Εμφανίζεται το σφάλμα 0x803F8001 κατά την εκκίνηση ενός παιχνιδιού Xbox One

Θα εμφανιστεί ο ακόλουθος κωδικός και το μήνυμα σφάλματος όταν ξεκινήσετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή στην κονσόλα Xbox One:

0x803f8001

Do you own this game or app? (Σας ανήκει αυτό το παιχνίδι ή η εφαρμογή;)

If you have a game disc, insert it now. (Αν έχετε έναν δίσκο παιχνιδιού, τοποθετήστε τον τώρα.) Otherwise, make sure you're signed in to Xbox Live. (Διαφορετικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισέλθει στο Xbox Live.) If you don't have rights for playing it, you'll need to buy it at Microsoft Store. (Αν δεν έχετε δικαιώματα για να παίξετε το παιχνίδι, θα πρέπει να το αγοράσετε από το Microsoft Store.)

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τον έλεγχο των δικαιωμάτων χρήσης.

Λύση 1: Τοποθετήστε τον δίσκο παιχνιδιού

Αν παίζετε ένα παιχνίδι που βασίζεται σε δίσκο, τοποθετήστε τον δίσκο παιχνιδιού στην κονσόλα Xbox. Αν ο δίσκος είναι ήδη τοποθετημένος, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox One.

Σημείωση Η εγκατάσταση από δίσκο δεν ισχύει για την κονσόλα Xbox One S All-Digital Edition, η οποία δεν περιλαμβάνει μονάδα οπτικού δίσκου.

Λύση 2: Εισέλθετε στο Xbox Live

Αν αγοράσατε ή εγκαταστήσατε το παιχνίδι ή την εφαρμογή από το Microsoft Store στο Xbox One (πρώην Xbox Store), βεβαιωθείτε ότι έχετε εισέλθει στην υπηρεσία Xbox Live.

Λύση 3: Ζητήστε από τον κάτοχο του παιχνιδιού να εισέλθει στο Xbox Live

Αν η εγκατάσταση του παιχνιδιού ή της εφαρμογής έγινε ψηφιακά (χωρίς δίσκο) από κάποιο άλλο άτομο, ζητήστε του να εισέλθει στο Xbox Live.

Συμβουλή Αν ο κάτοχος του παιχνιδιού επιλέξει ένα συγκεκριμένο Xbox ως την κύρια κονσόλα Xbox, οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιήσει αυτήν την κονσόλα Xbox θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εγκατεστημένα παιχνίδια και τις εφαρμογές, ακόμα και αν το άτομο που τα εγκατέστησε δεν έχει εισέλθει.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να ορίσετε μια κονσόλα Xbox One ως την κύρια κονσόλα Xbox.

Λύση 4: Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί, αν υπάρχει προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Xbox Live. Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις για την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live στην τοποθεσία, περιμένετε να αποκατασταθεί η λειτουργία και κατόπιν προσπαθήστε ξανά.

Κοινωνική δικτύωση και παιχνίδι: σε λειτουργία
2019-08-21T05:44:14.9897918+00:00

Λύση 5: Κλείστε το παιχνίδι και επανεκκινήστε το

Αν το παιχνίδι ή η εφαρμογή εκτελείται στο παρασκήνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε και επανεκκινήστε το παιχνίδι ή την εφαρμογή.

Για να αποτρέψετε αυτό το πρόβλημα στο μέλλον, κλείνετε το παιχνίδι πριν από την εναλλαγή δραστηριοτήτων στην κονσόλα Xbox One.

Λύση 6: Επανεκκινήστε την κονσόλα σας

Αν η κονσόλα Xbox δεν αποκρίνεται, επανεκκινήστε τη:

  1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox στο κέντρο του χειριστηρίου Xbox One, για να ανοίξετε το Κέντρο τροφοδοσίας.
  2. Επιλέξτε Restart console.
  3. Επιλέξτε Restart.

Λύση 7: Αγοράστε ένα ψηφιακό αντίγραφο

Αν το παιχνίδι αγοράστηκε και εγκαταστάθηκε αρχικά από κάποιο άλλο άτομο και θέλετε το δικό σας αντίγραφο, αγοράστε το σε ψηφιακή μορφή από το Microsoft Store στο Xbox One. Δεν θα χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το παιχνίδι για να το παίξετε.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x803F8001 κατά την εκκίνηση ενός παιχνιδιού Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;