Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox One

Αν ο δίσκος σας δεν φορτώνει ή δεν αναπαράγεται στην κονσόλα Xbox One, δοκιμάστε τις λύσεις αυτής της σελίδας.

Σημείωση Αυτή η σελίδα δεν ισχύει για την κονσόλα Xbox One S All-Digital Edition, η οποία δεν περιλαμβάνει μονάδα οπτικού δίσκου.

Σε αυτήν τη σελίδα

Ορισμένοι δίσκοι αναπαράγονται, ενώ άλλοι δεν αναπαράγονται ή εμφανίζουν σφάλμα

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με έναν μόνο δίσκο, ενώ άλλοι δίσκοι λειτουργούν κανονικά, δοκιμάστε τις εξής λύσεις.

Σημαντικό για τους πελάτες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη Από τις 21/9/2016, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ειδικά με δίσκους Blu-ray Ultra High Definition (UHD) στην κονσόλα Xbox One S:

Η κονσόλα Xbox One S συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις για τους δίσκους Blu-ray Ultra HD. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ένας περιορισμένος αριθμός δίσκων ταινιών Blu-ray 4K Ultra HD που κατασκευάστηκαν νωρίτερα μέσα στο 2016 ενδέχεται να μην αναπαράγεται στην κονσόλα Xbox One S. Αυτό το πρόβλημα έχει εν τω μεταξύ επιλυθεί, αλλά αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου δίσκου ταινίας Blu-ray 4K Ultra HD, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του εκδότη του τίτλου για υποστήριξη. Σημειώστε ότι δεν απαιτείται επισκευή ή ενημέρωση της κονσόλας σας για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος που σχετίζεται με τους δίσκους. Αν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια με αυτό, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Xbox.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι καθαρός και ότι δεν έχει κάποιο ελάττωμα

Καθαρίστε τον δίσκο με ένα μαλακό, καθαρό και ελαφρώς νωπό πανί. Κρατήστε τον δίσκο από τις άκρες χωρίς να αγγίζετε την επάνω ή την κάτω επιφάνειά του.

Ένα χέρι κρατά έναν δίσκο από τις άκρες του.
Ένα χέρι σκουπίζει έναν δίσκο με ένα πανί, με βέλη να υποδεικνύουν κίνηση από το κέντρο προς τα άκρα.

Λύση 2: Δοκιμάστε να αναπαραγάγετε τον δίσκο σε μια άλλη κονσόλα Xbox One

Αν αναπαραγάγετε τον δίσκο σε μια άλλη κονσόλα, θα μπορέσετε να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα οφείλεται στον δίσκο ή στη μονάδα δίσκου της κονσόλας. Δοκιμάστε τον δίσκο στην κονσόλα ενός φίλου ή σε ένα κατάστημα παιχνιδιών της περιοχής σας που επιτρέπει τον έλεγχο δίσκων.

Αν ο δίσκος σας αναπαράγεται σε μια άλλη κονσόλα Xbox One, μεταβείτε στην ενότητα Δεν αναπαράγεται κανένας από τους δίσκους μου ή ο δίσκος μου δεν αναγνωρίζεται όταν τον τοποθετώ.

Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής Blu-ray εγκαταστάθηκε σωστά

Αν μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους παιχνιδιού αλλά όχι δίσκους CD, DVD ή Blu-ray, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής Blu-ray έχει εγκατασταθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση και εγκατάσταση της εφαρμογής προγράμματος αναπαραγωγής Blu-ray και DVD στην κονσόλα Xbox One.

Λύση 4: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος DVD ή Blu-ray προορίζεται για την ίδια περιοχή στην οποία αγοράσατε την κονσόλα

Ανατρέξτε στο θέμα Υποστηριζόμενες περιοχές και μορφές για τις ταινίες Blu-ray και DVD στην κονσόλα Xbox One για περισσότερες πληροφορίες.

Λύση 5: Αντικαταστήστε το παιχνίδι

Αν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με καμία από τις παραπάνω λύσεις και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να αναπαραγάγετε έναν συγκεκριμένο δίσκο, μεταβείτε στην ενότητα Αλλαγή δίσκου παιχνιδιού Xbox One για να μάθετε πώς να αντικαταστήσετε ένα παιχνίδι της Microsoft. Για παιχνίδια που δεν εκδίδονται από τη Microsoft, επικοινωνήστε με τον εκδότη του παιχνιδιού για πληροφορίες σχετικά με τη δική του πολιτική για την αντικατάσταση δίσκων παιχνιδιού.

Σημαντικό Αν δεν μπορείτε να παίξετε κανένα από τα παιχνίδια σας ή αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κανενός δίσκου, συμβουλευτείτε την ακόλουθη ενότητα. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε μια αντικατάσταση δίσκου που δεν είναι απαραίτητη.

Δεν αναπαράγεται κανένας από τους δίσκους μου ή ο δίσκος μου δεν αναγνωρίζεται όταν τον τοποθετώ

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις, αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κανενός δίσκου ή αν τοποθετείτε έναν δίσκο και η κονσόλα σας δεν τον αναγνωρίζει. Αν η Αρχική οθόνη του Xbox σάς ζητήσει να τοποθετήσετε έναν δίσκο ενώ είναι ήδη τοποθετημένος ένας δίσκος, αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα δεν αναγνωρίζει τον δίσκο. Σε αυτά τα σενάρια, υπάρχουν δύο πιθανά προβλήματα:

  • Εξαιτίας των ρυθμίσεων για τη λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ανάγνωση δίσκων από έναν μικρό αριθμό κονσολών.
  • Η μονάδα δίσκου της κονσόλας χρειάζεται επισκευή.

Λύση 1: Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης, αλλάξτε τη λειτουργία και κάντε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας

  1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
  2. Επιλέξτε System > Settings > Power & startup > Power mode & startup.
  3. Επιλέξτε Power mode και, στη συνέχεια, Energy-saving.
  4. Εκτελέστε "ολική επανεκκίνηση της κονσόλας" πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Xbox στην κονσόλα για 10 δευτερόλεπτα. Όταν απενεργοποιηθεί εντελώς η κονσόλα, πιέστε ξανά το κουμπί Xbox στην κονσόλα για να την επανεκκινήσετε.
  5. Δοκιμάστε να αναπαραγάγετε ξανά τον δίσκο. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, για να δείτε αν θα τον αναγνωρίσει η κονσόλα. Αν τώρα είναι δυνατή η ανάγνωση του δίσκου από την κονσόλα, μπορείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης.

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα, αν παρουσιαστεί ξανά το πρόβλημα.

Λύση 2: Υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής

Αν με την προηγούμενη λύση δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, η κονσόλα σας χρειάζεται επισκευή. Μεταβείτε στην τοποθεσία Τεχνική υποστήριξη και επισκευή συσκευής, για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή ενός αξεσουάρ της.

Ο δίσκος φορτώνει, αλλά δεν εγκαθίσταται

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με έναν δίσκο παιχνιδιού που φορτώνει αλλά δεν εγκαθίσταται, ανατρέξτε στο θέμα Η διαδικασία εγκατάστασης σταματά κοντά στο 0% κατά την εγκατάσταση ενός παιχνιδιού Xbox One από δίσκο.

Αν ο δίσκος φορτώνει, αλλά δεν αναγνωρίζεται από την κονσόλα (η κονσόλα σάς ζητά να τοποθετήσετε έναν δίσκο, παρόλο που έχετε ήδη τοποθετήσει έναν), ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα, Δεν αναπαράγεται κανένας από τους δίσκους μου ή ο δίσκος μου δεν αναγνωρίζεται όταν τον τοποθετώ.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εγκατάσταση του παιχνιδιού από τον δίσκο, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" του θέματος "Τρόπος εγκατάστασης παιχνιδιών στην κονσόλα Xbox One".

Το παιχνίδι παρουσιάζει σφάλμα και επιστρέφω στην Αρχική οθόνη

Αν το παιχνίδι φορτώνει κανονικά και μπορείτε να το ξεκινήσετε, το πρόβλημα συνήθως δεν σχετίζεται με τη μονάδα δίσκου της κονσόλας. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει γρατζουνιές. Αν δεν υπάρχουν γρατζουνιές, η Λύση παγώματος παιχνιδιού Xbox One ίσως μπορέσει να σας βοηθήσει.

Ο δίσκος έχει κολλήσει και δεν μπορώ να τον αφαιρέσω

Αν ο δίσκος έχει κολλήσει μέσα στην κονσόλα, ανατρέξτε στο θέμα Μη αυτόματη εξαγωγή ενός δίσκου από την κονσόλα Xbox One.

Θέλω να αντικαταστήσω έναν δίσκο παιχνιδιού Xbox One

Ελέγξτε τα προηγούμενα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, για να βεβαιωθείτε ότι χρειάζεστε ένα νέο δίσκο και ότι δεν είναι απαραίτητη η επισκευή της κονσόλας σας. Αν, αφού διαβάσετε αυτήν τη σελίδα, αν πιστεύετε ότι πρέπει πράγματι να αντικαταστήσετε τον δίσκο σας, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή δίσκου παιχνιδιού Xbox One.

Ακούγεται ένας ήχος τριβής από την κονσόλα κατά την τοποθέτηση ή την αναπαραγωγή ενός δίσκου

Αν ακούγεται ένας ήχος τριβής από την κονσόλα κατά την τοποθέτηση ή την αναπαραγωγή ενός δίσκου, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επισκευή της κονσόλας σας. Μεταβείτε στην τοποθεσία Τεχνική υποστήριξη και επισκευή συσκευής, για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή ενός αξεσουάρ της.

Σημείωση Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με δίσκους, βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας είναι τοποθετημένη οριζόντια πάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Η κονσόλα δεν έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε κατακόρυφη θέση, επειδή αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση της μονάδας δίσκου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος τοποθέτησης της κονσόλας Xbox One.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;