Σύνδεση της κονσόλας Xbox One στο Xbox Live με χρήση ενός υπολογιστή με Windows αντί δρομολογητή

Επισκόπηση

Αν θέλετε να συνδέσετε την κονσόλα Xbox One στο Xbox Live και δεν έχετε δρομολογητή, μπορείτε να συνδέσετε την κονσόλα σε έναν επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή με Windows και να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεσή του στο Internet.

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης στο Xbox Live χωρίς τη χρήση δρομολογητή: με χρήση της
Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet των Windows και με χρήση μιας σύνδεσης γέφυρας δικτύου.

Λύσεις

Χρήση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet των Windows

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet των Windows για να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσής σας στο Internet ανάμεσα στον υπολογιστή σας και την κονσόλα Xbox One. Αν το κάνετε αυτό, τόσο η κονσόλα όσο και ο υπολογιστής θα μπορούν να συνδέονται στο Internet ταυτόχρονα.

Για να χρησιμοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet των Windows, πρέπει να έχετε τα εξής:

 • Έναν υπολογιστή με δύο προσαρμογείς δικτύου
  Σημείωση Οι περισσότεροι φορητοί υπολογιστές έχουν δύο προσαρμογείς δικτύου, έναν για ενσύρματη σύνδεση και έναν για ασύρματη.
 • Ένα μόντεμ USB που έχει τουλάχιστον μία υποδοχή Ethernet
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8
  Σημείωση Η έκδοση Windows 7 Starter δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.
 • Πρόσβαση σε Internet υψηλής ταχύτητας
 • Ένα τυπικό καλώδιο Ethernet

Ρύθμιση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet των Windows

Σημείωση Στα παρακάτω βήματα χρησιμοποιούνται εικόνες οθόνης των Windows 7 και των Windows 8. Ωστόσο, τα βήματα είναι τα ίδια και στις παλαιότερες εκδόσεις των Windows, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
 2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε ncpa.cpl και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter.
  Στα Windows XP: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε ncpa.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
Windows 7 Windows 8
Ένα κοντινό της οθόνης στην οποία εμφανίζεται το πλαίσιο 'Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων' στα Windows 7. Ένα κοντινό της οθόνης στην οποία εμφανίζεται το πλαίσιο 'Αναζήτηση' στα Windows 8.
 1. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου για κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Ιδιότητες. Η κατάλληλη σύνδεση δικτύου για κοινή χρήση είναι εκείνη ανάμεσα στον υπολογιστή σας και το μόντεμ σας και όχι εκείνη ανάμεσα στον υπολογιστή σας και την κονσόλα Xbox One.
Μια οθόνη των Windows στην οποία εμφανίζεται το σχετικό μενού για ένα ασύρματο δίκτυο, με την εντολή 'Ιδιότητες' επιλεγμένη.
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κοινή χρήση. Αν χρησιμοποιείτε Windows XP, επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους.
Μια οθόνη των Windows στην οποία εμφανίζονται οι ιδιότητες σύνδεσης ασύρματου δικτύου, με την καρτέλα 'Κοινή χρήση' επιλεγμένη.
 1. Επιλέξτε Να επιτρέπεται η σύνδεση άλλων χρηστών του δικτύου μέσω της σύνδεσης Internet αυτού του υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
 2. Περιμένετε να αλλάξει η κατάσταση της σύνδεσης δικτύου σε Κοινή χρήση.
Η οθόνη 'Συνδέσεις δικτύου' των Windows, με επιλεγμένο το δίκτυο Wi-Fi και την κατάσταση να εμφανίζεται ως σε 'Κοινή χρήση'
 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web και δοκιμάστε να συνδεθείτε στο Internet. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ορίσατε την κύρια σύνδεσή σας στο Internet για κοινή χρήση στο Βήμα 3.
 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα δικτύου του υπολογιστή σας. Συνδέστε το άλλο άκρο στο πίσω μέρος της κονσόλα σας.
 3. Στην κονσόλα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις δικτύου έχουν οριστεί στην επιλογή Automatic.

  Σημείωση Αν συνδέεστε σε ένα ασύρματο δίκτυο ή αν έχετε καταχωρήσει ρυθμίσεις PPPoE, σημειώστε τις ρυθμίσεις, επειδή ενδέχεται να χρειαστεί να τις πληκτρολογήσετε αργότερα.

  1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
  2. Επιλέξτε Settings.
  3. Επιλέξτε All Settings.
  4. Επιλέξτε Network.
  5. Επιλέξτε Network settings.
  6. Επιλέξτε Advanced settings.
  7. Επιλέξτε IP settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε Automatic.
  8. Επιλέξτε DNS settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε Automatic.
  9. Επιλέξτε Alternate MAC address και, στη συνέχεια, επιλέξτε Clear.
  10. Επιλέξτε Restart.
 4. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
  2. Επιλέξτε Settings.
  3. Επιλέξτε All Settings.
  4. Επιλέξτε Network.
  5. Επιλέξτε Network settings.
  6. Επιλέξτε Test network connection.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet

Αν η καρτέλα "Κοινή χρήση" δεν εμφανίζεται ή αν, στα Windows XP, δεν βλέπετε την επιλογή "Να επιτρέπεται η σύνδεση άλλων χρηστών του δικτύου μέσω της σύνδεσης Internet αυτού του υπολογιστή", μπορεί να ισχύει ένα από τα εξής:

 • Ο υπολογιστής σας δεν έχει δύο προσαρμογείς δικτύου. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε έναν δεύτερο προσαρμογέα δικτύου στον υπολογιστή σας ή ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν οι υπάρχοντες προσαρμογείς δικτύου λειτουργούν κανονικά.
 • Ενδέχεται να προσπαθείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας λάθος σύνδεσης δικτύου. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναλάβετε το Βήμα 3 παραπάνω και επιλέξτε μια άλλη σύνδεση δικτύου.

Λύση 2: Ορίστε τις ρυθμίσεις IP της κονσόλας σας με μη αυτόματο τρόπο

Αν λάβετε ένα από τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος, δοκιμάστε τα εξής βήματα.

Can't obtain an IP address from your router or modem (Δεν είναι δυνατή η λήψη μιας διεύθυνσης IP από το δρομολογητή ή το μόντεμ σας)
Your DNS server can't resolve Xbox Live server names (Δεν είναι δυνατή η επίλυση ονομάτων διακομιστή Xbox Live από το διακομιστή DNS που διαθέτετε)

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε Settings.
 3. Επιλέξτε All Settings.
 4. Επιλέξτε Network.
 5. Επιλέξτε Network settings.
 6. Επιλέξτε Advanced settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε IP settings.
 7. Επιλέξτε Manual. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP. Πληκτρολογήστε 192.168.0.2 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Enter.
 8. Κατόπιν, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τη μάσκα υποδικτύου στο πεδίο Subnet mask. Πληκτρολογήστε 255.255.255.0 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Enter.
 9. Έπειτα, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε την πύλη στο πεδίο Gateway. Πληκτρολογήστε 192.168.0.1 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Enter.
 10. Επιλέξτε DNS settings.
 11. Επιλέξτε Manual. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον πρωτεύοντα διακομιστή DNS στο πεδίο Primary DNS και τον δευτερεύοντα διακομιστή DNS στο πεδίο Secondary DNS. Πληκτρολογήστε 192.168.0.1 και για τους δύο διακομιστές.
 12. Πιέστε το κουμπί B  στο χειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Test network connection.

   Δημιουργία μιας σύνδεσης γέφυρας δικτύου

   Αν έχετε έναν φορητό υπολογιστή με προσαρμογείς ασύρματου και ενσύρματου δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή σας, για να συνδέσετε την κονσόλα Xbox One στο Xbox Live. Αυτός ο τύπος σύνδεσης ονομάζεται σύνδεση γέφυρας δικτύου. Αυτή η σύνδεση είναι γρήγορη και εύκολη, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet από τον φορητό υπολογιστή όταν αυτός είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα σας.

   Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση γέφυρας δικτύου, πρέπει να έχετε τα εξής:

   • Έναν υπολογιστή με δύο προσαρμογείς δικτύου
   • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8
    Σημείωση Η έκδοση Windows 7 Starter δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.
   • Πρόσβαση σε Internet υψηλής ταχύτητας
   • Ένα τυπικό καλώδιο Ethernet

   Ρύθμιση μιας σύνδεσης γέφυρας δικτύου

   Σημείωση Στα παρακάτω βήματα χρησιμοποιούνται εικόνες οθόνης των Windows 7 και των Windows 8. Ωστόσο, τα βήματα είναι τα ίδια και στις παλαιότερες εκδόσεις των Windows, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά.

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
   2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε ncpa.cpl και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter.
    Στα Windows XP: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε ncpa.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
   Windows 7 Windows 8
   Ένα κοντινό στο οποίο εμφανίζεται το πλαίσιο 'Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων' στα Windows 7. Ένα κοντινό στο οποίο εμφανίζεται το πλαίσιο 'Αναζήτηση' στα Windows 8.
   1. Επιλέξτε τις δύο συνδέσεις δικτύου που θέλετε να γεφυρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην πρώτη σύνδεση δικτύου, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη δεύτερη σύνδεση δικτύου.
   Η οθόνη 'Συνδέσεις δικτύου' των Windows, με επιλεγμένο το δίκτυο Wi-Fi και την κατάσταση να εμφανίζεται ως σε 'Κοινή χρήση'
   1. Κάντε δεξιό κλικ σε μία από τις επιλεγμένες συνδέσεις δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις γέφυρας.
   Μια οθόνη των Windows στην οποία εμφανίζεται το σχετικό μενού για ένα τοπικό δίκτυο, με το στοιχείο 'Συνδέσεις γέφυρας' επιλεγμένο.
   1. Περιμένετε να εμφανιστεί το νέο εικονίδιο της σύνδεσης.
    Σημείωση Το νέο εικονίδιο θα έχει την ονομασία Γέφυρα δικτύου. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο, η νέα σύνδεση θα είναι έτοιμη για χρήση.
   Το παράθυρο 'Συνδέσεις δικτύου' των Windows στο οποίο εμφανίζονται οι διαθέσιμες συνδέσεις και η γέφυρα δικτύου, που είναι επιλεγμένη.
   1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα δικτύου του φορητού υπολογιστή σας. Συνδέστε το άλλο άκρο στο πίσω μέρος της κονσόλα σας.
   2. Στην κονσόλα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις δικτύου έχουν οριστεί στην επιλογή Automatic.

    Σημείωση Αν συνδέεστε σε ένα ασύρματο δίκτυο ή αν έχετε καταχωρήσει ρυθμίσεις PPPoE, σημειώστε τις ρυθμίσεις, επειδή ενδέχεται να χρειαστεί να τις πληκτρολογήσετε αργότερα.
    1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
    2. Επιλέξτε Settings.
    3. Επιλέξτε All Settings.
    4. Επιλέξτε Network.
    5. Επιλέξτε Network settings.
    6. Επιλέξτε Advanced settings.
    7. Επιλέξτε IP settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε Automatic.
    8. Επιλέξτε DNS settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε Automatic.
    9. Επιλέξτε Alternate MAC address και, στη συνέχεια, επιλέξτε Clear.
    10. Επιλέξτε Restart.

    Με αυτήν την επιλογή γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου στην προεπιλεγμένη ρύθμισή τους. Αυτό δεν επηρεάζει άλλες ρυθμίσεις της κονσόλας.

   3. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live. Δείτε πώς:
    1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
    2. Επιλέξτε Settings.
    3. Επιλέξτε All Settings.
    4. Επιλέξτε Network.
    5. Επιλέξτε Network settings.
    6. Επιλέξτε Test network connection.

   Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

   Ναι
   Όχι

   Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

   Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

   Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
   Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
   Ambassador chat image
   Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
   Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

   Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

   255 χαρακτήρες απομένουν.
   Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
   Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
   Ambassador chat image
   Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
   Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

   Επικοινωνία

   Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Σύνδεση της κονσόλας Xbox One στο Xbox Live με χρήση ενός υπολογιστή με Windows αντί δρομολογητή" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;