Ρύθμιση ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών στην κονσόλα Xbox One X, Xbox One S ή την αρχική κονσόλα Xbox One

Σε αυτήν τη σελίδα περιγράφονται οι απαιτήσεις για τη χρήση του οδηγού OneGuide στην κονσόλα Xbox One X, Xbox One S ή στην αρχική κονσόλα Xbox One, ώστε να μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε τηλεοπτικές υπηρεσίες από την κονσόλα. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων της κονσόλας Xbox One X, Xbox One S ή της αρχικής κονσόλας Xbox One για το χειρισμό της τηλεόρασης, του δέκτη ήχου και του αποκωδικοποιητή σας.

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή τηλεόρασης, η κονσόλα θα σας καθοδηγήσει στα παρακάτω βήματα. Αν θελήσετε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα παρακολούθησης ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών κάποια άλλη στιγμή, μπορείτε να επιλέξετε Live TV Setup από την ενότητα Entertainment. Εναλλακτικά, αν θελήσετε να αλλάξετε κάποια από τις ρυθμίσεις υλικού μετά την αρχική εγκατάσταση, μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας TV & OneGuide από την ενότητα System > Settings.

Σημείωση Οι πληροφορίες καναλιού στον οδηγό OneGuide δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διέλευση HDMI για να παρακολουθείτε τηλεοπτικά περιεχόμενα μέσω της κονσόλας Xbox One, αλλά οι πληροφορίες τηλεόρασης δεν θα εμφανίζονται στον οδηγό OneGuide. Για μια λίστα με τις δυνατότητες της κονσόλας Xbox One και τις περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμες, ανατρέξτε στο θέμα Διαθεσιμότητα δυνατοτήτων κονσόλας Xbox One.

Σε αυτήν τη σελίδα

Απαιτήσεις

Για να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό OneGuide με την τηλεόρασή σας και την κονσόλα Xbox One, χρειάζεστε τα εξής:

 • Καλωδιακό ή δορυφορικό αποκωδικοποιητή με έξοδο HDMI ή έναν τηλεοπτικό δέκτη Xbox One USB TV Tuner.
 • Σύνδεση στο Xbox Live για λήψη της λίστας καναλιών για τον οδηγό OneGuide.
 • Αισθητήρα Kinect ή καλώδιο πομπού υπερύθρων.

Σύνδεση της κονσόλας στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Πριν να ρυθμίσετε τον οδηγό OneGuide, βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα έχει συνδεθεί σωστά στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και υποστηρίζει την αναπαραγωγή ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος σύνδεσης της κονσόλας Xbox One με το σύστημα οικιακού κινηματογράφου για ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Πρώτη ρύθμιση της τηλεόρασης

 1. Επιλέξτε Live TV Setup από την ενότητα Entertainment. Θα χρειαστεί να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της τηλεόρασης.
 2. Στην οθόνη Watch TV on your Xbox, επιλέξτε Set up your cable or satellite box αν έχετε αποκωδικοποιητή ή Set up your USB TV tuner αν έχετε τηλεοπτικό δέκτη USB. Αυτή η επιλογή εξαρτάται από την πηγή του τηλεοπτικού σας σήματος.
 1. Η οθόνη Let’s watch TV θα προσπαθήσει να εντοπίσει ένα σήμα εισόδου HDMI. Αν η προέλευση του σήματος HDMI εμφανίζεται στην εικόνα της οθόνης της τηλεόρασης, επιλέξτε Next για να συνεχίσετε και να μεταβείτε στο βήμα 5. Αν δεν εμφανίζεται η προέλευση του σήματος HDMI, προχωρήστε στο βήμα 4.
 1. Αν η πηγή του σήματος HDMI δεν εμφανίζεται στην εικόνα της οθόνης της τηλεόρασης, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η κονσόλα σας λαμβάνει σήμα από τον αποκωδικοποιητή:
  1. Βεβαιωθείτε ότι ο αποκωδικοποιητής σας είναι συνδεδεμένος στη θύρα HDMI της κονσόλας σας μέσω καλωδίου HDMI.
  2. Αν μετά από μερικά δευτερόλεπτα δεν εμφανιστεί κάποια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στην οθόνη της κονσόλας Xbox, ανατρέξτε στο θέμα Εμφανίζεται μαύρη οθόνη ή παρατηρείτε κακή ποιότητα εικόνας κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης μέσω της κονσόλας Xbox One.
  3. Μόλις εμφανιστεί μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, επιλέξτε Next.
 1. Στην οθόνη Let’s set up OneGuide , επιλέξτε Next για να ξεκινήσει η ρύθμιση του οδηγού καναλιών του παρόχου καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να βοηθήσετε την κονσόλα σας να μάθει πώς να ελέγχει τον καλωδιακό ή δορυφορικό αποκωδικοποιητή σας.
  1. Πληκτρολογήστε τον ταχυδρομικό σας κώδικα και επιλέξτε Next, για να βρείτε τηλεοπτικούς παρόχους στην περιοχή σας.
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τον πάροχο καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης.

   Σημείωση Αν ο πάροχός σας δεν εμφανίζεται στη λίστα ή αν παρακολουθείτε μόνο τηλεοπτικές μεταδόσεις, επιλέξτε Antenna και, στη συνέχεια, πιέστε Next.

  3. Επιλέξτε το πρόγραμμα τηλεόρασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Next.
  4. Πληκτρολογήστε τον πάροχο του καλωδιακού ή δορυφορικού αποκωδικοποιητή σας.
  5. Αν η κονσόλα αναγνωρίσει τη μάρκα, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Your cable or satellite box has been set up", που υποδεικνύει ότι ο αποκωδικοποιητής ρυθμίστηκε. Επιλέξτε Next. Αν δεν την αναγνωρίσει, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να βοηθήσετε την κονσόλα σας να μάθει πώς να ελέγχει τον αποκωδικοποιητή σας.
  6. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε αυτήν τη φορά θα εμφανιστεί το μήνυμα "Your cable or satellite box has been set up". Επιλέξτε Next.
 1. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους όλων των συσκευών του συστήματος οικιακού κινηματογράφου σας, ώστε να αποκρίνονται στην εντολή "Hey Cortana, Xbox on" και άλλες φωνητικές εντολές, επιτρέποντας στην κονσόλα Xbox One να ελέγχει την τηλεόρασή σας όταν ζητηθεί.

  Σημείωση Οι φωνητικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Διαθεσιμότητα δυνατοτήτων κονσόλας Xbox One.

  1. Στην οθόνη Turn on your TV when you say "Hey Cortana, Xbox on", επιλέξτε Next για να συνεχίσετε.
  2. Επιλέξτε τον κατασκευαστή της τηλεόρασής σας από τη λίστα κοινών παρόχων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Next. Αν δεν υπάρχει στη λίστα, επιλέξτε I don't see my brand και πληκτρολογήστε μη αυτόματα τη μάρκα.
  3. Μόλις η κονσόλα εντοπίσει την τηλεόρασή σας, θα προσπαθήσει να εντοπίσει το μοντέλο της τηλεόρασης αποστέλλοντας μια σειρά εντολών. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστεί το μήνυμα "OK, your TV is set up", το οποίο υποδεικνύει ότι η τηλεόραση ρυθμίστηκε.
 1. Στην οθόνη Pick your start setting, θα σας ζητηθεί να αποφασίσετε ποια οθόνη θα εμφανίζεται την πρώτη φορά που θα ενεργοποιείτε την κονσόλα. Ορίστε μία από τις δύο επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Next για να συνεχίσετε:
  • On start, go to Home. Με αυτήν την επιλογή θα εμφανίζεται η οθόνη Home όταν θα ενεργοποιείτε την κονσόλα.
  • On start, go to TV. Με αυτήν την επιλογή θα εμφανίζεται η οθόνη live TV όταν θα ενεργοποιείτε την κονσόλα.

 2. Διαβάστε τις οθόνες πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στον οδηγό OneGuide, για να αξιοποιήσετε καλύτερα τη δυνατότητα προβολής τηλεοπτικών εκπομπών στην κονσόλα Xbox One.

Σημειώσεις

 • Αν ο τηλεοπτικός σας πάροχος δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, μπορεί η συσκευή σας να μην είναι συμβατή με τον οδηγό OneGuide. Προς το παρόν, η λίστα καναλιών και συγκεκριμένες πληροφορίες εκπομπών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εύρεση του τηλεοπτικού παρόχου σας, ανατρέξτε στα φόρουμ Πληροφορίες για υλικό τηλεοράσεων.

Εφαρμογή αλλαγών αργότερα

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τις παραμέτρους μετά τη ρύθμισή τους. Δείτε πώς:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε System > Settings.
 3. Επιλέξτε TV & OneGuide.
 4. Ενημερώστε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε.

Παρακολούθηση τηλεόρασης με τον οδηγό OneGuide

Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση με τον οδηγό OneGuide, πείτε "Hey Cortana, watch TV" ή επιλέξτε Live TV από την ενότητα Entertainment.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του οδηγού OneGuide, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση τηλεόρασης με τον οδηγό OneGuide στην κονσόλα Xbox One.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ρύθμιση ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών στην κονσόλα Xbox One X, Xbox One S ή την αρχική κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;