Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80070017, όταν προσπαθείτε να φορτώσετε δεδομένα από τον σκληρό δίσκο της κονσόλας Xbox One

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος ενώ προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην κονσόλα Xbox One:

0x80070017

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξετε τους σκληρούς δίσκους.

Λύση

Υπάρχει πρόβλημα με την ανάκτηση δεδομένων από τον σκληρό δίσκο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει βλάβη. Αν συνεχίσει να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, ενδέχεται να πρέπει να αντικαταστήσετε την κονσόλα Xbox ή τον εξωτερικό χώρο αποθήκευσης (αν υπάρχει). Για βοήθεια σχετικά με την επισκευή της κονσόλας Xbox, ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80070017, όταν προσπαθείτε να φορτώσετε δεδομένα από τον σκληρό δίσκο της κονσόλας Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;