Laitteen takuutietojen tarkistaminen

Kirjaudu sisään Microsoft-tiliisi laitteen takuutietojen tarkistamiseksi verkon Xbox-huoltokeskuksessa.

VALMISTAJAN TAKUU

Tämän Valmistajan takuun (“Takuu”) on myöntänyt käyttäjälle Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlanti (”Microsoft”).

KÄYTTÄMÄLLÄ XBOX 360 E - PELIKONSOLIA, KINECT SENSORIA TAI LISÄLAITETTA, KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TÄMÄN TAKUUN EHDOT. ENNEN ASENNUSTA LUE TÄMÄ TAKUU HUOLELLISESTI LÄPI. MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄTÄ TAKUUTA, HÄNEN EI TULE KÄYTTÄÄ XBOX 360 E -PELIKONSOLIA, KINECT SENSORIA TAI LISÄLAITETTA. KÄYTTÄJÄN TULEE PALAUTTAA SE KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ JÄLLEENMYYJÄLLENSÄ TAI MICROSOFTILLE HYVITYSTÄ VARTEN. Microsoftiin voi ottaa yhteyttä Internetissä osoitteessa http://www.xbox.com.

Tämä Takuu on erillinen tuotetakuusta, jonka jälleenmyyjä ja/tai valmistaja on sovellettavan kansallisen lainsäädännön alla velvollinen Käyttäjälle myöntämään. Sen on tarkoitus antaa Käyttäjälle erityisiä ja mahdollisesti ylimääräisiä oikeuksia lain sallimissa rajoissa eikä sen tarkoitus ole rajoittaa niitä käyttäjän oikeuksia, jotka tälle lainsäädännön puitteissa kuuluvat. Se ei ole siirrettävissä kolmansille osapuolille.

 1. Määritelmät
  Tässä Takuussa seuraaville termeille annetaan seuraavat merkitykset:
  1. “Xbox 360 E” tarkoittaa uutta Xbox 360 E -pelikonsolia, joka on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä.
  2. ”Lisälaite” tarkoittaa uutta Microsoft Xbox 360- tai Xbox 360 E -pelikonsolin merkkilisälaitetta, joka on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kiintolevyn kansio (HDD) on lisälaite, onko esiasennettuna tai ostaa erikseen.
  3. "Kinect Sensor” tarkoittaa uutta Kinect Sensoria, joka on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä.
  4. Xbox 360 E -pelikonsolille ja Kinect Sensorille myönnettävä “Takuuaika” tarkoittaa 1 vuotta siitä päivästä lukien, jolloin Käyttäjä osti sen; ja Lisälaitteille myönnettävä takuuaika tarkoittaa 90 päivää siitä päivästä lukien, jolloin Käyttäjä osti sen, alla oleva kohta 2 huomioon ottaen.
  5. “Käyttäjä” tarkoittaa alkuperäistä loppukäyttäjää.
  6. ”Normaalikäyttö” tarkoittaa kuluttajan tavanomaista normaaleissa kotioloissa tapahtuvaa Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Lisälaitteen käyttöohjeiden mukaista käyttöä.
 2. Voimassaolo
  Paikallisen lainsäädännön mahdollisesti Käyttäjälle myöntämää takuuta rajoittamatta ja mikäli tällainen lainsäädäntö ei tarjoa pidempää takuuaikaa, Microsoft myöntää tämän Takuun yhdeksi (1) vuodeksi siitä päivästä lukien, jolloin Käyttäjä osti Xbox 360 E -pelikonsolin ja Kinect Sensorin valtuutetulta jälleenmyyjältä, sekä 90 päivää Lisälaitteille

 3. Toimialue
  Tämä Takuu on voimassa vain seuraavissa maissa (mukaan lukien näiden merentakaiset alueet): Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Sveitsi, Italia, Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Espanja, Portugali, Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi, Alankomaat, Luxemburg, Kreikka, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Unkari, Kypros, Etelä-Afrikka ja Venäjä.
  Käyttäjä on tietoinen, että erityisiä vientilakeja ja -määräyksiä voidaan soveltaa Käyttäjään tämän asuinmaasta riippuen, ja Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia tällaisia lakeja ja määräyksiä Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin ja Lisälaitteen viennissä.

 4. Takuu
  1. Takuun voimassaoloaikana Microsoft takaa, vain ensimmäiselle Käyttäjälle, että Xbox 360 E -pelikonsoli, Kinect Sensor tai Lisälaite toimivat ilman häiriöitä Normaalikäytössä.
  2. Mikäli sovellettavassa paikallisessa lainsäädännössä ei toisin todeta, on tämä Takuu ainoa takaus, takuu tai ehto, jonka Microsoft myöntää Käyttäjälle Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Lisälaitteen osalta sekä sen mukana mahdollisesti tulevan käyttöohjekirjan osalta. Mikään muu taho ei voi myöntää takausta, takuuta tai ehtoa Microsoftin puolesta.
  3. MIKÄLI SOVELLETTAVASSA PAIKALLISESSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ KÄYTTÄJÄLLE MYÖNNETÄÄN HILJAINEN TAKUU, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, RAJOITTUU TÄMÄN HILJAISEN TAKUUN KESTO TAKUUAIKAAN, ELLEI SOVELLETTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU.

 5. Menettely Takuupalvelun hankkimiseksi
  1. Ennen takuuprosessin käynnistämistä, tulee käyttäjän ensin tutkia vianetsintäohjeet osoitteessa http://www.xbox.com/support.
  2. Mikäli vianetsintäohjeet eivät ratkaise Käyttäjän ongelmaa, tulee tämän seurata verkkosivuilla http://www.xbox.com/support  olevia ohjeita. Jos Käyttäjällä ei ole käytössään Internetiä, hän voi soittaa numeroon 0800 1 19424.
  3. Ennen Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Lisälaitteen lähettämistä Microsoftille huoltoa varten tulee Käyttäjän varmistua, että säilytettäväksi tarkoitetusta aineistosta on olemassa kopiot ja poistaa kaikki Käyttäjän luottamuksellisena pitämät aineistot. Microsoft ei ole vastuussa Käyttäjälle aineistosta ja voi poistaa aineistoa huollon yhteydessä.

 6. Microsoftin vastuu
  1. Käyttäjän palautettua Xbox 360 E -pelikonsolinsa, Kinect Sensorin tai Lisälaitteen Microsoftille, Microsoft tutkii laitteen.
  2. Jos Microsoft päättää, että Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Lisälaitteen toimintahäiriöt tapahtuivat Takuuaikana Normaalikäytössä, Microsoft (oman harkintansa mukaan) joko korjaa tai vaihtaa laitteen tai palauttaa ostohinnan Käyttäjälle, ellei Käyttäjään sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä. Korjauksessa voidaan käyttää joko uusia tai kunnostettuja osia. Laite voidaan vaihtaa joko uuteen tai kunnostettuun yksikköön.
  3. Korjauksen tai vaihdon jälkeen Xbox 360 E -pelikonsoliin, Kinect Sensoriin tai Lisälaitteeseen sovelletaan tätä Takuuta pidemmän seuraavista mukaan: joko siltä osin kuin takuuaikaa on vielä jäljellä tai 95 päivää siitä, kun Microsoft toimitti laitteen Käyttäjälle.
  4. ELLEI KÄYTTÄJÄÄN SOVELLETTAVASSA PAIKALLISESSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ TOISIN MÄÄRÄTÄ, MICROSOFTIN VELVOLLISUUS KORJATA TAI KORVATA KÄYTTÄJÄN XBOX 360 E -PELIKONSOLI, KINECT SENSOR TAI LISÄLAITE TAI PALAUTTAA OSTOHINTA ON KÄYTTÄJÄN AINOA OIKEUSSUOJAKEINO.
  5. Jos Käyttäjän Xbox 360 E -pelikonsolissa, Kinect Sensorissa tai Lisälaitteessa ilmenee toimintahäiriö Takuuajan päätyttyä, mikään Takuu ei ole voimassa. Takuuajan päätyttyä Microsoft voi veloittaa Käyttäjää yrityksistään tutkia ja korjata Käyttäjän Xbox 360 E -pelikonsolissa, Kinect Sensorissa tai Lisälaitteessa ilmennyt vika, riippumatta siitä, onnistuuko tämä yrityksissään vai ei.

 7. Takuun ulkopuoliset vahingot
  Microsoft ei ole vastuussa ja tätä Takuuta ei sovelleta edes maksua vastaan, jos Käyttäjän Xbox 360 E -pelikonsoli, Kinect Sensor tai Lisälaite on: 
  1. vahingoittunut yhteiskäytöstä sellaisten tuotteiden kanssa, joita Microsoft ei myy tai joihin se ei myönnä käyttöoikeutta (mukaan lukien esimerkiksi pelit ja lisälaitteet, jotka eivät ole Microsoftin valmistamia tai lisensoimia sekä piraattipelit, jne.);
  2. sitä on käytetty kaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien esimerkiksi vuokraaminen, maksun periminen per peli, jne.);
  3. se on avattu, sitä on muutettu tai muutoin muunneltu (mukaan lukien esimerkiksi yritykset kumota Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Lisälaitteen teknisiä rajoituksia, turvaa tai piratismin estävää mekanismia, jne.) tai jos sen sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu;
  4. se on vahingoittunut ulkoisen tekijän johdosta (mukaan lukien esimerkiksi sen pudottaminen, ilmanvaihdon estyminen, jne. tai Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Lisälaitteen käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen); tai
  5. se on korjattu muun tahon kuin Microsoftin toimesta.

 8. TIETTYJEN VAHINKOJEN POISSULKEMINEN
  ELLEI KÄYTTÄJÄÄN SOVELLETTAVASSA PAIKALLISESSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ TOISIN MÄÄRÄTÄ, MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MISTÄÄN TIETOJEN, YKSITYISYYDEN, LUOTTAMUKSELLISUUDEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ; TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ XBOX 360 E -PELIKONSOLIA, KINECT SENSORIA TAI LISÄLAITETTA. NÄITÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN, VAIKKA MICROSOFTILLE OLISI ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA MUU OIKEUSSUOJAKEINO EPÄONNISTUISI TARKOITUKSESSAAN.

 9. Lisäehdot
  Jos Käyttäjä yrittää kumota tai kiertää Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Lisälaitteen teknisiä rajoituksia, turvaa tai piratismin estävää mekanismia, Käyttäjä voi aikaansaada sen, että Xbox 360 E -pelikonsoli, Kinect Sensor tai Lisälaite lakkaa toimimasta pysyvästi. Käyttäjä voi myös toimillaan mitätöidä tuotetakuunsa ja tehdä Xbox 360 E -pelikonsolistaan, Kinect Sensoristaan tai Lisälaitteestaan valtuutettuun huoltoon kelpaamattoman edes maksua vastaan.

 10. Sovellettava laki
  Tähän Takuuseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Käyttäjän kotimaan lakien mukaan lainvalintaperiaatteista huolimatta.

OHJELMISTOLISENSSI

KÄYTTÄMÄLLÄ XBOX 360 E -PELIKONSOLIA, KINECT SENSORIA TAI LISÄLAITETTA, KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TÄMÄN OHJELMISTOLISENSSIN EHDOT. ENNEN ASENNUSTA, LUE TÄMÄ OHJELMISTOLISENSSI HUOLELLISESTI LÄPI. MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄTÄ OHJELMISTOLISENSSIÄ, HÄNEN EI TULE KÄYTTÄÄ XBOX 360 E -PELIKONSOLIA, KINECT SENSORIA TAI LISÄLAITETTA. KÄYTTÄJÄN TULEE PALAUTTAA SE KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ JÄLLEENMYYJÄLLENSÄ TAI MICROSOFTILLE HYVITYSTÄ VARTEN. Microsoftiin voi ottaa yhteyttä osoitteessa http://www.xbox.com.

 1. Määritelmät
  Tässä Lisenssissä seuraaville termeille annetaan seuraavat merkitykset:
  1. “Xbox 360 E” tarkoittaa Xbox 360 E -pelikonsolia.
  2. “Hyväksytty Lisälaite” tarkoittaa Microsoftin Xbox 360- tai Xbox 360 E -merkkilisälaitetta, sekä Microsoftin lisensoimaa, kolmannen osapuolen Xbox 360- tai Xbox 360 E -merkkilisälaitetta, jonka pakkauksessa on virallinen ”Lisensoitu Xboxille” -logo. Kinect Sensor on Hyväksytty lisälaite yksinomaan tätä ohjelmistolisenssiä varten. Kiintolevyn kansio (HDD) on lisälaite, onko esiasennettuna tai ostaa erikseen.
  3. “Hyväksytyt pelit” tarkoittavat Xbox 360- tai Xbox 360 E -pelejä pelilevykkeillä, jotka Microsoft on julkaissut tai lisensoinut sekä pelisisältöä, joka on ladattu Microsoftin Xbox Live -palvelusta tai xbox.com verkkosivuilta (esimerkiksi roolihahmot, ladattavat pelit, pelien lisälaitteet, jne.).
  4. “Ohjelmisto” tarkoittaa Xbox 360 E -pelikonsoliin, Kinect Sensoriin tai Hyväksyttyyn lisälaitteeseen valmiiksi asennettua ohjelmistoa, mukaan lukien Microsoftin aika ajoin tekemät päivitykset.
  5. “Luvattomat lisälaitteet” tarkoittavat kaikkia muita lisälaitteita kuin Hyväksyttyjä lisälaitteita, lukuun ottamatta USB muistitikkuja, valokuvien tai videoiden tekemiseen käytettäviä digitaalisia kameroita sekä musiikin soittamiseen tai valokuvien tai videoiden katsomiseen käytettäviä musiikkilaitteita, joita ei katsota Luvattomiksi lisälaitteiksi.
  6. “Luvattomat pelit” tarkoittavat kaikkia pelilevykkeitä, latauksia ja pelisisältöjä tai -apuvälineitä, jotka eivät ole Valtuutettuja pelejä.
  7. “Luvaton ohjelmisto” tarkoittaa ohjelmistoa, jota Microsoft ei jakele Microsoftin julkaisemien tai lisensoimien Xbox 360- tai Xbox 360 E -pelilevykkeiden, Microsoftin Xbox Live -palvelun tai Xbox.com -verkkosivujen kautta.
  8. ”Käyttäjä” tarkoittaa Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Valtuutetun lisälaitteen käyttäjää.

 2. Lisenssi
  Tämä Lisenssi antaa Käyttäjälle erityiset sopimusperustaiset oikeudet, ellei Käyttäjään sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä muuta todeta.
  1. Käyttäjälle myönnetään lupa Ohjelmistoon vain Toimialueella, eikä sitä siis myydä Käyttäjälle. Käyttäjälle annetaan lupa käyttää Ohjelmistoa, joka on valmiiksi asennettu Käyttäjän Xbox 360 E -pelikonsoliin, Kinect Sensoriin tai Hyväksyttyyn lisälaitteeseen ja jota Microsoft päivittää aika ajoin. Ohjelmistoa ei tule kopioida eikä sen ohjelmointitapaa tule selvittää.
  2. Käyttäjä sitoutuu tämän Ohjelmistolisenssin seuraaviin ehtoihin:
   1. Käyttäjä käyttää ainoastaan Hyväksyttyjä lisälaitteita ja Hyväksyttyjä pelejä Xbox 360 E -pelikonsolissa, Kinect Sensorissa tai Hyväksytyssä lisälaitteessa. Käyttäjä ei käytä Luvattomia lisälaitteita tai Luvattomia pelejä. Ne eivät välttämättä toimi tai ne voivat lakata toimimasta pysyvästi Ohjelmistopäivityksen jälkeen.
   2. Käyttäjä ei käytä eikä asenna Luvattomia ohjelmistoja. Jos Käyttäjä näin tekee, hänen Xbox 360 E -pelikonsolinsa, Kinect Sensorinsa tai Hyväksytty lisälaitteensa voi lakata toimimasta pysyvästi joko heti tai myöhemmän Ohjelmistopäivityksen jälkeen.
   3. Käyttäjän ei tule yrittää kumota tai kiertää Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Hyväksytyn lisälaitteen teknisiä rajoituksia, turvaa tai piratismin estävää järjestelmää. Jos Käyttäjä näin tekee, hänen Xbox 360 E -pelikonsolinsa, Kinect Sensorinsa tai Hyväksytty lisälaitteensa voi lakata toimimasta pysyvästi joko heti tai myöhemmän Ohjelmistopäivityksen jälkeen.
   4. Microsoft voi käyttää teknisiä toimenpiteitä, mukaan lukien Ohjelmistopäivitykset, estääkseen Luvattomien lisälaitteiden ja Luvattomien pelien käytön ja suojellakseen Xbox 360 E -pelikonsolin, Kinect Sensorin tai Hyväksytyn lisälaitteen teknisiä rajoituksia, turvaa ja piratismin estävää järjestelmää.
   5. Microsoft voi päivittää Ohjelmistoa aika ajoin ilman eri ilmoitusta Käyttäjälle, esimerkiksi päivittääkseen tekniset rajoitukset, turvan tai piratismin estävän järjestelmän.
    Näiden kohtien alainen luvaton käyttö voi johtaa siihen, että Käyttäjä menettää oikeutensa hyötyä Xbox 360 E -pelikonsolille, Kinect Sensorille tai Hyväksytylle lisälaitteelle myönnettävästä Valmistajan takuusta.
   Näiden kohtien alainen luvaton käyttö voi johtaa siihen, että Käyttäjä menettää oikeutensa hyötyä Xbox 360 E -pelikonsolille, Kinect Sensorille tai Hyväksytylle lisälaitteelle myönnettävästä Valmistajan takuusta.

 3. Toimialue
  Tämä Lisenssi on voimassa vain seuraavissa maissa (mukaan lukien näiden merentakaiset alueet): Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Sveitsi, Italia, Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Espanja, Portugali, Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi, Alankomaat, Luxemburg, Kreikka, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Unkari, Kypros, Etelä-Afrikka ja Venäjä.

 4. Takuu
  Ohjelmistoon sovelletaan Käyttäjän Xbox 360 E -pelikonsolille, Kinect Sensorille tai Hyväksytylle lisälaitteelle myönnettyä Valmistajan takuuta, ja Microsoft ei myönnä Ohjelmistolle mitään muuta takausta, takuuta tai ehtoa, lukuun ottamatta mahdollista lakisääteistä takuuta, jonka Microsoft voi olla velvollinen myöntämään Käyttäjälle sovellettavan paikallisen lainsäädännön nojalla. Mikään muu taho ei voi myöntää takausta, takuuta tai ehtoa Microsoftin puolesta.

 5. TIETTYJEN VAHINKOJEN POISSULKEMINEN  
  ELLEI KÄYTTÄJÄÄN SOVELLETTAVASSA PAIKALLISESSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ TOISIN MÄÄRÄTÄ, MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MISTÄÄN TIETOJEN, YKSITYISYYDEN, LUOTTAMUKSELLISUUDEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ; TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA. NÄITÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN, VAIKKA MICROSOFTILLE OLISI ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA MUU OIKEUSSUOJAKEINO EPÄONNISTUISI TARKOITUKSESSAAN.

 6. Sovellettava laki
  Tähän Lisenssiin sovelletaan ja sitä tulkitaan Käyttäjän kotimaan lakien mukaan lainvalintaperiaatteista huolimatta.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?