Εμφανίζεται το σφάλμα 0xd0000189

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το Xbox Live ή ότι η κονσόλα σας αντιμετώπισε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα.

Λύσεις

  1. Προσπαθήστε να κάνετε ξανά αυτό που κάνατε. Περιστασιακά, κάτι μπορεί να επηρεάσει τις φυσιολογικές ενέργειες.
  2. Επανεκκινήστε την κονσόλα Xbox: πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox στο χειριστήριο και επιλέξτε Turn console off.
  3. Κάντε ολική επανεκκίνηση: πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στην πρόσοψη της κονσόλας Xbox για 10 δευτερόλεπτα.
  4. Αν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε αυτό το στοιχείο.
  5. Ως έσχατη λύση, μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε επαναφορά της κονσόλας Xbox. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος της κονσόλας. Ανάλογα με το δίκτυο, αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.
  6. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα Settings > System > Console info > Reset console.

Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-12-06T03:52:22.7360453+00:00
Κοινωνική δικτύωση και παιχνίδι: σε λειτουργία
2019-12-06T03:52:22.7360453+00:00
Αγορά και χρήση περιεχομένου: Περιορισμένη λειτουργία
2019-12-05T13:32:56.0000000-08:00

Επηρεαζόμενες πλατφόρμες:

Xbox 360, Xbox One, Xbox στα Windows 10, Xbox σε άλλες συσκευές

Επηρεαζόμενες υπηρεσίες:

Paying for downloadable items with stored currency, adding additional stored currency, or viewing your balance

Τελευταία ενημέρωση

We are seeing indications that we are on the path to recovery with the issue causing problems purchasing content and we expect to be back up and running shortly.

Τηλεόραση, μουσική και βίντεο: σε λειτουργία
2019-12-06T03:52:22.7360453+00:00

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 0xd0000189" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;