Εμφανίζεται το σφάλμα 0x91d70000 κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox One

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox One:

0x91d70000

Αυτό σημαίνει ότι η διαμόρφωση του δίσκου δεν αναγνωρίστηκε.

Λύση

Αν ο δίσκος που προσπαθήσατε να αναπαραγάγετε ήταν Blu-ray, DVD ή δίσκος παιχνιδιού Xbox One, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox One.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0x91d70000 κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;