Παρακολούθηση ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών με τον Αφηγητή στην κονσόλα Xbox One

Παρακολουθήστε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές στην κονσόλα Xbox One, συνδέοντας την κονσόλα με τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή μια κεραία και έναν δέκτη DTV και χρησιμοποιώντας τον οδηγό OneGuide. Ο οδηγός OneGuide λειτουργεί με τον Αφηγητή, ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη σας και περιγράφει συμβάντα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κονσόλα Xbox One με μερική ή χωρίς όραση.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδέστε ένα πληκτρολόγιο USB στην κονσόλα Xbox για χρήση με τον Αφηγητή. Οι ακόλουθες πληροφορίες θεωρούν δεδομένη τη χρήση ενός χειριστηρίου Xbox One και ενός συνδεδεμένου πληκτρολογίου USB.

Εκκίνηση του Αφηγητή

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Menu . Πιέστε ξανά αυτά τα κουμπιά, για να απενεργοποιήσετε τον Αφηγητή.

Αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο, πιέστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Enter, για να ξεκινήσετε και να τερματίσετε τον Αφηγητή. Σε πολλά πληκτρολόγια, το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows βρίσκεται στην κάτω γραμμή των πλήκτρων, στα αριστερά ή τα δεξιά του πλήκτρου Alt.

Άνοιγμα της εφαρμογής

 1. Συνδεθείτε με το προφίλ σας στην κονσόλα Xbox One.
 2. Προτού ανοίξετε την εφαρμογή, συνδέστε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή μέσω HDMI ή έναν δέκτη DTV μέσω USB. Αν συνδέσετε έναν δέκτη DTV, η κονσόλα Xbox θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα, τη ζώνη ώρας κ.λπ. και να κάνετε σάρωση για κανάλια. Με τους αποκωδικοποιητές, αυτό γίνεται σε μεταγενέστερο βήμα.
 3. Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε στην ενότητα My games & apps και πιέστε το Enter.
 4. Πιέστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος μία φορά, για να μεταβείτε στην περιοχή Apps και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού ταξινόμησης και πιέστε το Enter.
 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το επάνω και κάτω βέλος, για να εστιάσετε στην ενότητα Sort A-Z και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter.
 6. Μεταβείτε στην πρώτη εφαρμογή στη λίστα εφαρμογών σας και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο με το δεξιό βέλος μέχρι να βρείτε τον οδηγό OneGuide. Πιέστε το Enter για να τον ανοίξετε.

Για να κλείσετε την εφαρμογή, πιέστε το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο, για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη. Αν μεταβείτε στην Αρχική οθόνη από την εφαρμογή, ο οδηγός OneGuide θα είναι επισημασμένος. Πιέστε το κουμπί Menu  στο χειριστήριο και επιλέξτε Quit.

Περιήγηση

Πιέστε το κουμπί View  στο χειριστήριο, για να μεταβείτε στον οδηγό MiniGuide, τη λειτουργία προβολής, τις ρυθμίσεις και τη βοήθεια συστήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένος, ο οδηγός MiniGuide προσφέρει ένα εύχρηστο και γρήγορα προσβάσιμο σύνολο κουμπιών μέσω του πλήκτρου Tab:

 • Show favorite channels only (Εμφάνιση μόνο των αγαπημένων καναλιών)
 • Show recent channels only (Εμφάνιση μόνο των πρόσφατων καναλιών)
 • Show TV listings only (Εμφάνιση μόνο τηλεοπτικών καταχωρήσεων)

Πιέστε το κουμπί Menu  στο χειριστήριο για να ανοίξετε τα κουμπιά TV listings (All channels, Trending και Favorites), Movies (μια λίστα με ταινίες που διατίθενται από διάφορους παρόχους, συμπεριλαμβανομένων ταινιών σε ζωντανή προβολή) και TV (μια λίστα περιεχομένου από διαθέσιμες εφαρμογές τηλεόρασης).

Για να μετακινηθείτε στην εφαρμογή με το πληκτρολόγιο, πιέστε τα πλήκτρα με το δεξιό, αριστερό, κάτω και επάνω βέλος. Με το χειριστήριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριστερό μοχλό ή το πληκτρολόγιο κατεύθυνσης, με το κουμπί A  για επιλογή και το κουμπί B  για επιστροφή.

Ρύθμιση και παρακολούθηση ζωντανών τηλεοπτικών προγραμμάτων στην κονσόλα Xbox One

Συνδέστε τον ψηφιακό τηλεοπτικό αποκωδικοποιητή μέσω HDMI ή συνδέστε έναν δέκτη DTV μέσω USB. Ανοίξτε τον οδηγό OneGuide όπως περιγράφεται παραπάνω και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να επιλέξετε ζώνη ώρας, πάροχο καλωδιακής τηλεόρασης κ.λπ.

Για να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για τα τηλεοπτικά προγράμματα ή για να ορίσετε επιλογές για τον χειρισμό, τον ήχο και την εικόνα της συσκευής:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Χρησιμοποιήστε το δεξιό βέλος για να μεταβείτε στην καρτέλα System και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter.
 3. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μεταβείτε στην περιοχή Settings και έπειτα πιέστε το Enter.
 4. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μεταβείτε στην περιοχή TV & OneGuide και κατόπιν το δεξιό βέλος και το Enter για να επιλέξετε ρυθμίσεις για τα εξής:
  • OneGuide: Ρυθμίστε τις παραμέτρους του EPG (ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος), συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς των πληροφοριών του τηλεοπτικού σας παρόχου.
  • Device control: Καθορίστε τις μάρκες των συσκευών σας για τον χειρισμό του Xbox, καθώς και τις επιλογές παροχής ενέργειας.
  • TV tuner: Ρυθμίστε επίγεια σήματα ATSC και καθαρά σήματα ψηφιακής τηλεόρασης QAM "over-the-air".
  • Audio & video: Ρυθμίστε παραμέτρους σημάτων για έξοδο HDMI και ήχου.
  • Troubleshooting: Αναφέρετε προβλήματα ή κάντε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων παραμέτρων της τηλεόρασης.

Εύρεση και επιλογή καναλιών

Πιέστε το κουμπί Menu  στο χειριστήριο και μεταβείτε στην περιοχή TV listings: All channels για να δείτε τον οδηγό EPG (ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος).

Τα κανάλια εμφανίζονται σε μορφή πλέγματος. Στη στήλη τέρμα αριστερά εμφανίζεται το όνομα του καναλιού με αριθμητική σειρά με βάση τον αριθμό του καναλιού. Στα δεξιά της εμφανίζεται το όνομα, η ώρα και η ημερομηνία του κάθε προγράμματος, από τα αριστερά προς τα δεξιά με βάση την ώρα της ημέρας, με τα προγράμματα που προβάλλονται τη δεδομένη στιγμή να εμφανίζονται πρώτα.

Με το κάτω και το πάνω βέλος μπορείτε να μετακινείστε στη στήλη στην οποία βρίσκεστε. Η εφαρμογή διαβάζει τα ονόματα των καναλιών ακόμα και όταν αναζητάτε στοιχεία στη στήλη με τα προγράμματα.

Κατά την παρακολούθηση, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift + επάνω ή κάτω βέλος, για να μεταβείτε στον οδηγό MiniGuide – κουμπιά Show favorite channels only, Show recent channels only και Show TV listings only. Πιέστε το Esc για να κλείσετε τον οδηγό MiniGuide.

Στις αντίστοιχες σελίδες για τις ταινίες και τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι εφαρμογές και τα προγράμματα είναι οργανωμένα σε λίστες. Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις λίστες και τα βέλη για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στις λίστες. Η εφαρμογή διαβάζει τους τίτλους όταν εστιάζετε στο πρώτο στοιχείο σε μια λίστα.

Έλεγχος αναπαραγωγής

Ανάλογα με τον τηλεοπτικό πάροχο και τον σταθμό που παρακολουθείτε, ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε παύση ενός προγράμματος και να μετακινηθείτε προς τα πίσω και προς τα εμπρός στα προγράμματα.

Κατά την προβολή ενός προγράμματος, πιέστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής και κατόπιν πιέστε ξανά το πλήκτρο διαστήματος για παύση. Πιέστε το δεξιό και το αριστερό βέλος για γρήγορη προώθηση, παράλειψη προς τα εμπρός, διακοπή, επαναφορά και παράλειψη προς τα πίσω (όταν διατίθενται αυτές οι επιλογές).

Ενεργοποίηση κλειστών λεζάντων

Για τις κλειστές λεζάντες και τους υπότιτλους, κάντε τα εξής, ανάλογα με τη διαμόρφωση της τηλεόρασής σας:

 • Για ψηφιακή καλωδιακή τηλεόραση: ενεργοποιήστε τις κλειστές λεζάντες ή τους υπότιτλους (όταν διατίθενται) από τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή. Θα εμφανίζονται κατά την παρακολούθηση στην κονσόλα Xbox.
 • Για δέκτη DTV over-the-air: ενεργοποιήστε τους υπότιτλους από τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα στην κονσόλα Xbox.

Για υποστήριξη για τον Αφηγητή ή άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης της Microsoft, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Παρακολούθηση ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών με τον Αφηγητή στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;