Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80BD0006 κατά την πρόσβαση σε δυνατότητες της κονσόλας Xbox One

Λαμβάνετε τον ακόλουθο κωδικό σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live ή την προσπάθεια πρόσβασης σε ορισμένες δυνατότητες του Xbox Live από την κονσόλα Xbox One:

0x80BD0006

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το προφίλ σας είναι κατεστραμμένο.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

Λύση 1: Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-08-24T00:56:53.0253342+00:00
Αγορά και χρήση περιεχομένου: σε λειτουργία
2019-08-24T00:56:53.0253342+00:00
Τηλεόραση, μουσική και βίντεο: σε λειτουργία
2019-08-24T00:56:53.0253342+00:00
Κοινωνική δικτύωση και παιχνίδι: σε λειτουργία
2019-08-24T00:56:53.0253342+00:00

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Λύση 2: Καταργήστε και προσθέστε ξανά το προφίλ σας (ετικέτα παίκτη)

Για να καταργήσετε το προφίλ σας:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό και μεταβείτε στην ενότητα System.
 2. Επιλέξτε Settings > Account > Remove accounts.
 3. Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε.
 4. Επιλέξτε Remove για επιβεβαίωση.
 5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Close.
 6. Επανεκκινήστε την κονσόλα:
  1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox στο κέντρο του χειριστηρίου Xbox One, για να ανοίξετε το Κέντρο τροφοδοσίας.
  2. Επιλέξτε Restart console.
  3. Επιλέξτε Restart.

Σημείωση Αν η κονσόλα φαίνεται να μην αποκρίνεται, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox στην κονσόλα για περίπου 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί. Αφού απενεργοποιηθεί, αγγίξτε το κουμπί Xbox στην κονσόλα, για να την επανεκκινήσετε.

Για να προσθέσετε ξανά το προφίλ σας στην κονσόλα:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε Sign in.
 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Add & manage.
 4.  Επιλέξτε Add new.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε Enter.
 6. Διαβάστε τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft και τη δήλωση προστασίας απορρήτου και, στη συνέχεια, επιλέξτε I Accept.
 7. Ακολουθήστε τα βήματα για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις Sign-In & Security και να προσθέσετε τον λογαριασμό σας στην κονσόλα Xbox One.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x80BD0006 κατά την πρόσβαση σε δυνατότητες της κονσόλας Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;