Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Εμφανίζεται το σφάλμα 0x803F8001 κατά την εκκίνηση ενός παιχνιδιού Xbox One

Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα όταν ξεκινήσετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή και πρέπει να ελέγξουμε τα δικαιώματα χρήσης:

Do you own this game or app? (Σας ανήκει αυτό το παιχνίδι ή η εφαρμογή;)
If you have a game disc, insert it now. (Αν έχετε ένα δίσκο παιχνιδιού, τοποθετήστε τον τώρα.) Otherwise, make sure you're signed in to Xbox Live. (Διαφορετικά, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Xbox Live.) If you don't have rights for playing it, you'll need to buy it at Microsoft Store. (Αν δεν έχετε δικαιώματα για να παίξετε το παιχνίδι, θα πρέπει να το αγοράσετε από το Microsoft Store.)

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους είναι πιθανό να μην μπορούμε να ελέγξουμε τα δικαιώματα.

Λύση 1

Αν παίζετε ένα παιχνίδι που βασίζεται σε δίσκο, τοποθετήστε τον δίσκο παιχνιδιού στην κονσόλα Xbox. Αν ο δίσκος είναι ήδη τοποθετημένος, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox One.

Λύση 2

Αν αγοράσατε ή εγκαταστήσατε το παιχνίδι ή την εφαρμογή από το Microsoft Store στο Xbox One (πρώην Xbox Store), βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία Xbox Live.

Λύση 3

Αν η εγκατάσταση του παιχνιδιού ή της εφαρμογής έγινε ψηφιακά (χωρίς δίσκο) από κάποιο άλλο άτομο, ζητήστε του να συνδεθεί στο Xbox Live.

Συμβουλή

Αν ο κάτοχος του παιχνιδιού επιλέξει ένα συγκεκριμένο Xbox ως την κύρια κονσόλα Xbox (στην περιοχή Settings > Personalization > My home Xbox), οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιήσει αυτήν την κονσόλα Xbox θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εγκατεστημένα παιχνίδια και τις εφαρμογές, ακόμα και αν το άτομο που τα εγκατέστησε δεν είναι συνδεδεμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να ορίσετε μια κονσόλα Xbox One ως την κύρια κονσόλα Xbox.

Λύση 4

Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί, αν υπάρχει προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Xbox Live. Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις για την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live στην τοποθεσία, περιμένετε να αποκατασταθεί η λειτουργία και κατόπιν προσπαθήστε ξανά.

Κοινωνική δικτύωση και παιχνίδι: σε λειτουργία
2018-12-18T17:34:19.4502934+00:00

Λύση 5

Αν το παιχνίδι ή η εφαρμογή εκτελείται στο παρασκήνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε και επανεκκινήστε το παιχνίδι ή την εφαρμογή.

Για να αποτρέψετε αυτό το πρόβλημα στο μέλλον, κλείνετε το παιχνίδι πριν από την εναλλαγή δραστηριοτήτων στην κονσόλα Xbox One.

Λύση 6

Αν η κονσόλα Xbox δεν αποκρίνεται, επανεκκινήστε την.

Λύση 7

Αν το παιχνίδι αγοράστηκε και εγκαταστάθηκε αρχικά από κάποιο άλλο άτομο και θέλετε το δικό σας αντίγραφο, αγοράστε το σε ψηφιακή μορφή από το Microsoft Store στο Xbox One. Δεν θα χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το παιχνίδι για να το παίξετε.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x803F8001 κατά την εκκίνηση ενός παιχνιδιού Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας