Διαχείριση του χώρου αποθήκευσης στην κονσόλα Xbox One

Τα στοιχεία που καταλαμβάνουν χώρο στην κονσόλα Xbox One είναι κυρίως τα παιχνίδια και οι εφαρμογές. Αν γεμίσει ο χώρος αποθήκευσης της κονσόλας Xbox, μπορείτε να απελευθερώσετε χώρο απεγκαθιστώντας στοιχεία που δεν χρησιμοποιείτε. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος όταν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ένα νέο παιχνίδι ή μια εφαρμογή, σας παρέχουμε συμβουλές για να σας βοηθήσουμε να αποδεσμεύσετε χώρο, ώστε να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το στοιχείο αμέσως.

Όλα τα δεδομένα για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας (προτιμήσεις, αποθηκευμένα παιχνίδια) συγχρονίζονται online όταν εισέρχεστε στο Xbox Live, επομένως, αν επανεγκαταστήσετε ένα διαγραμμένο παιχνίδι ή μια εφαρμογή, τα αποθηκευμένα δεδομένα σας θα αποκατασταθούν μαζί με αυτό.

Σε αυτήν τη σελίδα

Διαχείριση του χώρου αποθήκευσής σας

Η κονσόλα Xbox One διαθέτει εσωτερικό σκληρό δίσκο χωρητικότητας είτε 500 GB (gigabyte) είτε 1 TB (terabyte). Ο περισσότερος χώρος είναι διαθέσιμος για την αποθήκευση παιχνιδιών και εφαρμογών, αν και τμήμα του έχει δεσμευτεί για αποθηκευμένα παιχνίδια, λογισμικό της κονσόλας και άλλες λειτουργίες του συστήματος. Επομένως, ακόμα και αν δεν έχετε εγκαταστήσει κανένα παιχνίδι, δεν θα είναι ελεύθερα και τα 500 GB ή το 1 TB.

Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, διαμορφώστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Για να διαχειριστείτε και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο αποθήκευσης:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε System > Settings > System > Storage.

Στη δεξιά στήλη, στην περιοχή Manage storage, ένα γραφικό για κάθε μονάδα δίσκου υποδεικνύει το ποσοστό του χώρου που χρησιμοποιείται, τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο και τα παιχνίδια, τις εφαρμογές ή τις δυνατότητες που χρησιμοποιούν χώρο αποθήκευσης.

Για τη συσκευή σας, μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ρυθμίσεις:

View contents. Αυτή η ρύθμιση σας μεταφέρει στα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας, όπου μπορείτε να δείτε πόσο χώρο χρησιμοποιεί κάθε παιχνίδι ή εφαρμογή. Αν θέλετε να απεγκαταστήσετε κάποιο στοιχείο, επισημάνετέ το, κατόπιν πιέστε το κουμπί μενού και επιλέξτε Uninstall.

Transfer items from internal to external storage. Αν έχετε παιχνίδια που χρησιμοποιούν πολύ χώρο, μπορείτε να τα μεταφέρετε σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου. Για να μάθετε πώς, ανατρέξτε στο θέμα Μεταφορά πολλών παιχνιδιών ταυτόχρονα στο Xbox One.

Uninstall things. Αυτή η ρύθμιση θα σας μεταφέρει στη διαχείριση μονάδας δίσκου, όπου μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε παιχνίδι ή εφαρμογή και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Remove. Από εδώ μπορείτε επίσης να κάνετε μια επανεγκατάσταση.

Set as screen capture location. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, αν θέλετε να αποθηκεύονται σε αυτήν τη μονάδα δίσκου τα στιγμιότυπα οθόνης και τα αποσπάσματα παιχνιδιού.

Αποδέσμευση χώρου στον σκληρό δίσκο

Πολλές άλλες επιλογές σας βοηθούν να αποδεσμεύσετε χώρο:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε System > Settings > System > Storage.
 3. Στην αριστερή στήλη, επιλέξτε:
  • Clear local saved games. Αυτή η ρύθμιση διαγράφει τα παιχνίδια που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο σας, αλλά θα συνεχίσουν να είναι αποθηκευμένα στο cloud.
  • Clear local Xbox 360 storage. Αυτή η ρύθμιση διαγράφει τα παιχνίδια Xbox 360 που είναι αποθηκευμένα τοπικά, αλλά θα παραμείνουν στο cloud.
  • Make more space:
   • Leftover add-ons. Με αυτήν τη ρύθμιση καταργούνται τα πρόσθετα που παραμένουν μετά την απεγκατάσταση ενός παιχνιδιού.
   • Shrinkable games. Τα παιχνίδια που αναφέρονται εδώ έχουν δυνατότητες 4K. Αν χρησιμοποιείτε μια αρχική κονσόλα Xbox One ή μια κονσόλα Xbox One S, μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του παιχνιδιού, καταργώντας τα στοιχεία 4K, χωρίς να επηρεαστεί η δυνατότητα χρήσης του.

Διαμόρφωση μιας εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης

Βίντεο: "Add extra game storage" (Προσθήκη επιπλέον χώρου αποθήκευσης παιχνιδιών).

Παρακολουθήστε το βίντεο Add extra game storage (Προσθήκη επιπλέον χώρου αποθήκευσης παιχνιδιών). Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Διαμόρφωση μιας εξωτερικής συσκευή αποθήκευσης

Για να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές στην κονσόλα Xbox One, ο σκληρός δίσκος θα πρέπει:

 • Να έχει χωρητικότητα 128 GB και άνω
 • Να έχει συνδεθεί μέσω USB 3.0

Κατά την πρώτη σύνδεση, η κονσόλα Xbox θα σας ζητήσει να διαμορφώσετε τη συσκευή. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για παιχνίδια και εφαρμογές Xbox ή για προσωπικά πολυμέσα, όπως φωτογραφίες, μουσική και βίντεο. (Η κονσόλα Xbox θα αντιλαμβάνεται τις συσκευές που δεν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις ως συσκευές αποθήκευσης πολυμέσων.)

Αν η κονσόλα Xbox δεν αναγνωρίζει την εξωτερική μονάδα δίσκου, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων εντοπισμού εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης στην κονσόλα Xbox One.

Σημείωση Η κονσόλα Xbox αναγνωρίζει μέχρι δύο εξωτερικές μονάδες δίσκου τη φορά.

Αν ακυρώσετε τη διαμόρφωση κατά τη σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης, μπορείτε να τη ρυθμίσετε κάποια άλλη στιγμή:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό και επιλέξτε System > Settings > System > Storage.
 2. Επιλέξτε τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Format for games & apps.

Χώρος αποθήκευσης στο cloud

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο Xbox Live, τα αποθηκευμένα παιχνίδια σας και τυχόν προσωπικά δεδομένα για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας αποθηκεύονται αυτόματα τόσο στην κονσόλα Xbox όσο και στο cloud. Έτσι, όταν παίζετε στο σπίτι ενός φίλου ή αν αποκτήσετε νέα κονσόλα Xbox, μπορείτε να συνεχίζετε το παιχνίδι από το σημείο στο οποίο σταματήσατε.

Σημείωση Θα πρέπει να συνδέεστε τακτικά στο Xbox Live, προκειμένου τα δεδομένα σας να παραμένουν συγχρονισμένα. Αν παίζετε εκτός σύνδεσης, τα ηλεκτρονικά δεδομένα ενδέχεται να μην είναι συγχρονισμένα. Τα δεδομένα σας ανανεώνονται κάθε φορά που συνδέεστε στο Xbox Live.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την αποθήκευση παιχνιδιών Xbox One στο cloud.

Τρόπος αναπαραγωγής πολυμέσων από μια εξωτερική μονάδα δίσκου

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Media Player από το Microsoft Store. Στο Media Player, θα δείτε την εξωτερική μονάδα USB. Επιλέξτε την και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο για αναπαραγωγή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για βίντεο, φωτογραφίες και ήχο στην εφαρμογή Xbox Media Player για την κονσόλα Xbox One.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Διαχείριση του χώρου αποθήκευσης στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;