Tietoja Xbox Onen alkuperäisestä virtalähteestä

Yleistä

Seuraavassa kuvataan alkuperäisen Xbox Onen mukana toimitettu alkuperäinen virtalähde sekä annetaan tietoa sen sijoittamisesta, käyttölämpötilasta, käyntiäänestä ja turvallisuudesta. Xbox One S- ja Xbox One X -konsoleissa on erilainen sisäinen virtalähde, joka toimii kaikilla alueilla ympäri maailmaa.

Ratkaisut

Virtalähde ja virtajohto

Alkuperäisen Xbox Onen mukana toimitetaan ulkoinen tuulettimella varustettu virtalähde, jonka koko on 6,69 x 1,88 x 2,96 tuumaa (noin 17 x 4,8 x 7,5 cm). Sen koko on sama niin 100–110 V, 220–240 V ja 100–240 V versioissa.

Tärkeää

Microsoft ei myönnä lupia millekään muiden valmistajien lisävarusteille, jotka liitetään Xbox Onen virtalähteen liitäntään. Muun kuin Xbox Onen standardivirtalähteen käyttäminen voi vaurioittaa Xbox-konsolia ja mitätöidä konsolin takuun.

 • Xbox-virtalähteitä tulisi käyttää vain alueilla, joilla niitä myydään uusina. Älä käytä virtalähdettä, joka on tarkoitettu alueelle, jonka virtavaatimukset eroavat sijaintipaikkasi vaatimuksista.
 • Älä käytä epävirallista lisävarustetta, kuten jonkun muun kuin Microsoftin valmistamaa virtalähdettä tai muuta lisävarustetta, joka liitetään Xbox-konsolin ja virtalähteen väliin.
 • Xbox-virtalähde sisältää sulakkeen, joka auttaa suojaamaan konsolia virtapiikeiltä ja liian korkealta jännitteeltä. Tätä sulaketta ei voi vaihtaa.

Virtajohdot

Tasavirtajohto

Xbox-virtalähteessä käytetään kiinteää tasavirtajohtoa, joka liitetään suoraan Xboxiin.

 • Tasavirtajohdon pituus on noin 1,1 metriä.
 • Valmistajan omaa mallia oleva virtaliitin on liitetty kiinteästi tasavirtajohdon päähän. Liitin on suunniteltu vain Xbox One S- ja alkuperäisen Xbox One -konsolin virtaliitäntää varten.

Verkkojohto

Virtalähde liitetään pistorasiaan käyttämällä irrotettavaa verkkojohtoa.

 • Verkkojohdon pituus on noin 1,2 metriä.
 • Muun kuin virtalähteelle suunnitellun virtajohdon käyttö voi vahingoittaa virtalähdettä ja Xboxia.
 • Virtajohdon virtalähteeseen yhdistävä liitintyyppi määräytyy sen mukaan, missä maassa ja alueella Xbox on myyty uutena.

Virtalähteen vaihtaminen, lämpötila ja käyntiääni

Virtalähteessä on sisäänrakennettu tuuletin. Tuuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät Xbox-konsolin.

 • Tuulettimen tulisi päästää huomattavaa hurisevaa ääntä useimpien tuulettimien tapaan.
 • Tuuletin kytkeytyy pois päältä, kun Xbox-konsoli on virransäästötilassa tai kun konsoli irrotetaan virtalähteestä.
 • Jos Xbox on Pikakäynnistys-tilassa, virtalähde ja tuuletin pysyvät käynnissä.
 • Tuulettimen nopeus kasvaa tai vähenee samassa tahdissa kuin tuulettimen ääni, kun virtalähteen lämpötila muuttuu.

Jos haluat virtalähteen toimivan tehokkaammin ja turvallisemmin:

 • Älä estä virtalähteen tuuletusaukkojen ilman kulkua.
 • Älä jätä virtalähdettä pöydälle, sohvalle tai muulle pehmeälle alustalle.
 • Varmista, että virtalähteellä on hyvä ilman kulku. Älä sijoita sitä kirjahyllyyn, telineeseen tai stereokaappiin, ellei kyseisessä tilassa ole hyvää ilmanvaihtoa.
 • Älä aseta virtalähdettä lähelle mitään lämmönlähdettä, kuten lämpöpatteri, ilmalämmityskanava, liesi tai äänilaitteisto.
 • Älä sijoita sähkölaitteita virtalähteen päälle.
 • Aseta virtalähde vaakasuuntaan, jotta se lepää vaakatasossa kumianturoidensa päällä.

Huomautus
Jos virtalähteen kohina vaikuttaa liialliselta, jatkojohto tai ylijännitesuoja, johon se on kytketty voi ylikuormittua. Liitä Xbox-virtalähde sen sijaan suoraan pistorasiaan.

Virtalähteen sähköturvallisuus

Virtalähteen liittäminen Xbox-konsoliin tapahtuu seuraavasti:

 1. Liitä tasavirtajohto napakasti konsoliin.
 2. Liitä verkkojohto napakasti virtalähteeseen.
 3. Liitä verkkojohdon toinen pää pistorasiaan.

Tärkeää
Kuten muidenkin sähkölaitteiden kohdalla, varotoimien laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Varotoimien noudattamatta jättäminen voi myös vahingoittaa videopeliä ja Xbox-konsolia.

Tarvittavia varotoimia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Käytä vain virtalähdettä ja virtajohtoa, jotka on toimitettu Xboxin mukana tai jotka on annettu käyttöön valtuutetusta huoltoliikkeestä. Jos tarvitset uuden virtalähteen tai verkkojohdon, ota yhteyttä Xbox-tukeen.
 • Varmista, että pistorasiasta tulevan virran jännite (V) ja taajuus (Hz) ovat samat kuin virtalähteeseen on merkitty. Jos et ole varma, minkälaista sähkövirtaa kotonasi on, kysy lisätietoja sähköyhtiöstäsi.
 • Älä käytä muita kuin standardinmukaisia virtalähteitä, kuten generaattoreita tai vaihtomuuntimia, vaikka niiden jännite ja taajuus vaikuttaisivatkin oikeilta. Käytä vain tavallisen pistorasian tarjoamaa vaihtovirtaa.
 • Älä ylikuormita pistorasiaa, jatkojohtoa tai muita sähkölaitteita. Varmista, että ne voivat käsitellä Xbox-konsolin (ilmaistu virtalähteessä) ja muiden samassa virtapiirissä olevien sähkölaitteiden verran virtaa.
 • Käytä asianmukaisesti maadoitettua pistorasiaa, johon voi liittää virtalähteen kaksipiikkisen pistokkeen. Älä irrota pistoketta tai käytä maadoitussovitinta, joka kiertää pistokkeen. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, sähköasentaja voi vaihtaa maadoittamattoman pistorasian maadoitettuun.

Voit välttää virtajohtojen ja virtalähteen vaurioitumisen seuraavasti:

 • Aseta virtajohto niin, ettei sen päälle voi astua.
 • Varmista, etteivät virtajohdot joudu puristukseen tai etteivät ne ole vääntyneinä varsinkaan niissä kohdin, missä johdot kytkeytyvät pistorasiaan, virtalähteeseen ja Xbox-konsoliin.
 • Älä nyi virtajohtoa, taivuta sitä terävään kulmaan, anna sen mennä solmuun tai muuten käsittele sitä väärin.
 • Älä altista virtajohtoja kuumuudelle.
 • Älä kiedo virtajohtoja virtalähteen ympärille.
 • Älä päästä lapsia ja lemmikkejä virtajohtojen lähelle. Älä anna lapsien ja lemmikkien purra tai pureskella johtoja.
 • Kun irrotat virtajohtoa, vedä sitä pitämällä kiinni pistokkeesta eikä johdosta.
 • Älä anna virtalähteen roikkua kummankaan johdon varassa.
 • Jos virtajohto tai virtalähde vaurioituu millään tavalla, lopeta heti sen käyttö ja ota yhteys Xbox-tukeen, josta saat uuden tilalle.
 • Irrota Xbox virtalähteestä ukonilmalla tai kun sitä ei käytetä vähään aikaan.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Tietoja Xbox Onen alkuperäisestä virtalähteestä" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?