Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80A40019 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox One

Λαμβάνετε τον ακόλουθο κωδικό σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox One:

0x80A40019

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα δικτύου ή πρόβλημα σύνδεσης στην υπηρεσία Xbox Live.

Λύση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

Λύση 1: Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-08-24T12:27:55.3433167+00:00

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Λύση 2: Επανεκκινήστε την κονσόλα Xbox One

Επανεκκινήστε την κονσόλα Xbox One, για να επαναφέρετε τη σύνδεση δικτύου. Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος επανεκκίνησης ή ολικής επανεκκίνησης της κονσόλας Xbox One.

Αν αυτό το πρόβλημα δεν επιλυθεί με την επανεκκίνηση της κονσόλας, περιμένετε μερικά λεπτά και προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80A40019 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;