Ρυθμίσεις δικτύου στην κονσόλα Xbox One

Η οθόνη Network είναι το σημείο στο οποίο βρίσκονται όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη δυνατότητα της κονσόλας σας να συνδέεται στο Xbox Live, τα παιχνίδια με πολλούς παίκτες και την αντιμετώπιση γενικών προβλημάτων απόδοσης του δικτύου.

Για να μεταβείτε στην οθόνη Network:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε Settings.
 3. Επιλέξτε All Settings.
 4. Επιλέξτε Network.
 5. Επιλέξτε Network settings.

Η οθόνη Network χωρίζεται σε τρεις στήλες. Σε αυτήν τη σελίδα περιγράφονται οι επιλογές ρυθμίσεων δικτύου που είναι διαθέσιμες σε καθεμία από αυτές τις στήλες.

Στην οθόνη

Σε αυτήν τη σελίδα

Πρώτη στήλη: Επιλογές "Set up wireless network", "Advanced settings" και "Go offline"

Σε αυτήν τη στήλη υπάρχουν επιλογές για τη δημιουργία μιας νέας σύνδεσης ή την τροποποίηση της υπάρχουσας για τις συσκευές σύνδεσης στο οικιακό σας δίκτυο. Στην πρώτη στήλη μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία κουμπιά.

Set up wireless network (Δημιουργία ασύρματου δικτύου)
Αν η κονσόλα Xbox One δεν είναι συνδεδεμένη στο Internet τη δεδομένη στιγμή ή αν θέλετε να αλλάξετε τα ασύρματα σημεία πρόσβασης, επιλέξτε το κουμπί Set up wireless network. Αν επιλέξετε αυτό το κουμπί, οι τρέχουσες ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου θα διαγραφούν και θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε μια νέα ασύρματη συσκευή.

Η κονσόλα Xbox One δεν αποθηκεύει τις πληροφορίες των παλιών συσκευών, επιτρέποντάς σας να καταργείτε εντελώς τις παλιές ρυθμίσεις και να ξεκινάτε κάθε φορά από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπονται ακούσιες μη αυτόματες καταχωρήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε ένα νέο δίκτυο.

Η αριστερή πλευρά της οθόνης

Σενάριο: Έχετε ρυθμίσει τη σύνδεση δικτύου της κονσόλας στο σπίτι σας, αλλά σκοπεύετε να επισκεφτείτε έναν συγγενή σας και θέλετε να πάρετε μαζί σας την κονσόλα Xbox One. Όταν φτάσετε στη νέα τοποθεσία, επιλέξτε Set up wireless network, επιλέξτε τον κατάλληλο δρομολογητή από τη λίστα με τις συσκευές, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και συνδεθείτε στο δίκτυο. Όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας και συνδέσετε την κονσόλα Xbox One στην πρίζα, δεν θα συνδεθείτε αυτόματα στο δίκτυό σας, επειδή με τη δημιουργία της νέας σύνδεσης οι πληροφορίες του οικιακού σας δρομολογητή διαγράφηκαν. Επιλέξτε Set up wireless network, επιλέξτε το δρομολογητή σας από τη λίστα με τις συσκευές και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Τώρα, οι πληροφορίες του προηγούμενου δρομολογητή διαγράφηκαν και στην κονσόλα Xbox One αποθηκεύτηκαν οι ρυθμίσεις της οικιακής συσκευής σας.

Advanced settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)

Στην οθόνη

Γενικά, η οθόνη Advanced settings χρησιμοποιείται μόνο από τεχνικούς χρήστες ή από την υποστήριξη. Αν έχετε ρυθμίσει το οικιακό σας δίκτυο ώστε να χρησιμοποιεί στατικές διευθύνσεις IP, αν θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους DNS με μη αυτόματο τρόπο ή αν θέλετε να ρυθμίσετε την πλαστογράφηση MAC (αλλαγή της διεύθυνσης Media Access Control της διασύνδεσης δικτύου στη συσκευή δικτύου σας), επιλέξτε το κουμπί Advanced settings, για να ρυθμίσετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο.

Go offline (Μετάβαση σε κατάσταση εκτός σύνδεσης)
Η επιλογή Go offline απευθύνεται στους παίκτες που παίζουν εκτός σύνδεσης. Αν είστε συνδεδεμένοι σε ενσύρματο δίκτυο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποσυνδέσετε το καλώδιο LAN από το πίσω μέρος της κονσόλας για να μεταβείτε σε κατάσταση εκτός σύνδεσης. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση, ο μόνος τρόπος για να αποσυνδεθείτε είναι να μεταβείτε στην οθόνη Network και να επιλέξετε τη ρύθμιση Go offline.

Σημείωση Αν επιλέξετε την κατάσταση εκτός σύνδεσης, κάποιες φορές θα πρέπει να συνδέεστε στο Xbox Live για να λαμβάνετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος, ώστε να μπορείτε να παίζετε καινούργια παιχνίδια.

Δεύτερη στήλη: Επιλογή "Current network status"

Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης δικτύου σας.

Στο κέντρο της οθόνης
 • Η πρώτη ένδειξη σάς ενημερώνει αν είστε συνδεδεμένοι. Αν είστε συνδεδεμένοι, σας ενημερώνει αν έχετε συνδεθεί μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης. Αν έχετε συνδεθεί ασύρματα, θα εμφανίζεται μια ένδειξη ισχύος σήματος, η οποία θα υποδεικνύει την ισχύ του σήματός σας κατά προσέγγιση.
 • Η δεύτερη ένδειξη εμφανίζει τον τύπο NAT (Network Address Translation - Μετάφραση διευθύνσεων δικτύου). Ο τύπος NAT σάς επιτρέπει να έχετε δύο διαφορετικές διευθύνσεις IP, μία για εσωτερική και μία για εξωτερική κυκλοφορία. Ο τύπος NAT αποκρύπτει την εσωτερική διεύθυνση IP και δημιουργεί ένα είδος τείχους προστασίας.
 • Η τρίτη ένδειξη σάς ενημερώνει αν λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες Xbox Live. Αν κάποια υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας, αυτή η ένδειξη θα σας ενημερώνει ποια είναι αυτή.

Γιατί είναι σημαντικός ο τύπος NAT

Ένας πίνακας απεικονίζει τη συμβατότητα για δύο κονσόλες Xbox, όταν καθεμία από αυτές έχει ανοικτό, μεσαίο ή αυστηρό επίπεδο NAT.

ΑΝΟΙΧΤΟ NAT

ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ NAT

ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ NAT

Με τον τύπο "ΑΝΟΙΧΤΟ NAT", μπορείτε να παίζετε και να φιλοξενείτε παιχνίδια με πολλούς παίκτες με χρήστες που χρησιμοποιούν οποιονδήποτε τύπο NAT στο δίκτυό τους.

Με τον τύπο "ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ NAT", μπορείτε να παίζετε παιχνίδια με πολλούς παίκτες με ορισμένους χρήστες. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να παίξετε με κάποιους άλλους και τυπικά δεν θα επιλεχθείτε να φιλοξενήσετε έναν αγώνα.

Με τον τύπο "STRICT NAT", μπορείτε να παίζετε παιχνίδια με πολλούς παίκτες μόνο με χρήστες με τύπο "OPEN NAT". Δεν θα επιλεχθείτε να φιλοξενήσετε έναν αγώνα.

Σημειώσεις

 • Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους φίλους σας σε σύνδεση ή αν δεν μπορείτε να συμμετάσχετε ή να φιλοξενήσετε ένα παιχνίδι με πολλούς παίκτες, αυτό συμβαίνει επειδή ο τύπος NAT έχει οριστεί σε μεσαίο ή αυστηρό επίπεδο. Αν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο NAT, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά μπορείτε να τον τροποποιήσετε ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας Λύση παιχνιδιού με πολλούς παίκτες στην κονσόλα Xbox One.
 • Η ένδειξη Service status υποδεικνύει αν κάποια ενότητα της υπηρεσίας Xbox Live είναι εκτός λειτουργίας. Επίσης, σας βοηθά να προσδιορίσετε αν πρέπει να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στο δίκτυό σας ή αν το πρόβλημα οφείλεται στις υπηρεσίες μας στο Xbox. Αν δείτε ότι κάποια υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας, επισκεφτείτε τη σελίδα Κατάσταση της υπηρεσίας Xbox για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα λειτουργίας.

Τρίτη στήλη: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η τρίτη στήλη προσφέρει επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων απόδοσης του δικτύου. Αυτή η στήλη κουμπιών χρησιμοποιείται ειδικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη σύνδεση δικτύου.

Test network connection (Έλεγχος σύνδεσης δικτύου)
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Xbox Live, μπορείτε να αρχίσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων χρησιμοποιώντας αυτόν τον έλεγχο. Ο έλεγχος Test network connection επαληθεύει ότι είστε συνδεδεμένοι στις συσκευές σύνδεσης σε δίκτυο και ότι έχετε πρόσβαση στο Internet.

Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος μετά από την εκτέλεση αυτού του ελέγχου, ανατρέξτε στη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox One στο δίκτυο για βοήθεια με την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Αν εμφανιστεί το μήνυμα "It’s all good, your console is now connected to the Internet" (Είναι όλα εντάξει, η κονσόλα σας έχει συνδεθεί στο Internet), ελέγξτε την Κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live, για να διαπιστώσετε αν υπάρχει πρόβλημα με την υπηρεσία.

Test multiplayer connection (Έλεγχος σύνδεσης σε παιχνίδι με πολλούς παίκτες)

Αν παρατηρήσετε καθυστέρηση, ξαφνικές αποσυνδέσεις ή άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το παιχνίδι, αυτός ο έλεγχος θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το πρόβλημα και τις λύσεις που θα πρέπει να δοκιμάσετε. Ο έλεγχος Test multiplayer connection ελέγχει οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά το παιχνίδι με πολλούς παίκτες στο Xbox Live, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της ταχύτητας λήψης και αποστολής, της απώλειας πακέτων, της καθυστέρησης και της ρύθμισης MTU (ανατρέξτε στην ενότητα "Λεπτομερή στατιστικά δικτύου" παρακάτω για τους ορισμούς).

Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος μετά από την εκτέλεση αυτού του ελέγχου, ανατρέξτε στη Λύση σφάλματος σύνδεσης σε παιχνίδι με πολλούς παίκτες από την κονσόλα Xbox One.

Για περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τις ακόλουθες σελίδες:

Detailed network statistics (Λεπτομερή στατιστικά δικτύου)
Αν είστε έμπειροι σε θέματα σύνδεσης σε δίκτυο και δεν χρειάζεστε τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να διορθώσετε την απόδοση του δικτύου σας, η οθόνη Detailed network statistics μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε την απόδοση του δικτύου σας. Επιλέγοντας αυτό το κουμπί, θα εκτελέσετε έναν σύντομο έλεγχο που θα ελέγξει την απόδοση του δικτύου σας και θα εμφανίσει τα αποτελέσματα σε μια μορφή που θα μπορέσετε να διαβάσετε και να ερμηνεύσετε εύκολα.
Στη δεξιά πλευρά της οθόνης

Αυτή η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:

 • Download speed, δηλαδή, την ταχύτητα λήψης, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη ροή περιεχομένου και το παιχνίδι με πολλούς παίκτες στο Xbox Live.
 • Upload speed, δηλαδή, την ταχύτητα αποστολής, η οποία επηρεάζει μόνο τη δυνατότητά σας να παίζετε παιχνίδια με πολλούς παίκτες στο Xbox Live.
 • Σημείωση Οι ταχύτητες αποστολής και λήψης είναι το αποτέλεσμα ενός ελέγχου ταχύτητας και υποδεικνύουν πόσο γρήγορα μπορεί το δίκτυό σας να ανεβάσει ή να κατεβάσει ένα αρχείο από το Internet στην κονσόλα Xbox One.
 • Download packet loss, δηλαδή, την απώλεια πακέτων λήψης, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη ροή περιεχομένου και το παιχνίδι με πολλούς παίκτες στο Xbox Live.
  Αν υπάρχει απώλεια πακέτων μεγαλύτερη από 5%, δοκιμάστε να επιλύσετε το πρόβλημα της κονσόλας χρησιμοποιώντας τη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox One στο δίκτυο.
 • Upload packet loss, δηλαδή, την απώλεια πακέτων αποστολής, η οποία επηρεάζει μόνο τη δυνατότητά σας να παίζετε παιχνίδια με πολλούς παίκτες στο Xbox Live.

Σημείωση Όταν το πακέτο μεταφέρεται μέσω Internet, μεταφέρεται σε πακέτα. Αυτή η διαδικασία ελέγχει τη δυνατότητά σας να λαμβάνετε τον σωστό αριθμό των πακέτων που αποστέλλονται. Η απώλεια πακέτων οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε ανεπαρκή ισχύ σήματος στον προορισμό, σε φυσικές ή τεχνητές παρεμβολές, σε υπερβολικό θόρυβο συστήματος, σε βλάβη υλικού, σε κατεστραμμένο λογισμικό ή σε υπερβολικά επιβαρυμένους κόμβους δικτύου. Συχνά, οφείλεται σε περισσότερους από έναν από αυτούς τους παράγοντες.
Αν υπάρχει απώλεια πακέτων μεγαλύτερη από 5%, δοκιμάστε να επιλύσετε το πρόβλημα της κονσόλας χρησιμοποιώντας τη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox One στο δίκτυο.

 • Ρύθμιση MTU, η οποία πρέπει να ικανοποιεί μια ελάχιστη ρύθμιση 1384 MTU και πάνω, για να μπορείτε να παίξετε παιχνίδια στο Xbox Live. Αν αυτή η ρύθμιση είναι πολύ χαμηλή, ελέγχοντας και προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις δικτύου ίσως μπορέσετε να επιλύσετε γρήγορα πολλά προβλήματα που σχετίζονται με το παιχνίδι.
 • Latency, δηλαδή, την καθυστέρηση, που είναι ένας όρος δικτύωσης για την καθυστέρηση παράδοσης πακέτων. Μετράται στα χιλιοστά του δευτερολέπτου που χρειάζονται για τη μεταφορά ενός πακέτου δεδομένων από ένα καθορισμένο σημείο σε ένα άλλο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ροή, αλλά μόνο μέσω λήξης του χρονικού ορίου μιας εφαρμογής. Ωστόσο, η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει δραστικά το παιχνίδι με πολλούς παίκτες, επειδή αυτό που συμβαίνει στο διακομιστή θα εμφανίζεται σε εσάς με καθυστέρηση. Με άλλα λόγια, αν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, ο χαρακτήρας παιχνιδιού σας μπορεί να σκοτωθεί πριν καν δείτε τον αντίπαλο στην οθόνη.
 • Wireless strength, δηλαδή, την ισχύ του ασύρματου σήματος, η οποία μετρά την ισχύ του σήματος Internet. Όσο πιο κοντά στο 100 τοις εκατό είναι το σήμα σας, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα σύνδεσης της κονσόλας Xbox One. Οι ασύρματες παρεμβολές που προκαλούν χαμηλή ισχύ σήματος είναι η κύρια αιτία της καθυστέρησης και της απώλειας πακέτων. Αυτή η διαδικασία ελέγχει ένα χρονικό σημείο, επομένως αν εξαλείψετε κάποιες αιτίες ασύρματων παρεμβολών ανάμεσα στο δρομολογητή και την κονσόλα Xbox One, θα πρέπει να επαναλάβετε τον έλεγχο, για να διαπιστώσετε τι είδους βελτίωση επιτεύχθηκε με την προσαρμογή που κάνατε. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε τις αιτίες των ασύρματων παρεμβολών καθώς και το βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την εμπειρία Xbox One.
 • Status code, δηλαδή, τον κωδικό κατάστασης, ο οποίος εμφανίζει τυχόν κωδικούς σφάλματος που προέκυψαν από τον έλεγχο. Οι κωδικοί κατάστασης χρησιμοποιούνται κυρίως από την Υποστήριξη του Xbox.

Bandwidth usage (Χρήση εύρους ζώνης)
Σε αυτήν την οθόνη, η αριστερή στήλη εμφανίζει την τρέχουσα χρήση εύρους ζώνης για την κονσόλα. Στην ενότητα Time period εμφανίζει επίσης το εύρος ζώνης για ένα καθορισμένο εύρος ημερομηνιών. Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης για αυτό το εύρος ημερομηνιών επιλέγοντας Reset period on this day.

Η οθόνη

Η μεσαία στήλη εμφανίζει την εκτιμώμενη χρήση εύρους ζώνης για τις τελευταίες 12 ώρες και η δεξιά στήλη εμφανίζει την εκτιμώμενη χρήση εύρους ζώνης για τους πρόσφατους μήνες.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ρυθμίσεις δικτύου στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;