Jaa tämä sivu

Zune-soittimen tai Windows Phone 7:n synkronoiminen

Yleiskuvaus

Zune musiikki + video -ohjelmiston synkronointiasetuksissa voit valita, miten mediasisällön eri tyypit, kuten musiikki, videot ja kuvat, synkronoidaan. Aina kun liität Zune-soittimen tai Windows Phone 7:n tietokoneeseen, Zune synkronoi välittömästi mediakokoelmasi tähän laitteeseen synkronointiasetusten mukaisesti.

Ratkaisut

Synkronointiasetusten valitseminen

Voit valita synkronointiasetukset, kun liität soittimen tai puhelimen tietokoneeseen ensimmäistä kertaa. Jos laitteessa on riittävästi tilaa, oletusasetuksena on kaiken musiikin, videoiden ja kuvien synkronointi laitteeseen. Jos et halua ladata kaikkia mediatiedostoja laitteeseesi, vaihda synkronointiasetuksia (kaikki vaihtoehdot näet valitsemalla Lisää synkronointiasetuksia).

Voit valita yhden seuraavista synkronointiasetuksista kullekin mediasisällön tyypille:

 • Kaikki: Synkronoi kokoelmasi kaikki tämäntyyppiset mediatiedostot soittimeen tai puhelimeen automaattisesti. Synkronoitaessa kaikki kokoelmaasi lisätyt mediatiedostot lisätään myös laitteeseen, jos tallennustilaa on riittävästi. Jos poistat kohteita kokoelmasta, ne poistetaan myös laitteesta.
 • Valitsemani kohteet: Voit valita tietyt kohteet tai kohdeluokat, jotka synkronoidaan automaattisesti. Voit esimerkiksi valita esittäjien, lajityyppien, soittoluettelojen tai kuvakansioiden synkronoinnin. Valitse kohde vetämällä se laitekuvakkeen päälle. Samalla luodaan synkronointiryhmä, joka sisältää valitun kohteen. Kun laite synkronoidaan kokoelman kanssa, synkronointiryhmään kuuluviin kohteisiin kokoelmassa tehtävät muutokset tehdään myös soittimessa tai puhelimessa.
 • Manuaalinen: Valitsemalla manuaalisen synkronoinnin voit hallita yksityiskohtaisesti laitteeseen synkronoitavia kohteita sen sijaan, että Zune musiikki + video synkronoisi kokoelman muutokset automaattisesti. Synkronoitaessa lisäät tai poistat kohteita laitteesta manuaalisesti.

Huomautus Kun laite liitetään tietokoneeseen vieraana, sitä ei synkronoida automaattisesti. Lisätietoja on ohjeaiheessa Laitteen synkronoiminen toisen tietokoneen kanssa vieraana.

Otetaan esimerkki näiden synkronointitapojen eroista: olet juuri lisännyt kaksi levyä musiikkikokoelmaasi ja poistanut yhden kappaleen, ja käytössäsi on Windows Phone 7. Kun liität puhelimen tietokoneeseen:

 • Jos musiikin synkronointiasetuksena on Kaikki, kummatkin levyt lisätään puhelimeen ja kappale poistetaan.
 • Jos musiikin synkronointiasetuksena on Valitsemani kohteet, mitään ei lisätä puhelimeen tai poisteta siitä, ellei lisättävä tai poistettava musiikki kuulu synkronointiryhmään.

  Oletetaan esimerkiksi, että olet valinnut synkronointiryhmäksi esittäjän. Zune-ohjelmisto lisää levyt puhelimeen vain, jos ne ovat vain tämän esittäjän levyjä. Ohjelmisto poistaa kappaleen puhelimesta vain, jos se on tämän esittäjän kappale.

 • Jos musiikin synkronointiasetuksena on Manuaalinen, mitään ei lisätä puhelimeen tai poisteta siitä. Voit halutessasi lisätä levyt puhelimeen ja poistaa kappaleen manuaalisesti.

Synkronointiasetusten muuttaminen

Synkronointiasetukset määritetään, kun liität laitteen tietokoneeseen ensimmäistä kertaa, mutta asetuksia voi muuttaa milloin tahansa. Asetukset ovat laitekohtaisia kussakin Zune-soittimessa tai Windows Phone 7:ssä, joten synkronointiasetukset on määritettävä erikseen kullekin laitteelle.

 1. Liitä Zune-soitin tai Windows Phone 7 tietokoneeseesi:
 2. Valitse Zune musiikki + video -ohjelmiston ikkunan yläosasta Asetukset. Valitse vasemmasta yläkulmasta Laite tai Puhelin ja sen jälkeen Synkronointiasetukset vasemmalla olevasta luettelosta.
 3. Valitse synkronointiasetus kunkin mediasisältötyypin alla: Kaikki, Valitsemani kohteet tai Manuaalinen.
 1. Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Yksittäisten kohteiden synkronointi laitteen kanssa

 1. Liitä Zune-soitin tai Windows Phone 7 tietokoneeseesi.
 2. Avaa Zune musiikki + video -ohjelmisto ja valitse kohteet, jotka haluat synkronoida automaattisesti:
  • Lisää kohteita etsimällä synkronoitavat kohteet Kokoelma-osiosta, ja vedä ne laitteen tai puhelimen kuvakkeen päälle (vasemmassa alakulmassa).
  • Laitekuvake ilmaisee laitteen, joka on ollut liitettynä viimeksi. Jos haluat synkronoida toisen soittimen tai puhelimen, vie kohdistin laitekuvakkeen päälle ja valitse soitin tai puhelin luettelosta.
  • Ohjelmisto luo synkronointiryhmän kullekin valitulle ja vedetylle kohteelle tai luokalle.
  • Jos haluat estää synkronointiryhmän tiettyjen kohteiden synkronoinnin, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Älä koskaan synkronoi kohteeseen <laitteesi nimi>. Lisäksi soittimesta tai puhelimesta mahdollisesti poistamasi kohteet ohitetaan automaattisesti synkronoinnissa.
  • Voit palauta kohteen, jonka olet aiemmin poistanut synkronoitavien kohteiden joukosta, vetämällä kohteen laitekuvakkeen päälle uudelleen.
  • Synkronointi käynnistyy heti.

Synkronointiryhmien tarkasteleminen ja muokkaaminen

 1. Liitä Xbox Music -soitin tai Windows Phone 7 tietokoneeseesi.
 2. Avaa Xbox Music + Video -ohjelmisto ja valitse näytön yläreunasta Asetukset.
 3. Valitse vasemmasta yläkulmasta Laite tai Puhelin, ja valitse vasemmalla olevasta luettelosta Synkronointiryhmät.

Xbox Music -soittimen tai Windows Phone 7:n synkronoiminen toisen tietokoneen kanssa vieraana

Kun liität Zune-soittimen tai Windows Phone 7:n tietokoneeseen ensimmäistä kertaa, tämä tietokone linkitetään laitteeseen sen ensisijaisena tietokoneena. Jos liität laitteesi toiseen tietokoneeseen (esimerkiksi työpaikan tietokoneeseen), laite liitetään tähän tietokoneeseen vieraana.

Tämä suhde määrittää tarjolla olevat mahdollisuudet seuraavasti:

 • Linkitetty: Kun laite on linkitetty tietokoneeseen, tietokone muistaa laitteen asetukset ja historian. Voit varmuuskopioida ja palauttaa Windows Phone 7:n. Lisäksi voit muuttaa synkronoinnin asetuksia, laitteen nimeä, Zune-tunnistetta, Zune-tunnuksen tai pelaajatunnuksen linkitystä, langatonta synkronointia ja varatun tilan määrää.
 • Vieras: Kun laite liitetään vieraana, voit synkronoida kohteita tietokoneen ja laitteen välillä manuaalisesti. Tietokone ei tallenna synkronointihistoriaa, päivitä kappaletietoja tai levynkansia, varmuuskopioi Windows Phone 7:ää tai tarjoa monia muitakaan etuja, joita linkitetyn tietokoneen kanssa on tarjolla.

Voit kuitenkin muuttaa tietokoneen ja laitteen suhdetta.

Laitteen suhteen tarkistaminen nykyisen tietokoneen kanssa

 1. Liitä Zune-soitin tai Windows Phone tietokoneeseesi.
 2. Valitse Zune musiikki + video -ohjelmiston näytön yläreunasta Laite tai Puhelin, ja valitse Yhteenveto.

  Yhteenvetosivu näyttää, onko laite linkitetty ensisijaiseen tietokoneeseen vai yhdistetty vieraana.

Laitteen suhteen vaihtaminen vieraasta linkitetyksi

 1. Liitä Zune-soitin tai Windows Phone 7 tietokoneeseesi.
 2. Valitse Zune musiikki + video -ohjelmiston näytön yläreunasta Laite tai Puhelin, ja valitse Yhteenveto.
 3. Valitse Vaihda synkronointisuhdetta ja seuraa näytön ohjeita.

  Huomautus Kun linkität laitteesi toiseen tietokoneeseen, laitteesta poistetaan mahdolliset aiemmasta tietokoneesta synkronoidut DRM-suojatut videot.

Laitteen suhteen vaihtaminen linkitetystä vieraaksi

 1. Liitä Zune-soitin tai Windows Phone 7 tietokoneeseesi.
 2. Avaa Zune musiikki + video -ohjelmisto ja valitse näytön yläreunasta Asetukset.
 3. Valitse vasemmasta yläkulmasta Laite tai Puhelin, ja valitse vasemmalla olevasta luettelosta Synkronointiasetukset.
 4. Valitse Unohda tämä laite tai Unohda tämä puhelin, ja vahvista valitsemalla OK.

Vinkkejä laitteen yhdistämiseen vieraana

 • Kun yhdistät laitteesi uuteen tietokoneeseen, Zune musiikki + video -ohjelmisto käsittelee laitteesi kaikkea mediasisältöä vierassisältönä.
 • Et voi synkronoida DRM-suojattua sisältöä vierastietokoneeseen, vaan ainoastaan linkitettyyn tietokoneeseen.
 • Kun päivität Windows Phone 7:n, linkitettyyn tietokoneeseen luodaan automaattisesti puhelimesta varmuuskopio, josta puhelimen voi tarvittaessa palauttaa. Varmuuskopiota ei luoda, kun puhelimen yhdistää vieraana.
 • Jos hankit uuden tietokoneen ja synkronoit laitteen sen kanssa, laitteen kohteet lisätään uuden tietokoneen Zune-kokoelmaan (jos synkronointiasetuksena on Synkronoi kaikki).
 • Jos linkität laitteen uuteen tietokoneeseen ja suoritat normaalin synkronoinnin (kokoelmasta laitteeseen), Zune-ohjelmisto tunnistaa kohteiden kaksoiskappaleet (sekä laitteessa että tietokoneessa olevat kohteet) ja päivittää kokoelman vastaavasti.
 • Vieraana laitteeseen synkronoimasi kohteet säilyvät laitteessa, jos et poista niitä manuaalisesti.

Musiikkikokoelman synkronoiminen useisiin laitteisiin

Voit linkittää niin monta Zune-soitinta ja Windows Phone 7:ää kuin haluat mihin tahansa tietokoneeseen, jossa on Zune musiikki + video -ohjelmisto. Ohjelmisto synkronoi sisällön kaikkien linkitettyjen soittimien ja puhelimien kanssa kunkin laitteen synkronointiasetusten mukaisesti.

Kaikkia kappaleita ja levyjä ei kuitenkaan voi synkronoida useisiin soittimiin ja puhelimiin. Sisällön käyttöoikeudet määrittävät, onko sisältö synkronoitavissa useampaan kuin yhteen soittimeen tai puhelimeen.

 • Music Pass -kohteet: Music Pass -tilauksella ladattavat kappaleet ja albumit ovat ladattavissa ja synkronoitavissa rajalliseen määrään tietokoneita ja laitteita. Ostettu musiikki: Ostamasi kappaleet ja albumit, mukaan lukien Microsoft-tilillä tai kappaleyksiköillä ostetut, ovat synkronoitavissa kaikkiin laitteisiin.
 • Kopioitu musiikki: CD-levyiltä tietokoneeseen kopioitu musiikki on synkronoitavissa kaikkiin laitteisiin, ellei musiikin julkaisija ole sitä estänyt.
 • Suojattu musiikki: Muusta kuin Xbox Music -palvelusta ladattuja DRM-suojattuja kappaleita ei tueta. Nämä kappaleet eivät näy Xbox Music -musiikkikokoelmassa, eikä niitä voi synkronoida Xbox Musicia käyttäviin laitteisiin.

Synkronoiminen laitteesta kokoelmaan

Yleensä mediatiedostot synkronoidaan tietokoneen kokoelmasta Xbox Music -soittimeen tai Windows Phone 7:ään. Synkronoinnin voi kuitenkin tehdä myös toiseen suuntaan eli laitteesta kokoelmaan.

Kohteiden synkronoiminen laitteesta kokoelmaan

 1. Liitä Zune-soitin tai Windows Phone tietokoneeseesi.
 2. Valitse Zune musiikki + video -ohjelmiston näytön yläosasta Laite tai Puhelin. Voit myös napsauttaa laitekuvaketta.
 3. Vedä haluamasi kohteet laitteen kokoelmasta kokoelmakuvakkeeseen (näytön vasemmassa alakulmassa oleva tietokonekuvake). Synkronointi käynnistyy heti.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Zune-soittimen tai Windows Phone 7:n synkronoiminen" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?

Jaa tämä sivu