Εμφανίζεται το σφάλμα 0x803F900A ενώ προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι Xbox One

Λαμβάνετε τον ακόλουθο κωδικό σφάλματος ενώ προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι στην κονσόλα Xbox One:

0x803F900A

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να συνδεθείτε ή να ανανεώσετε τη συνδρομή του παιχνιδιού σας.

Λύση

Για να παίξετε το συνδρομητικό παιχνίδι, ακολουθήστε ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα βήματα, όπως απαιτείται:

  • Συνδεθείτε ως ο κάτοχος της συνδρομής για το παιχνίδι που προσπαθείτε να παίξετε.
  • Αν έχετε ήδη συνδεθεί ως ο κάτοχος της συνδρομής και το παιχνίδι δεν ξεκινά, τότε πιθανότατα πρέπει να ανανεώσετε τη συνδρομή από το Microsoft Store. Μπορεί επίσης να το βρείτε στην ενότητα Settings > Subscriptions.

Για βοήθεια με τη σύνδεση, ανατρέξτε στη Λύση σύνδεσης και δικτύου Xbox One.

Για βοήθεια με τις συνδρομές, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση των επιλογών πληρωμής σας για συνδρομές που δεν σχετίζονται με το Xbox από την κονσόλα Xbox One.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x803F900A ενώ προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;