Tuotetakuu: Xbox One -konsoli

Laitteen takuutietojen tarkistaminen

Kirjaudu sisään Microsoft-tiliisi laitteen takuutietojen tarkistamiseksi verkon Xbox-huoltokeskuksessa.

RAJOITETTU TAKUU

Tämän rajoitetun takuun (”takuu”) sinulle myöntää Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlanti (”Microsoft”).

KÄYTTÄMÄLLÄ XBOX ONEA TAI LISÄLAITETTA HYVÄKSYT TÄMÄN TAKUUN. LUE TÄMÄ TAKUU HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA. JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ TAKUUTA, ÄLÄ KÄYTÄ XBOX ONEA TAI LISÄLAITETTASI. PALAUTA SE KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ JÄLLEENMYYJÄLLESI TAI MICROSOFTILLE SAADAKSESI RAHASI TAKAISIN. Ota yhteys Microsoftiin osoitteessa http://www.support.xbox.com.

Tämä takuu on erillinen kaikista lakisääteisistä tuotetakuista, joita jälleenmyyjien ja/tai valmistajien on myönnettävä sinuun sovellettavan kansallisen lain mukaan. Sen tarkoituksena on myöntää sinulle erityisoikeuksia ja tapauksen mukaan lisäoikeuksia kyseisin lain sallimissa rajoissa, eikä rajoittaa sovellettavien lakisääteisten tuotetakuusäännösten mukaisia oikeuksiasi. Sitä ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle.

1. Määritelmät

Tämän takuun yhteydessä seuraavien termien katsotaan tarkoittavan seuraavaa:

(a) ”Xbox One” tarkoittaa uutta Xbox One -konsolia ja Kinect Sensoria, jotka ostetaan valtuutetulta jälleenmyyjältä.

(b) ”Lisälaite” tarkoittaa uutta Microsoft-merkkistä Xbox 360- tai Xbox One -laitteen lisälaitetta, joka on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä.

(c) ”Takuukausi” tarkoittaa Xbox Onen kohdalla yhtä (1) vuotta siitä päivästä, jolloin ostit sen; lisälaitteiden kohdalla se tarkoittaa 90 vuorokautta päivästä, jolloin ostit sen alla olevan artiklan 2 mukaisesti.

(d) ”Sinä” tarkoittaa alkuperäistä loppukäyttäjää.

(e) ”Normaalit käyttöolosuhteet” tarkoittaa tavanomaista kulutuskäyttöä normaaleissa kotiolosuhteissa Xbox One- tai lisälaitteen käyttöoppaan mukaisella tavalla.

2. Kesto

Rajoittamatta paikallisen lainsäädännön mukaisten lakisääteisten takuiden sinulle antamia oikeuksia, ja ellei tällainen laki vaadi pidempää aikaa, Microsoft antaa tämän takuun yhden (1) vuoden ajaksi eteenpäin laskien päivästä, jona kyseinen Xbox One ostettiin valtuutetulta jälleenmyyjältä, ja 90 vuorokaudeksi, kun kyse on valtuutetulta jälleenmyyjältä ostetuista lisälaitteista.

3. Alue

Tämä takuu on voimassa ainoastaan seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Hollanti, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi ja Sveitsi.

Ymmärrät, että sinuun voidaan soveltaa tiettyjä vientilakeja ja -asetuksia asuinmaasi mukaan, ja suostut noudattamaan kaikkia kyseisiä lakeja ja asetuksia, jos viet Xbox Onen tai lisälaitteen maasta.

4. Takuu

(a) Takuukauden aikana Microsoft takaa – ja ainoastaan sinulle, että Xbox Oneen tai lisälaitteeseen ei tule toimintavikaa normaaleissa käyttöolosuhteissa.

(b) Lukuun ottamatta lakisääteistä takuuta, jonka Microsoft voi tarjota sinulle sinuun sovellettavan paikallisen lain mukaisesti, tämä takuu on ainoa tae, takuu tai ehto, jonka Microsoft myöntää sinulle Xbox One- tai lisälaiteesi tai sen mukana tulevien käyttöoppaiden suhteen. Kukaan muu ei saa myöntää mitään taetta, takuuta tai ehtoa Microsoftin puolesta.

(c) JOS PAIKALLISESSA JA SOVELLETTAVASSA LAISSASI SINULLE MYÖNNETÄÄN EPÄSUORA TAKUU, MUKAAN LUETTUNA EPÄSUORA TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SEN KESTO RAJOITTUU TAKUUKAUTEEN, JOLLEI KYSEISESSÄ PAIKALLISESSA LAISSA MUUTA SÄÄDETÄ.

(d) Jos ostos on tehty Ranskassa, sovelletaan seuraavia sääntöjä: Lukuun ottamatta lakisääteistä takuuta, jonka Microsoftin on ehkä myönnettävä sinulle sinuun sovellettavan paikallisen lain mukaisesti, tämä takuu on ainoa tae, takuu tai ehto, jonka Microsoft myöntää sinulle Xbox One- tai lisälaitteesi tai sen mukana tulevien käyttöoppaiden suhteen. Kukaan muu ei saa myöntää mitään taetta, takuuta tai ehtoa Microsoftin puolesta. Lakisääteiseen takuuseen sovellettavat säädökset esitetään alla:

Article 1641 du Code Civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 (al. 1) du Code Civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article L211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la Consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

5. Menettely takuuhuollon saamiseksi

(a) Ennen takuuprosessin aloittamista käytä vianetsintäohjeita, jotka ovat osoitteessa http://www.devicesupport.microsoft.com.

(b) Jos vianetsintäohjeet eivät ratkaise ongelmaasi, noudata verkkoprosessia, joka on osoitteessa http://www.devicesupport.microsoft.com, tai soita asuinmaasi Xbox-asiakaspalvelunumeroon, joka on luettelossa osoitteessa http://www.devicesupport.microsoft.com.

(c) Ennen kuin lähetät Xbox Onen tai lisälaitteesi Microsoftin huollettavaksi, varmista, että säilytät kopion tiedoista, jotka haluat tallentaa, ja poista kaikki tiedot, joita pidät luottamuksellisena. Microsoft ei ole vastuussa tiedoistasi ja voi poistaa ne.

6. Microsoftin vastuu

(a) Sen jälkeen, kun olet palauttanut Xbox Onen tai lisälaitteesi Microsoftille, Microsoft tutkii sen.

(b) Jos Microsoft päättää, että Xbox Onessa tai lisälaitteessasi on ilmennyt takuukautena toimintavika normaaleissa käyttöolosuhteissa, Microsoft korjaa tai vaihtaa sen (oman päätöksensä mukaan) tai palauttaa sinulle sen hankintahinnan, jollei paikallisen lain missään pakottavassa säännöksessä toisin säädetä. Korjauksessa voidaan käyttää uusia tai kunnostettuja osia. Vaihto voidaan suorittaa uuteen tai kunnostettuun laitteeseen.

(c) Korvauksen tai vaihdon jälkeen takuu kattaa Xbox Onen tai lisälaitteesi alkuperäisen takuukauden loppuajan tai 90 vuorokauden ajan siitä, kun Microsoft lähetti sen sinulle. Ranskassa tätä kautta jatketaan ajalla, joka kului korjaukseen ja vaihtoon, sillä edellytyksellä, että tämä aika oli enemmän kuin 7 vuorokautta.

(d) JOLLEI MISSÄÄN SINUUN SOVELTUVASSA PAIKALLISESSA LAISSA TOISIN SÄÄDETÄ, AINUT OIKEUSSUOJAKEINOSI ON MICROSOFTIN VELVOLLISUUS KORJATA TAI VAIHTAA XBOX ONE TAI LISÄLAITTEESI TAI PALAUTTAA SINULLE SEN HANKINTAHINTA.

(e) Jos Xbox Oneen tai lisälaitteeseesi tulee toimintavika sen jälkeen, kun takuukausi on loppunut, minkäänlaista takuuta ei ole. Sen jälkeen, kun takuukausi kuluu loppuun, Microsoft saattaa veloittaa sinulta maksun Xbox Oneen tai lisälaitteeseesi liittyvän ongelman diagnosointi- ja hoitoyrityksistä riippumatta siitä, onnistuvatko yritykset vai eivät.

7. Takuurajoitukset

Microsoft ei ole vastuussa eikä tämä takuu ole voimassa maksuakaan vastaan, jos Xbox One tai lisälaitteesi on

(a) vahingoittunut käytettäessä tuotteita, joiden myyjä tai lisensoija ei ole Microsoft (mukaan luettuna esimerkiksi pelit ja lisälaitteet, joiden valmistaja tai lisensoija ei ole Microsoft, sekä ”piraattipelit” jne.)

(b) kaupallisessa käytössä (mukaan luettuna esimerkiksi vuokraus, pay-per-play jne.)

(c) avattu, sitä on muutettu tai siihen on kajottu (mukaan luettuna esimerkiksi yritys kumota Xbox Onen tai lisälaitteen tekninen rajoitus, turva- tai piratismin torjuntamekanismi jne.) tai sen sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu

(d) vahingoittunut ulkoisesta syystä (mukaan luettuna esimerkiksi putoaminen, puutteellisen tuuletukseen käyttö jne., tai Xbox Onen tai lisälaitteen käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen)

(e) korjattu muun kuin Microsoftin toimesta.

8. TIETTYJÄ VAHINKOJA KOSKEVAT TAKUURAJOITUKSET

JOLLEI MISSÄÄN SINUUN SOVELLETTAVASSA LAISSA MUUTA SÄÄDETÄ, MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA; MISTÄÄN TIETOJEN, YKSITYISYYDEN, LUOTTAMUKSELLISUUDEN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ; TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ XBOX ONEA TAI LISÄLAITETTA. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA MICROSOFTILLE OLISI ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORJAUS EI JOHDA VARSINAISEEN TARKOITUKSEENSA.

9. Lisämääräykset

Jos yrität kumota tai kiertää Xbox Onen tai lisälaitteen teknisen rajoituksen, turva- tai piratismintorjuntajärjestelmän, Xbox One- tai lisälaitteesi toiminta saattaa loppua pysyvästi. Myös takuu mitätöityy, eikä Xbox Onea tai lisälaitetta voida enää korjauttaa valtuutetulla korjaajalla maksuakaan vastaan.

10. Lainvalinta

Tämä takuu on asuinmaasi oikeuden alainen, ja sitä tulkitaan sen mukaan riippumatta lainvalintaperiaatteista.

______________________________________________________________________________________________________________________

OHJELMISTOLISENSSI

Xbox Onen ja lisälaitteen ohjelmistolisenssiehdot ovat saatavina osoitteessa xbox.com/xboxone/slt. Käyttäessäsi Xbox Onea tai lisälaitettasi suostut näihin ohjelmistolisenssin ehtoihin. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen laitteen asentamista. Jos et hyväksy ohjelmistolisenssiehtoja, älä käytä Xbox Onea tai lisälaitettasi. Saadaksesi rahasi takaisin, palauta laite käyttämättömänä Xbox Onen tai lisälaitteen myyneelle jälleenmyyjälle tai Microsoftille.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Tuotetakuu: Xbox One -konsoli" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?