Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80190005 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην κονσόλα Xbox One

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην κονσόλα Xbox One:

0x80190005

Αυτό σημαίνει είτε ότι η υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας είτε ότι υπάρχει ένα προσωρινό πρόβλημα που σχετίζεται με τη σύνδεση στον λογαριασμό Microsoft. Προσπαθήστε ξανά αργότερα ή δοκιμάστε την παρακάτω λύση.

Λύση

Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-12-09T21:30:34.8743811+00:00

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80190005 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;