Μόνο νέοι πελάτες

Μπορείτε να λάβετε αυτήν τη δωρεάν δοκιμαστική έκδοση μόνο μία φορά. Για να ελέγξετε αν έχετε όντως λάβει τη δοκιμαστική έκδοση, μεταβείτε στην τοποθεσία account.Microsoft.com/services.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Μόνο νέοι πελάτες" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;