Χρήση της εφαρμογής Ταινίες και τηλεόραση με τον Αφηγητή στην κονσόλα Xbox One

Η εφαρμογή Ταινίες και τηλεόραση λειτουργεί με τον Αφηγητή, ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη σας και περιγράφει συμβάντα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή με μερική ή χωρίς όραση.

Η εφαρμογή προσφέρει επίσης συντομεύσεις πληκτρολογίου που σας βοηθούν να εκτελείτε συνήθεις ενέργειες. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδέστε ένα πληκτρολόγιο USB στην κονσόλα Xbox One για χρήση με τον Αφηγητή. Οι ακόλουθες πληροφορίες θεωρούν δεδομένη τη χρήση ενός χειριστηρίου Xbox One και ενός συνδεδεμένου πληκτρολογίου USB.

Εκκίνηση του Αφηγητή

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Menu . Πιέστε ξανά αυτά τα κουμπιά, για να απενεργοποιήσετε τον Αφηγητή.

Αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο, πιέστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Enter, για να ξεκινήσετε και να τερματίσετε τον Αφηγητή. Σε πολλά πληκτρολόγια, το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows βρίσκεται στην κάτω γραμμή των πλήκτρων, στα αριστερά ή τα δεξιά του πλήκτρου Alt.

Άνοιγμα της εφαρμογής

 1. Συνδεθείτε με το προφίλ σας στην κονσόλα Xbox One.
 2. Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε στην ενότητα My games & apps και πιέστε το Enter.
 3. Πιέστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος μία φορά, για να μεταβείτε στην περιοχή Apps και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού ταξινόμησης και πιέστε το Enter.
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το επάνω και κάτω βέλος, για να επισημάνετε την ενότητα Sort A-Z και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter.
 5. Μεταβείτε στην πρώτη εφαρμογή στη λίστα εφαρμογών σας και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο με το δεξιό βέλος μέχρι να βρείτε την εφαρμογή Ταινίες και τηλεόραση. Πιέστε το Enter για να την ανοίξετε.

Για να κλείσετε την εφαρμογή, πιέστε το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο, για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη. Αν μεταβείτε στην Αρχική οθόνη από την εφαρμογή, η εφαρμογή Ταινίες και τηλεόραση θα είναι επισημασμένη. Πιέστε το κουμπί Menu  στο χειριστήριο και επιλέξτε Quit.

Περιήγηση

Σημείωση Για τη χρήση του Αφηγητή, θα πρέπει να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο USB στην κονσόλα Xbox.

Η έκδοση της εφαρμογής Ταινίες και τηλεόραση για την κονσόλα Xbox περιλαμβάνει τέσσερις κύριες περιοχές:

 • Αναζήτηση
 • Αρχική οθόνη
 • Ταινίες
 • Τηλεόραση

Τα Προσωπικά βίντεο είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή υπολογιστή, αλλά όχι στο Xbox.

Για να μετακινηθείτε στην εφαρμογή με το πληκτρολόγιο, πιέστε τα πλήκτρα με το δεξιό, αριστερό, κάτω και επάνω βέλος. Με το χειριστήριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριστερό μοχλό ή το πληκτρολόγιο κατεύθυνσης, με το κουμπί A  για επιλογή και το κουμπί B  για επιστροφή.

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή, επιλέξτε έναν προορισμό: μεταβείτε στις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές σας ή αγοράστε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές από το Store. Αν επιλέξετε να μεταβείτε στις ταινίες και της τηλεοπτικές εκπομπές σας, θα μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Αν επιλέξετε να αγοράσετε ταινίες και εκπομπές για παρακολούθηση, θα μεταφερθείτε στο Store.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Για την εφαρμογή Ταινίες και τηλεόραση στην κονσόλα Xbox One με συνδεδεμένο πληκτρολόγιο USB είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Πιέστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
Enter Επιλογή κάποιου στοιχείου που βρίσκεται σε εστίαση
Πλήκτρο διαστήματος ή Ctrl + P Παύση ή αναπαραγωγή (κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο)
Πλήκτρο των Windows + Backspace Επιστροφή

Εύρεση μιας ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής και έναρξη της προβολής της

 1. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο, μεταβείτε αριστερά και πιέστε το πλήκτρο Tab για να επισημάνετε το πλαίσιο Search. Στη συνέχεια, πιέστε το Enter και πληκτρολογήστε το όνομα της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής που θέλετε.
 2. Πιέστε το Enter για αναζήτηση. Θα εμφανιστούν οι ταινίες ή οι τηλεοπτικές εκπομπές που έχετε αγοράσει ή ενοικιάσει. Για να δείτε αποτελέσματα για σχετικές ταινίες ή εκπομπές που μπορείτε να λάβετε από το Store, πιέστε το κάτω βέλος έως το κουμπί "Search in Store" και πιέστε το Enter.
 3. Όταν επισημανθεί το στοιχείο που θέλετε, πιέστε το Enter για να το επιλέξετε.
  • Για τις ταινίες που έχετε ήδη στην κατοχή σας, θα είναι επισημασμένα τα κουμπιά Play ή Resume. Πιέστε το Enter ή το πλήκτρο διαστήματος για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
  • Για μια τηλεοπτική σειρά που έχετε ήδη στην κατοχή σας, θα είναι επισημασμένο το κουμπί Play για το πρώτο επεισόδιο της σειράς ή για το πρώτο επεισόδιο που δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμη. Για να προβάλετε ένα άλλο επεισόδιο, χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα των επεισοδίων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επισημάνετε το επεισόδιο που θέλετε. Για αναπαραγωγή, πιέστε το Enter και επιλέξτε Play, Resume ή Restart.
  • Για μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή που θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε, πιέστε το Enter για να ανοίξετε τον συγκεκριμένο τίτλο στο Store. Ακολουθήστε τις οδηγίες για αγορά ή ενοικίαση. Όταν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή, το κουμπί Buy ή Rent θα αλλάξει σε Play ή Owned. Βεβαιωθείτε ότι το επιθυμητό κουμπί είναι επισημασμένο και πιέστε το Enter, για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Ταινίες και τηλεόραση. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Play και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter.

Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο

Ενώ προβάλλεται η ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή, δείτε πώς μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή:

 1. Για αναπαραγωγή ή παύση του βίντεο, πιέστε το πλήκτρο διαστήματος.
 2. Για παράλειψη προς τα εμπρός κατά 30 δευτερόλεπτα, ξεκινώντας από το κουμπί Play ή Pause, πιέστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Skip forward και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 3. Για παράλειψη προς τα πίσω κατά 30 δευτερόλεπτα, ξεκινώντας από το κουμπί Play ή Pause, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων Tab + Shift για να μεταβείτε στο κουμπί Skip back και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 4. Για να αλλάξετε τις επιλογές για τον ήχο ή τις κλειστές λεζάντες, ξεκινώντας από το κουμπί Play ή Pause, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων Tab + Shift μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Show menu for subtitles and audio και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη και το Enter, για να ορίσετε τις επιλογές που θέλετε.

Ενεργοποίηση κλειστών λεζάντων

Διατίθενται υπότιτλοι ή κλειστές λεζάντες για τις περισσότερες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Δείτε πώς μπορείτε να τους ενεργοποιήσετε:

 1. Αφού ανοίξετε ένα βίντεο και ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του, επιλέξτε Pause ή πιέστε το πλήκτρο διαστήματος για παύση.
 2. Πιέστε τα πλήκτρα Shift + Tab μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί Show menu for subtitles and audio, πιέστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω βέλους για να επιλέξετε μια γλώσσα και πιέστε το Enter.
 3. Πιέστε το πλήκτρο διαστήματος για να συνεχίσετε το βίντεο, πλέον με κλειστές λεζάντες.

Για να αλλάξετε την εμφάνιση των κλειστών λεζάντων, ώστε να είναι πιο ευανάγνωστες:

 1. Στο χειριστήριο, πιέστε το κουμπί Xbox , για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Χρησιμοποιήστε το δεξιό βέλος για να επισημάνετε την καρτέλα System, πιέστε το Enter και πιέστε ξανά το Enter στην περιοχή Settings.
 3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην περιοχή Ease of Access.
 4. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά στην περιοχή Closed captioning και πιέστε το Enter.
 5. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην περιοχή On using custom style και πιέστε το πλήκτρο διαστήματος.
 6. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab σε οποιοδήποτε από τα 9 μενού και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Enter και κάτω βέλος, για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Εναλλακτικά, από την περιοχή "Ease of Access", χρησιμοποιήστε το δεξιό βέλος για να επισημάνετε το στοιχείο High contrast και πιέστε το Enter. Χρησιμοποιήστε το μενού, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση υψηλής αντίθεσης.

Για υποστήριξη για τον Αφηγητή ή άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης της Microsoft, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Χρήση της εφαρμογής Ταινίες και τηλεόραση με τον Αφηγητή στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;