Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης στην κονσόλα Xbox One

Προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης

Η κονσόλα Xbox One υποστηρίζει διάφορες ρυθμίσεις οθόνης. Επιλέξτε τις καλύτερες ρυθμίσεις για την τηλεόρασή σας, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε System.
 3. Επιλέξτε Settings.
 4. Επιλέξτε Display & sound και, στη συνέχεια, επιλέξτε Video output.
 5. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις οθόνης και εικόνας για την τηλεόρασή σας.

Σημειώσεις

Επεξήγηση των ρυθμίσεων οθόνης

Display

TV resolution

Η κονσόλα Xbox One υποστηρίζει τις παρακάτω αναλύσεις. Αυτές οι αναλύσεις είναι οι τυπικές για τηλεοράσεις HDTV:

 • 720p
 • 1080p
 • 4K UHD (Αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται, μόνο αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει 4K)

Η κονσόλα Xbox One θα πρέπει να επιλέξει αυτόματα την καταλληλότερη ρύθμιση για την τηλεόρασή σας.

Σημείωση Η κονσόλα θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση, αν δεν επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.

Calibrate HDTV

Η ρύθμιση "Calibrate HDTV" σάς επιτρέπει να ορίζετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αναλογία εικόνας, την ευκρίνεια, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και άλλες ρυθμίσεις. Μπορεί, επίσης, να χρειαστεί να προσαρμόσετε μερικές ρυθμίσεις στην τηλεόραση, επομένως ελέγξτε την τεκμηρίωση του κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε επιλογές του μενού στην τηλεόραση.

Σημείωση Ίσως θελήσετε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τηλεόρασής σας, για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή οπτική εμπειρία για παιχνίδια, ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μικρορύθμισης της τηλεόρασής σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή της τηλεόρασης.

Advanced video settings

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις ρυθμίσεις βίντεο από την οθόνη "Advanced video settings". Από εκεί, μπορείτε να επιλέξετε:

Σύνδεση τηλεόρασης

Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις για το χειρισμό του εντοπισμού των διαθέσιμων αναλύσεων. Μπορείτε να καθορίσετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις σύνδεσης τηλεόρασης:

 • Auto-detect. Σας συνιστούμε να αφήσετε τη σύνδεση της τηλεόρασης σε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε η κονσόλα Xbox One να επιλέγει την ανάλυση οθόνης με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την τηλεόραση.
 • DVI. Σας συνιστούμε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση μόνο αν χρησιμοποιείτε μετατροπέα HDMI σε DVI.
  Σημείωση Αν επιλέξετε τη ρύθμιση DVI, ο ήχος HDMI θα απενεργοποιηθεί. Δεν θα έχετε ήχο, εκτός και αν χρησιμοποιείτε οπτική είσοδο ήχου.
 • HDMI. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, αν γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ανάλυση που υποστηρίζεται και από την κονσόλα Xbox One και από την τηλεόρασή σας, αλλά η ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνεται στη λίστα. Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να επιλέγετε την ανάλυση που υποστηρίζεται από την κονσόλα και την τηλεόρασή σας.
  Σημείωση Αν επιλέξετε μια ανάλυση που δεν υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Λεπτομέρειες τηλεόρασης 4K

Αυτό εντοπίζει τις δυνατότητες της τηλεόρασης και τους τύπους περιεχομένου που μπορεί να εμφανίσει σε 4K και HDR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενότητα ανατρέξτε στο θέμα: Έλεγχος των δυνατοτήτων 4K και HDR της τηλεόρασης στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S.

Να επιτρέπονται οι παρακάτω τύποι περιεχομένου βίντεο

Allow 50Hz

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στην κονσόλα Xbox One να αποδώσει ένα σήμα 50Hz, αν η πηγή εικόνας έχει κωδικοποίηση 50Hz. Αυτός είναι ένας τυπικός ρυθμός ανανέωσης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και σε πολλά μέρη της Ασίας.

Allow 24Hz

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να προβάλλετε τις ταινίες σας σε ρυθμό ανανέωσης 24Hz, που είναι ο φυσιολογικός ρυθμός καρέ για την παρακολούθηση ταινιών.

Allow HDR

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να προβάλλετε περιεχόμενο HDR όταν είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας.

Το HDR σημαίνει High Dynamic Range, δηλαδή Υψηλό δυναμικό εύρος. Με το HDR στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S, η τηλεόρασή σας μπορεί να προβάλει πιο έντονα χρώματα και πιο πλούσια αντίθεση, που σημαίνει ότι η εικόνα θα φαίνεται πιο ζωντανή και ρεαλιστική σε σχέση με μια κανονική τηλεόραση HD.

Ανατρέξτε στο θέμα HDR στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S για περισσότερες πληροφορίες.

Allow 4K

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να προβάλλετε εγγενές περιεχόμενο 4K στην οθόνη σας όταν είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας.

Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την ανάλυση της κονσόλας σε 4K για την αναπαραγωγή περιεχομένου 4K. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κονσόλα σε άλλη ανάλυση, π.χ. 1080p, και όταν ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή απαιτεί 4K (και εφόσον η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία 4K που χρειάζεται), θα μεταβαίνει αυτόματα σε 4K. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να αναπαράγετε περιεχόμενο 1080p στην εγγενή του ανάλυση, αλλά και να απολαμβάνετε παράλληλα την ανάλυση 4K κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου 4K.

Allow YCC 4:2:2

 • Αν η επιλογή YCC422 είναι απενεργοποιημένη και αντιμετωπίζετε προβλήματα βίντεο HDMI, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε.
 • Αν η επιλογή YCC422 είναι ενεργοποιημένη και αντιμετωπίζετε προβλήματα βίντεο HDMI, δοκιμάστε να την απενεργοποιήσετε.

Allow 3D

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε δίσκους Blu-ray 3D στην κονσόλα Xbox One.

Σημείωση Η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει δυνατότητα προβολής 3D, προκειμένου να παρακολουθήσετε περιεχόμενο 3D.

Video fidelity

Color depth

Το βάθος χρώματος είναι ο αριθμός των bit δεδομένων χρώματος που εμφανίζονται ανά pixel. Τα πραγματικά χρώματα χρησιμοποιούν 24 bit δεδομένων χρώματος για αναπαράσταση των τριών χρωμάτων RGB. Αν γνωρίζετε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει βαθύ χρώμα, μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερη τιμή για το βάθος χρώματος.

Color space

Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να αφήσετε τη ρύθμιση για το χρωματικό χώρο στην επιλογή Standard (Recommended). Αυτή η επιλογή ορίζει το σήμα σε "RGB Limited", που είναι το πρότυπο εκπομπής για περιεχόμενο βίντεο και προορίζεται για χρήση με τηλεοράσεις.

Overscan border

Ορισμένες εφαρμογές προσθέτουν ένα περίγραμμα, ώστε να μην γίνεται υπέρβαση των ορίων ορισμένων τηλεοράσεων. Αν δεν θέλετε οι εφαρμογές να προσθέτουν περίγραμμα, απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση καταργώντας την επιλογή Apps can add a border.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας