Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80270300 κατά την προσπάθεια εκκίνησης, εγκατάστασης ή ενημέρωσης ενός παιχνιδιού στην κονσόλα Xbox One

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί και σε ψηφιακά παιχνίδια και σε παιχνίδια σε δίσκο.

Σημείωση Η εγκατάσταση από δίσκο δεν ισχύει για την κονσόλα Xbox One S All-Digital Edition, η οποία δεν περιλαμβάνει μονάδα οπτικού δίσκου.

Λύσεις

Λύση 1: Ελέγξτε αν το παιχνίδι ενημερώνεται

Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί, αν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι ενώ αυτό ενημερώνεται. Για να ελέγξετε αν συμβαίνει αυτό:

 1. Από την οθόνη Home, μεταβείτε στην ενότητα My games & apps > Games.
 2. Επιλέξτε Queue για να ελέγξετε αν το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε λαμβάνει κάποια ενημέρωση.

Αν το παιχνίδι δεν ενημερώνεται, κάντε τα εξής.

Λύση 2: Επανεκκινήστε την κονσόλα σας

 1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox στο κέντρο του χειριστηρίου Xbox One, για να ανοίξετε το Κέντρο τροφοδοσίας.
 2. Επιλέξτε Restart console.
 3. Επιλέξτε Restart.

Σημείωση Αν η κονσόλα Xbox δεν αποκρίνεται, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στην κονσόλα για 10 δευτερόλεπτα. Αφού απενεργοποιηθεί η κονσόλα, επανεκκινήστε την.

Αν το παιχνίδι δεν ενημερώνεται και εμφανίζεται ξανά το μήνυμα μετά την επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox, κάντε ένα από τα εξής:

Λύση 3: Επαναφέρετε την κονσόλα Xbox διατηρώντας τα παιχνίδια σας

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Μεταβείτε στην καρτέλα System και επιλέξτε Settings.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα System > Console info και επιλέξτε Reset console.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, επιλέξτε Reset and keep my games & apps.
 5. Στη λίστα παιχνιδιών, επιλέξτε το μερικώς εγκατεστημένο παιχνίδι για να ανοίξει η σελίδα λεπτομερειών στο Microsoft Store. Ολοκληρώσετε την εγκατάσταση επιλέγοντας Install.

Εναλλακτικά, για να επαναφέρετε την κονσόλα Xbox, μπορείτε να διαγράψετε και να εγκαταστήσετε ξανά το παιχνίδι. Ανάλογα με το μέγεθος του παιχνιδιού, αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα από την επαναφορά.

Λύση 4: Διαγράψτε το παιχνίδι και εγκαταστήστε το ξανά

 1. Στην οθόνη the Home, επιλέξτε My games & apps > Games.
 2. Επισημάνετε το παιχνίδι, πιέστε το κουμπί μενού  στο χειριστήριο και επιλέξτε Uninstall.
 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Ready to install, βρείτε το παιχνίδι και εγκαταστήσετε το ξανά.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80270300 κατά την προσπάθεια εκκίνησης, εγκατάστασης ή ενημέρωσης ενός παιχνιδιού στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;