Termékgarancia: Xbox One konzol

Az eszköz jótállási információinak megtekintése

Az eszköz jótállási információinak megtekintéséhez a Microsoft-fiókjával jelentkezzen be az Xbox online szervizközpontba.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A jelen korlátozott jótállást („Jótállás”) a Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Írország („Microsoft”) biztosítja Önnek.

AZ XBOX ONE KÉSZÜLÉK VAGY KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN JÓTÁLLÁS FELTÉTELEIT. A BEÜZEMELÉST MEGELŐZŐEN KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A JÓTÁLLÁST. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN JÓTÁLLÁST, NE HASZNÁLJA AZ XBOX ONE KÉSZÜLÉKÉT VAGY KIEGÉSZÍTŐJÉT. VISSZATÉRÍTÉSÉRT JUTTASSA AZT VISSZA ÉRINTETLENÜL A KERESKEDŐJÉNEK VAGY A MICROSOFTNAK. Vegye fel a kapcsolatot a Microsoft céggel a http://www.support.xbox.com oldalon.

A jelen jótállás eltér minden kereskedő és/vagy gyártó által biztosított, Önre vonatkozó nemzeti, törvényes termékjótállástól. Célja, hogy speciális, adott esetben további jogokat biztosítson a jogszabályban megengedettek keretein belül, illetve a vonatkozó törvényes termékjótállás rendelkezéseinek hatálya alatt lévő jogait ne korlátozza. Tilos azt bármely harmadik fél felé továbbítani.

1. Meghatározások

A jelen jótállásban előforduló következő feltételek az alábbi módon értelmezendőek:

(a) Az „Xbox One” készülék egy új, engedélyezett kereskedőtől megvásárolt Xbox One konzolt és Kinect szenzort jelent.

(b) A „kiegészítő” egy új, engedélyezett kereskedőtől megvásárolt Microsoft Xbox 360 vagy Xbox One hardver kiegészítőt jelent.

(c) A „jótállási időszak” az Xbox One készülék esetében a vásárlástól számított egy (1) évet jelenti; a kiegészítők esetében az Ön által történő vásárlástól számított 90 napot jelenti. Tekintse át az alábbi 2. cikket.

(d) Az „Ön” utalás az eredeti végfelhasználót jelenti.

(e) A „Rendeltetésszerű használat” a termék az Xbox One készülék vagy kiegészítő használati útmutatójában foglaltaknak megfelelően egy átlagos felhasználó által otthon, megfelelő körülmények között történő használatát jelenti.

2. Időtartam

Bármely törvényes jótállás sérelme nélkül, amely Önre bármilyen helyi jogszabály által vonatkozhat, illetve kizárólag amennyiben azt bármely hasonló jogszabály hosszabb időre nem biztosítja, a Microsoft a jelen jótállást engedélyezett kereskedőtől megvásárolt Xbox One készülék esetében a vásárlástól számított egy (1) évre biztosítja, míg az engedélyezett kereskedőtől megvásárolt kiegészítők esetében 90 napra.

3. Terület

A jelen jótállás kizárólag a következő országokban érvényes: Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország, Izrael, Lengyelország, Szlovákia és Törökország.

Ön tudomásul veszi, hogy a lakóhelye szerinti országa függvényében bizonyos speciális, külföldi jogszabályok és rendeletek vonatkozhatnak Önre, illetve amennyiben az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét külföldre juttatja el, vállalja az összes hasonló jogszabály és rendelet betartását.

4. Jótállás

(a) A jótállási időszak alatt a Microsoft kizárólag Önnek garantálja, hogy az Xbox One készülék vagy a kiegészítő rendeltetésszerű használat esetén nem hibásodik meg.

(b) Minden törvényes jótállást kivéve, amelyet a Microsoft bármely, Önre vonatkozó helyi jogszabály hatálya alatt biztosít Önnek, a jelen jótállás a Microsoft részéről az Ön Xbox készülékének vagy kiegészítőjének, illetve bármely termék használati útmutatójának tekintetében az egyetlen garancia, jótállás vagy biztosított feltétel, mely a termékkel együtt jár. Senki másnak nem áll jogában a Microsoft nevében bármilyen garanciát, jótállást vagy feltételt vállalnia.

(c) AMENNYIBEN AZ ÖNRE VONATKOZÓ HELYI ÉS HATÁLYOS JOGSZABÁLY BÁRMELY MAGÁBAN FOGLALT JÓTÁLLÁST BIZTOSÍT ÖNNEK, BELEÉRTVE BÁRMELY MAGÁBAN FOGLALT ELADHATÓSÁGI JÓTÁLLÁST VAGY EGY ADOTT CÉLLAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGOT, ANNAK IDŐTARTAMA A JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK, AMENNYIBEN AZT HELYI JOGSZABÁLY EGYÉB FORMÁBAN NEM SZABJA MEG.

5. A jótállási szolgáltatás igénybe vételének folyamata

(a) Mielőtt igénybe venné a jótállást, kérjük, tekintse meg a hibaelhárítási tippeket a http://devicesupport.microsoft.com oldalon.

(b) Amennyiben a hibaelhárítási tippek nem nyújtanak megoldást a problémájára, kövesse az online folyamatot a http://devicesupport.microsoft.com oldalon, vagy hívja az Xbox ügyfélszolgálatot a lakóhelye szerinti ország telefonszámán, amelyet listázva a http://devicesupport.microsoft.com oldalon talál.

(c) Mielőtt Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét a Microsoftnak javíttatásra küldené, győződjön meg arról, hogy minden menteni kívánt adatról rendelkezik másolattal, illetve minden bizalmasnak vélt adatot letörölt. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ön adataiért, és letörölheti azokat.

6. A Microsoft felelőssége

(a) Amint az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét a Microsoftnak visszaküldte, a Microsoft megvizsgálja azt.

(b) Amennyiben a Microsoft megállapítja, hogy az Xbox One készülék vagy kiegészítő a jótállási időszak alatt, rendeltetésszerű használat mellett hibásodott meg, a Microsoft (saját döntése alapján) megjavítja vagy kicseréli azt, vagy visszatéríti Önnek a vásárlási összeget, hacsak egy Önre vonatkozó helyi jogszabály kötelező rendelkezése azt másként nem szabja meg. A javíttatás során új vagy felújított darabok használhatóak fel. A csere új vagy felújított egységek révén történik.

(c) A javíttatást vagy cserét követően az Ön Xbox One készülékének vagy kiegészítőjének jótállása az eredeti jótállási időszak fennmaradt idejének meghosszabbításával kerül kiegészítésre, vagy a Microsoft által kiszállított dátumot követő 90 napig lesz érvényes.

(d) AMENNYIBEN AZT ÖNRE VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLY EGYÉB FORMÁBAN NEM SZABJA MEG, A MICROSOFT AZON FELELŐSSÉGE, HOGY MEGJAVÍTJA VAGY KICSERÉLI AZ ÖN XBOX ONE KÉSZÜLÉKÉT VAGY KIEGÉSZÍTŐJÉT, VAGY VISSZATÉRÍTI A VÁSÁRLÁSI ÖSSZEGET, AZ EGYETLEN JOGORVOSLATOT JELENTI AZ ÖN SZÁMÁRA.

(e) Amennyiben az Ön Xbox One készüléke vagy kiegészítője a jótállási időszak lejártát követően romlik el, semmilyen jótállással nem számolhat. Amint a jótállási időszak lejár, a Microsoftnak jogában áll az Xbox One készülék vagy kiegészítő problémájának megállapításával és javíttatásával járó erőfeszítések ellendíjaként javíttatási illetéket felszámolni, függetlenül attól, hogy azok sikeresek voltak, vagy sem.

7. Jótállás kizárása

A Microsoft nem vállal felelősséget és a jelen jótállás nem alkalmazható, illeték ellenében sem, amennyiben az Ön Xbox One készüléke vagy kiegészítője:

(a) olyan termékek használatából adódóan károsodott, amelyeket nem a Microsoft értékesített vagy licencelt (beleértve például a nem Microsoft által gyártott vagy licence alatt álló játékokat és kiegészítőket, illetve kalózjátékokat stb.);

(b) kereskedelmi célokra volt használva (beleértve például a kölcsönzést, díj ellenében használatra bocsátást stb.);

(c) felnyitásra, módosításra vagy megrongálásra (beleértve például bármely próbálkozást az Xbox One készülék vagy kiegészítő technikai korlátozásának, biztonságának, vagy kalóztevékenység elleni mechanizmusának stb. áttörésére irányulóan), vagy szériaszámának megváltoztatására vagy annak eltávolítására került sor;

(d) akár az Ön vagy más hibájából adódóan bármely külső tényező révén, annak használata során károsodott, beleértve például azokat az eseteket, amikor:

  • elejtették;
  • nem rendeltetésszerű használat (beleértve a zárt helyen kívül történő használatot), rongálás, gondatlanság vagy baleset;
  • helytelen kezelés;
  • szállítás közben megrongálódott, kivéve a Microsoft vagy egy engedélyezett forgalmazó Önnek szállította azt;
  • folyadékkal érintkezett;
  • nem megfelelő szellőztetés mellett történő használat;
  • megkarcolták, megütötték stb. vagy az egyéb küllemi hibát mutat;
  • az Xbox One készülék vagy kiegészítő használati útmutatójában ismertetett telepítést, használatot vagy karbantartási utasításokat nem megfelelően végezték; vagy

(e) a Microsofttól eltérő más egység javította azt.

8. BIZONYOS KÁROSODÁSOK ALÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS

AMENNYIBEN AZT ÖNRE VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLY EGYÉB FORMÁBAN NEM SZABJA MEG, A MICROSOFT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT; BÁRMELY VESZTÉSÉGÉRT AZ ADATRA, ADATVÉDELEMRE, BIZALMASSÁGRA, VAGY HASZONRA VONATKOZÓLAG; VAGY AZ XBOX ONE KÉSZÜLÉKE VAGY KIEGÉSZÍTŐJE BÁRMILYEN HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATOSAN. A JELEN KIZÁRÁSOK ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYESEK, HA A MICROSOFT TÁJÉKOZTATÁSA MEGTÖRTÉNT EZEN ESETLEGES KÁROKRÓL, ILLETVE, HA BÁRMELY MEGOLDÁS EREDETI CÉLJÁNAK ELÉRÉSE NEM JÁR SIKERREL.

9. További feltételek

Amennyiben kísérletet tesz az Xbox One készülék vagy kiegészítő bármely technikai korlátozásának, biztonságának vagy kalóztevékenység elleni rendszerének áttörésére, azzal az Xbox One készülék vagy kiegészítő végleges működésképtelenségét idézheti elő. Emellett érvénytelenítheti a jótállást, illetve alkalmatlanná teheti az Xbox One készüléke vagy kiegészítője engedélyezett javíttatását, amely díj ellenében sem lesz javítható.

10. Jogválasztás

A jelen jótállás a lakóhelye szerinti ország jogszabályának megfelelően kerül értelmezésre, a jogelvekkel való ellentmondástól függetlenül.

______________________________________________________________________________________________________________________

SZOFTVERLICENC

Az Xbox One készülékének és kiegészítőjének szoftverlicencére vonatkozó feltételek az xbox.com/xboxone/slt oldalon érhetőek el. Az Xbox One készülékének vagy kiegészítőjének használata esetén beleegyezik a jelen szoftverlicenc feltételeibe. A beüzemelést megelőzően kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a szoftverlicenc feltételeit, ne használja az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét. Az ár visszatérítése érdekében juttassa azt vissza érintetlenül a Microsoftnak vagy a kereskedőnek, ahonnan az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét vásárolta.

Megoldódott a probléma?

Igen
Nem

Köszönjük a visszajelzést!

Köszönjük a visszajelzést!

Sajnáljuk, hogy ez a cikk nem oldotta meg a problémáját. Nem adjuk fel, de Ön se adja fel! Próbálkozzon az alábbi közösségi lehetőséggel.
Segítségkérés a közösségtől
Ambassador chat image
Nagyköveti csevegés
Csevegjen egy másik Xbox-felhasználóval, aki szívesen segít.

Visszajelzés erről a témakörről

255 karakter fér még el.
Kérjük, hogy személyes adatainak védelme érdekében ne adja meg a kapcsolatfelvételi adatait a visszajelzésében.
Segítségkérés a közösségtől
Ambassador chat image
Nagyköveti csevegés
Csevegjen egy másik Xbox-felhasználóval, aki szívesen segít.

Kapcsolatfelvétel

Az ügyfélszolgálathoz szeretne fordulni a(z) "Termékgarancia: Xbox One konzol" problémával kapcsolatban, vagy egy másik problémáról olvasott?