Άδεια χρήσης λογισμικού

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ XBOX

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ XBOX, ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT Ή ΕΝΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ), ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ XBOX ONE, ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ XBOX 360, ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ XBOX Ή ΑΛΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΣΤΗ MICROSOFT, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ. Επικοινωνήστε με τη Microsoft στην τοποθεσία: http://support.xbox.com.

1. Ορισμοί

(α) Ο όρος "Κονσόλα Xbox" αναφέρεται σε μια κονσόλα Xbox One, κονσόλα Xbox 360 ή αρχική κονσόλα Xbox.

(β) Ο όρος "Αισθητήρας Kinect" αναφέρεται σε έναν καινούργιο αισθητήρα Kinect για Xbox One που αγοράστηκε από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης.

(γ) Ο όρος "Εγκεκριμένο αξεσουάρ" αναφέρεται σε ένα αξεσουάρ υλικού Xbox One, Xbox 360 ή Xbox της Microsoft ή/και ένα αξεσουάρ υλικού Xbox One, Xbox 360 ή Xbox τρίτου κατασκευαστή με άδεια χρήσης από τη Microsoft, η συσκευασία του οποίου φέρει το επίσημο λογότυπο "Licensed for Xbox" ή/και "Designed for Xbox".

(δ) Ο όρος "Εγκεκριμένα παιχνίδια" αναφέρεται σε παιχνίδια Xbox σε δίσκους παιχνιδιών τα οποία κυκλοφορούν ή για τα οποία παρέχεται άδεια χρήσης από τη Microsoft καθώς και σε περιεχόμενο παιχνιδιών το οποίο έχει ληφθεί από την υπηρεσία Xbox Live ή την τοποθεσία web xbox.com της Microsoft (για παράδειγμα, avatar, παιχνίδια με δυνατότητα λήψης, πρόσθετα παιχνιδιών κλπ.).

(ε) Ο όρος "Λογισμικό Xbox" αναφέρεται στο λογισμικό το οποίο είναι προεγκατεστημένο στην Κονσόλα Xbox ή το Εγκεκριμένο αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενημερώσεων οι οποίες θα διατίθενται από τη Microsoft κατά καιρούς.

(στ) Ο όρος "Μη εγκεκριμένα προϊόντα" αναφέρεται σε όλα τα αξεσουάρ υλικού τα οποία δεν αποτελούν Εγκεκριμένο αξεσουάρ, εξαιρουμένων των memory stick USB, των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη φωτογραφιών ή ταινιών και των συσκευών αναπαραγωγής μουσικής οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής ή την προβολή φωτογραφιών ή βίντεο, τα οποία δεν αποτελούν Μη εγκεκριμένα προϊόντα.

(ζ) Ο όρος "Μη εγκεκριμένα παιχνίδια" αναφέρεται σε όλους τους δίσκους παιχνιδιών, τις λήψεις παιχνιδιών και το περιεχόμενο ή τα πολυμέσα παιχνιδιών εκτός των Εγκεκριμένων παιχνιδιών.

(η) Ο όρος "Μη εγκεκριμένο λογισμικό" αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο δεν κυκλοφορεί από τη Microsoft μέσω δίσκων παιχνιδιών Xbox One, Xbox 360 ή Xbox οι οποίοι εκδίδονται ή παρέχονται με άδεια χρήσης από τη Microsoft, μέσω της υπηρεσίας Xbox Live ή μέσω της τοποθεσίας web Xbox.com της Microsoft.

(θ) Ο όρος "Εσείς" ή "Εσάς" αναφέρεται σε έναν χρήστη της Κονσόλας Xbox, του Αισθητήρα Kinect ή ενός Εγκεκριμένου αξεσουάρ.

2. Άδεια χρήσης

(α) Το Λογισμικό Xbox παρέχεται σε Εσάς με άδεια χρήσης, δεν πωλείται. Παρέχεται σε Εσάς άδεια χρήσης του Λογισμικού Xbox μόνο ως προεγκατεστημένου λογισμικού στην Κονσόλα Xbox ή στο Εγκεκριμένο αξεσουάρ και με τις ενημερώσεις που παρέχονται από τη Microsoft κατά καιρούς. Δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής ή αποσυμπίλησης του Λογισμικού Xbox.

(β) Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης Λογισμικού Xbox, αποδέχεστε τα εξής:

     (1) Δεν θα χρησιμοποιείτε Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ ή Μη εγκεκριμένα παιχνίδια. Ενδέχεται να μην λειτουργούν ή να σταματήσουν να λειτουργούν μόνιμα μετά από μια ενημέρωση του Λογισμικού Xbox.

     (2) Δεν θα χρησιμοποιήσετε ούτε θα εγκαταστήσετε Μη εγκεκριμένο λογισμικό. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κονσόλα Xbox, ο Αισθητήρας Kinect ή το Εγκεκριμένο αξεσουάρ ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί μόνιμα εκείνη τη στιγμή ή μετά από μια μεταγενέστερη ενημέρωση του Λογισμικού Xbox.

     (3) Δεν θα προσπαθήσετε να ακυρώσετε ή να καταστρατηγήσετε οποιονδήποτε τεχνικό περιορισμό, ασφάλεια ή σύστημα αντι-πειρατικής προστασίας της Κονσόλας Xbox, του Αισθητήρα Kinect ή του Εγκεκριμένου αξεσουάρ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κονσόλα Xbox, ο Αισθητήρας Kinect ή το Εγκεκριμένο αξεσουάρ ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί μόνιμα εκείνη τη στιγμή ή μετά από μια μεταγενέστερη ενημέρωση του Λογισμικού Xbox.

     (4) Η Microsoft δύναται να λάβει τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων του Λογισμικού Xbox, προκειμένου να αποτρέψει τη χρήση Μη εγκεκριμένων αξεσουάρ και Μη εγκεκριμένων παιχνιδιών και να διασφαλίσει τους τεχνικούς περιορισμούς, την ασφάλεια και τα συστήματα αντι-πειρατικής προστασίας της Κονσόλας Xbox, του Αισθητήρα Kinect ή του Εγκεκριμένου αξεσουάρ.

     (5) Η Microsoft δύναται να ενημερώνει το Λογισμικό Xbox κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς Εσάς, για παράδειγμα, να ενημερώνει τους τεχνικούς περιορισμούς, την ασφάλεια και τα συστήματα αντι-πειρατικής προστασίας.

3. Εγγύηση.

Το Λογισμικό Xbox καλύπτεται από την εγγύηση που παρέχεται για την Κονσόλα Xbox, τον Αισθητήρα Kinect ή το Εγκεκριμένο αξεσουάρ και δεν παρέχονται εγγυήσεις ή όροι κανενός άλλου τύπου από τη Microsoft για το Λογισμικό Xbox. Κανένας άλλος φορέας δεν δύναται να παράσχει εγγυήσεις ή όρους εκ μέρους της Microsoft.

4. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ XBOX. ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ. Ορισμένες χώρες/περιοχές δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό δευτερογενών ή συμπτωματικών ζημιών, επομένως, αυτός ο περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για Εσάς.

Οι παρόντες όροι ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εκτός εάν απαγορεύονται από το νόμο. Οι παρόντες όροι δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους νόμους της χώρας/περιοχής σας, εφόσον οι εν λόγω νόμοι δεν επιτρέπουν την τροποποίηση αυτή.

5. Περιοχή ισχύος και Εφαρμοστέο δίκαιο.

Η Άδεια χρήσης ισχύει μόνο στη χώρα/περιοχή στην οποία αγοράσατε την Κονσόλα Xbox, τον Αισθητήρα Kinect ή/και το Εγκεκριμένο αξεσουάρ. Η παρούσα Άδεια χρήσης υπόκειται σε και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας/περιοχής διαμονής σας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Άδεια χρήσης λογισμικού" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;