תכונות המתאם האלחוטי של Xbox עבור Windows‏

המתאם האלחוטי של Xbox עבור Windows מאפשר לך לחבר את הבקר האלחוטי של Xbox One למכשיר Windows 10 שלך. המתאם מחבר באופן אלחוטי עד שמונה בקרים אלחוטיים וארבע אוזניות צ'אט (או שתי אוזניות סטריאו). המתאם האלחוטי של Xbox עבור Windows פועל עם Windows 10‏, Windows 8.1 ו -Windows 7, בעוד שהמתאם האלחוטי של Xbox עבור Windows 10 פועל רק עם Windows 10.

הערה לקבלת מידע אודות שימוש במתאם עם גירסאות שונות של Windows, ראה הבדלים בבקר האלחוטי של Xbox One במערכות הפעלה של Windows.

ציור מציג שני מחשבים נישאים, בכל אחד מחובר מתאם אלחוטי של Xbox עבור Windows. מחשב אחד מקיים תקשורת דרך המתאם עם שמונה בקרים אלחוטיים של Xbox וארבע ערכות צ'אט, והמחשב השני מקיים תקשורת עם שמונה בקרים ושתי אוזניות סטריאו.

Was this article helpful?

Yes
No

Thank you for your feedback

Thanks for your feedback!

We're sorry this article didn't solve your problem. We won't give up and neither should you. Try this community option, below.
Get help from the community
Ambassador chat image
Ambassador chat
Chat one on one with a fellow Xbox User who wants to help.

Provide feedback for this topic

255 characters remain.
To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback.
Get help from the community
Ambassador chat image
Ambassador chat
Chat one on one with a fellow Xbox User who wants to help.

Contact Us

Would you like to contact Support regarding the "תכונות המתאם האלחוטי של Xbox עבור Windows‏" issue you were reading about or a different issue?