Xbox 360 -konsolin yhdistäminen Xbox Live -palveluun käyttämällä Windows-pohjaista tietokonetta reitittimen sijaan

Yleiskuvaus

Jos haluat yhdistää Xbox 360 -konsolisi Xbox Live -palveluun, eikä käytössäsi ole reititintä, voit yhdistää konsolisi Windows-tietokoneeseesi ja käyttää sen Internet-yhteyttä.

Huomautus Windowsin Internet-yhteyden jakaminen -toiminto ei ehkä toimi Windows 8.1:ssä, kun tietokoneverkkoon on muodostettu yhteys Point to Point Protocol (PPP) -protokollan avulla. Jos käytät PPP-yhteyttä, sinun on käytettävä langallista tai langatonta reititintä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Xbox Live -yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa.

Xbox Live -yhteyden voi muodostaa ilman reititintä kahdella tavalla.

Yhdistä Xbox Live -palveluun ilman reititintä

Windowsin Internet-yhteyden jakamisen käyttäminen

Voit jakaa Internet-yhteyden tietokoneen ja Xbox 360 -konsolin välillä käyttämällä Windowsin Internet-yhteyden jakamistoimintoa. Jos toimit näin, sekä konsoli että tietokone voivat käyttää Internetiä samaan aikaan.

Internet-yhteyden jakaminen edellyttää seuraavaa:

 • Tietokone, jossa on kaksi verkkosovitinta

Huomautus Useimmissa kannettavissa tietokoneissa on kaksi verkkosovitinta, yksi langalliselle yhteydelle ja yksi langattomalle.

 • USB-modeemi, jossa on vähintään yksi Ethernet-yhteys
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 tai Windows 8 (Windows 7 Starter -versio ei tue tätä ominaisuutta.)
 • Nopea Internet-yhteys
 • tavallisella Ethernet-kaapelilla

Windowsin Internet-yhteyden jakamisen asetusten määrittäminen

Seuraavissa vaiheissa näkyvät näyttökuvat ovat Windows 7:stä tai Windows 8:sta. Toimintavaiheet ovat kuitenkin samat myös aiemmissa Windows-versioissa, ellei toisin ole mainittu.

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta.
 2. Kirjoita Hae ohjelmista ja tiedostoista -ruutuun ncpa.cpl ja paina sitten ENTER-näppäintä.
  Windows XP: napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun ncpa.cpl ja valitse sitten OK.
Windows 7 Windows 8
Windows 7:n Hae ohjelmista ja tiedostoista -ruutu Windows 8:n Haku-ruutu
 1. Napsauta jaettavaa verkkoyhteyttä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Jaettavan verkkoyhteyden tulee olla tietokoneen ja modeemin välinen yhteys, ei tietokoneen ja Xbox 360 -konsolin välinen yhteys.
Windowsin Verkkoyhteydet-ikkuna, josta on valittu Langaton verkkoyhteys -asetus, ja sen pikavalikko näkyvissä
 1. Valitse Jakaminen-välilehti. Jos käytössä on Windows XP, valitse Lisäasetukset-välilehti.
Langaton verkkoyhteys -toiminnon Ominaisuudet-valintaikkunan Jakaminen-välilehti
 1. Valitse Salli muiden verkon käyttäjien muodostaa yhteys Internetiin tämän tietokoneen kautta ja valitse sitten OK.

 2. Odota, kunnes verkkoyhteyden tilaksi muuttuu Jaettu.
Verkkoyhteydet-ikkuna, josta on valittu Langaton verkkoyhteys -asetus, ja sen tilana näkyy Jaettu
 1. Käynnistä selainohjelma ja yritä muodostaa Internet-yhteys. Jos et voi muodostaa Internet-yhteyttä, varmista, että jaat ensisijaisen Internet-yhteyden vaiheessa 3.
 2. Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää tietokoneen verkkoporttiin. Liitä verkkokaapelin toinen pää Xbox 360 -konsolin takaosaan.
 3. Varmista Xbox 360 -konsolissa, että kaikkien verkkoasetusten määritys on Automaattinen.
  Toimi näin:
  Huomautus Jos olet muodostamassa yhteyttä langattomaan verkkoon tai jos olet määrittänyt PPPoE-asetukset, merkitse asetukset muistiin, koska ne on ehkä annettava myöhemmin.

  1. Paina ohjaimen opaspainiketta , siirry Settings (Asetukset) -kohtaan ja valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset).
  2. Valitse Network Settings (Verkkoasetukset).
  3. Valitse Wired Network (Langallinen verkko), jos saat kehotteen tehdä niin.
  4. Valitse Additional Settings (Lisäasetukset) -välilehti.
  5. Valitse Restore to Factory defaults (Palauta tehdasasetuksiin).

 4. Testaa yhteyttä Xbox Live -palveluun. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Paina ohjaimen opaspainiketta , siirry Settings (Asetukset) -kohtaan ja valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset).
  2. Valitse Network Settings (Verkkoasetukset).
  3. Valitse Wired Network (Langallinen verkko), jos saat kehotteen tehdä niin.
  4. Valitse Test Xbox Live Connection (Testaa Xbox Live -yhteyttä).

Internet-yhteyden jakamisongelmien vianmääritys

Ratkaisu 1: Windowsin Internet-yhteyden jakamisasetusten määritysten varmistaminen

Jos Jakaminen-välilehti ei ole näkyvissä tai Windows XP:ssä ei näy Salli muiden verkon käyttäjien muodostaa yhteys Internetiin tämän tietokoneen kautta -asetusta, kyse saattaa olla jokin seuraavista ongelmista:

 • Tietokoneessa ei ole kahta verkkosovitinta. Tämän ongelman voi ratkaista asentamalla toisen verkkosovittimen tietokoneeseen tai tarkistamalla, toimivatko aiemmin asennetut verkkosovittimet oikein.
 • Saatat ehkä yrittää jakaa väärää verkkoyhteyttä. Voit ratkaista tämän ongelman toistamalla edellä olevan vaiheen 3 toimet ja valitsemalla eri verkkoyhteyden.

Ratkaisu 2: Konsolin IP-asetusten määrittäminen manuaalisesti

Jos saat jommankumman seuraavista virhesanomista, kokeile alla olevia vaiheita:

Reitittimen tai modeemin IP-osoitetta ei saada

Käyttämäsi DNS-palvelin ei voi selvittää Xbox Live -palvelinnimiä

 1. Paina ohjaimen opaspainiketta , siirry Settings (Asetukset) -kohtaan ja valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset).
 2. Valitse Network Settings (Verkkoasetukset).
 3. Valitse Wired Network (Langallinen verkko), jos saat kehotteen tehdä niin.
 4. Valitse Configure Network (Määritä verkko).
 5. Valitse Basic Settings (Perusasetukset) -välilehdessä IP Settings (IP-asetukset).
 6. Valitse Manual (Manuaalinen) ja sen jälkeen IP Address (IP-osoite).
 7. Kirjoita 192.168.0.2 ja valitse sitten Done (Valmis).
 8. Valitse Subnet Mask (Aliverkon peite), kirjoita 255.255.255.0 ja valitse sitten Done (Valmis).
 9. Valitse Gateway (Yhdyskäytävä), kirjoita 192.168.0.1 ja valitse sitten Done (Valmis).
 10. Valitse Basic Settings (Perusasetukset) -välilehdessä DNS Settings (DNS-asetukset).
 11. Valitse Manual (Manuaalinen).
 12. Valitse Primary DNS Server (Ensisijainen DNS-palvelin).
 13. Kirjoita 192.168.0.1 ja valitse sitten Done (Valmis).
 14. Valitse Done (Valmis) uudelleen.
 15. Paina ohjaimen B-painiketta ja valitse Test Xbox Live connection (Testaa Xbox Live -yhteyttä).

  Luo verkkosilta.

  Jos sinulla on kannettava tietokone, jossa on sekä langallinen että langaton verkkosovitin, voit liittää Xbox 360 -konsolin Xbox Live -palveluun kannettavalla tietokoneella. Tällaista yhteystyyppiä kutsutaan verkkosillaksi. .

  Tämä yhteys on nopea ja helppo muodostaa, mutta et voi olla yhteydessä Internetiin kannettavalla tietokoneella, kun se on yhteydessä Xbox 360 -konsoliin.

  Verkkosillan käyttäminen edellyttää seuraavaa:

  • Tietokone, jossa on kaksi verkkokorttia
  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 tai Windows 8
   Huomautus Windows 7 Starter -versio ei tue tätä ominaisuutta.
  • Nopea Internet-yhteys
  • tavallisella Ethernet-kaapelilla

  Verkkosillan määrittäminen

  Huomautus Seuraavissa toimintavaiheissa näkyvät näyttökuvat ovat Windows 7:stä tai Windows 8:sta. Toimintavaiheet ovat kuitenkin samat myös aiemmissa Microsoft Windows -versioissa, ellei toisin ole mainittu.

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta.
  2. Kirjoita Hae ohjelmista ja tiedostoista -ruutuun ncpa.cpl ja paina sitten ENTER-näppäintä.
   Windows XP: napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun ncpa.cpl ja valitse sitten OK.
  Windows 7 Windows 8
  Windows 7:n Hae ohjelmista ja tiedostoista -ruutu Windows 8:n Haku-ruutu
  1. Valitse kaksi verkkoyhteyttä, jotka haluat sillata. Voit tehdä tämän valitsemalla ensimmäisen verkkoyhteyden, painamalla CTRL-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna ja valitsemalla sitten toisen verkkoyhteyden.
  Verkkoyhteydet-ikkuna, josta on valittu Langaton verkkoyhteys
  1. Napsauta jompaakumpaa valituista verkkoyhteyksistä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Siltaukset.
  Windowsin Verkkoyhteydet-ikkuna, josta on valittu Paikallinen verkkoyhteys -asetus, ja sen pikavalikko näkyvissä. Pikavalikosta on valittu Siltaukset.
  1. Odota, kunnes verkkoyhteyskuvake tulee näkyviin.
   Huomautus Uuden kuvakkeen nimi on Network Bridge (Verkkosilta). Kun kuvake tulee näkyviin, uusi yhteys on käyttövalmis.
  Verkkoyhteydet-ikkuna, josta on valittu Verkkosilta
  1. Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää kannettavan tietokoneen verkkoporttiin. Liitä verkkokaapelin toinen pää Xbox 360 -konsolin takaosaan.

  2. Varmista Xbox 360 -konsolissa, että kaikkien verkkoasetusten määritys on Automaattinen.
   Toimi näin:

  3. Huomautus Jos olet muodostamassa yhteyttä langattomaan verkkoon tai jos olet määrittänyt PPPoE-asetukset, merkitse asetukset muistiin, koska ne on ehkä annettava myöhemmin.

   1. Paina ohjaimen opaspainiketta , siirry Settings (Asetukset) -kohtaan ja valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset).
   2. Valitse Network Settings (Verkkoasetukset).
   3. Valitse Wired Network (Langallinen verkko), jos saat kehotteen tehdä niin.
   4. Valitse Additional Settings (Lisäasetukset) -välilehti.
   5. Valitse Restore to Factory defaults (Palauta tehdasasetuksiin).

   Tämä palauttaa verkkoasetukset niiden oletusasetuksiksi. Tämä ei vaikuta muihin konsoliasetuksiin.
  4. Testaa yhteyttä Xbox Live -palveluun. Toimi näin:

   1. Paina ohjaimen opaspainiketta , siirry Settings (Asetukset) -kohtaan ja valitse sitten System Settings (Järjestelmäasetukset).
   2. Valitse Network Settings (Verkkoasetukset).
   3. Valitse Wired Network (Langallinen verkko), jos saat kehotteen tehdä niin.
   4. Valitse Test Xbox Live Connection (Testaa Xbox Live -yhteyttä).

  Ratkesiko ongelma?

  Kyllä
  Ei

  Kiitos palautteesta

  Kiitos palautteesta!

  Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
  Pyydä apua yhteisöltä
  Ambassador chat image
  Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
  Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

  Anna palautetta tästä aiheesta

  255 merkkiä jäljellä.
  Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
  Pyydä apua yhteisöltä
  Ambassador chat image
  Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
  Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

  Ota meihin yhteyttä

  Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Xbox 360 -konsolin yhdistäminen Xbox Live -palveluun käyttämällä Windows-pohjaista tietokonetta reitittimen sijaan" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?