Langattoman Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttäminen Xbox 360 -konsolissa

Yleistä


Bluetooth-yhteyttä tukeva langaton Xbox 360 -kuulokemikrofoni.

Voit keskustella ystävien kanssa Xbox Livessä käyttämällä Bluetooth-yhteydellä varustettua langatonta Xbox 360 -kuulokemikrofonia. Käytä kuulokemikrofonia Xbox Livessä keskusteluun tai vaihda Bluetooth-tilaan, jolloin voit käyttää kuulokemikrofonia Bluetooth-laitteiden, kuten matkapuhelimen tai tietokoneen, kanssa.

 • Kuulokemikrofonin mukana tulee kätevä micro USB -latauskaapeli, kolmet erikokoiset korvapehmusteet ja korvasanka
 • Jopa kahdeksan tuntia puheaikaa
 • Helppo vaihtaminen Xboxista Bluetooth-tilaan puheluiden vastaamiseksi

Huomautukset

Bluetooth-yhteydellä varustetun langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin paketti

Bluetooth-yhteydellä varustetun langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin paketti sisältää seuraavat tuotteet:

 • Bluetooth-yhteydellä varustetut langattomat Xbox 360 -kuulokkeet
 • micro USB -latauskaapeli (90 cm)
 • korvasanka ja kolme korvapehmustetta
 • käyttöopas
Bluetooth-yhteydellä varustetun langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin paketti. Langattoman kuulokemikrofonin korvasanka ja kolme korvapehmustetta.

Järjestelmävaatimukset

 • Xbox 360 -konsoli (ei välttämätön käytettäessä Bluetooth-laitteiden kanssa)
 • Päivitetty Xbox Live -ohjelmisto – vähintään käyttöliittymän versio 2.0.13599.0

Asetusten määrittäminen ja käyttö

Vaihe 1: Asenna langattoman kuulokemikrofonin ohjelmisto

Helpoin tapa asentaa langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin (Bluetooth-yhteydellä) ohjelmisto on muodostamalla yhteys Xbox Liveen. Jos konsoli on yhteydessä Xbox Live -palveluun, siirry vaiheeseen 2.

Jos konsolisi ei ole yhteydessä Xbox Liveen, voit ladata konsoliohjelmiston uusimman version tietokoneeseen ja asentaa sen Xbox 360 -konsoliin. Lisätietoja tästä on ohjeaiheessa Uuden Xbox 360 -päivityksen hakeminen.

Vaihe 2: Lataa kuulokemikrofoni

Kuva, jossa näkyy langattoman kuulokemikrofonin latauskaapeli liitettynä Xbox 360 S -konsoliin. Kuva, jossa näkyy langattoman kuulokemikrofonin latauskaapeli liitettynä Xbox 360 E -konsoliin.

Kuulokemikrofoni on ehkä ladattava ennen käyttöä. Toimi näin:

 1. Liitä kuulokemikrofonin mukana tullut latauskaapeli konsolin USB-porttiin. Konsolin etuosan soikionmuotoisen luukun takana on kaksi USB-porttia.
 2. Liitä latauskaapelin toinen pää kuulokemikrofonin virtaliitäntään. Se on liitännöistä pienempi.
 3. Käynnistä konsoli.

  Kuulokemikrofonin valot vilkkuvat vihreänä latauksen aikana Xbox-tilassa ja sinisenä Bluetooth-tilassa latauksen aikana. Kun lataus on valmis, valo lakkaa vilkkumasta.

Huomautukset

 • Kuulokemikrofonia ei voi käyttää, kun se on liitetty kuulokemikrofonin latauskaapeliin.
 • Kuulokemikrofoni latautuu joko Bluetooth- tai Xbox-tilassa.

Jotkin kuulokemikrofonin rajoitetut laitosversiot sisältävät lataustelineen. Kun kuulokemikrofoni on lataustelineessä, telineen valo vilkkuu latauksen aikana. Kun lataus on valmis, valo lopettaa vilkkumisen.

Vaihe 3: Yhdistä langaton kuulokemikrofoni konsoliin

Helpoin tapa liittää kuulokemikrofoni konsoliin on kuulokemikrofonin lataaminen, kuten vaiheessa 2 esitetään. Jos olet suorittanut vaiheen 2, irrota latauskaapeli kuulokemikrofonista ja siirry vaiheeseen 4.

Voit myös liittää kuulokemikrofonin konsoliin langattomasti seuraavasti:

 1. Käynnistä konsoli.
 2. Aseta langattoman kuulokemikrofonin tilakytkin Xbox-asentoon (vihreä).
Nuoli, jolla on osoitettu, mihin suuntaan langattoman kuulokemikrofonin tilakytkintä on siirrettävä.
 1. Paina kuulokkeiden virtapainiketta kahden sekunnin ajan. Valo vilkkuu vihreänä.
Langattoman kuulokemikrofonin virtapainike on osoitettu nuolella.
 1. Kuultuasi kuulokemikrofonin käynnistysäänen pidä kuulokemikrofonin yhdistämispainiketta painettuna kahden sekunnin ajan.
Langattoman kuulokemikrofonin yhdistämispainike on osoitettu nuolella.
 1. Paina konsolin yhdistämispainiketta 20 sekunnin kuluessa yhdistämispainikkeen painamisesta.
Alkuperäisen Xbox 360 -konsolin, Xbox 360 S -konsolin ja Xbox 360 E -konsolin yhdistämispainikkeet on osoitettu sormilla.

Valot vilkkuvat vihreänä kolme kertaa, kun kuulokemikrofoni on yhdistetty konsoliin. Kuulokemikrofoni muodostaa nyt automaattisesti yhteyden konsoliin aina, kun käynnistät kuulokemikrofonin Xbox-tilassa.

Huomautus Jos kuulokemikrofoni ei muodosta yhteyttä 20 sekunnin kuluessa, valot vilkkuvat jälleen hitaasti. Jos näin käy, toista vaiheet 4 ja 5. Kuulokemikrofonilta voi kestää jopa 10 sekuntia aikaa muodostaa yhteys konsoliin.

Xbox 360 S- konsolissa kuulokemikrofonille annetaan sijainti valokehässä konsolin virtapainikkeen ympärillä. Jokaiselle yhdistetylle ohjaimelle määritetään yksi neljästä sijainnista, ja jokaisella ohjaimella on siihen liitetty kuulokemikrofoni.

Xbox 360 -ohjain ja langaton kuulokemikrofoni Xbox 360 S -konsolin edessä. Xbox 360 -ohjain ja langaton kuulokemikrofoni Xbox 360 E -konsolin edessä.

Huomautus Xbox 360 E -konsolissa saat ohjaimellesi määritetyn pelaajasijainnin selville ohjaimen opaspainikkeen ympärillä olevasta valokehästä.

Jos ohjain on määritetty sijaintiin 1, langattoman kuulokemikrofonin sijainniksi on määritelty myös 1. Jos sijaintiin 1 on jo liitetty toinen kuulokemikrofoni, kuulokemikrofoni liitetään sijaintiin 2.

Jos haluat vaihtaa kuulokemikrofonille määritettyä sijaintia, etene haluamaasi sijaintiin painamalla kuulokemikrofonin yhdistämis- tai virtapainiketta. Jos haluat esimerkiksi vaihtaa kuulokemikrofonin sijainnista 1 sijaintiin 3, paina yhdistämis- tai virtapainiketta kahdesti.

Huomautus Voit hakea neuvoja näiden toimintojen käyttöön katsomalla Langattoman kuulokemikrofonin yhdistäminen toiseen ohjaimeen -videon Opasvideot-osasta tämän artikkelin lopussa.

Huomautukset

 • Konsoliin voi samanaikaisesti yhdistää jopa neljä langatonta kuulokemikrofonia.
 • Varmista ennen langattoman kuulokemikrofonin yhdistämistä, että valokehässä on yksi paikka vapaana (paikan valo ei pala).
 • Jos haluat yhdistää useita ohjaimia ja langattomia kuulokemikrofoneja, yhdistä langaton kuulokemikrofoni ensin ja sen jälkeen sitä vastaava ohjain.
 • Langatonta kuulokemikrofonia ei voi yhdistää ohjaimeen, joka on jo yhdistetty langalliseen kuulokemikrofoniin. Jos haluat käyttää sen sijaan langatonta kuulokemikrofonia, irrota langallinen kuulokemikrofoni ja toista langattoman kuulokemikrofonin yhdistämisen vaiheet vaiheessa 3: Yhdistä langaton kuulokemikrofoni konsoliin.
 • Kuulokemikrofonin käyttö konsolin kanssa ei edellytä ohjainta.
 • Kuulokemikrofonin voi yhdistää langattomasti vain yhteen konsoliin kerrallaan. Voit yhdistää sen uuteen konsoliin aina halutessasi, mutta tällöin yhteys aiempaan konsoliin katkeaa.

Vaihe 4: Laita kuulokemikrofoni päähäsi

Ennen langattoman kuulokemikrofonin käyttämistä voit vaihtaa korvapehmusteen sopivampaan kokoon. Kuulokemikrofonin mukana toimitetaan kolme erikokoista pehmustetta, joista voit valita itsellesi sopivimman.

Korvapehmusteen asettaminen

 1. Irrota korvapehmuste vetämällä se varovasti irti kaiuttimesta.
 2. Valitse korvapehmuste, aseta se keskelle kaiutinta ja työnnä sitä varovasti, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Kaiuttimen pinta jää hieman korvapehmusteen reunaa alemmaksi.

Laita kuulokemikrofoni päähäsi

 1. Kytke kuulokemikrofoni päälle painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan.
 2. Pidä kuulokemikrofonia toisessa kädessä kaiutin itseesi päin.
 3. Napsauta toisella kädellä korvasanka paikoilleen kaiuttimen pohjaosaan. Korvasanka on käännettävä, joten voit käyttää kuulokemikrofonia jommassakummassa korvassa.
 4. Pue kuulokemikrofoni niin, että korvasanka jää korvan päälle ja korvapehmuste asettuu miellyttävästi korvaan. Jos kuulokemikrofoni ei tunnu mukavalta, kokeile toista korvapehmustetta. Korvapehmusteen tulisi asettua korvakäytävän ulkopuolelle.
 5. Kun kuulokemikrofoni on mukavasti päällä, säädä äänenvoimakkuus ja aloita laitteen käyttö.

Varmista mikrofonin hyvä suorituskyky suuntaamalla kuulokemikrofoni kuvan mukaisesti.

Kuva, joka esittää Bluetooth-yhteydellä varustettua langatonta Xbox 360 -kuulokemikrofonia käyttävää henkilöä.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun olet käynyt läpi määrityksen vaiheet, olet valmis käyttämään kuulokemikrofonia konsolisi kanssa. Toimi näin:

 1. Käynnistä konsoli.
 2. Paina kuulokemikrofonin virtapainiketta.

Langaton kuulokemikrofoni toimii yhdeksän metrin säteellä konsolista. Ohjaimen ja konsolin välissä olevat esineet saattavat lyhentää tätä etäisyyttä.

Huomautukset

 • Jos et kuule toista henkilöä pelin sisäisessä keskustelussa tai yksityiskeskustelussa, lisätietoja on ohjeaiheessa Xbox Live -keskusteluongelmien vianmääritys Xbox 360:ssä.
 • Kun haluat lopettaa kuulokemikrofonin käytön, sammuta sen virta pitämällä virtapainiketta painettuna. Konsolin virran sammuttaminen ei sammuta kuulokemikrofonin virtaa.
 • Säädä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden nosto- tai laskupainiketta.
 • Ota mykistys käyttöön ja pois käytöstä painamalla mykistyspainiketta. Kuulokemikrofonin voi mykistää vain Xbox-tilassa.
  Huomautus Tämän aiheen lopussa olevastaOpasvideot-osasta näet, miten kuulokemikrofoni mykistetään.
Langattoman kuulokemikrofonin mykistyspainike on osoitettu nuolella.
 • Puhdista kuulokemikrofoni kuivalla kankaalla. Puhdistusaine voi vaurioittaa kuulokemikrofonia.
 • Älä päästä kuulokemikrofonia kastumaan.

Bluetooth-yhteydellä varustetun langattoman kuulokemikrofonin osat

Langatonta kuulokemikrofonia esittävä, painikkeiden selitteen sisältävä kuva.
 1. Toimintonäppäin/mykistyspainike
 2. Äänenvoimakkuuden + -painike
 3. Äänenvoimakkuuden - -painike
 4. Virta
 5. Yhdistäminen
 6. Virtaliitäntä
 7. Xbox (vihreä) / Bluetooth-tila (sininen)

Jos kuulokemikrofonin latauskaapeli on liitetty kuulokemikrofoniin eikä akku lataudu, kuulokemikrofonin kaksi ensimmäistä valoa vilkkuvat järjestyksessä (1, 1 ja 2; 1, 1 ja 2 ja niin edelleen). Jätä kuulokemikrofoni kiinni joksikin aikaa nähdäksesi, latautuuko akku normaalisti. Jos kuulokemikrofonin valot vilkkuvat edelleen, ota yhteyttä Xbox-tukeen käyttämällä tämän sivun alareunassa olevia yhteystietoja.

Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, kuulokemikrofoni soittaa tulevan puhelun ääntä ja kuulokemikrofonin valot vilkkuvat sinisenä, kunnes vastaat puheluun, hylkäät puhelun tai annat puhelimen soida.

Saapuvaan puheluun vastaaminen:

 • Paina toimintonäppäintä.
 • Jos kuulokemikrofoni on Xbox-tilassa, Bluetooth-tilaan vaihtaminen vastaa puheluun automaattisesti (ilman toimintonäppäimen painamista).
 • Jos kuulokemikrofonin virta on katkaistuna, sen kytkeminen päälle vastaa puheluun automaattisesti (ilman toimintonäppäimen painamista).

Puhelun hylkääminen: Pidä toimintonäppäintä painettuna kahden sekunnin ajan.

Puhelun lopettaminen: Paina toimintonäppäintä. (Xbox-tilaan siirtyminen ei katkaise puhelua.)

Langattoman kuulokemikrofonin mykistyspainike on osoitettu nuolella.

Jos sinulle soitetaan toisen puhelun aikana: Painamalla toimintonäppäintä voit vastata uuteen puheluun ja siirtää ensimmäisen puhelun pitoon. (Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää Bluetooth-laitteen ja puhelinoperaattorin tukea.)

Kun puhelu on pidossa:

 • Lopeta aktiivinen puhelu painamalla toimintonäppäintä.
 • Vaihda puhelusta toiseen pitämällä toimintonäppäintä painettuna kahden sekunnin ajan.

Puhelun soittaminen:

 1. Kytke langattomaan kuulokemikrofoniin virta.
 2. Jos kuulokemikrofoni on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen (eikä puhelu ole vielä kesken), pidä toimintonäppäintä painettuna kahden sekunnin ajan.
 3. Soita puhelu käyttämällä Bluetooth-äänikomentoja. Lisätietoja Bluetooth-äänikomentojen käyttämisestä on Bluetooth-laitteen ohjeissa (esimerkiksi puhelimen käyttöohjeissa).

Huomautus Langattoman kuulokemikrofonin mykistyspainike toimii vain Xbox-tilassa. Jos kuitenkin käytät kuulokemikrofonia matkapuhelimen kanssa, voit käyttää puhelimesi mykistystoimintoa.

Käyttötilan vaihtaminen

Voit vaihtaa kuulokemikrofonin käyttötilaa milloin tahansa. Jos käytät Bluetooth-laitetta, joka tukee puheluiden soittamista, voit vaihtaa Xbox-tilasta Bluetooth-tilaan vastataksesi puheluun kuulokemikrofonillasi (olettaen että olet määrittänyt Bluetooth-laitteen pariksi kuulokemikrofonisi kanssa). Jos vaihdat Bluetooth-tilasta takaisin Xbox-tilaan, kuulokemikrofonisi käyttää samoja asetuksia kuin aiemmin Xbox-tilassa ollessasi.

Ilmoitukset akun alhaisesta varauksesta ja akun kesto

Langaton kuulokemikrofoni ilmoittaa akun alhaisesta varauksesta kahdella tavalla:

 • Kun käyttöaikaa on jäljellä 30 minuuttia: Valot vilkkuvat noin kaksi kertaa minuutissa, kunnes jäljellä on 5 minuuttia käyttöaikaa.
 • Kun käyttöaikaa on jäljellä 5 minuuttia: Valot vilkkuvat jatkuvasti, kunnes kuulokemikrofonin virta sammuu.

Vianmääritys

Mobiililaitteen yhteysongelmat vaihtelevat valmistajan mukaan. Ohjeita Bluetooth-yhteysongelmien vianmäärityksestä mobiililaitteiden kanssa on tuotteen käyttöohjeessa tai valmistajan sivustossa.

Ohjeita kuulokemikrofonin yhdistämisestä Windows Phone -puhelimeen on ohjeaiheessa Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Äänesi ei kuulu

Jos äänesi ei kuulu puhelun aikana käyttäessäsi kuulokemikrofonia Bluetooth-tilassa:

 • Suorita kuulokemikrofonin ja Bluetooth-laitteen yhdistämisen vaiheet.
 • Varmista, että kuulokemikrofonin kytkin on Bluetooth-asennossa.
 • Varmista, että mikrofoni osoittaa eteenpäin.
 • Varmista, että Bluetooth-laitteesi (esimerkiksi puhelimen) Bluetooth-tila on käytössä.

Bluetooth-laitteiden luettelon tyhjentäminen langattomasta kuulokemikrofonista

Kuulokemikrofoniin tallentuvat kahdeksan viimeisimmän Bluetooth-laitteen laiteparitiedot. Voit tyhjentää luettelon seuraavasti:

 1. Kytke kuulokemikrofoniin virta.
 2. Aseta tilakytkin Bluetooth-asentoon (kuulokemikrofonin valo vilkkuu sinisenä).
 3. Pidä yhdistämispainiketta painettuna 10 sekunnin ajan.
 4. Ensin valot vilkkuvat sinisenä myötäpäivään, mutta 10 sekunnin kuluttua kaikki neljä valoa vilkkuvat yhdessä. Kuulokemikrofonista kuuluu myös kaksi matalaa äänimerkkiä.
 5. Katkaise kuulokemikrofonista virta.
 6. Muodosta kuulokemikrofonin laitepari uudelleen yllä olevan ohjeaiheen Vaihe 3: Yhdistä langaton kuulokemikrofoni konsoliin mukaisesti.

Jos tämän ohjeaiheen tiedot eivät poista ongelmaa, ota yhteyttä Xbox-tukeen napsauttamalla sivun alaosassa olevaa Ota yhteyttä ‑linkkiä.

Opasvideot

Huomautus Seuraavat opasvideot ovat saatavilla vain englanniksi.

Langattoman Bluetooth-kuulokemikrofonin määrittäminen.

Katso video Langattoman Bluetooth-kuulokemikrofonin määrittäminen. Huomautus Tämä video on saatavilla vain englanniksi.

Kuulokemikrofonin käyttäminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa

Katso video Kuulokemikrofonin käyttäminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Huomautus Tämä video on saatavilla vain englanniksi.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden poistaminen kuulokemikrofonista

Katso video Kaikkien Bluetooth-laitteiden poistaminen kuulokemikrofonista. Huomautus Tämä video on saatavilla vain englanniksi.

Langattoman kuulokemikrofonin mykistäminen Xbox-tilassa

Katso video Langattoman kuulokemikrofonin mykistäminen Xbox-tilassa. Huomautus Tämä video on saatavilla vain englanniksi.

Langattoman kuulokemikrofonin yhdistäminen toiseen ohjaimeen

Katso video Langattoman kuulokemikrofonin yhdistäminen toiseen ohjaimeen. Huomautus Tämä video on saatavilla vain englanniksi.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Langattoman Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttäminen Xbox 360 -konsolissa" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?