Xbox Onen verkkoasetukset

Verkko-näyttö sisältää kaikki Xbox Live -yhteyden muodostamiseen, moninpelien pelaamiseen ja verkon yleisessä toiminnassa ilmenneiden ongelmien vianmääritykseen tarvittavat asetukset.

Pääset Verkko-näyttöön seuraavasti:

 1. Avaa opas painamalla Xbox-painiketta .
 2. Valitse Järjestelmä > Asetukset > Yleiset > Verkkoasetukset.

Verkko-näyttö on jaettu kolmeen sarakkeeseen:

 • Sarake 1 sisältää asetukset, joita käytetään verkkoyhteyden määrittämiseen, testaamiseen sekä vianetsintään.
 • Sarake 2 sisältää asetukset, joita käytetään nykyisen verkkoyhteyden muokkaamiseen.
 • Sarake 3 näyttää verkkoyhteyden nykyisen tilan.
Verkkoasetukset-näytössä näkyvät Määritä langaton verkko-, Lisäasetukset- ja Siirry offline-tilaan -toimintojen asetukset. Saatavilla on myös tietoja verkon nykyisestä tilasta ja vianmääritysohjeita.

Sarake 1: Langattoman verkon määrittäminen ja vianmääritys

Langattoman verkon määrittäminen

Jos Xbox One -konsolisi ei tällä hetkellä ole yhteydessä Internetiin, tai haluat vaihtaa langatonta tukiasemaa, valitse Määritä langaton verkko. Jos napsautat tätä painiketta, kaikki nykyiset langattomaan yhteyteen liittyvät asetukset poistetaan, ja sinua pyydetään määrittämään uusi langaton laite.

Xbox One ei tallenna vanhan laitteen tietoja, joten voit poistaa vanhat asetukset kokonaan ja aloittaa joka kerta alusta. Näin voit välttää antamasta manuaalisesti virheellisiä tietoja, jotka voivat aiheuttaa uudessa verkossa ongelmia.

Esimerkki: Olet määrittänyt konsolin verkkoyhteyden kotona, mutta olet lähdössä sukulaisen luokse ja haluat ottaa Xbox Onen mukaan. Kun saavut uuteen paikkaan, valitse Määritä langaton verkko, valitse oikea reititin laitteiden luettelosta, anna salasana ja muodosta yhteys verkkoon.

Kun palaat kotiin ja kytket Xbox Onen verkkoon, verkkoyhteyttä ei muodosteta automaattisesti, sillä kotireitittimesi tiedot poistettiin uutta yhteyttä muodostettaessa. Valitse siis Määritä langaton verkko, valitse reititin laitteiden luettelosta ja anna salasanasi. Edellisen reitittimen tiedot poistetaan, ja Xbox One muistaa kotilaitteesi asetukset.

Verkkoyhteyden testaaminen

Jos et pysty muodostamaan Xbox Live -yhteyttä, voit aloittaa vianmäärityksen tällä testillä. Testaa verkkoyhteyttä varmistaa, että olet yhteydessä verkkolaitteisiin ja että pystyt muodostamaan Internet-yhteyden.

Jos näet virhesanoman tämän testin suorittamisen jälkeen, katso ohjeaihe Xbox One -verkkoyhteysvirheen ratkaisu.

Jos näet "Kaikki on hyvin, konsolisi on nyt yhdistetty Internetiin" -viestin, tarkista Xbox Live -palvelun tilasivulta, onko palvelussa ongelma.

Verkon nopeuden ja tilastojen testaaminen

Jos olet verkkoasiantuntija, Verkon nopeuden ja tilastojen testaaminen voi auttaa sinua arvioimaan verkon suorituskykyä. Painamalla tätä painiketta voit suorittaa lyhyen testin, joka tarkistaa verkon suorituskykyä ja näyttää tulokset helposti luettavassa ja tulkittavassa muodossa.

Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

 • Latausnopeus, joka on tärkeää sisällön suoratoiston ja Xbox Live -moninpelien pelaamisen kannalta.
 • Lähetysnopeus, joka vaikuttaa vain Xbox Live -moninpelien pelaamiseen.

  Huomautus Lähetys- ja latausnopeudet ovat nopeustestin tuloksia, jotka kertovat, kuinka nopeasti verkko pystyy lataamaan tai lähettämään tiedoston Internetistä Xbox Oneen.

 • Download packet loss (Latauksen pakettihävikki), joka on tärkeää sisällön suoratoiston ja Xbox Live -moninpelien pelaamisen kannalta.
 • Upload packet loss (Lähetyksen pakettihävikki), joka vaikuttaa vain Xbox Live -moninpelien pelaamiseen.

  Huomautus Kun sisältöä siirretään Internetissä, se jaetaan paketteihin. Tämä testi osoittaa kykysi vastaanottaa saman verran paketteja kuin mitä on lähetetty. Pakettihävikin syinä voivat olla riittämätön signaalinvoimakkuus kohteessa, luonnollinen tai ihmisten aiheuttama häiriö, liiallinen järjestelmän melu, laitteiston vikaantuminen, ohjelmiston vioittuminen tai ylikuormitetut verkkosolmut. Usein syitä on useita. Jos pakettihäviö on yli 5%, kokeile konsolin vianmääritystä käyttämällä Xbox One -verkkoyhteysvirheen ratkaisua.

 • MTU, jonka on oltava vähintään 1 384, jotta Xbox Live -pelejä voi pelata. Voit korjata monet peliongelmat tarkistamalla reitittimen asetukset ja muuttamalla niitä, jos tämä asetus on liian alhainen.
 • Viive, jolla tarkoitetaan paketin toimituksen viivästymistä. Se lasketaan mittaamalla, kuinka monta millisekuntia datapaketilla kestää siirtyä yhdestä paikasta toiseen. Se voi vaikuttaa suoratoistoon, mutta vain silloin, jos sovellus aikakatkaistaan. Viive voi kuitenkin vaikuttaa merkittävästi moninpeliin, sillä näet vain viiveellä sen, mitä palvelimella tapahtuu. Toisin sanoen jos viive on suuri, pelihahmosi voidaan tappaa, ennen kuin näet vastustajasi näytössä.
 • Langattoman signaalin voimakkuus, joka mittaa Internet-signaalin voimakkuutta. Mitä lähempänä signaali on sataa prosenttia, sitä paremmat Xbox One -yhteystestin tulokset ovat. Viiveen ja pakettihävikin tärkein syy on langattoman yhteyden häiriö, joka heikentää signaalinvoimakkuutta. Tämän testin tarkoituksena on testata yhteyttä tietyllä hetkellä, joten jos poistat reitittimen ja Xbox Onen välisen langattoman yhteyden häiriön syyt, sinun on suoritettava testi uudelleen, jotta näet säädöstä johtuvat parannukset. Tämä testi auttaa sinua tarkentamaan, mikä langattoman yhteyden häiriöt aiheuttaa, sekä arvioimaan häiriöiden vaikutusta Xbox Onen käyttöelämykseen.
 • Tilakoodi, joka näyttää testin tuloksena ilmenneet virhekoodit. Tilakoodeja käyttää lähinnä Xbox-tuki.

Moninpeliyhteyden testaaminen

Jos koet viiveitä, satunnaisia yhteyden katkeamisia tai muita peleihin liittyviä verkko-ongelmia, tämän testin avulla voit selvittää ongelman ja ratkaista sen. Testaa moninpeliyhteyttä-toiminto testaa kaikki seikat, joilla voi olla vaikutusta Xbox Live -palvelun moninpeleihin. Niihin kuuluvat muun muassa IP-osoite, lataus- ja lähetysnopeudet, pakettihävikki, viive ja MTU (määritelmät löydät alla olevasta Yksityiskohtaiset verkkotilastot -kohdasta).

Jos näet virhesanoman tämän testin suorittamisen jälkeen, etsi vianmääritysohjeita Xbox Onen moninpelien yhteysvirheiden ratkaisusta.

NAT-tyypin testaus

Tämä testaa verkon osoitteenmuunnoksen tyypin eli NAT-tyypin (Network Address Translation). NAT mahdollistaa kahden eri IP-osoitteen käytön, joista yksi on tarkoitettu sisäistä ja toinen ulkoista liikennettä varten. Tämä auttaa piilottamaan sisäisen IP-osoitteesi ja luo eräänlaisen palomuurin.

Suorita tämä testi jokaisen NAT-vianmäärityksen yhteydessä tehdyn muutoksen jälkeen nähdäksesi, onko muutos johtanut keskitasoiseen tai avoimeen NAT-tyyppiin.

NAT-osoitteenmuutoksen tärkeys

Taulukko, jossa näkyy avointen, keskitasoisten ja tiukkojen NAT-tyyppien rajoitukset.

Avoin NAT: Kun NAT-tyyppi on avoin, voit keskustella muiden kanssa sekä isännöidä ja pelata moninpelejä sellaisten henkilöiden kanssa, joiden verkon NAT-tyyppi on mikä tahansa.

Keskitasoinen NAT: Kun NAT-tyyppi on keskitasoinen, voit keskustella ja pelata moninpelejä joidenkin henkilöiden kanssa. Et kuitenkaan välttämättä pysty pelaamaan kaikkien henkilöiden kanssa, eikä sinua yleensä valita pelin isännäksi.

Tiukka NAT: Kun NAT-tyyppi on tiukka, voit pelata keskustella ja pelata moninpelejä sellaisten henkilöiden kanssa, joiden NAT-tyyppi on avoin. Sinua ei myöskään voi valita pelin isännäksi.

Ei saatavilla oleva NAT: Jos NAT ei ole käytettävissä, et voi käyttää joidenkin Xbox Live -nimikkeiden osalta seuruekeskustelua etkä osallistua moninpeleihin.

Asioita, joita kannattaa pitää mielessä:

 • Jos et kuule ystäviäsi verkossa tai et pysty liittymään moninpeliin tai isännöimään moninpeliä, se johtuu siitä, että NAT-tyyppi on keskitasoinen tai tiukka. Jos haluat muuttaa NAT-tyyppiä, se voi olla vaikeaa, mutta voit muokata sitä noudattamalla ohjeita kohdassa Xbox Onen moninpeliongelmien ratkaisu.
 • Palvelun tila osoittaa, onko jokin Xbox Live -palvelun osa poissa toiminnasta. Se auttaa sinua myös määrittämään, onko sinun suoritettava verkossa ilmenneen ongelman vianmääritys ja että ovatko ongelman syynä jotkin Xbox-palvelut. Jos näet, että jokin palvelu ei ole käytettävissä, lisätietoja käyttökatkoksesta on saatavilla Xbox Live -palvelun tilasivuilla.

Sarake 2: Siirtyminen offline-tilaan, kaistanleveyden käyttö ja lisäasetukset

Siirtyminen offline-tilaan

Siirry offline-tilaan -vaihtoehto on tarkoitettu offline-tilassa pelaaville pelaajille. Jos olet yhteydessä lankaverkkoon, voit siirtyä offline-tilaan irrottamalla lähiverkkokaapelin konsolin takaosasta. Jos käytät langatonta yhteyttä, ainoa tapa katkaista yhteys on siirtyä kohtaan Verkko-näkymään ja valita Siirry offline-tilaan.

Huomautus Jos siirryt offline-tilaan, sinun on ajoittain muodostettava Xbox Live -yhteys ja haettava uusin järjestelmäpäivitys, jotta pystyt pelaamaan hiljattain julkaistua peliä.

Kaistanleveyden käyttö

Tämän näkymän vasemmassa sarakkeessa näet konsolin tämänhetkisen kaistanleveyden käytön. Kohdassa Ajanjakso näet myös kaistanleveyden määrätyllä päivämääräalueella. Voit muuttaa päivämääräalueen päättymispäivän valitsemalla Nollaa jakso tänä päivänä.

Keskimmäisessä sarakkeessa näkyy arvioitu kaistanleveyden käyttö viimeisen 12 tunnin aikana ja oikeassa sarakkeessa näkyy arvioitu kaistanleveys viime kuukausien aikana.

Lisäasetukset

Lisäasetukset-näkymää käyttävät yleensä vain tekniset käyttäjät tai tuki. Jos olet määrittänyt kotiverkkosi käyttämään kiinteitä IP-osoitteita, haluat määrittää DNS-asetukset manuaalisesti, sinun on otettava MAC-osoitetekeytyminen käyttöön (muutettava verkkolaitteen verkkoliittymän Media Access Control -osoitetta) tai haluat valita vaihtoehtoisen portin, valitse Lisäasetukset verkon asetusten määrittämiseksi manuaalisesti.

Sarake 3: Verkon nykyinen tila

Verkon tilan ilmaisimet

 • Ensimmäinen ilmaisin kertoo, onko yhteys muodostettu. Jos yhteys on muodostettu, ilmaisin osoittaa, onko yhteys muodostettu langallisen vai langattoman yhteyden kautta. Jos käytössä on langaton yhteys, näet signaalinvoimakkuuden ilmaisimen, joka osoittaa signaalin arvioidun voimakkuuden.
 • Toinen osoitin näyttää Internet-Protokollan versiosi, joka on joko IPv4 tai IPv6. Jotta Xbox One pystyisi muodostamaan Internet-yhteyden IPv6:lla, kotireitittimessä on otettava IPv6 käyttöön, ja Internet-palveluntarjoajan (ISP) on myös tuettava IPv6:ta.
 • Kolmas ilmaisin näyttää NAT-tyypin (avoin, keskitasoinen, tiukka tai ei käytettävissä). Kaikki havaitut NAT-virheet näytetään NAT-tyypin alapuolella.
 • Neljäs ilmaisin kertoo, ovatko Xbox Live -palvelut toiminnassa. Jos palveluissa on käyttökatko, tämä ilmaisin osoittaa myös sen, mitkä niistä eivät ole käytettävissä.

Ratkesiko ongelma?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Xbox Onen verkkoasetukset" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?