Opi määrittämään Xbox 360 -konsolin langattoman verkon asetukset.

Yleiskuvaus

Tässä artikkelissa kuvataan Xbox 360 -konsolin langattoman verkon asetusten määrittäminen. Langattoman verkon asetusten määrittämisen jälkeen voit muodostaa yhteyden Internetiin ja Xbox Liveen (jos käytettävissäsi on langaton verkko).

Ratkaisut

Kumpi konsoli käytössäsi on?

Xbox 360 E -konsoli
Xbox 360 E -konsoli
Xbox 360 S -konsoli Alkuperäinen Xbox 360 -konsoli
Xbox 360 S -konsoli Alkuperäinen Xbox 360 -konsoli

Xbox 360 E -konsoli

Xbox 360 E -konsolissa on sisäänrakennettu Wi-Fi-toiminto. Jos sinulla on langaton verkko, et tarvitse mitään muuta.

Xbox 360 E -konsolissa on sisäänrakennettu Wi-Fi-toiminto, joka on yhteydessä langattomaan reitittimeen.
Xbox 360 E -konsolissa on sisäänrakennettu Wi-Fi-toiminto, joka on yhteydessä langattomaan reitittimeen.

Huomautus Voit käyttää langatonta Xbox 360 -verkkosovitinta Xbox 360 E -konsolin kanssa. Jos langaton reitittimesi ei ole lähellä konsolia, saatat saada paremman langattoman signaalin vahvuuden käyttämällä langatonta verkkosovitinta. Kun liität langattoman Xbox 360 -verkkosovittimen Xbox 360 E -konsoliin, konsoli käyttää langatonta sovitinta automaattisesti sisäänrakennetun Wi-Fi-toiminnon sijaan.

Xbox 360 S -konsoli

Xbox 360 S -konsolissa on sisäänrakennettu Wi-Fi-toiminto. Jos sinulla on langaton verkko, et tarvitse mitään muuta.

Xbox 360 S -konsolissa on sisäänrakennettu Wi-Fi-toiminto, joka on yhteydessä langattomaan reitittimeen.
Xbox 360 S -konsolissa on sisäänrakennettu Wi-Fi-toiminto, joka on yhteydessä langattomaan reitittimeen.

Huomautus Voit käyttää langatonta Xbox 360 -verkkosovitinta Xbox 360 S -konsolin kanssa. Jos langaton reitittimesi ei ole lähellä konsolia, saatat saada paremman langattoman signaalin vahvuuden käyttämällä langatonta verkkosovitinta. Kun liität langattoman Xbox 360 -verkkosovittimen Xbox 360 S -konsoliin, konsoli käyttää langatonta sovitinta automaattisesti sisäänrakennetun Wi-Fi-toiminnon sijaan.

Alkuperäinen Xbox 360 -konsoli

Jos sinulla on alkuperäinen Xbox 360 -konsoli, konsolin liittäminen langattomaan verkkoon edellyttää langattoman Xbox 360 -verkkosovittimen käyttöä:

Langattomat Xbox 360 N ja G -verkkosovittimet
Langattomat Xbox 360 N ja G -verkkosovittimet

Lisätietoja langattomista Xbox 360 N ja G -verkkosovittimista on ohjeaiheessa Langattoman Xbox 360 -verkkosovittimen liittäminen.

Langattoman verkon asetusten määrittäminen

 1. Siirry Xbox-käyttöliittymässä Settings (Asetukset) -kohtaan ja valitse System (Järjestelmä).
 2. Valitse Network Settings (Verkkoasetukset).
 3. Jos sinua pyydetään valitsemaan langaton verkko, seuraa näitä ohjeita. Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen 4.
  1. Valitse langattoman verkkosi nimi.
  2. Anna langattoman verkkosi salasana ja valitse Done (Valmis). Konsoli yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden Xbox Liveen.
   Huomautus Jos et näe langattoman verkkosi nimeä, valitse Advanced Options (Lisäasetukset). Valitse sen jälkeen Specify Unlisted Network (Määritä salainen verkko) ja anna langattoman verkkosi nimi. Valitse langattoman verkkosi suojaustyyppi: WEP, WPA tai WPA2. Valitse No Security (Ei suojausta), jos verkkoasi ei ole suojattu salasanalla. Suojaustyyppiasetuksen on vastattava langattoman verkkosi suojaustyyppiä.
  3. Valitse Configure Network (Määritä verkko).
  4. Valitse Basic Settings (Perusasetukset) -välilehdessä Wireless Mode (Langaton tila).
   Huomautus Jos langaton tila ei ole käytettävissä ja käytät mustaa langatonta Xbox 360 N -verkkosovitinta, kokeile sovittimen ohjelmiston asentamista sen mukana tulleelta levyltä.
  5. Valitse Scan for Networks (Etsi verkkoja).
  6. Valitse langattoman verkkosi nimi. Jos verkkosi ei ole luettelossa, kokeile seuraavia:
   1. Valitse Specify Unlisted Network (Määritä salainen verkko) ja anna langattoman verkkosi nimi (myös nimeltään Service Set Identifier [SSID]).
   2. Valitse langattoman verkkosi suojaustyyppi: WEP, WPA tai WPA2. Valitse No Security (Ei suojausta), jos verkkoasi ei ole suojattu salasanalla.
    Jos et voi muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoosi, yritä parantaa langattoman signaalin voimakkuutta tai yhteyden nopeutta.
   3. Anna langattoman verkkosi salasana ja valitse Done (Valmis).
    Huomautus Varmista, että olet antanut oikean salasanan. Jos annat väärän salasanan, konsolisi saattaa muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon, mutta voit saada IP-osoitevirheen, kun testaat Xbox Live -yhteyden.
   4. Paina ohjaimen B-näppäintä ja valitse Test Xbox Live Connection (Testaa Xbox Live -yhteyttä).
   5. Jos yhteyden muodostaminen Xbox Live -palveluun onnistuu, näet tämän näytön:

Huomautus Jos saat virhesanoman Xbox Live -yhteystestin aikana, vianmääritysohjeet saat Xbox Live -palvelun yhteysvirheen ratkaisusta.

 1. Jos sinua pyydetään päivittämään konsoliohjelmisto, valitse Yes (Kyllä).

  Huomautus Jos saat virheen yrittäessäsi päivittää konsoliohjelmistoa, lisätietoja on ohjeaiheessa Virhekoodi konsoliohjelmiston päivityksen jälkeen.

Jos tarvitset apua langattoman yhteyden muodostamisessa ensimmäistä kertaa, lisätietoja on ohjeaiheessa Xbox Live -yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa.

Jos olet aiemmin voinut muodostaa langattoman yhteyden, mutta se ei onnistu nyt, lisätietoja on ohjeaiheessa Xbox Live -yhteysongelmien ratkaisuohjeet.

Jos langatonta verkkoasi ei näy Available Networks (Saatavilla olevat verkot) -kohdassa, lisätietoja on langattoman verkon yhteysvirheen ratkaisussa.

Langattoman verkon asetusten määrittäminen manuaalisesti

Määritä Xbox 360 -konsolin langattoman verkon asetukset manuaalisesti seuraavasti.

Varoitus Virheellisesti määritetyt langattoman verkon asetukset voivat haitata konsolin toimintaa. Suosittelemme, että näiden vaiheiden suorittaminen jätetään verkkoyhteyksien asiantuntijan hoidettavaksi. Näitä vaiheita tulisi käyttää vain silloin, kun Internet-yhteys edellyttää asetusten määrittämistä manuaalisesti. Useimmissa tapauksissa automaattisesti valitut asetukset tuottavat parhaat tulokset.

 1. Siirry konsolin käyttöliittymässä Settings (Asetukset) -kohtaan ja valitse System (Järjestelmä).
 2. Valitse Network Settings (Verkkoasetukset).
 3. Valitse langaton verkkosi.

  Jos sinulta kysytään verkkoavainta tai salauslauseketta, anna se ja valitse sitten Done (Valmis). Kun verkkoyhteystesti on suoritettu, valitse Continue (Jatka) ja valitse langaton verkkosi.

  Huomautus Jos saat virhesanoman Xbox Live -yhteystestin aikana, vianmääritysohjeet saat Xbox Live -palvelun yhteysvirheen ratkaisusta.

 4. Valitse Configure Network (Määritä verkko). Nyt voit manuaalisesti määrittää IP-asetukset, DNS-asetukset, PPPoE-asetukset ja MAC-osoitteen.

  Katso alta määritettävän asetuksen vaiheet.

  IP-asetusten määrittäminen manuaalisesti

  1. Valitse Basic Settings (Perusasetukset) -välilehdessä IP Settings (IP-asetukset).
  2. Valitse Edit IP Settings (Muokkaa IP-asetuksia) -kohdassa Manual (Manuaalinen).
   • Aseta IP-asetus manuaalisesti valitsemalla ensin IP Address (IP-osoite) ja anna sitten IP-osoite. Valitse Done (Valmis) ja toistamiseen Done (Valmis).
   • Aseta aliverkon peite manuaalisesti valitsemalla ensin Subnet Mask (Aliverkon peite) ja anna sitten aliverkon peite. Valitse Done (Valmis) ja toistamiseen Done (Valmis).
   • Aseta yhdyskäytävä manuaalisesti valitsemalla ensin Gateway (yhdyskäytävä) ja anna sitten yhdyskäytävän osoite. Valitse Done (Valmis) ja toistamiseen Done (Valmis).

  DNS-asetusten määrittäminen manuaalisesti

  1. Valitse Basic Settings (Perusasetukset) -välilehdessä DNS Settings (DNS-asetukset).
  2. Valitse Edit DNS Settings (Muokkaa DNS-asetuksia) -kohdassa Manual (Manuaalinen).
  3. Valitse ensin Primary DNS Server (Ensisijainen DNS-palvelin) ja anna sitten ensisijaisen DNS-palvelimen osoite. Valitse sitten Done (Valmis).
  4. Valitse Secondary DNS Server (Toissijainen DNS-palvelin) ja anna toissijaisen DNS-palvelimen osoite. Valitse sitten Done (Valmis) ja toistamiseen Done (Valmis).

  PPPoE-asetusten määrittäminen manuaalisesti

  1. Valitse Configure Network (Määritä verkko) -kohdassa Additional Settings (Muut asetukset) -välilehti.
  2. Valitse PPPoE settings (PPPoE-asetukset).
  3. Valitse User Name (Käyttäjänimi) ja anna PPPoE-käyttäjänimi. Valitse Done (Valmis).
  4. Valitse Password (Salasana) ja anna PPPoE-salasana. Valitse Done (Valmis).
  5. Valitse Service Name (Palvelun nimi) ja anna PPPoE-palvelun nimi. Valitse Done (Valmis) ja toistamiseen Done (Valmis).

  MAC-osoitteen määrittäminen manuaalisesti

  1. Valitse Configure Network (Määritä verkko) -kohdassa Additional Settings (Muut asetukset) -välilehti.
  2. Valitse Advanced settings (Lisäasetukset).
  3. Valitse Alternate MAC Address (Vaihtoehtoinen MAC-osoite) ja anna MAC-osoite. Valitse sitten Done (Valmis) ja toistamiseen Done (Valmis).

  Isäntänimen määrittäminen manuaalisesti

  1. Valitse Configure Network (Määritä verkko) -kohdassa Additional Settings (Muut asetukset) -välilehti.
  2. Valitse Advanced settings (Lisäasetukset).
  3. Valitse Host Name (Isäntänimi) ja anna isäntänimi. Valitse Done (Valmis) ja toistamiseen Done (Valmis).

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Opi määrittämään Xbox 360 -konsolin langattoman verkon asetukset." vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?