USB-muistitikkujen käyttäminen Xbox 360 -konsolin kanssa

USB-muistitikun käyttäminen Xbox-sisällön tallentamiseen

Voit alustaa USB-muistitikun ja käyttää sitä Xbox 360 -tallennuslaitteena, johon voi tallentaa jopa 2 teratavua (Tt) sisältöä.

USB-aseman vähimmäisvaatimukset

USB-muistitikkua voi käyttää Xbox 360 -konsolin kanssa, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

 • vähintään 1 gigatavun tallennuskapasiteetti
 • Windows FAT32 -tiedostojärjestelmämuoto.

Huomautus Jos alustit laitteen Windowsissa käyttäen FAT16- tai NTFS-tiedostojärjestelmää, saatat pystyä alustamaan sen uudelleen Windowsissa käyttäen FAT32-tiedostojärjestelmää. Macintosh- tai Linux-muodot eivät toimi.

Varoitus Konsolin suorituskyky voi heikentyä huomattavasti, jos käytössä on USB-muistitikku, joka ei täytä vähimmäisvaatimuksia.

USB-muistitikun alustaminen

Varmista ennen USB-muistitikun alustamista Xbox-tallennuslaitteeksi, että sinulla on konsoliohjelmiston uusin päivitys. Lisätietoja on ohjeaiheessa Uuden Xbox 360 -päivityksen hakeminen.

Huomautus Jos saat ilmoituksen Can’t configure (Määritys ei onnistu), USB-muistitikku ei täytä vähimmäisvaatimuksia.

Voit alustaa USB-muistitikun seuraavasti:

 1. Liitä USB-muistitikku konsolin etuosassa olevaan USB-porttiin.
 2. Paina ohjaimesi opaspainiketta .
 3. Valitse settings (Asetukset) ja valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset).
 4. Valitse Storage (Tallennustila) tai Memory (Muisti).
 5. Valitse USB Storage Device (USB-tallennuslaite).
 6. Alusta USB-muistitikku Xbox-sisältöä varten valitsemalla joko Configure Now (Määritä nyt) tai Customize (Mukauta).

Huomautus Jos USB-muistitikussa ei ole vähintään 1 gigatavua tallennustilaa, näytön vaihtoehdot eivät ole käytettävissä. Käytä siinä tapauksessa toista USB-muistitikkua.

Configure USB Device (Määritä USB-laite) -näytössä ovat valittavissa vaihtoehdot Customize (Mukauta) ja Configure Now (Määritä nyt), joka on korostettu.
 • Configure Now (Määritä nyt): Poistaa USB-muistitikun kaikki tiedot ja määrittää siihen 2 teratavua Xbox-tallennustilaa. Valitse Configure Now (Määritä nyt) ja vahvista sitten, että haluat poistaa kaikki USB-muistitikun tiedot.
 • Customize (Mukauta): Määrittää osan USB-muistitikusta (korkeintaan 2 teratavua).
 1. Valitse Mukauta.
 2. Valitse Reserved Storage (Varattu muisti) -liukukytkimen avulla, kuinka paljon Xbox-tallennustilaa haluat.
  Huomautus Järjestelmän käyttöön varataan 512 Mt.
Esimerkki Customize Configuration (Mukauta määritys) -näytöstä, jossa liukusäädin osoittaa, että Xboxin käyttöön on varattu 768 Mt tallennustilaa
 1. Valitse Configure (Määritä).
 2. Konsoli testaa USB-muistitikun ja varmistaa, että se toimii oikein konsolin kanssa. Jos USB-muistitikku läpäisee testin, voit käyttää sitä.

  Huomautus Jos käytetyt USB-muistitikut ovat suositeltuja arvoja hitaampia, pelien suorituskyky ja laatu saattavat heikentyä. Voit peruuttaa ja kokeilla toista USB-muistitikkua valitsemalla Cancel (Peruuta).

 3. USB-muistitikku on nyt käyttövalmis ja se näkyy Storage Devices (Tallennuslaitteet) -luettelossa USB-tallennuslaitteena.

Voit nyt käyttää USB-muistitikkua muiden Xbox-tallennuslaitteiden tapaan. Lisätietoja sisällön kopioimisesta ja siirtämisestä tallennuslaitteiden välillä on ohjeaiheessa Xboxin pelitallenteiden, profiilien ja avatar-esineiden kopioiminen, siirtäminen tai poistaminen. Xbox 360 -konsoliin voi samanaikaisesti olla liitettynä kaksi USB-muistitikkua.

Huomautus USB-muistitikkuun tallennettuja Xbox 360:n tietoja ei voi tarkastella tai käyttää tietokoneella.

Mitä muut käyttäjät sanovat näistä aiheista?

Jos haluat tietää, mitä muut käyttäjät sanovat näistä aiheista, tai haluat esittää omia kysymyksiä, siirry Xbox-tukifoorumeihin – Xbox 360 -konsoli ja lisävarusteet.

Huomaa, että Xbox-tukifoorumit ovat saatavilla vain englanniksi. Jos haluat kääntää Xbox-tukifoorumeiden sisällön toiselle kielelle, liitä URL-osoite verkkopohjaiseen käännöstyökaluun, kuten Bing Translatoriin.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "USB-muistitikkujen käyttäminen Xbox 360 -konsolin kanssa" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?