NAT-tyyppinä Windows 10:ssä on ”Teredo ei täytä vaatimuksia”.

Jos et voi liittyä Xbox Live -moninpeliin tai isännöidä sitä tai et voi muodostaa yhteyttä seuruekeskusteluun, paina Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset > Pelaaminen > Xbox-verkkopalvelut ja tarkista NAT-tyyppi.

Jos siinä lukee Teredo ei täytä vaatimuksia, tietokone ei pysty hakemaan Teredon IP-osoitetta.

Teredo on verkkoprotokolla, jonka avulla voidaan muodostaa suojattuja yhteyksiä asiakaskoneiden ja palvelimien välille sekä tukea reitittimien takana olevien, verkko-osoitteiden muuntamista (NAT) käyttävien laitteiden välisiä yhteyksiä.

Teredon IP-osoitteen haku voi epäonnistua, jos Teredo-sovittimessa ilmenee ongelma, jos jokin verkossa oleva laite estää Teredo-protokollan tai jos tietokoneeseen asennettu ohjelmisto poistaa Teredo-toiminnon käytöstä. Ilman Teredon IP-osoitetta et pysty käyttämään seuruekeskustelua tai pelaamaan moninpelejä Xbox Livessä.

Huomautus Teredon IP-osoitetta tarvitaan vain Xbox Liven seuruekeskustelu- ja moninpelitoimintojen käyttöön. Jos peli ei käytä Xbox Live -palvelua, perehdy keskustelu- ja moninpeliongelmien tapauksessa pelin tukisivustoon.

Xbox-verkkopalvelujen asetuksissa näkyy yhteyden tila, suorituskykytiedot ja Xbox Liven moninpelitiedot, mukaan lukien NAT-tyyppi.

Ratkaisut

Kokeile näitä ratkaisuja seuraavassa järjestyksessä. Siirry seuraavaan ratkaisuun vain silloin, jos edellinen ratkaisu ei ratkaissut ongelmaa.

Ratkaisu 1: Varmista, että olet yhteydessä Internetiin

 1. Paina laitteen tai näppäimistön Windows-painiketta tai valitse päänäytön vasemmassa alakulmassa oleva Windows-kuvake.
 2. Valitse Asetukset > Pelaaminen ja sitten Xbox-verkkopalvelut.
 3. Varmista, että Yhteyden tila -kohdan Internet-yhteys-asetuksena on Yhdistetty.

Jos Internet-yhteyttä ei ole, sinun on korjattava vika ennen vianmäärityksen jatkamista.

Ratkaisu 2: Paina Xbox-verkkopalveluiden korjauspainiketta

 1. Paina laitteen tai näppäimistön Windows-painiketta tai valitse päänäytön vasemmassa alakulmassa oleva Windows-kuvake.
 2. Valitse Asetukset > Pelaaminen ja sitten Xbox-verkkopalvelut.
 3. Valitse Korjaus. Windows yrittää tunnistaa ja korjata tunnettuja Teredo-ongelmia. Huomautus Joudut ehkä käynnistämään tietokoneen uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun olet painanut Fix it (Korjaus) -painiketta.

Ratkaisu 3: Tarkista, onko jokin ohjelma tai manuaalisesti määritetty rekisteriarvo poistanut Teredon rekisterissä käytöstä

Jotkin ohjelmat voivat muuttaa tietokoneen verkkoasetuksia tarkoituksenaan poistaa IPv6 (Internet Protocol version 6) -verkko-osat käytöstä, ja Teredo-tunnelointisovitin voi kuulua niihin. Voit määrittää, onko Teredo poistettu käytöstä, suorittamalla seuraavat komennot.

Tarkista iphlpsvc-rekisteripolku:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Jos vastaus sisältää seuraavan rivin, Teredo on poistettu käytöstä:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Voit ottaa Teredon uudelleen käyttöön suorittamalla järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraavan komennon:

  netsh interface Teredo set state type = default

Tarkista TcpIp6-rekisteripolku:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Jos vastaus sisältää seuraavan rivin eikä arvo ole 0x0, Teredo on ehkä poistettu käytöstä:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Voit ottaa Teredon uudelleen käyttöön suorittamalla järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraavan komennon:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Jotkin sovellukset määrittävät nämä rekisteriarvot poistaakseen Teredon käytöstä, kun sovellus asennetaan, kun taas toiset sovellukset määrittävät ne aina, kun sovellus käynnistyy. Jos tietokoneeseen on asennettu jokin näistä sovelluksista, varmista, että sinulla on sovelluksesta uusin versio, tai perehdy sovelluksen tukiohjeisiin ja ota selvää, miten voit ottaa Teredo-tunneloinnin ohjelmistossa käyttöön.

* Asus Game First Service: Päivitä uusimpaan versioon tai ota yhteyttä tukeen osoitteessa http://asus.com/support.

Voit kiertää ongelman myös poistamalla sovelluksen käytöstä ja ottamalla Teredon uudelleen käyttöön toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella käynnistyspainiketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Voit poistaa AsusGameFirstServicen käytöstä, pysäyttää AsusGameFirstServicen ja ottaa Teredon rekisterissä uudelleen käyttöön suorittamalla järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraavan komennon:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Ratkaisu 4: Tarkista, onko IP-aputoiminto-palvelu käynnissä

IP-aputoiminto-palvelu on määritettävä käynnistymään automaattisesti ja sen on oltava käynnissä, jotta Teredo toimii normaalisti. Voit tarkistaa asian seuraavasti:

 1. Paina käynnistyspainiketta ja kirjoita sitten Palvelut hakuruutuun.
 2. Valitse Palvelut.
 3. Tarkista seuraavan palvelun Käynnistystyyppi-asetus ja varmista, että se on asetettu oletusarvoonsa:

  IP-aputoiminto, Käynnistystapa: Automaattinen

Jos palvelun oletuskäynnistystapaa on muutettu, voit palauttaa sen oletusarvoonsa:

 1. Kaksoisnapsauta Palvelut-sovelluksessa IP-aputoimintoa.
 2. Valitse Ominaisuudet-ikkunassa Automaattinen Käynnistystyyppi-pudotusvalikosta.
 3. Napsauta Palvelun tila -kohdassa Käynnistä-painiketta.
 4. Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Jotkin näistä sovelluksista määrittävät tietokoneen asetukset uudelleen suorituskyvyn optimoimiseksi ja poistavat prosessin aikana Windows-palvelut käytöstä. Se vaikuttaa joskus IP-aputoiminto-palveluun. Jos käytät jotakin tietokoneen optimointisovellusta, tarkista, mitä muutoksia se tekee palvelumäärityksiin, sillä kyseiset asetukset on mahdollisesti palautettava, jotta Xbox Liven seuruekeskustelu- ja moninpelitoimintoja voidaan käyttää.

Ratkaisu 5: Tarkista, onko Teredo-palvelimen nimeksi asetettu arvo virheellinen tai estetty isäntätiedoston merkinnällä

Teredon on käytettävä kelvollista Teredo-palvelimen nimeä, jotta se toimii normaalisti. Voit tarkistaa asian seuraavasti:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella käynnistyspainiketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  netsh interface Teredo show state

  Jos näyttöön tulee seuraava teksti, Teredo-palvelimen nimi voi olla määritetty väärin tai isäntätiedoston tiedostomerkintä on määritetty estämään Teredo:

  failed to resolve server name

Yritä ensin palauttaa Teredo-palvelimen nimi oletusarvoonsa suorittamalla järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

netsh interface Teredo set state servername=default

Jos näytölle tulee edelleen ilmoitus failed to resolve server name netsh interface Teredo show state -komennon suorittamisen jälkeen, koneellesi on ehkä asennettu sovellus, joka on määritetty estämään yhteyden muodostaminen Teredoon lisäämällä merkintöjä isäntätiedostoon tiedostosijainnissa C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Voit tarkistaa isäntätiedoston merkinnät seuraavasti:

 1. Kirjoita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  netsh interface Teredo show state

  Merkitse muistiin tulosteessa näkyvä palvelimen nimiarvo, esimerkiksi win1807.ipv6.microsoft.com.

 2. Avaa seuraavaksi isäntätiedosto kirjoittamalla seuraava komento järjestelmänvalvojan komentokehotteessa:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

  Valitse Muistio-sovelluksessa Muokkaa > Etsi. Kirjoita sitten palvelimen nimi, joka ilmoitettiin netsh interface Teredo show state -komentotulosteessa ilman viimeistä pistettä, ja napsauta sitten Etsi seuraava. Esimerkki: Jos palvelimen nimen tuloste on ollut win1807.ipv6.microsoft.com, kirjoita win1807.ipv6.microsoft.com

 3. Jos löydät merkinnän, joka sisältää kyseisen palvelimen nimen, poista merkintä ja tallenna isäntätiedosto.

Ratkaisu 6: Tarkista, estääkö kotireititin Teredo-yhteyden, kun se havaitsee IPv6-yhteyden

Jotkin kotireitittimet estävät Teredo-yhteyden, jos ne havaitsevat, että reitittimen WAN-käyttöliittymässä käytetään IPv6-yhteyttä. Reititin on määritettävä ottamaan Teredo-yhteys käyttöön, jotta Teredo toimii normaalisti. Jos sinulla on jokin näistä kotireitittimistä, varmista, että reitittimeen on asennettu laiteohjelmiston uusin versio. Perehdy myös tukiohjeisiin ja ota selvää, miten voit ottaa Teredo-tunneloinnin reitittimessä käyttöön. Lisätietoja Apple AirPort- ja FRITZ!box-reitittimistä:

Ratkaisu 7: Tarkista, estetäänkö Teredo-yhteys, kun yhdistettynä on VPN-asiakas tai asennettuna on VPN-verkkosovitin

Jotkin VPN-asiakkaat poistavat Teredo-yhteyden käytöstä, kun yhdistettynä on VPN-asiakas, ja jotkin VPN-asiakkaat asentavat verkkosovittimen, joka poistaa Teredon käytöstä, kunnes VPN-sovitin poistetaan. Jos olet asentanut VPN-asiakkaan ja Teredo on edelleen poistettu käytöstä, vaikka VPN-asiakkaan yhteys on katkaistu, tarkista, onko sinulla asennettuna verkkosovitin, jonka nimi on TAP-Windows Adapter V9:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella käynnistyspainiketta ja valitse sitten Laitehallinta.
 2. Valitse Näytä > Näytä piilotetut laitteet.
 3. Valitse Verkkosovittimet.
 4. Tarkista, onko jonkin sovittimen nimenä TAP-Windows Adapter V9. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sovittimen nimeä ja valitse sitten Poista asennus.

  Huomautus VPN-verkkosovittimen asennuksen poistamisen pitäisi poistaa Teredo-yhteyden esto, mutta sen tekeminen aiheuttaa samalla todennäköisesti ongelmia VPN-asiakasohjelmistossa. Jos tarvitset VPN-toimintoa Teredo-tuen lisäksi, perehdy VPN-asiakkaan tukiohjeisiin.

 5. Käynnistä tietokone uudelleen.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "NAT-tyyppinä Windows 10:ssä on ”Teredo ei täytä vaatimuksia”." vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?