Siirry pääsisältöön
Jaa tämä sivu

Xbox-sovelluksen NAT-tyyppinä Windows 10:ssä on ”Teredo ei täytä vaatimuksia”.

Jos et kuule ystäviäsi verkossa tai et pysty liittymään Xbox Live -moninpeliin tai isännöimään sitä, valitse Xbox-sovelluksessa Verkko > Asetukset ja sitten NAT-tyyppi.

Jos siinä lukee Teredo ei täytä vaatimuksia, tietokone ei pysty hakemaan Teredon IP-osoitetta.

Teredo on verkkoprotokolla, jonka avulla voidaan muodostaa suojattuja yhteyksiä asiakaskoneiden ja palvelimien välille sekä tukea reitittimien takana olevien, verkko-osoitteiden muuntamista (NAT) käyttävien laitteiden välisiä yhteyksiä.

Teredon IP-osoitteen haku voi epäonnistua, jos Teredo-sovittimessa ilmenee ongelma, jos jokin verkossa oleva laite estää Teredo-protokollan tai jos tietokoneeseen asennettu ohjelmisto poistaa Teredo-toiminnon käytöstä. Ilman Teredon IP-osoitetta et pysty käyttämään seuruekeskustelua tai pelaamaan moninpelejä Xbox Livessä.

Huomautus Teredon IP-osoitetta tarvitaan vain Xbox Liven seuruekeskustelu- ja moninpelitoimintojen käyttöön. Jos peli ei käytä Xbox Live -palvelua, perehdy keskustelu- ja moninpeliongelmien tapauksessa pelin tukisivustoon.

Verkkoasetukset-näytössä on hälytys, jonka mukaan joissakin palveluissa on ongelmia. Siinä on lueteltu Ostaminen ja sisällön käyttäminen- sekä Yhteisö ja pelaaminen -palvelut. Siinä on myös viesti You may have problems with multiplayer and party chat (Sinulla voi olla moninpeliin ja seuruekeskusteluun liittyviä ongelmia).

Ratkaisut

Kokeile näitä ratkaisuja seuraavassa järjestyksessä. Siirry seuraavaan ratkaisuun vain silloin, jos edellinen ratkaisu ei ratkaissut ongelmaa.

Ratkaisu 1: Varmista, että olet yhteydessä Internetiin

 1. Käynnistä tietokoneella oleva Xbox-sovellus.
 2. Valitse Asetukset > Verkko.
 3. Varmista, että Verkon tila -kohdan Internet-yhteys-asetuksena on Yhdistetty.

Jos Internet-yhteyttä ei ole, sinun on korjattava se ennen vianmäärityksen jatkamista.

Ratkaisu 2: Poista Teredo-sovittimen asennus ja asenna sovitin uudelleen

Voit poistaa Teredo-sovittimen asennuksen seuraavasti:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Aloitus-kuvaketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  netsh interface Teredo set state disable

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Aloitus-kuvaketta ja valitse sitten Laitehallinta.
 4. Valitse Näytä > Näytä piilotetut laitteet.
 5. Valitse Verkkosovittimet.
 6. Etsi sovittimet, joissa on sana Teredo, esimerkiksi Teredo Tunneling Pseudo-Interface tai Microsoft Teredo Tunneling Adapter. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sovittimen nimeä ja valitse sitten Poista asennus.
 7. Käynnistä tietokone uudelleen.

Voit ottaa sovittimen uudelleen käyttöön seuraavasti:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Aloitus-kuvaketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  netsh interface Teredo set state type = default

Huomautus Microsoft Teredo Tunneling Adapter asennetaan automaattisesti uudelleen. Älä asenna Teredo Tunneling Pseudo-Interface -sovitinta manuaalisesti Laitehallinnassa, sillä se saattaa aiheuttaa virheitä Teredon toiminnassa.

Ratkaisu 3: Tarkista, onko jokin ohjelma tai manuaalisesti määritetty rekisteriarvo poistanut Teredon rekisterissä käytöstä

Jotkin ohjelmat voivat muuttaa tietokoneen verkkoasetuksia tarkoituksenaan poistaa IPv6 (Internet Protocol version 6) -verkko-osat käytöstä, ja Teredo-tunnelointisovitin voi kuulua niihin. Voit määrittää, onko Teredo poistettu käytöstä, suorittamalla seuraavat komennot.

Tarkista iphlpsvc-rekisteripolku:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Aloitus-kuvaketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Jos vastaus sisältää seuraavan rivin, Teredo on poistettu käytöstä:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Voit ottaa Teredon uudelleen käyttöön suorittamalla järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraavan komennon:

  netsh interface Teredo set state type = default

Tarkista TcpIp6-rekisteripolku:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Aloitus-kuvaketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Jos vastaus sisältää seuraavan rivin eikä arvo ole 0x0, Teredo on ehkä poistettu käytöstä:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Voit ottaa Teredon uudelleen käyttöön suorittamalla järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraavan komennon:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Jotkin sovellukset määrittävät nämä rekisteriarvot poistaakseen Teredon käytöstä, kun sovellus asennetaan, kun taas toiset sovellukset määrittävät ne aina, kun sovellus käynnistyy. Jos tietokoneeseen on asennettu jokin näistä sovelluksista, varmista, että sinulla on sovelluksesta uusin versio, tai perehdy sovelluksen tukiohjeisiin ja ota selvää, miten voit ottaa Teredo-tunneloinnin ohjelmistossa käyttöön.

* Asus Game First Service: Päivitä uusimpaan versioon tai ota yhteyttä tukeen osoitteessa http://asus.com/support.

Voit kiertää ongelman myös poistamalla sovelluksen käytöstä ja ottamalla Teredon uudelleen käyttöön toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Aloitus-kuvaketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Voit poistaa AsusGameFirstServicen käytöstä, pysäyttää AsusGameFirstServicen ja ottaa Teredon rekisterissä uudelleen käyttöön suorittamalla järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraavan komennon:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Ratkaisu 4: Tarkista, onko IP-aputoiminto-palvelu käynnissä

IP-aputoiminto-palvelu on määritettävä käynnistymään automaattisesti ja sen on oltava käynnissä, jotta Teredo toimii normaalisti. Voit tarkistaa asian seuraavasti:

 1. Kirjoita työkalupalkin hakukenttään (Cortana) Palvelut.
 2. Valitse hakutuloksista Palvelut.
 3. Tarkista seuraavan palvelun Käynnistystyyppi-asetus ja varmista, että se on asetettu oletusarvoonsa:

  IP-aputoiminto, Käynnistystapa: Automaattinen

Jos palvelun oletuskäynnistystapaa on muutettu, voit palauttaa sen oletusarvoonsa:

 1. Kaksoisnapsauta Palvelut-sovelluksessa IP-aputoimintoa.
 2. Valitse Ominaisuudet -ikkunan avattavasta Käynnistystyyppi-luettelosta Automaattinen.
 3. Napsauta Palvelun tila -kohdassa Käynnistä-painiketta.
 4. Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Jotkin näistä sovelluksista määrittävät tietokoneen asetukset uudelleen suorituskyvyn optimoimiseksi ja poistavat prosessin aikana Windows-palvelut käytöstä. Se vaikuttaa joskus IP-aputoiminto-palveluun. Jos käytät jotakin tietokoneen optimointisovellusta, tarkista, mitä muutoksia se tekee palvelumäärityksiin, sillä kyseiset asetukset on mahdollisesti palautettava, jotta Xbox Liven seuruekeskustelu- ja moninpelitoimintoja voidaan käyttää.

Ratkaisu 5: Tarkista, onko Teredo-palvelimen nimeksi asetettu arvo virheellinen

Teredon on käytettävä kelvollista Teredo-palvelimen nimeä, jotta se toimii normaalisti. Voit tarkistaa asian seuraavasti:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Aloitus-kuvaketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  netsh interface Teredo show state

  Palvelimen nimen parametrin oletusarvo Windows 10:ssä on win10.ipv6.microsoft.com.

Jos näyttöön tulee toinen arvo eikä Teredo pysty hakemaan IP-osoitetta, voit palauttaa sen oletusarvoonsa. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

netsh interface Teredo set state servername=default

Ratkaisu 6: Tarkista, onko isäntätiedostoon tehty merkintöjä, jotka estävät yhteyden muodostamisen Teredo-palvelimiin

Jotkin sovellukset estävät tietokonetta muodostamasta yhteyttä Teredo-palvelimiin lisäämällä merkintöjä polussa C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts olevaan isäntätiedostoon.

Toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan voit tarkistaa, estyykö palvelimen nimen haku isäntätiedoston merkinnän vuoksi:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Aloitus-kuvaketta ja valitse sitten Komentokehote (järjestelmänvalvoja).
 2. Suorita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  netsh interface Teredo show state

  Jos näyttöön tulee seuraava teksti, ongelmat voivat johtua isäntätiedoston merkinnästä:

  failed to resolve server name

Voit tarkistaa isäntätiedoston merkinnät seuraavasti:

 1. Kirjoita järjestelmänvalvojan komentokehotteessa seuraava komento:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

 2. Valitse Muistio-sovelluksessa Muokkaa > Etsi. Kirjoita sitten win10.ipv6.microsoft.com ja valitse Etsi seuraava.
 3. Jos löydät merkinnän, joka sisältää kyseisen palvelimen nimen, poista merkintä ja tallenna isäntätiedosto.

Ratkaisu 7: Tarkista, estääkö kotireititin Teredo-yhteyden, kun se havaitsee IPv6-yhteyden

Jotkin kotireitittimet estävät Teredo-yhteyden, jos ne havaitsevat, että reitittimen WAN-käyttöliittymässä käytetään IPv6-yhteyttä. Reititin on määritettävä ottamaan Teredo-yhteys käyttöön, jotta Teredo toimii normaalisti. Jos sinulla on jokin näistä kotireitittimistä, varmista, että reitittimeen on asennettu laiteohjelmiston uusin versio. Perehdy myös tukiohjeisiin ja ota selvää, miten voit ottaa Teredo-tunneloinnin reitittimessä käyttöön. Lisätietoja Apple AirPort- ja FRITZ!box-reitittimistä:

Ratkaisu 8: Tarkista, estetäänkö Teredo-yhteys, kun yhdistettynä on VPN-asiakas tai asennettuna on VPN-verkkosovitin

Jotkin VPN-asiakkaat poistavat Teredo-yhteyden käytöstä, kun yhdistettynä on VPN-asiakas, ja jotkin VPN-asiakkaat asentavat verkkosovittimen, joka poistaa Teredon käytöstä, kunnes VPN-sovitin poistetaan. Jos olet asentanut VPN-asiakkaan ja Teredo on edelleen poistettu käytöstä, vaikka VPN-asiakkaan yhteys on katkaistu, tarkista, onko sinulla asennettuna verkkosovitin, jonka nimi on TAP-Windows Adapter V9:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Aloitus-kuvaketta ja valitse sitten Laitehallinta.
 2. Valitse Näytä > Näytä piilotetut laitteet.
 3. Valitse Verkkosovittimet.
 4. Tarkista, onko jonkin sovittimen nimenä TAP-Windows Adapter V9. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sovittimen nimeä ja valitse sitten Poista asennus.

  Huomautus VPN-verkkosovittimen asennuksen poistamisen pitäisi poistaa Teredo-yhteyden esto, mutta sen tekeminen aiheuttaa samalla todennäköisesti ongelmia VPN-asiakasohjelmistossa. Jos tarvitset VPN-toimintoa Teredo-tuen lisäksi, perehdy VPN-asiakkaan tukiohjeisiin.

 5. Käynnistä tietokone uudelleen.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Xbox-sovelluksen NAT-tyyppinä Windows 10:ssä on ”Teredo ei täytä vaatimuksia”." vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?

Jaa tämä sivu