Tuotetakuu ja ohjelmiston käyttöoikeussopimus: Kinect-sensori (uusi)

RAJOITETTU TAKUU

KÄYTTÄMÄLLÄ KINECT-SENSORIA HYVÄKSYT NÄMÄ TAKUUEHDOT. LUE NÄMÄ TAKUUTIEDOT HUOLELLISESTI ENNEN SENSORIN ASENTAMISTA. JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ TAKUUTA, ÄLÄ KÄYTÄ KINECT-SENSORIASI. PALAUTA SE JÄLLEENMYYJÄLLE TAI MICROSOFTILLE, NIIN OSTOSUMMA PALAUTETAAN SINULLE. Ota yhteyttä Microsoftiin osoitteessa http://www.xbox.com/ tai puhelimitse numeroon (800) 4MY-XBOX tai (800) 469-9269. Tämä takuu myöntää sinulle erityisiä laillisia oikeuksia. Sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtion tai provinssin mukaan.

 1. Määritelmät
  1. "Kinect-sensorilla" tarkoitetaan uutta Kinect-sensoria, joka on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä.

  2. "Takuuaika" on yksi (1) vuosi Kinect-sensorin ostopäivästä laskettuna.

  3. "Sinulla" tarkoitetaan sensorin alkuperäistä loppukäyttäjää.

  4. "Tavallisilla käyttöolosuhteilla" tarkoitetaan normaalia käyttöä tavallisissa kotiolosuhteissa Kinect-sensorin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.

  5. "Osavaltiolla" tarkoitetaan Yhdysvaltojen osavaltioita, Kolumbian piirikuntaa ja kaikkia muita Yhdysvaltojen alueita tai hallinta-alueita. "Amerikan yhdysvallat" sisältää ne kaikki.

 2. Takuu
  1. Microsoft takaa sinulle, että takuuaikana Kinect-sensoriin ei tule toimintahäiriöitä tavallisissa käyttöolosuhteissa.

  2. Tämä on ainoa takuu, jonka Microsoft myöntää Kinect-sensorillesi, eikä Microsoft myönnä muita takuita tai ehtoja. Mikään muu taho ei voi antaa muita takuita tai ehtoja Microsoftin puolesta.

  3. JOS OSAVALTIOSI TAI PROVINSSISI MYÖNTÄÄ MUITA OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN OLETETTU TAKUU SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, NIIDEN KESTO RAJOITTUU TAKUUAJAN KESTOON. Tietyt osavaltiot tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoon, joten tämä rajoitus ei ehkä koske sinua.

 3. Takuuhuolto
  1. Kokeile vianmääritystä ennen takuuprosessin käynnistämistä. Vianmäärityksen vinkit ovat osoitteessa http://www.xbox.com/en-US (Yhdysvallat) tai http://www.xbox.com/en-CA (Kanada).

  2. Jos vianmääritysvinkit eivät ratkaise ongelmaa, käynnistä takuuprosessi verkossa osoitteessa http://www.xbox.com/en-US (Yhdysvallat) tai http://www.xbox.com/en-CA (Kanada). Jos käytössä ei ole Internet-yhteyttä, soita numeroon (800) 4MY-XBOX tai (800) 469-9269.

 4. Microsoftin vastuu
  1. Palauttaessasi Kinect-sensorisi Microsoft tutkii sen.

  2. Jos Microsoft päättää, että Kinect-sensoriin tuli toimintavirhe takuuajan kuluessa tavallisissa käyttöolosuhteissa, Microsoft (valintansa mukaan) korjaa sen, vaihtaa sen uuteen tai palauttaa sinulle sen ostohinnan. Korjaamisessa voidaan käyttää uusia tai kunnostettuja osia. Vaihdossa saamasi yksikkö voi olla uusi tai kunnostettu.

  3. Korjattu tai vaihdettu Kinect-sensori on tämän takuun piirissä joko alkuperäisen takuuajan loppuun tai 95 päivän ajan siitä, kun Microsoft lähetti laitteen sinulle, riippuen siitä, kumpi aika on pidempi.

  4. YKSINOMAINEN OIKEUTESI RAJOITTUU MICROSOFTIN VASTUUSEEN KORJATA TAI VAIHTAA KINECT-SENSORISI TAI PALAUTTAA SEN OSTOHINTA.

  5. Jos Kinect-sensoriisi tulee toimintahäiriö takuuajan päätyttyä, sitä ei koske mikään takuu. Takuuajan päätyttyä Microsoft voi veloittaa sinulta maksun Kinect-sensorin mahdollisten ongelmien arvioinnista ja huollosta.

 5. Poikkeukset takuuehdoista
 6. Microsoft ei ole vastuussa eikä tämä takuu ole voimassa, jos Kinect-sensorisi on:

  1. vaurioitunut käytössä sellaisten tuotteiden kanssa, jotka eivät ole Microsoftin myymiä tai Microsoftin luvalla valmistettuja (mukaan lukien esimerkiksi pelit tai lisävarusteet, jotka eivät ole Microsoftin valmistamia tai sen luvalla tehtyjä, "piratisoidut" pelit jne.);

  2. ollut käytössä kaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien esimerkiksi vuokrakäyttöön, maksulliseen pelaamiseen jne.);

  3. avattu tai modifioitu tai sitä on käsitelty luvattomasti (mukaan lukien esimerkiksi yritykset poistaa Kinect-sensorin teknisiä rajoituksia, turvatoimenpiteitä tai piratisminvastaisia mekanismeja) tai sen sarjanumero on poistettu tai muutettu;

  4. vahingoittunut mistä tahansa ulkoisesta syystä (mukaan lukien esimerkiksi pudottamisen, riittämättömän ilmanvaihdon tai Kinect-sensorin käyttöohjeiden vastaisen käytön takia), tai

  5. korjattu muun kuin Microsoftin toimesta.

 7. POIKKEUKSET TIETYISTÄ VAHINGOISTA
 8. MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERIKOISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, TAI TIETOJEN, TIETOSUOJAN, YKSITYISTEN TIETOJEN, LIIKEVOITON TAI KINECT-SENSORIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN MENETTÄMISESTÄ. NÄMÄ POIKKEUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA MICROSOFTILLE OLISI TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORVAUS EI TÄYTTÄISI OLENNAISTA TARKOITUSTAAN. Tietyt valtiot tai provinssit eivät salli satunnaisiin tai välillisiin vahinkoihin liittyvän vastuun poissulkemista, joten nämä rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.

 9. Lisäehdot
 10. Jos yrität poistaa tai kiertää Kinect-sensorin teknisiä rajoituksia, turvatoimenpiteitä tai piratisminvastaisia mekanismeja, Kinect-sensorisi saattaa lakata toimimasta pysyvästi. Samalla Kinect-sensorin takuu raukeaa, eikä sitä kelpuuteta valtuutettuun huoltoon edes maksua vastaan.

 11. Lain valinta
  1. Jos olet hankkinut Kinect-sensorisi Yhdysvalloissa, tämän takuun tulkintaa ja Microsoftiin kohdistuvia vaateita sen rikkomiseen liittyen käsitellään Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevista periaatteista.

  2. Jos olet hankkinut Kinect-sensorisi Kanadassa, tämän takuun tulkintaa ja Microsoftiin kohdistuvia vaateita sen rikkomiseen liittyen käsitellään Ontarion provinssin lakien mukaan huolimatta keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevista periaatteista.

  3. Kaikkia muita vaateita (mukaan lukien kuluttajansuojalakeihin, kilpailua koskeviin lakeihin, oletettuihin takuisiin tai oikeudenvastaiseen tekoon perustuvia vaateita) käsitellään sen osavaltion tai provinssin lakien mukaan, jossa asut.
   Kaikkia tämän rajoitetun takuun ehtoja sovelletaan siinä määrin kuin sovellettavan lain pakottavat säännökset sen sallivat tai jollei sovellettava laki sitä kiellä.

 12. Tämä takuu on voimassa vain Amerikan yhdysvalloissa ja Kanadassa.
 13. Microsoftin osoite Yhdysvalloissa:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Microsoftin osoite Kanadassa:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

KÄYTTÄMÄLLÄ KINECT-SENSORIA HYVÄKSYT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE NÄMÄ OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN SENSORIN ASENTAMISTA. JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSTA, ÄLÄ KÄYTÄ KINECT-SENSORIASI. PALAUTA SE JÄLLEENMYYJÄLLE TAI MICROSOFTILLE, NIIN OSTOSUMMA PALAUTETAAN SINULLE. Ota yhteyttä Microsoftiin osoitteessa http://www.xbox.com/ tai puhelimitse numeroon (800) 4MY-XBOX tai (800) 469-9269.

 1. Määritelmät
  1. "Xbox 360 S:llä" tarkoitetaan Xbox 360 S -konsolia.

  2. "Virallisella lisävarusteella" tarkoitetaan Microsoft-tuotemerkillä varustettua Xbox 360- tai Xbox 360 S -lisävarustetta tai -laitetta tai kolmannen osapuolen tuotemerkillä varustettua ja Microsoftin luvalla valmistettua Xbox 360- tai Xbox 360 S -lisävarustetta tai -laitetta, jonka pakkauksessa on virallinen "Licensed for Xbox" -logo. Tässä ohjelmiston käyttöoikeussopimuksessa virallisella lisävarusteella tarkoitetaan Kinect-sensoria.

  3. "Virallisilla peleillä" tarkoitetaan pelilevyillä toimitettavia Xbox 360- tai Xbox 360 S -pelejä, jotka ovat Microsoftin julkaisemia tai Microsoftin luvalla valmistettuja ja Microsoftin Xbox Live -palvelusta tai Xbox.com-verkkosivustosta ladattavaa pelisisältöä (esimerkiksi avatar-hahmot, ladattavat pelit, pelien lisäosat jne.).

  4. "Ohjelmistolla" tarkoitetaan Kinect-sensoriin valmiiksi asennettua ohjelmistoa, mukaan lukien kaikki Microsoftin ohjelmistoon julkaisemat päivitykset.

  5. "Epävirallisilla lisävarusteilla" tarkoitetaan kaikkia muita lisävarusteita kuin virallisia lisävarusteita, lukuun ottamatta USB-muistitikkuja, valokuvaamiseen ja videokuvaamiseen käytettäviä digitaalikameroita tai musiikin toistoon tai valokuvien tai videoiden katseluun käytettäviä musiikkisoittimia, jotka eivät ole epävirallisia lisävarusteita.

  6. "Epävirallisilla peleillä" tarkoitetaan kaikkia pelilevyjä, pelilatauksia, pelisisältöä ja peleihin liittyvää mediasisältöä, jotka eivät kuulu virallisiin peleihin.

  7. "Epävirallisella ohjelmistolla" tarkoitetaan ohjelmistoa, joka ei ole Microsoftin Xbox 360- tai Xbox 360 S -pelilevyillä tai Xbox Live -palvelun tai Xbox.com-verkkosivuston kautta jakelema, Microsoftin julkaisema tai sen luvalla valmistettu ohjelmisto.

  8. "Sinulla" tarkoitetaan Kinect-sensorin käyttäjää.

 2. Käyttöoikeus
  1. Tätä ohjelmistoa ei ole myyty sinulle, vaan sinulle on myönnetty sen käyttöoikeus. Sinulla on oikeus käyttää ohjelmistoa vain siinä muodossa kuin se on valmiiksi asennettu Kinect-sensoriin, mukaan lukien Microsoftin siihen ajoittain julkaisemat päivitykset. Sinulla ei ole lupaa kopioida ohjelmistoa tai muuttaa sitä lähdekoodiksi.

  2. Tämän ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehtoina suostut seuraavaan:

   1. Käytät Kinect-sensoria vain Xbox 360:n tai Xbox 360 S:n kanssa, etkä käytä sitä minkään muun laitteen, kuten tietokoneen tai toisten videopelikonsolien, kanssa. Käytät Kinect-sensorin kanssa vain virallisia pelejä. Et käytä epävirallisia lisävarusteita tai pelejä. Ne eivät välttämättä toimi tai voivat lakata toimimasta pysyvästi ohjelmistopäivityksen jälkeen.

   2. Et käytä tai asenna mitään epävirallista ohjelmistoa. Jos et noudata tätä ehtoa, Kinect-sensorisi saattaa lakata toimimasta pysyvästi joko heti tai myöhemmin ohjelmistopäivityksen yhteydessä.

   3. Et yritä poistaa tai kiertää Kinect-sensorin teknisiä rajoituksia, turvatoimenpiteitä tai piratisminvastaisia mekanismeja. Jos et noudata tätä ehtoa, Kinect-sensorisi saattaa lakata toimimasta pysyvästi joko heti tai myöhemmin ohjelmistopäivityksen yhteydessä.

   4. Microsoft saattaa käyttää teknisiä keinoja, kuten ohjelmistopäivityksiä, rajoittaakseen Kinect-sensorin käyttämistä muuna kuin Xbox 360:n tai Xbox 360 S:n lisävarusteena, estääkseen epävirallisten lisävarusteiden ja pelien käyttöä sekä suojellakseen Kinect-sensorissa olevia teknisiä rajoituksia, turvatoimenpiteitä ja piratisminvastaisia mekanismeja.

   5. Microsoft saattaa päivittää ohjelmistoa aika ajoin ilman ennakkoilmoitusta päivittääkseen esimerkiksi mitä tahansa teknistä rajoitusta, turvatoimenpidettä tai piratisminvastaista mekanismia.

 3. Takuu
 4. Ohjelmistosi kuuluu Kinect-sensorin rajoitetun takuun piiriin, eikä Microsoft myönnä ohjelmistolle muita takuita tai ehtoja. Mikään muu taho ei voi antaa muita takuita tai ehtoja Microsoftin puolesta.

 5. POIKKEUKSET TIETYISTÄ VAHINGOISTA
 6. MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERIKOISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, TAI TIETOJEN, TIETOSUOJAN, YKSITYISTEN TIETOJEN, LIIKEVOITON TAI OHJELMISTON KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN MENETTÄMISESTÄ. NÄMÄ POIKKEUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA MICROSOFTILLE OLISI TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORVAUS EI TÄYTTÄISI OLENNAISTA TARKOITUSTAAN. Tietyt valtiot tai provinssit eivät salli satunnaisiin tai välillisiin vahinkoihin liittyvän vastuun poissulkemista, joten nämä rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.

 7. Lain valinta
  1. Jos olet hankkinut Kinect-sensorisi Yhdysvalloissa, tämän ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen tulkintaa ja Microsoftiin kohdistuvia vaateita sen rikkomiseen liittyen käsitellään Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevista periaatteista.

  2. Jos olet hankkinut Kinect-sensorisi Kanadassa, tämän ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen tulkintaa ja Microsoftiin kohdistuvia vaateita sen rikkomiseen liittyen käsitellään Ontarion provinssin lakien mukaan huolimatta keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevista periaatteista.

  3. Kaikkia muita vaateita (mukaan lukien kuluttajansuojalakeihin, kilpailua koskeviin lakeihin, oletettuihin takuisiin tai oikeudenvastaiseen tekoon perustuvia vaateita) käsitellään sen osavaltion tai provinssin lakien mukaan, jossa asut.

  Tämän sopimuksen ehtoja sovelletaan siinä määrin kuin sovellettavan lain pakottavat säännökset sen sallivat ja jollei sovellettava laki sitä kiellä. Tämä sopimus ei muuta osavaltiosi tai maasi lainsäädännössä määrättyjä oikeuksiasi, jos osavaltion tai maan lait eivät estä sitä niin tekemästä.

  Microsoftin osoite Yhdysvalloissa:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Microsoftin osoite Kanadassa:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Tuotetakuu ja ohjelmiston käyttöoikeussopimus: Kinect-sensori (uusi)" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?