Share this page

Minecraft Realms

'תחומי Minecraft' הוא שירות מבוסס מנוי המאפשר לך להפעיל את Minecraft באופן מקוון, יחד עם עד 10 שחקנים. באפשרותך להירשם כמנוי ל'תחומי Minecraft' עם כל התקן שפועלת בו אחת מהמהדורות הבאות של Minecraft:

 • Minecraft:‏ מהדורת Windows 10 (כולל Oculus Rift)
 • Minecraft: מהדורת Pocket עבור Windows Phone
 • Minecraft: מהדורת Pocket עבור iOS
 • Minecraft: מהדורת Pocket עבור Android
 • Minecraft: מהדורת Pocket עבור Kindle Fire
 • Minecraft: מהדורת Gear VR

הערה Minecraft: מהדורת Xbox One ו- Minecraft: מהדורת Xbox 360 אינה תומכת ב- Realms בשלב זה.

אם אתה מפעיל את Minecraft במחשב (באמצעות גירסת ה- Java), קיים כבר שירות מנוי זמין עבור 'תחומי Minecraft'. לקבלת מידע נוסף או לניהול המנוי שלך, בקר בדף 'תחומי Minecraft' באתר האינטרנט של Mojang.

עם Minecraft: מהדורת Windows 10 ו- Minecraft: מהדורת Gear VR, ניתן לבחור בין רכישת מנוי ל- Realms למשך חודש אחד או למשך שישה חודשים. מדובר בתשלום חד-פעמי שלא ניתן לקבל עליו החזר, ושאינו מתחדש באופן אוטומטי לאחר שפג תוקפו.

עבור מהדורות ה- Pocket האחרות של Minecraft, ניתן לבחור אחד מבין שני מנויים חודשיים חוזרים:

 • אתה ועוד שניים: מנוי זה מאפשר לך לשחק עם עד שני שחקנים נוספים.
 • אתה ועוד עשרה: מנוי זה מאפשר לך לשחק עם עד 10 שחקנים נוספים.

עלויות המנוי משתנות בהתאם לאזור מגוריך.

לפני שתתחיל

על מנת ליהנות מהישגים ולהגדיל את ניקוד השחקן שלך, עליך להחזיק בתג משחק של Xbox. בפעם הראשונה שתפעיל את מהדורת Windows 10 או Pocket של Minecraft, תתבקש להיכנס ל- Xbox Live באמצעות אפליקציית Xbox או אפליקציית Xbox SmartGlass. אם כבר יש לך חשבון, השתמש בו כדי להיכנס. אם לא, ניתן ליצור בקלות חשבון באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הקיימת שלך. יצירת חשבון אינה כרוכה בתשלום.

ראה כיצד להיכנס לאפליקציית Xbox ב- Windows 10 לקבלת מידע נוסף על השימוש באפליקציית Xbox כדי להיכנס ל- Minecraft.

הערה אין צורך במנוי של Xbox Live Gold כדי לשחק ב'תחומי Minecraft'.

כיצד להירשם כמנוי ל'תחומי Minecraft'

 1. במחשב/מכשיר שלך, הפעל את Minecraft ובחר הפעל מתוך התפריט הראשי.
 2. בחר את הכרטיסיה תחומים בחלק העליון.
 3. אם יש לך מנוי קיים ל- Realms, תתבקש להיכנס ל- Xbox Live כדי להמשיך לשחק.
 4. אם אין לך מנוי קיים ל- Realms, תתבקש לרכוש מנוי.
  1. אם אתה משתמש במכשיר iOS,‏ Android או Kindle Fire, תוכל לרכוש מנוי חודשי חוזר.
  2. אם אתה משתמש במכשיר Windows 10 או Gear VR, תוכל לרכוש מנוי למשך חודש אחד או שישה חודשים שאינו מתחדש באופן אוטומטי.

   בשני המקרים, המנוי יחויב עבור המכשיר שבו רכשת את Minecraft.

 5. השלם את הרכישה במכשיר שלך.

בפעם הבאה שתפעיל את Minecraft: מהדורת Windows 10 או Minecraft: מהדורת Pocket, תוכל לבחור תחומים מתוך התפריט הראשי.

כיצד להזמין שחקנים אחרים לתחום שלך

 1. בחר את לחצן הפעל בתפריט הראשי.
 2. בחר את הכרטיסיה תחומים בחלק העליון.
 3. בחר את סמל העיפרון לצד שם התחום שלך.
 4. בחר שחקנים. רשימת החברים ב- Xbox Live זמינה באופן אוטומטי.
 5. כדי להוסיף מישהו שנמצא כבר ברשימת החברים שלך ב- Xbox Live, לחץ על סימן החיבור לצד שמו. כדי להוסיף מישהו חדש, עליך תחילה להוסיף אותו לרשימת החברים שלך ב- Xbox Live. לשם כך, לחץ על הוסף חבר.
 6. בחלון הוסף חבר, באפשרותך להוסיף חבר דרך אנשי הקשר של Facebook (אם אתה מחובר ל- Facebook), אנשי הקשר שלך בטלפון או במכשיר, או ישירות באמצעות תג המשחק של Xbox Live. לאחר שהוספת אותו, בחר את תיבת הסגירה בפינה השמאלית העליונה של החלון (יהיה עליך לעשות זאת פעמיים כדי לחזור אל התפריט הראשי).
 7. לאחר שהוא הוסיף אותך שוב כחבר, הוא יופיע ברשימת החברים שלך ב- Xbox Live ב- Realms, ותוכל לשלוח לו הזמנה לשחק.

כיצד להצטרף לשחקנים אחרים ב- Realm

 1. בחר את לחצן הפעל בתפריט הראשי.
 2. בחר את הכרטיסיה תחומים בחלק העליון.
 3. בחר את לחצן המעטפת לצד לחצן המשוב.
 4. שם תוכל לראות את כל ההזמנות שלך לתחומים שונים ולקבל את התחומים הרצויים. לאחר שהצטרפת לתחום עם הזמנה, התחום יופיע ברשימה שלך בכרטיסיה תחומים.

כיצד ניתן לבטל את המנוי שלך ל'תחומי Minecraft'

אם אינך מעוניין להירשם עוד כמנוי ל'תחומי Minecraft', בטל את המנוי שלך:

 • עבור Minecraft: מהדורת Pocket ב- iOS, בקר בחנות iTunes.
 • עבור Minecraft: מהדורת Pocket ב- Android, בקר בחנות Google Play.
 • עבור Minecraft: מהדורת Pocket עבור Kindle Fire, בקר בחנות Kindle Fire במכשיר שלך.

עבור Minecraft: מהדורת Windows 10 (כולל Oculus Rift),‏ Minecraft: מהדורת Pocket עבור Windows Phone ו- Minecraft: מהדורת Gear VR, אין מנוי חודשי. לאחר השלמת הרכישה, המנוי שלך לתחומים יפוג לאחר חודש אחד או שישה חודשים, בהתאם לגירסה שרכשת.

פתרון בעיות בנושא 'תחומי Minecraft'

אם אתה נתקל בבעיות עם 'תחומי Minecraft', להלן כמה נושאים הדורשים עזרה.

קישוריות רשת

בדוק את מצב השירות של Xbox Live

אם אתה רואה כאן התראות, המתן עד שהשירות יחזור לפעולה תקינה ונסה שוב:

Xbox Live Core Services: up and running
2018-12-10T18:30:30.6070525+00:00
Social and Gaming: up and running
2018-12-10T18:30:30.6070525+00:00

אם השירות Xbox Live חזר לפעול, עיין במדריך לפתרון בעיות של חיבור תחומים באתר האינטרנט של Mojang. אם ביצעת שלבים אלה ואתה עדיין נתקל בבעיה, ייתכן שקיימת בעיית קישוריות רשת בין הרשת שלך לאינטרנט.

Windows 10

עבור בעיות בכניסה או בעיות בגישה לחשבון שלך באופן מקוון, היכנס לחשבון Microsoft שלך ובדוק אם יש בעיות.

עבור בעיות בהפעלת מכשיר Windows 10 שלך, ראה פתרון בעיות משחק ב- Windows 10.

iOS,‏ Android,‏ Kindle ו- Gear VR

עבור בעיות או פתרון בעיות במכשירי iOS, בקר בתמיכה של Apple.

עבור בעיות או פתרון בעיות במכשירי Android, בקר במרכז העזרה של Google Play.

עבור בעיות או פתרון בעיות במכשירי Kindle, בקר בתמיכה של Amazon.

עבור בעיות או פתרון בעיות ב- Gear VR או Oculus Rift, בקר בתמיכה של Oculus.

עבור בעיות הקשורות למשחק אחר, בקר בדף התמיכה של 'תחומי Minecraft' באתר האינטרנט של Mojang.

Contact Us

Would you like to contact Support regarding the "Minecraft Realms" issue you were reading about or a different issue?

Share this page