Langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin määrittäminen ja käyttäminen

Yleiskuvaus

Tässä artikkelissa kuvataan Xbox 360 -konsolin langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin määrittäminen ja käyttäminen.

Huomautus Langaton Xbox 360 -kuulokemikrofoni on tarkoitettu käytettäväksi vain Xbox 360 -videopeli- ja viihdejärjestelmän kanssa. Langatonta kuulokemikrofonia voi käyttää alkuperäisen Xbox 360 -konsolin tai Xbox 360 S -konsolin kanssa.

Tällä sivulla

Tietoja langattomasta Xbox 360 -kuulokemikrofonista

Langatonta Xbox 360 -kuulokemikrofonia esittävä, painikkeiden ja osien selitteen sisältävä kuva.

Voit keskustella ystävien kanssa Xbox Live -palvelussa käyttämällä langatonta Xbox 360 -kuulokemikrofonia.

Xbox Live tarjoaa useita tapoja keskustella:

 • Keskustele ystävien kanssa yksityisesti.
 • Keskustele moninpelien aikana.
 • Keskustele kaikkien Xbox Live Party -osallistujien kanssa
 • Keskustele videon välityksellä (lisätietoja videokeskustelun käyttämisestä on ohjeaiheessa Xbox 360:n Video Kinect)

Langattoman kuulokemikrofonin lataaminen ja yhdistäminen

Vaihe 1: Kuulokemikrofonin lataaminen

Huomautus Lataa langatonta kuulokemikrofonia yön yli, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa.

Lataaminen USB-latauskaapelilla

Langaton Xbox 360 -kuulokemikrofoni, jonka latauskaapeli on kytketty.
 1. Liitä kuulokemikrofonin latauskaapelin toinen pää kuulokemikrofoniin.
 2. Liitä latauskaapelin toinen pää Xbox 360 -konsolin USB-porttiin. Konsolin etuosan soikionmuotoisen luukun takana on kaksi USB-porttia.
 3. Käynnistä konsoli kuulokemikrofonin lataamista varten.

Lataaminen verkkovirtamuuntajalla

 1. Liitä verkkovirtamuuntaja pistorasiaan.
 2. Liitä toinen pää langattomaan kuulokemikrofoniin.

Huomautus Jos kuulokemikrofoni on yhdistetty langattomasti konsoliin, verkkovirtamuuntajan liittäminen kuulokemikrofoniin katkaisee yhteyden konsoliin.

Akun latautuessa langattoman kuulokemikrofonin valot vilkkuvat yksi kerrallaan ja sammuvat sen jälkeen. Kun langaton kuulokemikrofoni on latautunut täyteen, kaikki neljä valoa vilkkuvat samassa tahdissa.

Huomautuksia

 • Ennen ensimmäistä käyttökertaa suosittelemme, että lataat langatonta Xbox 360 -kuulokemikrofonia yön yli, jotta akku latautuu varmasti täyteen. Kuulokkeiden neljä valoa eivät välttämättä syty välittömästi.
 • Jos langaton kuulokemikrofoni on yhdistetty langattomasti konsoliin, verkkovirtamuuntajan liittäminen kuulokemikrofoniin katkaisee yhteyden Xbox 360 -konsoliin.
 • Langattomia kuulokkeita ei voi käyttää, kun ne on liitetty verkkovirtamuuntajaan.
 • Langattomien kuulokkeiden neljä valoa eivät välttämättä syty välittömästi, jos et ole käyttänyt kuulokkeitasi pitkään aikaan.
 • Langaton kuulokemikrofoni saattaa lämmetä lataamisen aikana.

Jos kuulokemikrofonin akun varaus on vähissä, se piippaa seuraavasti:

 • Kaksi piippausta tarkoittaa, että akussa riittää virtaa vielä noin 30 minuutin käyttöä varten.
 • Kolme piippausta tarkoittaa, että akussa riittää virtaa vielä noin 5 minuutin käyttöä varten.

Vaihe 2: Yhdistä langaton kuulokemikrofoni konsoliin

 1. Käynnistä konsoli ja langaton kuulokemikrofoni.
Langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin virtapainike on osoitettu nuolella.
 1. Paina konsolin yhdistämispainiketta.
Alkuperäisen Xbox 360 -konsolin, Xbox 360 S -konsolin ja Xbox 360 E -konsolin yhdistämispainikkeet on osoitettu sormilla.
 1. Paina 20 sekunnin kuluessa langattoman kuulokemikrofonin takana olevaa yhdistämispainiketta ja pidä sitä painettuna kahden sekunnin ajan.
Langattoman kuulokemikrofonin takana oleva yhdistämispainike on osoitettu sormella.

Kuulokemikrofoni muodostaa yhteyden konsoliin ja ohjaimeen.

Xbox 360 S -konsolissa kullekin yhdistetylle ohjaimelle määritetään yksi valokehän neljästä paikasta. Xbox 360 E -konsolissa saat ohjaimellesi määritetyn pelaajapaikan selville ohjaimen opaspainikkeen ympärillä olevasta valokehästä. Kullekin ohjaimelle on oma kuulokemikrofoninsa. Molemmissa kuvissa ohjain ja langaton kuulokemikrofoni on yhdistetty pelaajana 1 (sijainti 1).

Xbox 360 -ohjain ja langaton kuulokemikrofoni Xbox 360 S -konsolin edessä. Xbox 360 -ohjain ja langaton kuulokemikrofoni Xbox 360 E -konsolin edessä.

Langaton Xbox 360 -kuulokemikrofoni toimii yhdeksän metrin säteellä konsolista.

Langattomien kuulokkeiden käyttäminen

Käynnistäminen ja sammuttaminen: Paina kuulokemikrofonin virtapainiketta.

Langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin virtapainike on osoitettu nuolella.

Automaattinen sammuttaminen:

 • Langattoman kuulokemikrofonin virta sammuu, jos sitä ei käytetä kahteen minuuttiin.
 • Kun sammutat konsolin virran, myös langattoman kuulokemikrofonin virta sammuu.

Mykistyksen ja äänenvoimakkuuden säätimet ovat kuulokemikrofonin etuosassa.

Mykistäminen: Pidä virtapainiketta painettuna.
Äänenvoimakkuuden säätäminen: Paina +- tai -painiketta.

Varoitus Pitkittynyt altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle voi johtaa kuulon tilapäiseen tai pysyvään heikkenemiseen.

Kuulokemikrofonin yhdistäminen toiseen ohjaimeen

Langattoman kuulokemikrofonin takana oleva yhdistämispainike on osoitettu sormella.

Jos konsoliisi on yhdistetty useampia ohjaimia, voit vaihtaa sitä ohjainta, johon langaton kuulokemikrofoni on yhdistetty. Se onnistuu painamalla langattoman kuulokemikrofonin yhdistämispainiketta, kunnes valo vastaa opaspainikkeen valaistua osaa.

Moninpeliin liittyviä vinkkejä

 • Konsoliin voi samanaikaisesti yhdistää jopa neljä langatonta kuulokemikrofonia.
 • Jos haluat yhdistää useita ohjaimia ja langattomia kuulokemikrofoneja, yhdistä langaton kuulokemikrofoni ensin ja sen jälkeen sitä vastaava ohjain.
 • Langallinen kuulokemikrofoni on etusijalla langattomaan kuulokemikrofoniin nähden.
 • Langatonta kuulokemikrofonia ei voi yhdistää ohjaimeen, joka on jo yhdistetty langalliseen kuulokemikrofoniin.
 • Jos haluat käyttää sen sijaan langatonta kuulokemikrofonia, irrota langallinen kuulokemikrofoni ja toista langattoman kuulokemikrofonin yhdistämisen vaiheet.

Vianmääritys

Seuraavassa on joitakin yleisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja.

Kuulokemikrofoni ei lataudu tai käynnisty.

Kokeile seuraavia keinoja:

 1. Lataa kuulokemikrofoni täyteen.
  • Mikrofonin merkkivalot vilkkuvat toistuvassa järjestyksessä (1-2-3-4) latauksen aikana. Kun kuulokemikrofoni on latautunut täyteen, kaikki neljä valoa vilkkuvat yhtä aikaa.
  • Lataa kuulokemikrofonia yön yli tai vähintään kuusi tuntia, jotta akku latautuu varmasti täyteen.
  • Jos lataat verkkovirtamuuntajalla, kokeile käyttää toista muuntajaa tai pistorasiaa.
  • Jos lataat USB-kaapelilla, kokeile käyttää toista USB-porttia tai -kaapelia.
 2. Varmista, että kuulokemikrofoni on huoneenlämpöinen. Jos kuulokemikrofoni on ladattaessa liian lämmin tai kylmä, mikrofonin kaksi ensimmäistä merkkivaloa vilkkuvat toistuvasti järjestyksessä 1-1-2.
  1. Irrota langaton kuulokemikrofoni verkkovirtamuuntajasta tai USB-kaapelista niin, että lataus päättyy.
  2. Odota, kunnes langaton kuulokemikrofoni on jäähtynyt huoneenlämpöiseksi. Liitä se sitten verkkovirtamuuntajaan tai USB-kaapeliin ja tarkista, alkaako se latautua.
Kuuluu häiritsevää ääntä tai äänet vääristyvät.

Pienennä television ja kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta.

Äänikeskustelu ei toimi.

Kokeile seuraavia keinoja:

 • Poista mykistystoiminto käytöstä. Paina virtapainiketta nopeasti. Kaksi piippausta vahvistaa, että mykistysasetus on vaihtunut.
 • Tarkista viestintämääritykset. Lisätietoja on ohjeaiheessa Xbox Live -keskustelu Xbox 360 -konsolissa.
 • Yhdistä kuulokemikrofoni uudelleen.

Et kuule verkkopeliin tai Party-tilaan osallistuvan henkilön ääntä.

Lisätietoja on ohjeaiheessa Xbox Live -keskusteluongelmien vianmääritys Xbox 360:ssä.

Langaton kuulokemikrofoni katkaisee yhteyden usein tai toimii vain konsolin lähellä.

Kokeile seuraavia keinoja:

 • Päivitä konsoliohjelmisto.
 • Siirry lähemmäs konsolia.
 • Lataa kuulokemikrofoni täyteen.
 • Vältä konsolin tai kuulokemikrofonin asettamista suurten metalliesineiden lähelle.
 • Poista konsolin ympärillä olevat tavarat.
 • Aseta konsoli niin, että sen etuosa on kohti langatonta kuulokemikrofonia.
 • Poista alueella olevat 2,4 GHz:n langattomat laitteet ja tarkista, aiheuttivatko ne häiriötä.
 • Yhdistä kuulokemikrofoni uudelleen.
Kuulokemikrofoni ei voi muodostaa yhteyttä tiettyyn ohjaimeen.

Kokeile seuraavia keinoja:

 1. Irrota mahdolliset langalliset kuulokemikrofonit konsolista.
 2. Jos käytössä on langaton kuulokemikrofoni, paina yhdistämispainiketta. Langattoman kuulokemikrofonin ja ohjaimen valot palavat, kun yhteys on muodostettu. Jos kuulokemikrofoni muodostaa yhteyden ohjaimen väärään paikkaan, vaihda seuraavaan käytettävissä olevaan paikkaan painamalla yhdistämispainiketta uudelleen.

Jos kuulokemikrofonin yhdistäminen ei vieläkään onnistu, kokeile seuraavaa:

 1. Irrota konsolista kaikki muut lisävarusteet.
 2. Sammuta kaikki langattomat ohjaimet:
  1. Pidä ohjaimen opaspainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
  2. Vahvista, että haluat sammuttaa vain ohjaimen.
 3. Paina langattoman kuulokemikrofonin virtapainiketta.
 4. Paina konsolin yhdistämispainiketta.
 5. Paina langattoman kuulokemikrofonin yhdistämispainiketta. Konsolin virtapainikkeen ympärillä olevat valot pyörivät ja vilkkuvat kerran. Langattoman kuulokemikrofonin paikka on paikka, johon valo jää palamaan.
 6. Jos haluat testata, muodostaako langaton kuulokemikrofoni yhteyttä muihin paikkoihin, paina yhdistämispainiketta uudelleen. Langaton kuulokemikrofoni muodostaa yhteyden seuraavaan paikkaan.

Jos langaton kuulokemikrofoni ei voi muodostaa yhteyttä konsoliin, kuulokemikrofoni saattaa olla viallinen. Voit tilata uuden kuulokemikrofonin vanhan tilalle laitetuesta (kirjaudu sisään Microsoft-tililläsi). Toiminto saattaa vaatia tuotteen rekisteröinnin.

Testaa ohjaimet

Jos langaton kuulokemikrofoni voi muodostaa yhteyden konsoliin, kun konsoliin ei ole yhdistetty ohjaimia, jokin ohjaimista aiheuttaa ongelman. Seuraavien ohjeiden avulla voit selvittää, mikä ohjaimista aiheuttaa ongelman:

 1. Jos käytössäsi on langaton ohjain, käynnistä ohjain painamalla opaspainiketta . Jos käytössäsi on langallinen ohjain, yhdistä ohjain konsolin ensimmäiseen ohjainpaikkaan.

  Huomautus Jos käytössäsi on langallinen ohjain, yhdistä ohjain konsolin ensimmäiseen ohjainpaikkaan.

 2. Paina ohjaimen yhdistämispainiketta.
 3. Paina langattoman kuulokemikrofonin yhdistämispainiketta, kunnes ohjaimen opaspainikkeen valaistu osa vastaa langattoman kuulokemikrofonin valaistua numeroa. Jos tämä onnistuu, siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos ei, ohjaimessa saattaa olla vikaa. Kokeile toista ohjainta.
 4. Yhdistä toinen ohjain konsolin toiseen ohjainpaikkaan. Jätä ensimmäinen ohjain konsolin ensimmäiseen ohjainpaikkaan.
 5. Paina langattoman kuulokemikrofonin yhdistämispainiketta, kunnes langattoman kuulokemikrofonin valaistu numero vastaa toisen ohjaimen opaspainikkeen valaistua paikkaa.

Jos tämä onnistuu, toista vaiheet kunkin jäljellä olevan ohjaimen osalta. Konsoliin voi yhdistää enintään neljä ohjainta.

Jos toteat ohjaimen vialliseksi, voit tilata uuden ohjaimen laitetuesta (kirjaudu sisään Microsoft-tililläsi). Toiminto saattaa vaatia tuotteen rekisteröinnin.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin määrittäminen ja käyttäminen" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?