Βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων στο Xbox One

Βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων στο Xbox One

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να συμμετάσχετε στη βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων. Αυτές οι αναφορές παρέχουν στη Microsoft τη δυνατότητα να επιλύει προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε με την κονσόλα Xbox One.

Η βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων μπορεί να περιλαμβάνει την κατάσταση μνήμης της συσκευής όταν ένα σύστημα ή μια εφαρμογή παρουσιάζει σφάλμα. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει, χωρίς κάποια σκοπιμότητα, αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία.

Παρέχουμε περιορισμένα τμήματα πληροφοριών από αναφορές σφαλμάτων σε συνεργάτες (για παράδειγμα, σε OEM), για να τους βοηθούμε στην αντιμετώπιση προβλημάτων προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν με τα Windows και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Microsoft. Η χρήση αυτών των πληροφοριών επιτρέπεται μόνο για την επιδιόρθωση ή τη βελτίωση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών.

Πώς να ελέγχετε τις ρυθμίσεις βελτιωμένης αναφοράς σφαλμάτων

Υπάρχουν δύο διαφορετικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο της βελτιωμένης αναφοράς σφαλμάτων στην κονσόλα: μια καθολική ρύθμιση συσκευής και μια ρύθμιση ανά χρήστη. Αν η καθολική ρύθμιση συσκευής είναι απενεργοποιημένη, δεν εκτελείται βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις ανά χρήστη. Η καθολική ρύθμιση συσκευής είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στην κονσόλα Xbox One, θα μπορέσετε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων. Αυτή είναι η ρύθμιση ανά χρήστη. Αν επιλέξετε να μην συμμετάσχετε, θα στέλνετε στη Microsoft λιγότερα δεδομένα για την επιδιόρθωση και τη βελτίωση της κονσόλας Xbox One, ανάλογα με τη χρήση σας και τα σφάλματα που αντιμετωπίζετε.

Σε μια κονσόλα Xbox One μπορούν να έχουν πραγματοποιήσει είσοδο ταυτόχρονα πολλοί χρήστες. Αν ένας από τους χρήστες που έχουν εισέλθει στην κονσόλα έχει επιλέξει να μην συμμετέχει στη βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων, ή αν η καθολική ρύθμιση συσκευής είναι απενεργοποιημένη, η Microsoft σέβεται αυτήν την προτίμηση και δεν εκτελείται βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων.

Για να αλλάξετε την καθολική ρύθμιση συσκευής για τη βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων:

  1. Επιλέξτε System > Settings > System > Console info.
  2. Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή Allow enhanced error reporting.

Για να αλλάξετε την προσωπική σας ρύθμιση για τη βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων:

  1. Εισέλθετε στο προφίλ σας.
  2. Μεταβείτε στην ενότητα System > Settings > General > Online safety & family.
  3. Επιλέξτε Privacy & online safety > Xbox Live privacy > View details & customize > Data collection.
  4. Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή You can share enhanced error reports.

Η προσωπική σας ρύθμιση για τη βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων ισχύει μόνο για τη δεδομένη κονσόλα. Αν εισέλθετε σε άλλη κονσόλα και θελήσετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, επαναλάβετε αυτά τα βήματα σε εκείνη.

Αν η κονσόλα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Xbox Insider ή σε ένα πρόγραμμα για προγραμματιστές, ενδέχεται να μην μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις. Αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε στη βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων, θα πρέπει να καταργήσετε την κονσόλα από το πρόγραμμα.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων στο Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;