Xbox 360:n langattoman Bluetooth-kuulokemikrofonin määrittäminen ja käyttäminen Bluetooth-laitteen kanssa

Yleiskuvaus

Langatonta Xbox 360 -Bluetooth-kuulokemikrofonia esittävä piirros

Voit yhdistää Bluetooth-yhteydellä varustetun langattoman Xbox 360 -kuulokemikrofonin Bluetoothia tukeviin laitteisiin, kuten matkapuhelimiin tai tietokoneisiin. Kuulokemikrofoni:

 • Jopa kahdeksan tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
 • Helppo vaihtaminen Xboxista Bluetooth-tilaan puheluiden vastaamiseksi

Huomautus Bluetooth-tila on tarkoitettu vain käyttöön Bluetooth-laitteiden kanssa. Xbox 360 -konsoli ei tue Bluetooth-tekniikkaa.

Bluetooth-tila

Kuulokemikrofonin määrittäminen Bluetooth-tilassa

Ennen kuin voit käyttää langatonta kuulokemikrofonia Bluetooth-laitteen kanssa, kuulokemikrofoni on yhdistettävä langattomasti Bluetooth-laitteeseen (ns. laiteparin muodostaminen).

Langattoman kuulokemikrofonin yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen:

 1. Varmista, ettei latauskaapelia ole liitetty kuulokemikrofoniin.
 2. Paina kuulokemikrofonin virtapainiketta kahden sekunnin ajan.
 3. Käynnistä kuulokemikrofoniin yhdistettävä Bluetooth-laite.
 4. Vaihda kuulokemikrofoni Bluetooth-tilaan tilakytkimellä. Kun kuulokemikrofoni on Bluetooth-tilassa, sen valo on sininen.
Langatonta Xbox 360 -Bluetooth-kuulokemikrofonia esittävä piirros, jossa on osoitettu nuolella, miten Bluetooth-tila otetaan tilakytkimellä käyttöön
 1. Pidä langattoman kuulokemikrofonin yhdistämispainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Valot vilkkuvat sinisenä myötäpäivään, kun kuulokemikrofoni on Bluetooth-hakutilassa.
Langatonta Xbox 360 -Bluetooth-kuulokemikrofonia esittävä piirros, jossa yhdistämispainike on korostettu
 1. Seuraa Bluetooth-laitteesi laiteparin muodostamisen ohjeita. Jos laitteesi edellyttää PIN-turvanumeroa parin muodostamiseksi langattoman kuulokemikrofonin kanssa, valitse PIN-suojausnumeroksi 0000 (neljä nollaa).

Kun kuulokemikrofonin yhdistäminen onnistuu, valot vilkkuvat sinisenä kolme kertaa.

Kun haluat muodostaa kuulokemikrofonista parin toisen Bluetooth-laitteen kanssa, toista vaiheet 1–4. Voit muodostaa kuulokemikrofonista parin jopa kahdeksan Bluetooth-laitteen kanssa.

Kun käynnistät kuulokemikrofonin Bluetooth-tilassa tai vaihdat Xbox-tilasta Bluetooth-tilaan, kuulokemikrofoni yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden siihen Bluetooth-laitteeseen tai -laitteisiin, joihin se viimeksi oli yhdistetty. Kuulokemikrofonisi tukee Bluetooth Multipoint -tekniikkaa. Sen ansiosta kuulokemikrofonisi voi muodostaa yhteyden yhtäaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen.

Langattoman kuulokemikrofonin käyttäminen Bluetooth-tilassa

Kun olet käynyt läpi määrityksen vaiheet, olet valmis käyttämään kuulokemikrofoniasi Bluetooth-laitteen kanssa. Jos Bluetooth-laitteesi tukee puheluita, langattoman kuulokemikrofonin toimintonäppäintä voi käyttää puhelun soittamiseen, vastaamiseen tai hylkäämiseen.

Langatonta Xbox 360 -Bluetooth-kuulokemikrofonia esittäviä piirroksia, joissa tärkeimmät toiminnot on numeroitu yhdestä seitsemään kuvan jälkeen esitetyn tekstiselitteen mukaan.
 1. Mykistyspainike/toimintonäppäin (Mute (Mykistys) Xbox-tilassa ja Action (Toiminto) Bluetooth-tilassa)
 2. Äänenvoimakkuuden + -painike
 3. Äänenvoimakkuuden - -painike
 4. Virta
 5. Yhdistäminen
 6. Virtaliitäntä
 7. Xbox (vihreä) / Bluetooth-tila (sininen)
Puheluun vastaaminen
Kun saat puhelun, kuulokemikrofoni soittaa tulevan puhelun ääntä ja kuulokemikrofonin valot vilkkuvat sinisenä, kunnes vastaat puheluun tai hylkäät sen.

Saapuvaan puheluun vastaaminen:

 • Paina toimintonäppäintä.
 • Jos kuulokemikrofoni on Xbox-tilassa, Bluetooth-tilaan vaihtaminen vastaa puheluun automaattisesti (ilman toimintonäppäimen painamista).
 • Jos kuulokemikrofonin virta on katkaistuna, sen kytkeminen päälle vastaa puheluun automaattisesti (ilman toimintonäppäimen painamista).

Puhelun hylkääminen: Pidä toimintonäppäintä painettuna kahden sekunnin ajan.

Puhelun lopettaminen: Paina toimintonäppäintä. Xbox-tilaan siirtyminen ei katkaise puhelua.

Langatonta Xbox 360 -Bluetooth-kuulokemikrofonia esittävä piirros, jossa toimintonäppäin on korostettu

Jos sinulle soitetaan toisen puhelun aikana: Painamalla toimintonäppäintä vastaat uuteen puheluun ja siirrät ensimmäisen puhelun pitoon. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää Bluetooth-laitteen ja puhelinoperaattorin tukea.

Kun puhelu on pidossa:

 1. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla toimintonäppäintä.
 2. Vaihda puhelusta toiseen pitämällä toimintonäppäintä painettuna kahden sekunnin ajan.

Puhelun soittaminen:

 1. Kytke langattomaan kuulokemikrofoniin virta.
 2. Jos kuulokemikrofoni on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen (eikä puhelu ole vielä kesken), pidä toimintonäppäintä painettuna kahden sekunnin ajan.
 3. Nyt voit soittaa puhelun käyttämällä Bluetooth-äänikomentoja. Lisätietoja Bluetooth-äänikomentojen käyttämisestä on Bluetooth-laitteen ohjeissa (esimerkiksi puhelimen käyttöohjeissa).

Huomautus Langattoman kuulokemikrofonin mykistyspainike toimii vain Xbox-tilassa. Jos kuitenkin käytät kuulokemikrofonia matkapuhelimen kanssa, voit käyttää puhelimesi mykistystoimintoa.

Käyttötilan vaihtaminen
Voit vaihtaa kuulokemikrofonin käyttötilaa milloin tahansa. Jos käytät Bluetooth-laitetta, joka tukee puheluiden soittamista, voit vaihtaa Xbox-tilasta Bluetooth-tilaan vastataksesi puheluun kuulokemikrofonillasi (olettaen että olet määrittänyt Bluetooth-laitteen pariksi kuulokemikrofonisi kanssa). Jos vaihdat Bluetooth-tilasta takaisin Xbox-tilaan, kuulokemikrofonisi käyttää samoja asetuksia kuin aiemmin Xbox-tilassa ollessasi.

Vianmääritys

Mobiililaitteen yhteystoiminnot vaihtelevat valmistajan mukaan. Ohjeita Bluetooth-yhteysongelmien vianmäärityksestä mobiililaitteiden kanssa on tuotteen käyttöohjeessa tai valmistajan sivustossa.

Ohjeita kuulokemikrofonin yhdistämisestä Windows Phone -puhelimeen on ohjeaiheessa Pair my phone with a Bluetooth accessory (Puhelimen ja Bluetooth-lisävarusteen laiteparin muodostaminen).

Äänesi ei kuulu
Jos ääntäsi ei kuulla käyttäessäsi kuulokemikrofonia Bluetooth-tilassa:
 • Suorita kuulokemikrofonin ja Bluetooth-laitteen yhdistämisen vaiheet.
 • Varmista, että kuulokemikrofonin kytkin on Bluetooth-asennossa.
 • Varmista, että mikrofoni osoittaa eteenpäin.
 • Varmista, että Bluetooth-laitteesi (esimerkiksi puhelimen) Bluetooth-tila on käytössä.
Bluetooth-laitteiden luettelon tyhjentäminen langattomasta kuulokemikrofonista
Kuulokemikrofoniin tallentuvat kahdeksan viimeisimmän Bluetooth-laitteen laiteparitiedot. Voit tyhjentää luettelon seuraavasti:
 1. Kytke kuulokemikrofoniin virta.
 2. Aseta tilakytkin Bluetooth-asentoon (kuulokemikrofonin valo vilkkuu sinisenä).
 3. Pidä yhdistämispainiketta painettuna 10 sekunnin ajan.
 4. Ensin valot vilkkuvat sinisenä myötäpäivään, mutta 10 sekunnin kuluttua kaikki neljä valoa vilkkuvat yhdessä. Kuulokemikrofonista kuuluu myös kaksi matalaa äänimerkkiä.
 5. Katkaise kuulokemikrofonista virta.
 6. Voit muodostaa kuulokemikrofonista Bluetooth-yhteyden uudelleen edellä olevien Kuulokemikrofonin määrittäminen Bluetooth-tilaan -ohjeiden avulla.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Xbox 360:n langattoman Bluetooth-kuulokemikrofonin määrittäminen ja käyttäminen Bluetooth-laitteen kanssa" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?