Αντιμετώπιση προβλημάτων 4K και HDR στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S

Αν η κονσόλα Xbox και η τηλεόραση υποστηρίζουν 4K και HDR, αλλά δεν λειτουργούν κατά το αναμενόμενο, δείτε μερικές ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Κατ' αρχάς, βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox και η τηλεόραση υποστηρίζουν ανάλυση 4K.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε κονσόλα Xbox One X ή Xbox One S
  Στο πίσω μέρος της κονσόλας, στα δεξιά, κοντά στη θύρα δικτύου, ένα αυτοκόλλητο θα πρέπει να υποδεικνύει το μοντέλο. Αν δεν υπάρχει αυτό το αυτοκόλλητο, ελέγξτε στο κάτω μέρος της κονσόλας.
Σημαντικό Προτού αναποδογυρίσετε την κονσόλα Xbox, αφαιρέστε το δίσκο και απενεργοποιήστε τη. (Αυτό δεν ισχύει για την κονσόλα Xbox One S All-Digital Edition, η οποία δεν περιλαμβάνει μονάδα οπτικού δίσκου.)
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τηλεόραση 4K
  Ελέγξτε τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας. Διαφορετικοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικές ονομασίες. Αναζητήστε τα εξής:
 • Ονομασίες για την ανάλυση 4K

  4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, SUHD TV, Ultra HD, Ultra UDTV, 2160p

  Αναλύσεις ή λειτουργίες που εμφανίζονται

  3840 x 2160 στα 24 Hz, τα 50 Hz ή τα 60 Hz

  Ονομασίες για το HDR10

  HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, UHD Color, Ultra HD Premium, Ultra HD deep color, Dolby Vision

 • Στην κονσόλα Xbox, ελέγξτε τις δυνατότητες 4K και HDR της τηλεόρασής σας
  Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό, έπειτα μεταβείτε στην ενότητα System > Settings > Display & sound. Στη στήλη Setup, επιλέξτε Video output > 4K TV details.

Αν το σύστημά σας υποστηρίζει 4K και HDR, αλλά δεν λειτουργεί —για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 4K UHD, οι δυνατότητες 4K δεν υποστηρίζονται στην οθόνη λεπτομερειών της τηλεόρασης 4K, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου 4K ή υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα της εικόνας— δοκιμάστε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox εντοπίζει αυτόματα την τηλεόρασή σας
  Μεταβείτε στην ενότητα System > Settings > Display & sound > Video output. Στη στήλη Advanced, επιλέξτε Video fidelity & overscan. Στη στήλη Display, βεβαιωθείτε ότι η είναι επιλεγμένο το στοιχείο Auto-detect (Recommended). Η ανάλυση 4K δεν είναι διαθέσιμη, όταν το HDMI ή το DVI έχουν επιλεχθεί μη αυτόματα.
   
 • Για το HDR, ελέγξτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης, για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει το προφίλ πολυμέσων HDR10
  Αναζητήστε για υποστήριξη BT2020 και HDR ή ελέγξτε τη λίστα παραπάνω. (Υπάρχουν δύο μορφές HDR: Dolby Vision και HDR10. Η τηλεόρασή σας μπορεί να υποστηρίζει και τις δύο, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τη μορφή HDR10.)
   
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα στην τηλεόρασή σας
  Ορισμένες τηλεοράσεις υποστηρίζουν το πλήρες σύνολο των δυνατοτήτων 4K μόνο σε συγκεκριμένες θύρες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή δοκιμάστε τις διάφορες θύρες της τηλεόρασής σας.
   
 • Ελέγξτε το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης
  Η τηλεόρασή σας μπορεί να διαθέτει ειδική λειτουργία που να ενεργοποιεί το 4K ή το HDR. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης, για να δείτε αν πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Και πάλι, ο κατασκευαστής της τηλεόρασής σας μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές ονομασίες για το HDR — συμβουλευτείτε τη λίστα παραπάνω.
   
 • Αν κάποιο περιεχόμενο δεν αναπαράγεται, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDCP 2.2 και ότι αυτό είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
   
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο HDMI που παραλάβατε με την κονσόλα Xbox One X ή Xbox One S.
   
 • Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο HDMI
  Τα καλώδιά σας θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση HDMI High Speed ή HDMI Premium.
   
 • Αν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη ανάμεσα στην τηλεόραση και το Xbox
  Αποσυνδέστε την και συνδέστε την τηλεόραση απευθείας στην κονσόλα με το καλώδιο HDMI που τη συνόδευε. Ορισμένοι δέκτες AV ή άλλος εξοπλισμός βίντεο μπορούν να δημιουργήσουν παρεμβολές στα δεδομένα που διαβιβάζονται ανάμεσα στην κονσόλα και την τηλεόραση. Η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις ίδιες δυνατότητες με την τηλεόρασή σας, είτε απευθείας είτε μέσω διέλευσης. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδια με πιστοποίηση HDMI High Speed ή HDMI Premium τόσο μεταξύ της κονσόλας Xbox και του δέκτη όσο και μεταξύ του δέκτη και της τηλεόρασης.
   
 • Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό της τηλεόρασης και του δέκτη ήχου-εικόνας (AV) είναι ενημερωμένο
  Πολλές νεότερες τηλεοράσεις και συσκευές δέχονται ενημερώσεις μέσω του οικιακού σας δικτύου. Αν διαπιστώσετε ότι δεν υποστηρίζει ορισμένες δυνατότητες 4K ή HDR, μια ενημέρωση του υλικολογισμικού της τηλεόρασης ή του δέκτη μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Ελέγξτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή της συσκευής σας για οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
   
 • Απενεργοποιήστε την εγγενή αναπαραγωγή 4K
  Αν εμφανίζεται κενή οθόνη ή σφάλματα κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής περιεχομένου 4K και έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω βήματα, απενεργοποιήστε την εγγενή αναπαραγωγή 4K και προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο σε χαμηλότερη ανάλυση. Μεταβείτε στην ενότητα Settings > Display & sound. Στη στήλη Advanced, επιλέξτε Video mode και καταργήστε την επιλογή Allow 4K.
   
 • Αν εμφανίζονται περίεργα χρώματα κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου HDR
  Αν έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω βήματα, μεταβείτε στην ενότητα Settings > Display & sound. Στη στήλη Advanced, επιλέξτε Video mode και καταργήστε την επιλογή Allow HDR10.
   
  • Αν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, ενεργοποιήστε ξανά το HDR10. Στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή Allow Dolby Vision και ελέγξτε αν διορθώθηκε.
  • Η Dolby διατηρεί λίστες με τις τηλεοράσεις και του δέκτες ήχου/εικόνας που υποστηρίζουν Dolby Vision. Ακόμα και αν η συσκευή σας υποστηρίζεται, ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση του υλικολογισμικού.
   Σημείωση Αυτές οι λίστες είναι διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά.

   
 • Αν λάβετε ένα σφάλμα όταν επιλέξετε ανάλυση 4K UHD στις ρυθμίσεις οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Σφάλμα κατά την επιλογή της ανάλυσης 4K UHD στην κονσόλα Xbox One S.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων 4K και HDR στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;