MICROSOFT-LAITEPALVELUN EHDOT

KOHTA 20 SISÄLTÄÄ SITOVAN VÄLIMIESMENETTELYISTÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISEN, JOS ASIAKAS ASUU (TAI YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA SIJAITSEE) YHDYSVALLOISSA. NE VAIKUTTAVAT KÄYTTÄJÄN OIKEUKSIIN RATKAISTA MAHDOLLISIA RIITOJA MICROSOFTIN KANSSA. KÄYTTÄJÄN TULEE LUKEA KYSEISET EHDOT.

1. JOHDANTO

Jos asiakas lähettää palvelupyynnön (”Palvelu”) Microsoftin valmistamalle laitteelleen (”Microsoft-laitteet”), asiakas hyväksyy nämä Palvelun ehdot ja muut sovellettavat ehdot, käytännöt tai vastuunvapautukset, jotka ovat osoitteessa http://support.microsoft.com (”Sopimus”). Suosittelemme, että Asiakas lukee nämä ehdot huolellisesti. Nämä ehdot koskevat kaikkien Microsoft-laitteiden Palvelua.

JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY NÄITÄ MICROSOFT-LAITEPALVELUN EHTOJA, HÄNEN EI TULE LÄHETTÄÄ PALVELUPYYNTÖÄ.

2. MICROSOFT-LAITEPALVELUN EHTOJEN MUOKKAAMINEN

Microsoft voi koska tahansa päivittää Microsoft-laitepalvelun ehtoja asiakkaalle ilmoittamatta. Asiakkaan on tunnettava nämä ehdot ennen uuden palvelupyynnön lähettämistä. Jos asiakas jatkaa sivuston käyttöä ja/tai lähettää Palvelutilauksen, hän on hyväksynyt muutetut ehdot. Päivitykset koskevat vain Palvelutilauksia, jotka on lähetetty päivityksen julkaisemisen jälkeen.

3. TAKUUN JA LAAJENNETUN PALVELUSUUNNITELMAN KATTAVUUS

Jos tämä Sopimus ja Microsoftin toimittama takuu tai Microsoft-laitteen laajennettu huoltosopimus ovat ristiriidassa, Microsoftin toimittaman takuun tai Microsoft-laitteen laajennetun huoltosopimuksen ehdot koskevat asiakkaan Microsoft-laitteen Palvelua. Asiakkaan tulee säilyttää Microsoft-laitteensa hankintatosite. Microsoft voi edellyttää asiakas toimittamaan hankintatositteen, jos on epäilystä asiakkaan Microsoft-laitteen oikeutuksesta ilmaiseen takuupalveluun tai laajennettuun huoltosopimukseen.

4. ALAIKÄISTEN KÄYTÖN RAJOITUS

Asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias, jotta hän saa lähettää Palvelutilauksen osoitteessa http://support.microsoft.com. Jos asiakas lähettää tilauksen, hän on vastuussa tämän ikävaatimuksen noudattamisesta.

5. ASIAKASTA KOSKEVIEN TIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Microsoft huolehtii asiakasta koskevista tiedoista ja asiakkaan tilaushistoriasta Microsoftin tietosuojalausekkeen mukaisesti.

6. LASKUTUS- JA TILITIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYS

Kun asiakas lähettää Palvelutilauksen Microsoft-laitteelleen, hän suostuu lähettämään ajan tasalla olevat, täydelliset ja oikeat maksu-, tili- ja yhteystiedot ja päivittämään kyseiset tiedot viipymättä, jotta Microsoft voi suorittaa tapahtuman ja ottaa yhteyttä asiakkaaseen tarvittaessa.

7. MAKSAMINEN

Ellei asiakkaan Microsoft-laitteen palvelu kuulu Microsoftin toimittaman takuun tai laajennetun palvelusopimuksen piiriin, asiakas suostuu maksamaan arvioidut palveluveloitukset tilausta lähetettäessä (joko puhelimitse asiakaspalveluedustajan kautta tai verkossa). Arvioidut veloitukset sisältävät kaikki Palveluun tarvittavat osat ja työn, toimitusmaksut sekä mahdollisen veron. Jos kyseessä on Advance Exchange -tilaus, asiakkaan tulee katsoa ehdot alla.

8. PALVELUIDEN PERUUTTAMINEN

Asiakas menettää peruuttamisoikeutensa, jos Palvelu on toimitettu kokonaan ja Palvelun suorittaminen on aloitettu asiakkaan aiemmalla luvalla ja asiakkaan tietäen, että asiakas menettää peruuttamisoikeuden, kun Microsoft on suorittanut Palvelun kokonaan. Palvelun peruuttaminen ja hyvitys eivät ole saatavilla, jos Microsoft on vastaanottanut asiakkaan Microsoft-laitteen Palvelua varten ja on toimittanut asiakkaan korjatun tai korvaavan Microsoft-laitteen asiakkaalle, eivätkä ne ole saatavilla Advance Exchange -tilauksille, kun Microsoft on lähettänyt asiakkaalle Advance Exchange -tuotteen.

9. TOIMITUKSEN AIKAISTEN VAURIOIDEN KORVAUSVELVOLLISUUS

Jos asiakas lähettää Microsoft-laitteensa Palveluun, asiakkaan vastuulla on pakata se oikein, jotta se ei vaurioidu Palveluun kuljetettaessa. Asiakkaan vastuulla on myöskin vakuuttaa Microsoft-laite vaurioiden varalta Palveluun kuljetuksen ajaksi. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle, jos Microsoft-laite on vaurioitunut jollain tavalla toimitettaessa Palveluun. Mahdolliset vauriot, jotka tulevat ennen kuin Microsoft vastaanottaa asiakkaan Microsoft-laitteen, ovat Asiakkaan vastuulla.

Kun Microsoft on lähettänyt asiakkaan Microsoft-laitteen asiakkaalle ja se saapuu vaurioituneena, asiakkaan tulee ilmoittaa Microsoftille vaurioista kahden päivän kuluessa vastaanottamisesta ottamalla yhteyttä osoitteeseen http://support.microsoft.com. Jos asiakas ei ota yhteyttä Microsoftiin asiakkaan Microsoft-laitteen vaurioiden suhteen kahden vuorokauden kuluessa sen vastaanottamisesta, asiakas on vastuussa vaurioista.

10. TIETOJEN SIIRTO JA OHJELMISTON ASENNUS

Ennen kuin asiakas lähettää Microsoft-laitteensa Microsoftille Palvelua varten, asiakkaan vastuulla on varmuuskopioida kaikki tiedot, ohjelmisto ja ohjelmat, poistaa kaikki tiedot ja irrottaa mahdollinen tallennuslaite. Microsoft-laitteen kattavaa testausta ja vianmääritystä varten laite palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Tämä poistaa laitteesta kaikki ohjelmat ja henkilökohtaiset tiedot.

Jos asiakkaan Microsoft-laitteen Palvelu sisältää tietojen siirtoa tai ohjelmiston asennusta, asiakas lähettää tilauksen vain, jos hänellä on laillinen oikeus (1) kopioida tiedot, mukaan lukien tarkistaa, ettei asiakkaan Microsoft-laitteessa ole laittomia tiedostoja tai tietoja, ja (2) hyväksytä ohjelmistokäyttöoikeuden ehdot. Asiakas valtuuttaa Microsoftin siirtämään tiedot ja hyväksymään ehdot puolestaan Palvelua suoritettaessa.

Microsoft ei ole vastuussa tietojen tai ohjelmien menettämisestä, palauttamisesta tai vioittumisesta tai laitteiston käytön menettämisestä, joka aiheutuu asiakkaan Microsoft-laitteen Palvelusta.

11. HYLÄTTY OMAISUUS

Microsoft lähettää asiakkaan Microsoft-laitteen postiosoitteeseen, joka on annettu asiakkaan valtuuttaessa Palvelun, ellei asiakas toimita muita kirjallisia ohjeita. Jos asiakkaan laite palautetaan Microsoftille, koska sitä ei voitu toimittaa kyseiseen osoitteeseen, Microsoft yrittää ottaa yhteyttä asiakkaaseen saadakseen vaihtoehtoisen osoitteen. Jos asiakas ei anna osoitetta, johon Microsoft tai sen edustaja voi toimittaa laitteen, 60 päivän kuluessa alkuperäisestä toimitusyrityksestä, Microsoft ilmoittaa asiakkaalle, että se pitää laitetta hylättynä. Jos asiakkaan laite on hylätty, Microsoft voi hävittää asiakkaan Microsoft-laitteen (sovellettavan lain mukaan). Microsoft voi myydä asiakkaan laitteen yksityisessä tai julkisessa myynnissä kattaakseen Palvelun maksut, joita ei ole maksettu. Microsoft pidättää itsellään lain mukaiset maksamattomien veloitusten pidätysoikeudet.

12. KORVAUSVELVOLLISUUS MUUSTA OMAISUUDESTA

Kun asiakas lähettää Microsoft-laitteensa Palveluun, asiakkaan ei tule lähettää mitään henkilökohtaista omaisuutta tai muita Microsoft-tuotteita Microsoft-laitteen mukana (tämä sisältää lisälaitteet, joille asiakas ei ole pyytänyt Palvelua, pelit, kirjat ja niin edelleen). Asiakas on vastuussa asiakkaan Microsoftille lähettämän henkilökohtaisen omaisuuden menetyksestä. Pois lukien asiat, joita vaadittiin asiakkaan Microsoft-tuotteen palveluun tai korvaamiseen, Microsoft ei takaa, että henkilökohtaista omaisuutta palautettaisiin asiakkaalle.

13. LAITTEEN HUOLTOPROSESSI

Kohdan 10 mukaisesti laite palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin testauksen aikana. Jos laitteen havaitaan toimivan oikein testaamisen jälkeen, se palautetaan asiakkaalle alkuperäisissä tehdasasetuksissa. Jos ongelma löytyy, laite voidaan korjata tai korvata uudella tai kunnostetulla tuotteella, jolla on samat ominaisuudet, Microsoftin päätöksellä asiakkaan maan tai alueen lakien mukaisesti.

14. SPECIAL EDITION- TAI MUKAUTETUT MICROSOFT-LAITTEET

Jos asiakas lähettää special edition- tai mukautetun Microsoft-laitteen Microsoftille Palvelua varten, Microsoft pyrkii parhaansa mukaan palauttamaan saman tai samanlaisen special edition- tai mukautetun Microsoft-laitteen asiakkaalle. Tämä riippuu sen saatavuudesta Palvelun aikana (special edition -versioita tai mukautettuja versioita ei ehkä enää valmisteta tai niitä ei ole valikoimassa). Microsoft ei takaa, että se pystyy tekemään sen, koska se voi olla kaupallisesti epäkäytännöllistä.

15. PALVELUSTA POISSULKEMISET

Microsoft pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toimittamasta Palvelua tai pitää takuun ulkopuolella Microsoft-laitteita, (1) jotka ovat vaurioituneet käytettäessä yhdessä sellaisten tuotteiden kanssa, joita Microsoft ei myy tai joiden käyttöoikeutta Microsoft ei myönnä (mukaan lukien esimerkiksi pelit tai ohjelmisto ja lisälaitteet, joita Microsoft ei valmista tai joiden käyttöoikeutta se ei myönnä, ja ”piraatti”-pelit tai -ohjelmisto ja niin edelleen), (2) joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien vuokrattavaksi, maksulliseen pelaamiseen ja niin edelleen), (3) joka on avattu, jota on muokattu tai jota on peukaloitu (mukaan lukien esimerkiksi yritys ohittaa jokin tekninen rajoitus, suojaus tai piratisminestomekanismi ja niin edelleen) tai jonka sarjanumero on muutettu tai poistettu, (4) joka on vaurioitunut ulkoisesta syystä (mukaan lukien esimerkiksi pudotuksesta, käyttö riittämättömällä tuuletuksella ja niin edelleen, tai Microsoft-laitteen käyttöoppaan noudattamatta jättämisestä), (5) joka on lähetetty Microsoftille pyytämättä valtuutettua Palvelutilausta puhelimitse tai verkossa, tai (6) jota on huoltanut jokin kolmas osapuoli, joka ei ole Microsoft tai sen valtuuttama palveluntarjoaja. Tässä tapauksessa Microsoft voi palauttaa Microsoft-laitteen asiakkaalle ilman palvelua.

16. ADVANCE EXCHANGE -OHJELMAN LISÄEHDOT

Microsoft tarjoaa joissakin maissa Advance Exchange -ohjelman, jolla asiakas voi tietyin ehdoin saada laitteen, ennen kuin hän lähettää asiakkaan laitteen Microsoftille palvelua varten. Jos asiakas haluaa osallistua Advanced Exchange -ohjelmaan, Microsoft lähettää hänelle korvaavan Microsoft-laitteen (”Advance Exchange -tuote”), ennen kuin asiakas lähettää oman Microsoft-laitteensa Microsoftille, seuraavin ehdoin:

 • Asiakkaan Microsoft-laitteen on noudatettava takuun tai laajennetun palvelusopimuksen ehtoja.
 • Asiakkaan Microsoft-laite ei ole oikeutettu tähän ohjelmaan, jos Microsoftin vastaanotettua sen siinä ilmenee todisteita fyysisestä vauriosta tai nestevauriosta, peukaloinnista, väärinkäytöstä ja niin edelleen tai muita syitä, joiden vuoksi se ei kuulu Microsoft-laitteen takuun tai laajennetun palvelusopimuksen piiriin.
 • Advance Exchange -tuote toimitetaan asiakkaalle laatikossa, jossa on valmiiksi maksettu toimitustarra.
 • Asiakkaan on käytettävä valmiiksi maksettua toimitustarraa palauttaakseen Microsoft-laitteen, jota varten asiakas sai Advanced Exchange -tuotteen ja jolle hän pyytää huoltoa. Asiakkaan on palautettava alkuperäinen Microsoft-laitteensa samassa laatikossa 14 päivän kuluessa korvaavan laitteen vastaanottamisesta.
 • Sen varmistamiseksi, että alkuperäinen Microsoft-laite palautetaan, Microsoft tarvitsee asiakkaan luottokortin numeron. ASIAKKAAN LUOTTOKORTTIA EI VELOITETA, jos asiakas palauttaa alkuperäisen Microsoft-laitteen (jossa on asiakkaan Microsoftille toimittama sarjanumero) 14 päivän kuluessa Advanced Exchange -tuotteen vastaanottamisesta.
 • Kortilla voi näkyä Microsoftin suorittama nimellismaksu, joka varmistaa, että tilillä on varoja (nimellismaksu palautetaan). Se ei ole veloitus. Asiakkaalta veloitetaan laitteen tai lisälaitteen vähittäismyyntihintaa vastaava korvaus- ja käsittelymaksu, jos (1) Microsoft ei vastaanota alkuperäistä Microsoft-laitetta 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on vastaanottanut korvaavan laitteen toimittajan seurantajärjestelmän mukaan, (2) laite ei kuulu takuun piiriin ja/tai (3) laite ei kelpaa takuun piiriin tai palveluun (siinä on esimerkiksi merkkejä peukaloinnista tai fyysisistä vaurioista).

Asiakas voi esittää mahdolliset kysymykset ottamalla yhteyttä tukeen osoitteessa http://support.microsoft.com

17. RAJOITETTU PALVELUN JÄLKEINEN TAKUU

Kun Microsoft palvelee asiakkaan Microsoft-laitetta, Microsoft takaa, (1) että Palvelu suoritetaan ammattimaisesti ja (2) että kaikki Palvelussa käytetyt osat tai tuotteet eivät sisällä vikoja materiaalin tai työn suhteen joko Microsoftin toimittaman takuun tai laajennetun palvelusopimuksen loppuajan tai 90 päivää Palvelun päivämäärästä. Näistä pidempää aikaa sovelletaan. Tämä Palvelun jälkeinen takuu on nimenomainen takuu. Jos Microsoft toimittaa takuun vastaista Palvelua tai korvaavassa osassa tai tuotteessa ilmenee vika tämän 90 päivän takuujakson aikana, Microsoft omasta päätöksestään (1) korjaa osan tai tuotteen uudella, käytetyllä tai kunnostetulla varaosalla, (2) vaihtaa osan tai tuotteen uuteen, käytettyyn tai kunnostettuun vastaavaan osaan tai tuotteeseen tai (3) palauttaa asiakkaan Palvelusta suorittaman maksun.

Microsoft ei ole vastuussa eikä tämä palvelun jälkeinen takuu ole voimassa, jos asiakkaan Microsoft-laite on

 1. vaurioitunut, koska sitä on käytetty sellaisten tuotteiden kanssa, joita Microsoft ei myy tai joiden käyttöoikeutta se ei myönnä
 2. avattu, muokattu tai peukaloitu (mukaan lukien esimerkiksi yritys ohittaa jokin tekninen rajoitus, suojaus tai piratisminestomekanismi ja niin edelleen), tai sen sarjanumero on muutettu tai poistettu
 3. vaurioitunut ulkoisesta syystä, kun asiakas tai joku muu on käyttänyt asiakkaan Microsoft-laitetta, mukaan lukien esimerkiksi:
  • pudottaminen
  • väärinkäyttö (mukaan lukien käyttö ulkona), väärinkäyttö, huolimattomuus tai tapaturma
  • väärinkäsittely tai vaurio toimituksen aikana, ellei kyseessä ole toimitus Microsoftilta asiakkaalle
  • altistuminen nesteelle
  • käyttö riittämättömässä tuuletuksessa
  • naarmuuntuminen, lommot ja niin edelleen tai siinä on muu kosmeettinen vaurio
  • asennus-, käyttö-, tai huolto-ohjeiden noudattamattomuus
 4. korjaus jonkun muun kuin Microsoftin toimesta.

TÄMÄ TAKUU JA KORVAUS OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT SUULLISET TAI KIRJALLISET NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT JA EHDOT, JOTKA KOSKEVAT PALVELUA JA TOIMITETTUJA OSIA TAI TUOTTEITA. MICROSOFT NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ KAIKKI OLETETUT TAKUUT NÄIHIN ESINEISIIN LIITTYEN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUU SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Jotkin valtiot ja/tai muut oikeustoimialueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista tai oletettujen takuiden tai ehtojen poissulkemista tai rajoittamista, joten nämä rajoitukset tai poissulkemiset eivät koske kaikkia asiakkaita Palvelun jälkeinen takuu myöntää asiakkaalle erityiset lailliset oikeudet, ja asiakkaalla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtion tai oikeustoimialueen mukaan. JOS KULUTTAJALLA ON OMASSA MAASSAAN KULUTTAJASUOJALAIN TAI -SÄÄDÖSTEN MUKAISIA OIKEUKSIA, NÄIDEN EHTOJEN MYÖNTÄMÄT EDUT TÄYDENTÄVÄT KYSEISIÄ KULUTTAJASUOJALAIN TAI -SÄÄDÖSTEN MUKAISIA OIKEUKSIA JA KORVAUSMENETELMIÄ.

18. VASTUUNRAJOITUS

JOS JOKIN LAITE VAURIOITUU TAI KATOAA MICROSOFTIN HALLUSSA OLLESSA, MICROSOFTIN KORVAUSVELVOLLISUUS RAJOITTUU KYSEISEN MICROSOFT-LAITTEEN KORJAUKSEN TAI KORVAAMISEN HINTAAN. MUUSSA TAPAUKSESSA MICROSOFTIN KOKO KORVAUSVELVOLLISUUS ASIAKKAALLE MISTÄ TAHANSA ASIAKKAAN MICROSOFT-LAITTEEN PALVELUUN LIITTYVÄSTÄ SYYSTÄ AIHEUTUVISSA VAHINGOISSA, OLIPA KYSEESSÄ MICROSOFTIN HUOLIMATTOMUUS TAI MUU SYY, RAJOITTUU SUORIIN VAHINKOIHIN, JOIDEN SUMMA ON ENINTÄÄN SUUREMPI SEURAAVISTA: (i) MICROSOFT-LAITTEEN KORJAAMISEN TAI KORVAAMISEN HINTA TAI (ii) KOKONAISSUMMA, JONKA ASIAKAS MAKSAA MICROSOFTILLE PALVELUSTA. MICROSOFTILLA EI OLE MINKÄÄNLAISTA KORVAUSVELVOLLISUUTTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANKAISEVISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, KUTEN VOITTOJEN TAI LIIKEVAIHDON MENETYKSESTÄ. MICROSOFTILLA EI OLE KORVAUSVELVOLLISUUTTA TIETOJEN TAI OHJELMISTOSOVELLUSTEN MENETTÄMISESTÄ TAI VAURIOITUMISESTA PALVELUA SUORITETTAESSA. ASIAKKAAN AINOA OIKEUS KORVAUKSEEN ON HAKEA MICROSOFTILTA VAHINGONKORVAUSTA, JONKA SUMMA ON ENINTÄÄN (i) MICROSOFT-LAITTEEN KORJAAMISEN TAI KORVAAMISEN HINTA TAI (ii) KOKONAISSUMMA, JONKA ASIAKAS MAKSAA MICROSOFTILLE PALVELUSTA.

19. ALIHANKKIJAT

Microsoft voi hankkia asiakkaan Microsoft-laitteen palveluun kolmannen osapuolen palvelutarjoajan palvelut alihankintana.

20. SITOVA VÄLIMIESMENETTELYISTÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN

Jos asiakas asuu (tai jos kyseessä on yritys, asiakkaan ensisijainen toimintapaikka on) Yhdysvalloissa, tämä kohta koskee mitä tahansa riitaa POIS LUKIEN RIIDAT, JOTKA LIITTYVÄT ASIAKKAAN, ASIAKKAAN LISENSOIJIEN, MICROSOFTIN TAI MICROSOFTIN LISENSOIJIEN IMMATERIAALIOIKEUKSIIN. Termillä ”riita” tarkoitetaan mitä tahansa Microsoft-laitteiden Palvelua (mukaan lukien sen hinta) tai tätä Sopimusta koskevaa, käyttäjän ja Microsoftin välillä syntyvää riitaa, kannetta tai muuta erimielisyyttä, olipa erimielisyyden perustana sitten sopimus, takuu, oikeudenvastainen teko, asetus, säädös, määräys tai jokin muu oikeudellinen tai kohtuullinen peruste. Termille ”riita” annetaan laajin mahdollinen lain sallima merkitys. 

 1. Riitailmoitus. Riitatapauksissa asiakkaan tai Microsoftin on annettava riidan toiselle osapuolelle Riitailmoitus eli kirjallinen lausunto, josta käyvät ilmi ilmoituksen antajan nimi, osoite ja yhteystiedot, riidan aiheuttaneet seikat sekä pyydetty ratkaisu. Riitailmoitus on lähetettävä postitse osoitteeseen Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USATätä koskeva lomake on saatavilla osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Microsoft lähettää mahdollisen Riitailmoituksen asiakkaalle postitse siihen osoitteeseen, joka Microsoftilla mahdollisesti on, ja jos Microsoftilla ei ole asiakkaan postiosoitetta, ilmoitus lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas ja Microsoft yrittävät ratkaista mahdolliset riidat käymällä epävirallisia neuvotteluja aiheesta 60 päivän sisällä Riitailmoituksen lähettämisestä. Joko asiakas tai Microsoft voi käynnistää välimiesmenettelyn 60 päivän kuluttua.
 2. Vähäisiä vaatimuksia käsittelevä oikeus. Jos riita täyttää vähäisiä vaatimuksia käsittelevän oikeuden edellytykset, käyttäjä voi myös käräjöidä riidasta joko oman asuinmaansa (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallisen toimipaikan maan) tai Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion King Countyn vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä oikeudessa. Käyttäjä voi käräjöidä vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä oikeudessa riippumatta siitä, onko aiheesta käyty ensin epävirallisia neuvotteluja vai ei.
 3. Sitova välimiesmenettely. Jos asiakas ja Microsoft eivät ratkaise riitaa epävirallisin neuvotteluin tai vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä oikeudessa, muut yritykset ratkaista riita tehdään ainoastaan yksittäisellä sitovalla välimiesmenettelyllä, jota hallitsee Federal Arbitration Act -laki (”FAA”). Joukkovälimiesmenettelyä ei sallita. Asiakas luopuu oikeudestaan käräjöidä mistä tahansa riidasta tuomarin tai valamiehistön edessä (sekä oikeudestaan osallistua tällaisiin riitoihin niiden osapuolena tai jonkin ryhmän jäsenenä). Sen sijaan kaikki riidat ratkaistaan puolueettoman välimiehen kautta, ja välimiehen tekemä päätös on lopullinen lukuun ottamatta osapuolten rajoitettua oikeutta valittaa päätöksestä FAA:n nojalla. Välimiestuomion voi panna täytäntöön mikä tahansa sellainen tuomioistuin, joka on riidan osapuolten suhteen toimivaltainen.
 4. Ryhmäkanteista luopuminen. Mitkä tahansa riidan ratkaisemiseksi käytävät oikeustoimet tai käräjöinti millä tahansa foorumilla tapahtuu ainoastaan yksilötasolla. Asiakas ja Microsoft eivät yritä esittää mitään riitaa ryhmäkanteena, yksityisen asianajajan yleisenä kanteena tai minään muuna sellaisena oikeustoimena, jossa jompikumpi osapuoli toimisi tai yrittäisi toimia jonkin joukon edustajana. Mitään välimiesmenettelyä tai muuta oikeuskäsittelyä ei yhdistetä mihinkään toiseen menettelyyn tai käsittelyyn ilman kaikkien menettelyn tai käsittelyn osapuolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
 5. Välimieskäytäntö. Välimiesmenettelyn suorittaa Yhdysvaltain välimiesmenettelyjärjestö American Arbitration Association (”AAA”) järjestön kaupallisten välimiessääntöjen (Commercial Arbitration Rules) mukaisesti tai jos asiakas on yksityishenkilö, joka käyttää Microsoft-laitettaan henkilökohtaiseen käyttöön tai kotitalouskäyttöön, tai jos riita koskee enintään 75 000 Yhdysvaltain dollarin suuruista summaa (olipa asiakas yksityishenkilö tai ei) tai sitä, kuinka asiakas käyttää Microsoft-laitetta, sen kuluttajien välimiessääntöjen (Consumer Arbitration Rules) mukaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.adr.org tai numerosta 1-800-778-7879. Käyttäjä voi aloittaa välimiesmenettelyn lähettämällä sitä koskevan, osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 olevan lomakkeen AAA:lle. Asiakas suostuu käynnistämään välimiesmenettelyn ainoastaan joko asuinmaassaan (tai jos kyseessä on yritys, pääkonttorinsa maassa) tai Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion King Countyssa. Microsoft suostuu käynnistämään välimiesmenettelyn ainoastaan asiakkaan asuinmaassa (tai jos kyseessä on yritys, asiakkaan pääkonttorin maassa). Asiakas voi pyytää joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti kuulluksi tulemista AAA:n sääntöjen mukaisesti. Jos riita koskee enintään 25 000:ta Yhdysvaltain dollaria, asiakasta kuullaan ainoastaan puhelimitse, jollei välimiehellä ole pätevää syytä kuulla asiakasta henkilökohtaisesti. Välimiehellä on oikeus määrätä käyttäjälle samansuuruiset korvaukset kuin oikeusistuimella. Välimies voi antaa vahvistustuomion tai kieltomääräyksen lievennyksen ainoastaan käyttäjälle henkilökohtaisesti ja vain siinä määrin kuin on tarpeen käyttäjän esittämän vaatimuksen täyttämiseksi.
 6. Välimiesmenettelyyn liittyvät palkkiot ja maksut.

   (i) Enintään 75 000:ta Yhdysvaltain dollaria koskevat riidat. Microsoft hyvittää tarvittaessa käyttäjälle viivytyksettä välimiesmenettelyn käynnistämisestä aiheutuvat kustannukset ja maksaa AAA:n ja välimiehen asianmukaiset palkkiot ja kulut. Jos asiakas hylkää Microsoftin ennen välimiehen nimeämistä tekemän viimeisen kirjallisen sovittelutarjouksen (”Microsoftin viimeinen kirjallinen tarjous”), riita siirtyy välimiehen ratkaistavaksi (”tuomio”), ja jos välimies määrää asiakkaalle Microsoftin viimeisessä kirjallisessa tarjouksessa mainittua summaa suuremman summan, Microsoft (i) joko 1 000 Yhdysvaltain dollaria tai tuomiossa määrätyn summaan (näistä suurempaa sovelletaan), (ii) käyttäjän mahdollisesti maksamat asianajopalkkiot ja (iii) käyttäjän asianajajan kohtuulliset kulut (asiantuntijatodistajat ja heidän palkkionsa mukaan lukien) välimiesmenettelyssä käsitellyn vaatimuksen tutkimiseksi, valmistelemiseksi ja ajamiseksi. Välimies määrittelee palkkioiden, kulujen ja kustannusten suuruuden, jolleivät käyttäjä ja Microsoft sovi niistä keskenään.

   (ii) Yli 75 000:ta Yhdysvaltain dollaria koskevat riidat. Välimiesmenettelyn käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten sekä AAA:n ja välimiehen palkkioiden ja kulujen maksamiseen sovelletaan AAA:n sääntöjä.

   (iii) Mitä tahansa summaa koskevat riidat. Missä tahansa käyttäjän käynnistämässä välimiesmenettelyssä Microsoft hakee maksamiaan AAA:n tai välimiehen palkkioita ja kuluja tai käyttäjälle korvaamiaan menettelyn käynnistämiskuluja takaisin vain siinä tapauksessa, että välimies toteaa välimiesmenettelyn vähäpätöiseksi tai väärästä syystä käynnistetyksi. Missä tahansa Microsoftin käynnistämässä välimiesmenettelyssä Microsoft maksaa AAA:n ja välimiehen asianmukaiset palkkiot ja kulut. Microsoft ei hae asianajopalkkioitaan takaisin käyttäjältä missään välimiesmenettelyssä. Palkkioita ja kuluja ei ole laskettu edellä mainittuihin, riidan suuruutta määritteleviin summiin.

 7. Ristiriidat AAA:n sääntöjen kanssa. Jos tämän Sopimuksen ja AAA:n kaupallisten välimiessääntöjen (Commercial Arbitration Rules) tai kuluttajien välimiessääntöjen (Consumer Arbitration Rules) välillä on jokin ristiriita, tätä Sopimusta sovelletaan.
 8. Tulevien välimieskäsittelyn muutosten hylkääminen. Asiakas voi hylätä minkä tahansa muutoksen, jonka Microsoft tekee kohtaan 20 (osoitemuutoksia lukuun ottamatta) lähettämällä Microsoftille ilmoituksen 30 päivän kuluessa postitse osoitteeseen, joka on kohdassa 20.a. Jos asiakas tekee tämän, uusin muutosta edeltävä kohdan 20 versio on voimassa.
 9. Vaatimukset on tehtävä tai riidat käynnistettävä yhden vuoden sisällä. Kaikki tähän kohtaan 20 liittyvät vaatimukset tai riidat on lain sallimissa määrin käynnistettävä yhden vuoden kuluessa vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa (kohta 20.b) tai välimiesmenettelynä. Tämä yhden vuoden määräaika alkaa sinä päivänä, jona vaatimus tai Riitailmoitus voitaisiin esittää ensimmäistä kertaa. Jos vaatimusta ei esitetä tai riitaa käynnistetä yhden vuoden kuluessa, oikeus niiden tekemiseen estetään pysyvästi. 
Sopimusehtojen erillisyys. Jos kohdan 20.d ryhmäkanteista luopuminen todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi riidan tai sen joidenkin osien osalta, kohtaa 20 ei sovelleta kyseisiin osiin. Kyseisiä osia käsitellään erikseen oikeudessa, mutta riidan muita osia käsitellään kuitenkin välimiesmenettelyssä. Jos mikä tahansa muu kohdan 20 ehto todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto sanotaan irti, mutta muut kohdan 20 ehdot pysyvät kuitenkin täysin voimassa.

21. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISUPAIKKA

Yhdysvallat. Jos asiakas asuu (tai yrityksen pääasiallinen toimipaikka sijaitsee) Yhdysvalloissa, tätä Sopimusta tulkitaan ja kaikki sopimusrikkomusvaatimukset ja muut vaateet (mukaan lukien kuluttajasuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenloukkauksiin liittyvät vaateet) käsitellään asiakkaan asuinosavaltion (tai yrityksen pääasiallisen toimipaikan osavaltion) lakien mukaan eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta sillä poikkeuksella, että FFA koskee kaikkia välimiesmenettelyn ehtoja. Asiakas sitoutuu siihen, että kaikki Palveluun tai tähän Sopimukseen liittyvät, tuomioistuimessa (ei välimieskäsittelyssä eikä vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa) käsiteltävät riidat ratkaistaan King Countyn osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa Washingtonissa, Yhdysvalloissa.

Kanada. Jos asiakas asuu (tai yrityksen pääasiallinen toimipaikka sijaitsee) Kanadassa, tätä Sopimusta tulkitaan ja kaikki sopimusrikkomusvaatimukset ja muut vaateet (mukaan lukien kuluttajasuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenloukkauksiin liittyvät vaateet) käsitellään asiakkaan asuinprovinssin (tai yrityksen pääasiallisen toimipaikan provinssin) lakien mukaan eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta. Asiakas sitoutuu siihen, että kaikissa Palveluun tai tähän Sopimukseen liittyvissä kiistoissa yksinomainen tuomiovalta kuuluu Ontarion tuomioistuimelle.

Muualla. Jos asiakas asuu (tai yrityksen pääasiallinen toimipaikka sijaitsee) Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, tätä Sopimusta tulkitaan ja kaikki sopimusrikkomusvaatimukset ja muut vaateet (mukaan lukien kuluttajasuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenloukkauksiin liittyvät vaateet) käsitellään asiakkaan asuinmaan (tai yrityksen pääasiallisen toimipaikan maan) lakien mukaan eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta.

22. KOKO SOPIMUS; SOPIMUSEHTOJEN ERILLISYYS; YLIVOIMAINEN ESTE

Tämä Sopimus sisältää kaiken sen, mitä Microsoftin ja käyttäjän välillä on sovittu Microsoft-tuotteen Palvelusta. Microsoft ei valtuuta mitään tämän sopimuksen variaatiota tai muokkausta. Jos jokin tämän Sopimuksen ehdoista määritetään kelpaamattomaksi tai pätemättömäksi, kelpaamattoman tai täytäntöönpanokelvottoman ehdon syrjäyttää voimassa oleva, täytäntöönpanokelpoinen ehto, joka parhaiten vastaa alkuperäisen ehdon sisältöä, ja muilta osin Sopimus on edelleen voimassa. Kohdassa 20.j on ilmoitettu, mitä tapahtuu, jos kohta 20 (välimiesmenettely ja ryhmäkanteista luopuminen) havaitaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi. Kohta 20.j on voimassa tämän kohdan asemesta, jos ne eivät ole yhdenmukaisia. Microsoft ei ole vastuussa mistään Palveluiden suorittamisen epäonnistumisesta tai viiveestä, joka johtuu tapahtumista, jotka eivät kohtuullisesti ole sen hallittavissa.

23. ILMOITUKSET KALIFORNIALAISILLE KULUTTAJILLE

Palvelun myyjä toimittaa vaadittavan korvausarvion (California Business and Professions Code -lain kappale 9844) asiakkaalle kirjallisesti eikä palvelun myyjä saa veloittaa tehdystä työstä tai toimitetuista osista arviota enempää ilman asiakkaan hyväksyntää. Kun arvio toimitetaan kirjallisena, palvelun myyjä voi veloittaa kohtuullisen maksun vian korjaamisen kirjallisen arvion laatimiseen vaadittavista palveluista. Lisätietoja saa osoitteesta Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USA.

Microsoft-laitteen Kaliforniassa ostavalla asiakkaalla on oikeus laitteen huollattamiseen ja korjauttamiseen takuuaikana. Takuujakso pitenee niin monella kokonaisella vuorokaudella, joina laite ei ole ollut ostajan käsissä takuukorjauksen aikana. Jos takuuaikana on vika, takuu ei vanhene, ennen kuin vika on korjattu. Takuujaksoa pidennetään myös, jos takuukorjauksia ei ole suoritettu sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin ostaja ei ole kohtuullisesti voinut vaikuttaa, tai jos takuukorjaus ei korjannut vikaa ja ostaja ilmoittaa korjauksen epäonnistumisesta valmistajalle tai myyjälle 60 päivän kuluessa korjauksen valmistumisesta. Jos kohtuullisen yrityskertojen määrän jälkeen vikaa ei ole korjattu, asiakas voi palauttaa laitteen vaihdettavaksi tai hyvitettäväksi, jolloin siitä voidaan vähentää kohtuullinen hinnanalennus käytön vuoksi. Keston jatkaminen ei vaikuta suojaan tai korvauskeinoihin, jotka ostajalla on muiden lakien nojalla.

PÄIVITETTY VIIMEKSI elokuussa 2015

© 2015 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "MICROSOFT-LAITEPALVELUN EHDOT" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?