Αντιμετώπιση προβλημάτων αργής λήψης παιχνιδιών ή εφαρμογών στην κονσόλα Xbox One

Η ταχύτητα λήψης μπορεί να είναι αργή, αν αντιμετωπίζετε ένα από τα εξής προβλήματα:

 • Απαιτείται αρκετή ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • Η γραμμή προόδου για τη λήψη ή την ενημέρωσή σας δεν έχει προχωρήσει για κάποια ώρα.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή αν λαμβάνετε σφάλματα που σχετίζονται με τη σύνδεση στο δίκτυο, δοκιμάστε τη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox One στο δίκτυο.

Λύσεις

Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν υπάρχει πρόβλημα με το δίκτυό σας κατά τη λήψη ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής στην κονσόλα Xbox One και θα σας δείξουν πώς να βελτιώσετε την ταχύτητα του δικτύου σας.

Λύση 1: Ελέγξτε την ταχύτητα λήψης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε με κύλιση στην περιοχή Installing… <τίτλος του παιχνιδιού που κατεβάζετε>.
 2. Στην ενότητα "Queue" της περιοχής My games & apps, σημειώστε την ταχύτητα λήψης του παιχνιδιού ή της εφαρμογής που εγκαθιστάτε. Αυτό το στοιχείο υποδεικνύει την τρέχουσα ταχύτητα λήψης. Αν βλέπετε χαμηλές ταχύτητες (για παράδειγμα, κάτω από 1 megabit ανά δευτερόλεπτο), μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εκτιμώμενοι χρόνοι λήψης με βάση την τρέχουσα ταχύτητα λήψης.

Σημείωση Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο ως οδηγός και δεν εκφράζουν τους πραγματικούς χρόνους λήψης. Το εύρος ζώνης θα περιορίζεται και ο χρόνος λήψης θα αυξάνεται, όταν πραγματοποιείτε ροή περιεχομένου, παίζετε παιχνίδια ή αποστέλλετε ένα παιχνίδι μέσω ροής από την κονσόλα Xbox One σε έναν υπολογιστή Windows 10.

Τρέχουσα ταχύτητα λήψης

Αρχείο 30 GB

Αρχείο 40 GB

Αρχείο 50 GB

Αρχείο 60 GB

Αρχείο 70 GB

2 Mb/δευτ.

33,3 ώρες

44,4 ώρες

55,6 ώρες

66,7 ώρες

77,8 ώρες

5 Mb/δευτ.

13,3 ώρες

17,8 ώρες

22,2 ώρες

26,7 ώρες

31,1 ώρες

10 Mb/δευτ.

6,7 ώρες

8,9 ώρες

11,1 ώρες

13,3 ώρες

15,6 ώρες

20 Mb/δευτ.

3,3 ώρες

4,4 ώρες

5,6 ώρες

6,7 ώρες

7,8 ώρες

50 Mb/δευτ.

1,3 ώρες

1,8 ώρες

2,2 ώρες

2,7 ώρες

3,1 ώρες

100 Mb/δευτ.

0,7 ώρες

0,9 ώρες

1,1 ώρες

1,3 ώρες

1,6 ώρες

200 Mb/δευτ.

0,3 ώρες

0,4 ώρες

0,6 ώρες

0,7 ώρες

0,8 ώρες

Παράδειγμα:

Αν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα αρχείο 40 GB και έχει γίνει λήψη του 25% (απομένουν 30 GB) ενώ η ταχύτητα σύνδεσης είναι 10 Mb/δευτ., τότε θα χρειαστούν περίπου 4,4 ώρες για να ολοκληρωθεί η λήψη. (Υπό την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα λήψης θα παραμείνει ίδια.)

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο Xbox Live, η ταχύτητα σύνδεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 Mb/δευτ. για την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εύρους ζώνης ή με την αντιμετώπιση προβλημάτων της σύνδεσης δικτύου, ανατρέξτε στη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox One στο δίκτυο.

Λύση 2: Κλείστε τα παιχνίδια που εκτελούνται

Για να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εμπειρία παιχνιδιού, οι λήψεις στο παρασκήνιο περιορίζονται ενώ εκτελείται ένα παιχνίδι. Για να ακυρώσετε αυτόν τον περιορισμό για τα παιχνίδια ή τις εφαρμογές που εγκαθίστανται, μπορείτε είτε να περιμένετε μέχρι η κονσόλα Xbox One να θέσει το παιχνίδι που εκτελείται σε αναστολή είτε να εξαναγκάσετε τα παιχνίδια να κλείσουν κάνοντας τα εξής:

 1. Στην οθόνη Home, μεταβείτε στο παιχνίδι που παίξατε πιο πρόσφατα.
 2. Με το παιχνίδι επισημασμένο, πιέστε το κουμπί Menu  και επιλέξτε Quit.

Αφού κλείσετε το παιχνίδι που παίξατε πιο πρόσφατα:

 • Ελέγξτε την ταχύτητα λήψης του παιχνιδιού ή της εφαρμογής.
 • Για να αποφύγετε την καθυστέρηση της λήψης, μην ξεκινήσετε κανένα παιχνίδι ή εφαρμογή μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη.

Λύση 3: Επανεκκινήστε την κονσόλα σας

 1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox  στο κέντρο του χειριστηρίου Xbox One, για να ανοίξετε το Κέντρο τροφοδοσίας.
 2. Επιλέξτε Restart console.
 3. Επιλέξτε Restart. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει αυτόματα παύση των λήψεων που εκτελούνται, οι οποίες θα ξεκινήσουν ξανά όταν επανεκκινήσετε την κονσόλα.

Σημείωση Αν η κονσόλα φαίνεται να μην αποκρίνεται, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox  στην κονσόλα για περίπου 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί. Αφού απενεργοποιηθεί, αγγίξτε το κουμπί Xbox  στην κονσόλα, για να την επανεκκινήσετε.

Όταν επανεκκινήσετε την κονσόλα, όλες οι ανοιχτές εφαρμογές και τα παιχνίδια θα έχουν κλείσει. Όταν γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας, βεβαιωθείτε ότι οι λήψεις σας συνεχίζονται κανονικά κάνοντας τα εξής:

 1. Στην οθόνη Home, ανοίξτε την ενότητα My games & apps.
 2. Επιλέξτε Queue και επισημάνετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή που προσπαθείτε να κατεβάσετε.
 3. Το παιχνίδι ή η εφαρμογή θα πρέπει να εμφανίζεται ως Installing
 4. Αν η κατάσταση εμφανίζεται ως Queued ή Paused, επιλέξτε το παιχνίδι ή την εφαρμογή, πιέστε το κουμπί Menu και, στη συνέχεια, επιλέξτε Resume installation.

Αφού βεβαιωθείτε ότι οι λήψεις συνεχίζονται κανονικά:

 • Ελέγξτε την ταχύτητα λήψης του παιχνιδιού ή της εφαρμογής.
 • Για να αποφύγετε την καθυστέρηση της λήψης, μην ξεκινήσετε κανένα παιχνίδι ή εφαρμογή μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη.

Λύση 4: Ακυρώσετε την εγκατάσταση του παιχνιδιού ή της εφαρμογής και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά την εγκατάσταση

Αν με τα παραπάνω βήματα δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, θα πρέπει να ακυρώσετε την εγκατάσταση του παιχνιδιού. Δείτε πώς:

 1. Στην οθόνη Home, ανοίξτε την ενότητα My games & apps.
 2. Επιλέξτε Queue και επισημάνετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή που προσπαθείτε να κατεβάσετε.
 3. Πιέστε το κουμπί Menu στο χειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Cancel.

Κατόπιν, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το παιχνίδι, τοποθετώντας τον δίσκο ή κατεβάζοντάς το ξανά από το Microsoft Store. Για να κατεβάσετε ξανά το παιχνίδι, βρείτε και επιλέξτε το παιχνίδι στο Microsoft Store και, στη συνέχεια, επιλέξτε Install.

Αφού επανεκκινήσετε τη λήψη, ελέγξτε ξανά την ταχύτητα λήψης του παιχνιδιού ή της εφαρμογής.

Λύση 5: Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου της κονσόλας

Αν με τις προηγούμενες λύσεις δεν διορθώθηκε το πρόβλημα, συγκρίνετε την ταχύτητα λήψης της κονσόλας σας με το συνδρομητικό πρόγραμμα της υπηρεσίας παροχής Internet. Κατ' αρχάς, θέστε σε παύση τυχόν λήψεις σε εκτέλεση ή στην ουρά:

 1. Στην οθόνη Home, ανοίξτε την ενότητα My games & apps.
 2. Επιλέξτε Queue και επισημάνετε τα παιχνίδια ή τις εφαρμογές που λαμβάνονται ή βρίσκονται στην ουρά λήψης.
 3. Πιέστε το κουμπί Menu στο χειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Pause installation για κάθε παιχνίδι ή εφαρμογή που λαμβάνεται ή βρίσκεται στην ουρά λήψης.

Κατόπιν, κλείστε τα παιχνίδια που εκτελούνται στο σύστημά σας:

 1. Στην οθόνη Home, μεταβείτε στο παιχνίδι που παίξατε πιο πρόσφατα.
 2. Με το παιχνίδι επισημασμένο, πιέστε το κουμπί Menu και επιλέξτε Quit.

Τώρα, ελέγξτε την ταχύτητα δικτύου:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε System > Settings.
 3. Επιλέξτε Network > Network settings > Detailed network statistics.

Η κονσόλα θα ελέγξει τη σύνδεση και θα εμφανίσει την ταχύτητα λήψης που θα εντοπίσει, την οποία μπορείτε να συγκρίνετε με το συνδρομητικό πρόγραμμα της υπηρεσίας παροχής Internet. Αν η ταχύτητα λήψης είναι σημαντικά χαμηλότερη από το αναμενόμενο στη σελίδα Detailed network statistics, υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες για αυτό:

Διένεξη στο οικιακό σας δίκτυο - Οι συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος ζώνης λήψης με την κονσόλα Xbox One. Δοκιμάστε να θέσετε σε παύση τη δραστηριότητα λήψης των άλλων συσκευών στο οικιακό σας δίκτυο, για να ελέγξετε αν θα βελτιωθεί η ταχύτητα λήψης της κονσόλας. Επίσης, ελέγξτε αν ο οικιακός δρομολογητής υποστηρίζει δυνατότητα QoS (Ποιότητα υπηρεσίας) για τη σύνδεσή του στο Internet. Η ενεργοποίηση μιας δυνατότητας QoS στον οικιακό δρομολογητή μπορεί να βοηθήσει να τεθεί σε προτεραιότητα η σύνδεση δικτύου για την κονσόλα Xbox One, ώστε να βελτιωθεί η ταχύτητα λήψης.

Διένεξη ασύρματου δικτύου - Αν η κονσόλα συνδέεται στο οικιακό δίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης, μπορεί να έρχεται σε διένεξη με άλλες ασύρματες συσκευές ή άλλα ασύρματα δίκτυα. Αν είναι δυνατό, δοκιμάστε να συνδέσετε την κονσόλα Xbox One απευθείας στον οικιακό δρομολογητή μέσω ενσύρματης σύνδεσης.

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε την κονσόλα μέσω ενσύρματης σύνδεσης, ελέγξτε αν ο οικιακός δρομολογητής υποστηρίζει συνδέσεις διπλής ζώνης (συνδέσεις Wi-Fi 2,4 GHz και 5 GHz). Αν ο οικιακός δρομολογητής είναι διπλής ζώνης, δοκιμάστε να μετακινήσετε την κονσόλα Xbox One στη σύνδεση δρομολογητή 5 GHz και τις άλλες ασύρματες συσκευές στη σύνδεση δρομολογητή 2,4 GHz. Παρόλο που η σύνδεση Wi-Fi 5 GHz έχει μικρότερη εμβέλεια σε σχέση με τη σύνδεση Wi-Fi 2,4 GHz, μπορεί επίσης να επικαλύπτεται λιγότερο με άλλα ασύρματα δίκτυα και επομένως να έχει καλύτερη απόδοση.

Διένεξη δικτύου υπηρεσίας παροχής Internet - Η ταχύτητα λήψης σας μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την ημέρα της εβδομάδας. Αυτό συνήθως οφείλεται σε διένεξη στο δίκτυο της υπηρεσίας παροχής Internet σε ώρες μεγάλης αιχμής. Αν οι ταχύτητες λήψης στην κονσόλα Xbox One είναι σημαντικά χαμηλότερες τις καθημερινές το βράδυ ή κατά το σαββατοκύριακο σε σχέση με το πρωί/απόγευμα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διένεξη στο δίκτυο της υπηρεσίας παροχής Internet. Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον περιορισμό, δοκιμάστε να ξεκινήσετε τη λήψη των παιχνιδιών ή των εφαρμογών το βράδυ, ώστε να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ώρες μη αιχμής.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε αργή ταχύτητα λήψης, δοκιμάστε τη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox One στο δίκτυο, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε προβλήματα ανάμεσα στο οικιακό σας δίκτυο και την υπηρεσία παροχής Internet.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων αργής λήψης παιχνιδιών ή εφαρμογών στην κονσόλα Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;