Υποστηρίζουν 4K και HDR η τηλεόρασή μου και η κονσόλα Xbox;

Για να δείτε αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει 4K και HDR (ένα πρότυπο για το οπτικό δυναμικό εύρος), ελέγξτε τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας. Διαφορετικοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικές ονομασίες.

  • Ονομασίες για το 4K: 4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, SUHD TV, Ultra HD, Ultra UDTV, 2160p
  • Αναλύσεις ή λειτουργίες: 3840 x 2160 στα 24Hz, 50Hz ή 60Hz
  • Ονομασίες για το HDR: HDR10, Dolby Vision. Ανάλογα με την τηλεόραση, μπορεί να αναφέρονται ως HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, UHD Color, Ultra HD Premium, Ultra HD deep color

Ακόμα και σε τηλεοράσεις που υποστηρίζουν 4K και HDR, κάποιες είσοδοι ενδέχεται να υποστηρίζουν μόνο χαμηλότερες αναλύσεις. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας για να δείτε ποια είσοδος θα είναι η καλύτερη για την κονσόλα Xbox.

Λάβετε υπόψη ότι για την προβολή 4K και HDR μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας ή να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της. Το HDR10 είναι η προεπιλεγμένη εμπειρία HDR για την κονσόλα Xbox One X και Xbox One S. Ορισμένες εφαρμογές βίντεο υποστηρίζουν επίσης Dolby Vision. Οι περισσότερες τηλεοράσεις που υποστηρίζουν το Dolby Vision θα υποστηρίζουν και το HDR10, επομένως, για την καλύτερη δυνατή εμπειρία HDR, ενεργοποιήσετε και τις δύο μορφές στην κονσόλα Xbox. Ωστόσο, αν τηλεόρασή σας υποστηρίζει το Dolby Vision αλλά όχι το HDR10, θα απολαμβάνετε HDR στην κονσόλα Xbox μόνο όταν προβάλλετε εφαρμογές που χρησιμοποιούν Dolby Vision.

Για να ελέγξετε αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει Dolby Vision στην κονσόλα Xbox, ελέγξτε τις λεπτομέρειες της τηλεόρασης 4K (Settings > Display & sound > Video output > 4K TV details) ή τη λίστα της Dolby.

Σημείωση Το αρχείο που παρέχεται στη σύνδεση είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Για να δείτε αν η κονσόλα Xbox υποστηρίζει 4K, ελέγξτε αν είναι Xbox One X ή Xbox One S:

  1. Αφαιρέστε τυχόν δίσκο που βρίσκεται στην κονσόλα Xbox. (Σημείωση Αυτό δεν ισχύει για την κονσόλα Xbox One S All-Digital Edition.)
  2. Ελέγξτε την πίσω πλευρά της κονσόλας Xbox. Στη δεξιά πλευρά, κοντά στη θύρα δικτύου, θα πρέπει να υπάρχει ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα γράφει "Xbox One X" ή "Xbox One S".
  3. Αν δεν υπάρχει αυτοκόλλητο: ελέγξτε το κάτω μέρος της κονσόλας Xbox για ένα αυτοκόλλητο που θα γράφει "Xbox One Console". Εάν δεν γράφει "X" ή "S" μετά το "Xbox One", τότε η κονσόλα Xbox δεν υποστηρίζει 4K.

Όταν και η τηλεόρασή σας και η κονσόλα Xbox υποστηρίζουν 4K, η περιοχή των ρυθμίσεων του Xbox θα σας παρέχει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό, μεταβείτε στην περιοχή System > Settings > Display & sound και, στη συνέχεια, επιλέξετε Advanced video settings > 4K TV details.

Ακολουθεί πρόσθετο περιεχόμενο για τα στοιχεία που θα εμφανιστούν εκεί.

Ανάλυση τηλεόρασης

Εντοπίζει αν η τηλεόρασή σας μπορεί να προβάλει ανάλυση 4K UHD στα 60 Hz. Αυτό χρειάζεται για την αναβάθμιση της προβολής του συστήματος, των παιχνιδιών και ορισμένων εφαρμογών σε 4K. Με άλλα λόγια, επιτρέπει στην κονσόλα να λειτουργεί μονίμως σε ανάλυση 4K, ανεξάρτητα από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ωστόσο, η ανάλυση 4K UHD δεν είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή περιεχομένου 4K. Τα παιχνίδια και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν δυνατότητες 4K, όπως είναι η ανάλυση 4K και το HDR, μπορούν να ενεργοποιούν αυτές τις δυνατότητες χωρίς να απαιτείται από την κονσόλα Xbox η αναπαραγωγή 4K UHD.

Αν η τηλεόρασή σας έχει καλύτερες δυνατότητες από αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη για λεπτομέρειες 4K της τηλεόρασης, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων 4K και HDR στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S.

Παιχνίδια

Ορισμένα παιχνίδια μπορούν να αναπαράγουν περιεχόμενο HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) και στην κονσόλα Xbox One X και στην κονσόλα Xbox One S, αλλά για τα παιχνίδια σε πραγματική ανάλυση 4K θα χρειαστείτε μια κονσόλα Xbox One X. Αυτή η ενότητα ελέγχει τη δυνατότητα της τηλεόρασής σας να προβάλλει HDR και 4K 60 Hz για παιχνίδια.

Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες απαιτήσεις, για να είναι δυνατή η μετάβαση σε 4K ή HDR κατ' απαίτηση για παιχνίδια.

Δυνατότητα

Απαιτήσεις

4K @ 60 Hz

Ανάλυση: 3840 x 2160p

Ρυθμός ανανέωσης: 60 Hz

Βάθος χρωμάτων: 30 bit ανά pixel (10 bit)

Κωδικοποίηση pixel: 4:2:0 ή 4:2:2

HDR

Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τα προφίλ πολυμέσων HDR10 ή/και Dolby Vision:

  • Χρωματικός χώρος ή χρωματική περιοχή BT2020
  • Υψηλό δυναμικό εύρος (ST2084)

Ορισμένοι κατασκευαστές τηλεοράσεων μπορεί να χρησιμοποιούν άλλες ονομασίες. Για παράδειγμα, "HDR Premium" ή "Ultra HD Premium".

Παρακολούθηση ταινιών και τηλεοπτικών σειρών

Οι ταινίες και οι τηλεοπτικές εκπομπές διαφέρουν ως προς τον τρόπο αποθήκευσης και αναπαραγωγής των bit. Ορισμένες εφαρμογές βίντεο μπορούν να αναπαραγάγουν περιεχόμενο 4K σε διαφορετικούς ρυθμούς ανανέωσης, ενώ κάποιες υποστηρίζουν και περιεχόμενο HDR. Αυτή η ενότητα ελέγχει τη δυνατότητα της τηλεόρασής σας να προβάλλει διαφορετικές λειτουργίες 4K και HDR.

Για παράδειγμα, η τηλεόρασή σας μπορεί να υποστηρίζει ανάλυση 4K στα 24 Hz, αλλά να μην υποστηρίζει ανάλυση 4K στα 60 Hz. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να προβάλλει ταινίες 4K 24 Hz στην εγγενή λειτουργία 4K 24 Hz, αλλά το περιεχόμενο 4K 60 Hz μπορεί να προβάλλεται στα 1080p. Το πώς προβάλλεται πραγματικά το περιεχόμενο εξαρτάται από την εφαρμογή βίντεο, από αυτά που παρακολουθείτε και από τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας.

Δυνατότητα

Απαιτήσεις

4K @ 24 Hz

Ανάλυση: 3840 x 2160p

Ρυθμός ανανέωσης: 24 Hz

Βάθος χρωμάτων: 30 bit ανά pixel (10 bit)

Κωδικοποίηση pixel: 4:4:4

4K @ 50 Hz

Ανάλυση: 3840 x 2160p

Ρυθμός ανανέωσης: 50 Hz

Βάθος χρωμάτων: 30 bit ανά pixel (10 bit)

Κωδικοποίηση pixel: 4:2:0 ή 4:2:2

4K @ 60 Hz

Ανάλυση: 3840 x 2160p

Ρυθμός ανανέωσης: 60 Hz

Βάθος χρωμάτων: 30 bit ανά pixel (10 bit)

Κωδικοποίηση pixel: 4:2:0 ή 4:2:2

HDR

Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τα προφίλ πολυμέσων HDR10 ή/και Dolby Vision:

  • Χρωματικός χώρος ή χρωματική περιοχή BT2020
  • Υψηλό δυναμικό εύρος (ST2084)

Ορισμένοι κατασκευαστές τηλεοράσεων μπορεί να χρησιμοποιούν άλλες ονομασίες. Για παράδειγμα, "HDR Premium" ή "Ultra HD Premium".

Αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αυτές τις απαιτήσεις, αλλά κάτι δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων 4K και HDR στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Υποστηρίζουν 4K και HDR η τηλεόρασή μου και η κονσόλα Xbox;" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;