Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80070bfa κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox One

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox One:

0x80070bfa

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το Xbox Live ή ότι η κονσόλα σας αντιμετώπισε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα.

Λύσεις

Λύση 1: Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-08-17T17:11:56.1853848+00:00

Λύση 2: Κάντε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox

Απενεργοποιήστε την κονσόλα Xbox πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στην πρόσοψη της κονσόλας για 10 δευτερόλεπτα. Η κονσόλα θα απενεργοποιηθεί. Κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά την κονσόλα.

Λύση 3: Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το παιχνίδι ή την εφαρμογή

Αν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε αυτό το στοιχείο:

  1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό, επιλέξτε My games & apps και, τέλος, See all.
  2. Επιλέξτε Games ή Apps.
  3. Επισημάνετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε, πιέστε το κουμπί μενού και κατόπιν επιλέξτε Uninstall.
  4. Επιλέξτε Uninstall all.

Κατόπιν, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή, τοποθετώντας τον δίσκο ή κατεβάζοντάς το ξανά από την καρτέλα Ready to install. Για να το κατεβάσετε ξανά, επιλέξτε τον τίτλο του παιχνιδιού από την καρτέλα Ready to install στο επάνω μέρος της οθόνης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε το παιχνίδι αναζητώντας το στο Microsoft Store.

Σημείωση Η εγκατάσταση από δίσκο δεν ισχύει για την κονσόλα Xbox One S All-Digital Edition, η οποία δεν περιλαμβάνει μονάδα οπτικού δίσκου.

Λύση 4: Επαναφέρετε την κονσόλα σας

Ως έσχατη λύση, μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε επαναφορά της κονσόλας Xbox. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος της κονσόλας. Ανάλογα με το δίκτυο, αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.

Προειδοποίηση Θα πρέπει να επιλέξετε Reset and keep my games & apps. Διαφορετικά, θα γίνει επαναφορά της κονσόλας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

  1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα System > Settings > System > Console info.
  2. Επιλέξτε Reset console.
  3. Επιλέξτε Reset and keep my games & apps. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει επαναφορά του λειτουργικού συστήματος και θα διαγραφούν όλα τα πιθανώς κατεστραμμένα αρχεία, χωρίς να διαγραφούν τα παιχνίδια ή οι εφαρμογές σας.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80070bfa κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;