Εμφανίζεται το σφάλμα 0x803f9007 όταν ένα παιχνίδι δεν λειτουργεί στην κονσόλα Xbox One ή Xbox One S.

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος ενώ προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι στην κονσόλα Xbox One ή Xbox One S:

0x803f9007

Αυτό μπορεί να σημαίνει ένα από τα εξής:

  • Ο δίσκος παιχνιδιού δεν είναι τοποθετημένος στην κονσόλα.
  • Αγοράσατε και κατεβάσατε το παιχνίδι, αλλά δεν έχετε εισέλθει στην κονσόλα και στο Xbox Live.
  • Η δοκιμαστική περίοδος του παιχνιδιού έληξε και πρέπει να το αγοράσετε.

Λύσεις

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε μία από αυτές τις λύσεις.

Λύση 1: Τοποθετήστε τον δίσκο παιχνιδιού

Αν το παιχνίδι βασίζεται σε δίσκο, τοποθετήστε τον δίσκο παιχνιδιού στην κονσόλα Xbox One.

Σημείωση Αυτό δεν ισχύει για την κονσόλα Xbox One S All-Digital Edition, η οποία δεν περιλαμβάνει μονάδα οπτικού δίσκου.

Λύση 2: Εισέλθετε στην κονσόλα και στο Xbox Live

Αν αγοράσατε και κατεβάσατε το παιχνίδι, εισέλθετε στην κονσόλα και στο Xbox Live με το προφίλ που χρησιμοποιήσατε για να αγοράσετε το παιχνίδι.

Λύση 3: Αγοράστε το παιχνίδι από το Microsoft Store στο Xbox One

Αν κατεβάσατε το παιχνίδι σε δοκιμαστική έκδοση, η περίοδος της δοκιμαστικής έκδοσης έληξε και πρέπει να αγοράσετε το παιχνίδι. Αγοράστε το παιχνίδι από το Microsoft Store στο Xbox One.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x803f9007 όταν ένα παιχνίδι δεν λειτουργεί στην κονσόλα Xbox One ή Xbox One S." για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;