο έχει ρυθμό ανανέωσης 60Hz και αυτός είναι ο προεπιλεγμένος ρυθμός ανανέωσης για όλες τις κονσόλες Xbox One. Ωστόσο, αν η διαμόρφωσή σας πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις, μπορείτε να αυξήσετε τον ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz για την ανάλυση 1080p και 1440p.

Σημείωση

 • Η οθόνη σας πρέπει να υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz μέσω HDMI. Αν και ορισμένες οθόνες υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης 120Hz μέσω DisplayPort, ενδέχεται να μην τον υποστηρίζουν μέσω HDMI.
 • Ο ρυθμός ανανέωσης 120Hz είναι διαθέσιμος μόνο για 1080p και 1440p. Αν αλλάξετε την ανάλυση σε 4K UHD ή 720p, ο ρυθμός ανανέωσης θα οριστεί στα 60Hz από προεπιλογή.
 • Αν η κονσόλα σας έχει ρυθμιστεί για 4K UHD και αλλάξετε τον ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, η ανάλυσή σας θα υποβαθμιστεί στην υψηλότερη ανάλυση που διατίθεται για την οθόνη σας.

Επεξήγηση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις ρυθμίσεις βίντεο από την επιλογή Advanced.

Λειτουργίες βίντεο

Με τις λειτουργίες βίντεο, οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μπορούν να παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις οθόνης του συστήματος, ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των παρακάτω τύπων περιεχομένου βίντεο:

Allow 50Hz

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στην κονσόλα Xbox One να αποδώσει ένα σήμα 50Hz, αν η πηγή εικόνας έχει κωδικοποίηση 50Hz. Αυτός είναι ένας τυπικός ρυθμός ανανέωσης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και σε πολλά μέρη της Ασίας.

Allow 24Hz

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να προβάλλετε τις ταινίες σας σε ρυθμό ανανέωσης 24Hz, που είναι ο φυσιολογικός ρυθμός καρέ για την παρακολούθηση ταινιών.

Allow auto low-latency mode

Με την αυτόματη λειτουργία χαμηλού λανθάνοντος χρόνου (γνωστή και ως "λειτουργία παιχνιδιού"), η κονσόλα μπορεί να δώσει εντολή στην οθόνη να αλλάξει τη λειτουργία λανθάνοντος χρόνου όταν ανοίξετε ένα παιχνίδι και κατόπιν, μετά το κλείσιμο του παιχνιδιού, να επιστρέψει στην προηγούμενη λειτουργία.

Σημείωση Για να επιτευχθεί η λειτουργία χαμηλού λανθάνοντος χρόνου, απενεργοποιούνται οι δυνατότητες επεξεργασίας της τηλεόρασης, οι οποίες διαφορετικά θα δημιουργούσαν λανθάνοντα χρόνο. Η απενεργοποίηση αυτών των δυνατοτήτων επεξεργασίας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εικόνας: τα χρώματα HDR μπορεί να εμφανίζονται ξεθωριασμένα και η αντίθεση και ο οπίσθιος φωτισμός μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά εξαιτίας του χαμηλού λανθάνοντος χρόνου. Απενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα, αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα εικόνας.

Allow variable refresh rate

Η τεχνολογία μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης (VRR) χρησιμοποιείται για τη δυναμική προσαρμογή του ρυθμού ανανέωσης της οθόνης στη στιγμή, κάτι που μειώνει την παραμόρφωση και τα προβλήματα γραφικών της οθόνης ενώ παίζετε παιχνίδια. Η τεχνολογία VRR είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια τηλεόραση που υποστηρίζει HDMI-VRR ή AMD FreeSync.

Σημείωση Με την τεχνολογία VRR ενεργοποιημένη, τα αποσπάσματα παιχνιδιού και οι μεταδόσεις μπορεί να εμφανίζονται με διακοπές ή παραμορφωμένα στην οθόνη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ρυθμός ανανέωσης αναπαραγωγής του θεατή είναι κλειδωμένος ενώ ο ρυθμός ανανέωσης του ενεργού παίκτη παρουσιάζει διακυμάνσεις. Η τεχνολογία VRR μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα προβολής, αν το σήμα βίντεο διέρχεται από δέκτη ήχου/εικόνας (AVR). Αν παρατηρήσετε προβλήματα προβολής, μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία VRR ή να παρακάμψετε τον δέκτη AVR και να συνδέσετε το HDMI απευθείας στην οθόνη σας.

Allow 3D

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε δίσκους Blu-ray 3D στην κονσόλα Xbox One.

Σημείωση Η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει δυνατότητα προβολής 3D, προκειμένου να παρακολουθήσετε περιεχόμενο 3D.

Allow YCC 4:2:2

 • Αν η επιλογή YCC 4:2:2 είναι απενεργοποιημένη και αντιμετωπίζετε προβλήματα βίντεο HDMI, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε.
 • Αν η επιλογή YCC 4:2:2 είναι ενεργοποιημένη και αντιμετωπίζετε προβλήματα βίντεο HDMI, δοκιμάστε να την απενεργοποιήσετε.

Allow 4K

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να προβάλλετε εγγενές περιεχόμενο 4K στην οθόνη σας όταν είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας.

Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την ανάλυση της κονσόλας σε 4K για την αναπαραγωγή περιεχομένου 4K. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κονσόλα σε άλλη ανάλυση, π.χ. 1080p, και όταν ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή απαιτεί 4K (και εφόσον η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία 4K που χρειάζεται), θα μεταβαίνει αυτόματα σε 4K. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να αναπαράγετε περιεχόμενο 1080p στην εγγενή του ανάλυση, αλλά και να απολαμβάνετε παράλληλα την ανάλυση 4K κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου 4K.

Allow HDR10

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να προβάλλετε περιεχόμενο HDR10 όταν είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας.

Το HDR σημαίνει High Dynamic Range, δηλαδή Υψηλό δυναμικό εύρος. Με το HDR10 στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S, η τηλεόρασή σας μπορεί να προβάλει πιο έντονα χρώματα και πιο πλούσια αντίθεση, που σημαίνει ότι η εικόνα θα φαίνεται πιο ζωντανή και ρεαλιστική σε σχέση με μια κανονική τηλεόραση HDTV.

Ανατρέξτε στο θέμα HDR στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S για περισσότερες πληροφορίες.

Allow Dolby Vision

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να προβάλλετε περιεχόμενο Dolby Vision όταν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες εφαρμογές.

Το Dolby Vision είναι ένας δεύτερος τύπος του προτύπου HDR. Με το Dolby Vision στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S, η τηλεόρασή σας μπορεί να προβάλλει πιο έντονα χρώματα και πιο πλούσια αντίθεση, που σημαίνει ότι η εικόνα θα φαίνεται πιο ζωντανή και ρεαλιστική σε σχέση με μια κανονική τηλεόραση HDTV κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών βίντεο στις οποίες το περιεχόμενο HDR έχει κωδικοποιηθεί σε Dolby Vision.

Σημείωση Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες τηλεοράσεις Dolby Vision, επισκεφτείτε την τοποθεσία https://www.dolby.com/us/en/categories/tv/dolby-vision-xbox-compatible.pdf.

Πιστότητα βίντεο και υπερσάρωση

Connection

Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις για το χειρισμό του εντοπισμού των διαθέσιμων αναλύσεων. Μπορείτε να καθορίσετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις σύνδεσης τηλεόρασης:

 • Auto-detect. Σας συνιστούμε να αφήσετε τη σύνδεση της τηλεόρασης σε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε η κονσόλα Xbox One να επιλέγει την ανάλυση οθόνης με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την τηλεόραση.
 • DVI. Σας συνιστούμε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση μόνο αν χρησιμοποιείτε μετατροπέα HDMI σε DVI.
  Σημείωση Αν επιλέξετε τη ρύθμιση DVI, ο ήχος HDMI θα απενεργοποιηθεί. Δεν θα έχετε ήχο, εκτός και αν χρησιμοποιείτε οπτική είσοδο ήχου.
 • HDMI. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, αν γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ανάλυση που υποστηρίζεται και από την κονσόλα και από την τηλεόρασή σας, αλλά η ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.
  Σημείωση Αν επιλέξετε μια ανάλυση που δεν υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Color depth

Το βάθος χρώματος είναι ο αριθμός των bit δεδομένων χρώματος που εμφανίζονται ανά pixel. Τα πραγματικά χρώματα χρησιμοποιούν 24 bit δεδομένων χρώματος για αναπαράσταση των τριών χρωμάτων RGB. Αν γνωρίζετε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει βαθύ χρώμα, μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερη τιμή για το βάθος χρώματος.

Color space

Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να αφήσετε τη ρύθμιση για το χρωματικό χώρο στην επιλογή Standard (Recommended). Αυτή η επιλογή ορίζει το σήμα σε "RGB Limited", που είναι το πρότυπο εκπομπής για περιεχόμενο βίντεο και προορίζεται για χρήση με τηλεοράσεις.

Overscan border

Οι προγραμματιστές μπορούν να προσθέσουν ένα περίγραμμα στις εφαρμογές, ώστε να μην βγαίνουν εκτός οθόνης. Έτσι, μπορούν να δημιουργούν την καλύτερη εμπειρία για τις εφαρμογές τους και η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, αλλά η εμπειρία σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την οθόνη σας και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μια εφαρμογή χωρίς περίγραμμα. Σας συνιστούμε να αφήσετε αυτήν τη δυνατότητα ως έχει.

Επεξήγηση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Λεπτομέρειες τηλεόρασης 4K

Αυτό εντοπίζει τις δυνατότητες της τηλεόρασης και τους τύπους περιεχομένου που μπορεί να εμφανίσει σε 4K και HDR. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος των δυνατοτήτων 4K και HDR της τηλεόρασης στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S.

Calibrate HDTV

Η ρύθμιση "Calibrate HDTV" σάς επιτρέπει να ορίζετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αναλογία εικόνας, την ευκρίνεια, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και άλλες ρυθμίσεις. Μπορεί, επίσης, να χρειαστεί να προσαρμόσετε μερικές ρυθμίσεις στην τηλεόραση, επομένως ελέγξτε την τεκμηρίωση του κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε επιλογές του μενού στην τηλεόραση.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τηλεόρασής σας, για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή οπτική εμπειρία για παιχνίδια, ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μικρορύθμισης της τηλεόρασής σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή της τηλεόρασης.


Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;