MICROSOFT-ESZKÖZRE VONATKOZÓ SZERVIZELÉSI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

HA AZ ÖN AZ LAKHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉN A SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR A 20. SZAKASZ A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG DÖNTÉSÉNEK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉST TARTALMAZ, ÉS ELŐÍRJA A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁST. EZ A RENDELKEZÉS BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN MICROSOFTTAL SZEMBENI JOGVITÁINAK MEGOLDÁSÁRA VONATKOZÓ JOGAIT. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL.

1. BEVEZETÉS

Azzal, hogy a Microsoft által gyártott eszközére (a továbbiakban „Microsoft-Eszköz”) vonatkozóan szervizelési kérelmet nyújt be (a továbbiakban „Szervizelés”, „Szervizszolgáltatás” vagy „Szolgáltatás”), Ön vállalja és elfogadja a jelen Szolgáltatási Feltételeket és Kikötéseket, vállal és elfogad továbbá minden egyéb, a http://support.microsoft.com webhelyen található alkalmazandó feltételt, kikötést, irányelvet és kizáró rendelkezést (a továbbiakban a „Szerződés”). Javasoljuk, hogy, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. Ezek a feltételek alkalmazandók az összes Microsoft-Eszköz Szervizelésére.

HA ÖN NEM FOGADJA EL A JELEN MICROSOFT-ESZKÖZRE VONATKOZÓ SZERVIZELÉSI FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, AKKOR NE NYÚJTSON BE SZERVIZELÉSI KÉRELMET.

2. A MICROSOFT-ESZKÖZRE VONATKOZÓ SZERVIZELÉSI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK MÓDOSÍTÁSA

A Microsoft bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Microsoft-Eszközre vonatkozó Szervizelési Feltételeket és Kikötéseket. Ön a felelős azért, hogy egy új kérelem benyújtása előtt megértse a jelen feltételek és kikötések rendelkezéseit; ha Ön továbbra is használja a webhelyet és/vagy Szervizelési megrendelést nyújt be, az azt jelenti, hogy Ön elfogadta a módosított feltételeket. A frissítések csak a frissítés közzététele után benyújtott Szervizelési megrendelésekre alkalmazandók.

3. SZAVATOSSÁG ÉS KITERJESZTETT SZERVIZCSOMAG FEDEZET

Amennyiben bármilyen ellentmondás áll fenn a jelen Szerződés és az Ön Microsoft-Eszközére vonatkozóan a Microsoft által kiadott szavatosság, garancia vagy kiterjesztett szervizcsomag között, az Ön Microsoft-Eszközének Szervizelésére a Microsoft által kiadott szavatosság, garancia, illetve kiterjesztett szervizcsomag rendelkezései alkalmazandók. Feltétlenül őrizze meg a Microsoft-Eszköze megvásárlását igazoló dokumentum egy példányát. Előfordulhat, hogy arra fogjuk kérni Önt, hogy mutassa be a vásárlást igazoló dokumentumot, ha kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy az Ön Microsoft-Eszköze jogosult-e ingyenes garanciális javításra vagy kiterjesztett szervizcsomag fedezetre.

4. A KISKORÚAK ÁLTALI HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

Ön csak akkor nyújthat be Szervizelési megrendelést a http://support.microsoft.com webhelyen, ha már elmúlt 18 éves; ha Ön benyújt egy megrendelést, akkor Ön a felelős azért, hogy teljesüljön ez az életkorra vonatkozó követelmény.

5. AZ ÖNRE VONATKOZÓ ADATOK FELHASZNÁLÁSA

A Microsoft a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően kezeli az Önre és az Ön megrendeléseire (a korábbi megrendeléseket is ideértve) vonatkozó adatokat.

6. A SZÁMLÁZÁSI ÉS FIÓKADATOK PONTOSSÁGA

Amikor Ön az Ön Microsoft-Eszközére vonatkozóan benyújt egy Szervizelési megrendelést, Ön vállalja, hogy naprakész, teljes és pontos adatokat ad meg a fizetésre, a fiókjára és a kapcsolattartásra vonatkozóan, és hogy azonnal frissíti ezeket az adatokat, hogy végrehajthassuk a kért tranzakciót, és szükség esetén kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.

7. FIZETÉS

Kivéve azt az esetet, ha az Ön Microsoft-Eszközére a Microsoft által kiadott szavatosság, garancia vagy kiterjesztett szervizszerződés vonatkozik, Ön vállalja, hogy a megrendelés benyújtásakor megfizeti a Szervizelés becsült díjait (telefonon keresztül, ügyfélszolgálati munkatársunknak vagy online módon). A becsült díjak tartalmazzák a Szervizeléshez szükséges összes alkatrész és munka díját, a szállítási költséget és a felszámítandó adót. Az Advance Exchange program keretében benyújtott megrendeléseket illetően olvassa el alább a vonatkozó feltételeket.

8. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉTŐL VALÓ ELÁLLÁS

Ön elveszti az elálláshoz való jogát, amennyiben a Szervizszolgáltatás nyújtása teljes mértékben megtörtént, feltéve, hogy a teljesítés az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásával és annak elfogadásával kezdődött meg, hogy Ön el fogja veszíteni az elálláshoz való jogát, amikor mi a Szervizszolgáltatást teljes mértékben teljesítjük. A Szervizszolgáltatás lemondására és visszatérítésre nincs mód, ha a Microsoft már megkapta az Ön Microsoft-Eszközét Szervizelésre, és már kiszállította Önnek a megjavított vagy a csere Microsoft-Eszközt, illetve az Advance Exchange program keretében benyújtott bármely megrendelés esetében akkor, amikor a Microsoft már elküldte Önnek az Advance Exchange Terméket.

9. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A KISZÁLLÍTÁS ALATT

Ha Ön beküldi Microsoft-Eszközét Szervizelésre, Ön a felelős azért, hogy megfelelően becsomagoltassa, nehogy a Szervizelés céljából történő szállítás során megsérüljön. Ön a felelős azért is, hogy a Microsoft-Eszköznek a Szervizelés céljából történő szállítása során bekövetkező bármely veszteségre és kárra biztosítási fedezetet szerezzen. Értesíteni fogjuk Önt arról, ha a Microsoft-Eszköz bármilyen módon megsérült a Szervizelés céljából történő szállítás során; minden olyan kár Önt terheli, amely még az előtt keletkezett, hogy megkaptuk volna az Ön Microsoft-Eszközét.

Miután visszaküldtük Önnek a Microsoft-Eszközt, és az sérült állapotban érkezik meg, Önnek erről a kézhezvételtől számított 2 napon belül értesítenie kell a Microsoftot a http://support.microsoft.com webhelyen keresztül. Amennyiben Ön a Microsoft-Eszközének kézhezvételétől számított 2 napon belül nem lép kapcsolatba a Microsofttal a Microsoft-Eszköz sérülését illetően, akkor bármiféle kár Önt terheli.

10. ADATÁTVITEL ÉS SZOFTVERTELEPÍTÉS

Ön a felelős azért, hogy mielőtt beküldi a Microsoft-Eszközét a Microsofthoz Szervizelésre, biztonsági másolatot készítsen az összes meglévő adatról, szoftverről és programról, továbbá eltávolítson vagy letöröljön minden meglévő adatot, és eltávolítson minden tárolóeszközt. Az Ön Microsoft-Eszközének átfogó tesztelése és diagnosztizálása érdekében Eszközét eredeti gyári állapotába fogják visszaállítani. Ez a folyamat az összes programot és személyes letörli adatot az Ön Eszközéről.

Ha az Ön Microsoft-Eszközének Szervizelése adatátvitelt vagy szoftvertelepítést is magában foglal, akkor Ön csak abban az esetben adhat fel megrendelést, ha Önnek törvényes joga van: (1) az adatok másolására, ideértve annak ellenőrzését is, hogy az Ön Microsoft-Eszköze nem tartalmaz-e jogsértő fájlokat vagy adatokat; és (2) a szoftver licencfeltételeinek elfogadására; Ön felhatalmazza a Microsoftot arra, hogy a Szervizelés során továbbítsa az adatokat, és az Ön nevében elfogadja az ilyen feltételeket.

A Microsoft nem vállal felelősséget az adatok és a programok elveszéséért, helyreállításáért vagy megsérüléséért, sem pedig azért, ha az Ön Microsoft-Eszközének Szervizelése következtében a berendezést egy ideig nem lehetett használni.

11. ELHAGYOTT VAGYONTÁRGYAK

A Microsoft arra a postai címre fogja kiküldeni az Ön Microsoft-Eszközét, amelyet Ön a Szervizelés engedélyezésekor megadott, kivéve, ha Ön írásban ettől eltérő utasítást ad. Amennyiben az eszköz visszakerül a Microsofthoz, mert nem sikerült a megadott címre kézbesíteni, a Microsoft megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy másik szállítási címet kérjen. Ha Ön nem ad meg egy olyan címet, amelyre a Microsoft vagy annak képviselője az eszközt az eredeti kézbesítési kísérlettől számított 60 napon belül kézbesíteni tudja, akkor a Microsoft értesíteni fogja Önt arról, hogy az Ön eszközét elhagyottnak tekinti. Ha az Ön eszköze elhagyott, akkor a Microsoft (az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően) megszabadulhat az Ön Microsoft-Eszközétől; különösen: a Microsoft zártkörű vagy nyilvános árverésen eladhatja az Ön eszközét, hogy fedezze a Szervizelés költségeit. A Microsoft fenntartja törvényi és bármely egyéb törvényes zálogjogát a meg nem fizetett díjak vonatkozásában.

12. FELELŐSSÉG MÁS VAGYONTÁRGYAKÉRT

Amikor Ön a Microsoft-Eszközét beküldi Szervizelésre, az adott Microsoft-Eszközzel együtt ne küldjön be semmilyen személyes tárgyat vagy egyéb Microsoft-terméket (ideértve az olyan tartozékokat is, amelyek Szervizelését nem kéri, ideértve továbbá a játékokat, a könyveket stb.); Ön a felelős az Ön által a Microsoftnak elküldött bármely személyes tárgy elveszéséért. A Microsoft nem garantálja, hogy az Ön Microsoft-Eszköze javításához szükségessé vált tételeken, illetve a csereeszközön kívül bármilyen személyes tárgyat visszajuttat Önhöz.

13. AZ ESZKÖZ SZERVIZELÉSÉNEK FOLYAMATA

A 10. szakasznak megfelelően a tesztelés során az Ön Eszközét eredeti gyári állapotába fogják visszaállítani. Ha a tesztelés után azt állapítják meg, hogy az Ön Eszköze rendeltetésszerűen működik, akkor azt az eredeti gyári beállításokkal fogják visszaadni Önnek. Ha problémát találnak, akkor az Ön Eszközét megjavítják vagy azonos funkcionalitású új vagy felújított termékre cserélik, a Microsoft saját döntése szerint és az Ön országában vagy térségében alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

14. KÜLÖNLEGES KIADÁSÚ VAGY EGYÉNI MICROSOFT-ESZKÖZÖK

Ha Ön egy különleges kiadású vagy egyéni Microsoft-Eszközt küld be a Microsoftnak Szervizelésre, akkor a Microsoft minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy azonos vagy hasonló különleges kiadású vagy egyéni Microsoft-Eszközt juttasson vissza Önhöz; ezt azonban befolyásolja, hogy az adott eszköz elérhető-e a Szervizelés időpontjában (előfordulhat, hogy a különleges vagy egyéni kiadásokat már nem gyártják, vagy nincsenek raktáron). A Microsoft nem szavatolja és nem garantálja, hogy erre képes is lesz, mert előfordulhat, hogy ez kereskedelmi szempontból kivitelezhetetlen.

15. A SZERVIZSZOLGÁLTATÁSBÓL VALÓ KIZÁRÁS

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa vagy a szavatosság hatálya alá nem tartozónak minősítse a Szervizelést olyan Microsoft-Eszközök esetén, (1) amelyek megsérültek, mert nem a Microsoft által értékesített vagy licencbe adott termékekkel (ideértve például a nem a Microsoft által gyártott vagy licencbe adott játékokat vagy szoftvereket és tartozékokat, valamint a „kalóz” játékokat és szoftvereket stb.) használtak; (2) amelyeket kereskedelmi célra használtak (ideértve például bérbe adást, az alkalmankénti fizetségért történő rendelkezésre bocsátást („pay-per-play”) stb.); (3) amelyeket felnyitottak, módosítottak vagy manipuláltak (ideértve például a technikai korlátozások, a biztonsági vagy a kalózkodás elleni mechanizmusok kijátszásra irányuló minden kísérletet stb.), vagy amelyeknek megváltoztatták vagy eltávolították a sorozatszámát; (4) amelyek külső ok (ideértve például a leejtést, a nem megfelelő szellőzés biztosítását használat közben stb.) vagy a Microsoft-Eszköz használati útmutatójában foglalt utasítások be nem tartása miatt megsérültek; (5) amelyeket úgy küldtek el a Microsoftnak, hogy nem kértek hozzájuk telefonon vagy online módon hivatalos Szervizelési megrendelést; vagy (6) amelyeket a Microsofttól és annak hivatalos szervizpartneritől különböző harmadik fél szervizelt. Ilyen esetben javítás nélkül visszaküldhetjük Önnek a Microsoft-Eszközt.

16. KORLÁTOZOTT SZERVIZELÉST KÖVETŐ JÓTÁLLÁS

Bizonyos országokban a Microsoft Advance Exchange programot is kínál, amelyen keretében bizonyos feltételek teljesülése esetén Ön korábban kaphat eszközt, mint hogy Ön a Microsofthoz szervizelésre visszaküldené az eszközét. Ha részt kíván venni az Advanced Exchange programban, a Microsoft még az előtt fog Önnek csere Microsoft-Eszközt (a továbbiakban „Advance Exchange Termék”) elküldeni, mielőtt Ön a Microsoft-Eszközét hozzánk beküldené, feltéve, hogy fennállnak a következő feltételek:

 • Az Ön Microsoft-Eszközének teljesítenie kell a szavatossági, garanciális, illetve a kiterjesztett szervizszerződésben rögzített feltételeket.
 • Az Ön Microsoft-Eszköze nem vehet részt ebben a programban, ha – miután hozzánk megérkezett – fizikai vagy folyadéktól származó sérülés, manipulálás, helytelen használat stb. jelei fedezhetők fel rajta, vagy ha az Ön Microsoft-Eszközének szavatossági, garanciális vagy kiterjesztett szervizszerződésében megfogalmazott egyéb kizáró rendelkezések érvényesek rá;
 • Az Advance Exchange Terméket előre kifizetett szállítási címkét tartalmazó dobozban szállítjuk ki Önnek; és
 • Önnek az előre kifizetett szállítási címkét kell használnia, amikor visszaküldi azt a Microsoft-Eszközt, amelyért cserébe az Advance Exchange Terméket kapta és amelynek szervizelését kéri. Önnek az eredeti Microsoft-Eszközt ugyanabban a dobozban kell visszaküldenie, a csereeszköz kézhezvételétől számított 14 napon belül.
 • Annak garanciájaként, hogy Ön visszaküldi az eredeti Microsoft-Eszközt, el kell kérnünk az Ön hitelkártyájának számát. HITELKÁRTYÁJÁT NEM TERHELJÜK MEG, feltéve, hogy Ön az Advance Exchange Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldi az eredeti Microsoft-Eszközt (azt, amelyiknek sorozatszámát megadta nekünk).
 • Kártyáján megjelenhet egy, a Microsoft számára levont névleges összeg annak ellenőrzése érdekében, hogy van pénz a számláján (ezt a névleges összeget visszatérítjük); ez nem díj. Önnek a csere és a kezelés díját kell megfizetnie, amelynek mértéke az eszköz, illetve a tartozék aktuális MSRP ára, ha (1) nem kapjuk vissza az eredeti Microsoft-Eszközt attól számított 14 napon belül, hogy a fuvarozó nyomkövető rendszere szerint Önnek kézbesítették a csereeszköz; (2) az eszközre nem vonatkozik a szavatosság; és/vagy (3) az eszköz ki lett zárva a szavatossági vagy szervizelési kötelezettségek alól (például manipuláció vagy fizikai sérülés jeleit mutatja).

Ha kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a http://support.microsoft.com címen.

17. SZERVIZELÉS UTÁNI KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG

Az Ön Microsoft-Eszközének szervizelésével kapcsolatban a Microsoft szavatolja, hogy (1) a Szervizelést szakszerűen végzi és (2) a Szervizelés során felhasznált összes alkatrész vagy termék mentes lesz az anyag- és gyártási hibáktól a Microsoft által Önnek adott szavatosságban, garanciában vagy kiterjesztett szervizcsomagban eredetileg meghatározott időtartam fennmaradó részében vagy – ha ez a hosszabb – a Szervizelés napjától számított 90 napig. A jelen Szervizelés utáni szavatosság kifejezett szavatosság. Nem megfelelő Szervizelési szolgáltatás nyújtása esetén vagy ha a 90 napos időszakban meghibásodik egy cserealkatrész vagy cseretermék, a Microsoft saját döntése alapján: (1) új, használt vagy felújított cserealkatrészek felhasználásával megjavítja az alkatrészt, illetve terméket; (2) kicseréli az alkatrészt, illetve a terméket egy azzal egyenértékű új, használt vagy felújított alkatrészre, illetve termékre; vagy (3) visszatéríti a Szervizelésért Ön által kifizetett összeget.

A Microsoft nem tehető felelőssé, és a jelen szervizelés utáni szavatosság nem alkalmazandó, ha:

 1. az Ön Microsoft-Eszköze megsérült, mert nem a Microsoft által értékesített vagy licencbe adott termékekkel használták;
 2. az Ön Microsoft-Eszközét felnyitották, módosították vagy manipulálták (ideértve a technikai korlátozások vagy biztonsági intézkedések megkerülésére tett bármilyen kísérletet), vagy sorozatszámát megváltoztatták vagy eltávolították;
 3. az Ön Microsoft-Eszköze bármilyen külső okból megsérült, függetlenül attól, hogy az Ön Microsoft-Eszközét Ön vagy valaki más használja-e, például mert:
  • leejtették;
  • nem rendeltetésszerűen használták (ideértve a kültéri használatot is), helytelenül használták, hanyagul bántak vele vagy baleset történt;
  • szállítás közben nem megfelelően kezelték vagy megsérült, kivéve amikor a Microsofttól Önhöz szállítják;
  • folyadékkal került érintkezésbe;
  • használatakor nem biztosították a megfelelő szellőzést;
  • megkarcolódott, behorpadt stb. vagy egyéb kozmetikai sérülés látható rajta;
  • nem követték a rá vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási utasításokat;
 4. bármely, a Microsofttól különböző fél végzett rajta javítást.

A JELEN SZAVATOSSÁG ÉS JOGORVOSLAT KIZÁRÓLAGOS, ÉS MINDEN EGYÉB, A NYÚJTOTT SZERVIZSZOLGÁLTATÁSRA ÉS BIZTOSÍTOTT ALKATRÉSZEKRE VAGY TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁG, JOGORVOSLAT ÉS FELTÉTEL HELYÉBE LÉP, LEGYEN AZ SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT. A MICROSOFT KÜLÖNÖSEN KIZÁR AZ ILYEN ELEMEKRE VONATKOZÓ BÁRMELY ÉS ÖSSZES VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. Egyes államok, tartományok és/vagy egyéb joghatóságok nem teszik lehetővé a véletlenszerű vagy következményi károkért vállalt felelősség kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett szavatosságra vagy feltételekre vonatkozó kizárásokat vagy ezek időtartamára vonatkozó korlátozásokat, ezért előfordulhat, hogy a jelen korlátozások, illetve kizárások Önre nem vonatkoznak. A Szervizelés utáni szavatosság különös törvényes jogokat biztosít Önnek, továbbá egyéb, államonként, tartományonként, illetve joghatóságonként változó jogok is megillethetik Önt. AZOKAT A FOGYASZTÓKAT, AKIKRE LAKHELYÜK ORSZÁGÁBAN FOGYASZTÓVÉDELMI JOGSZABÁLYOK VAGY ELŐÍRÁSOK VONATKOZNAK, A JELEN FELTÉTELEKBEN ÉS KIKÖTÉSEKBEN BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK AZ ILYEN FOGYASZTÓVÉDELMI JOGSZABÁLYOKBAN ÉS ELŐÍRÁSOKBAN BIZTOSÍTOTT ÖSSZES JOGON ÉS JOGORVOSLATON FELÜL ILLETIK MEG.

18. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

HA BÁRMELY ESZKÖZ AKKOR SÉRÜL MEG VAGY VESZIK EL, AMIKOR A MICROSOFT RENDELKEZIK VELE, AKKOR A MICROSOFT FELELŐSSÉGE AZ ÉRINTETT MICROSOFT-ESZKÖZ JAVÍTÁSÁNAK VAGY CSERÉJÉNEK KÖLTSÉGÉRE KORLÁTOZÓDIK. ELLENKEZŐ ESETBEN A MICROSOFT ÖNNEL SZEMBENI TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE AZ OLYAN KÁROK ESETÉN, AMELYEK BÁRMILYEN OKBÓL AZ ÖN MICROSOFT-ESZKÖZÉNEK SZERVIZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KELETKEZTEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK A MICROSOFT HANYAGSÁGÁBÓL VAGY BÁRMILYEN MÁS OKBÓL KÖVETKEZTEK-E BE, A KÖZVETLEN KÁROKRA KORLÁTOZÓDIK A KÖVETKEZŐ KÉT ÖSSZEG KÖZÜL A NAGYOBBIK EREJÉIG: (i) A MICROSOFT-ESZKÖZ JAVÍTÁSÁNAK VAGY CSERÉJÉNEK KÖLTSÉGE; VAGY (ii) A MICROSOFT RÉSZÉRE A SZERVIZSZOLGÁLTATÁSÉRT ÖN ÁLTAL KIFIZETENDŐ TELJES ÖSSZEG. A MICROSOFT NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, PÉLDA ÉRTÉKŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, PÉLDÁUL AZ ELMARADT NYERESÉGÉRT VAGY BEVÉTELÉRT. A MICROSOFT NEM FELELŐS AZÉRT, HA A SZERVIZSZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA SORÁN ELVESZNEK VAGY MEGSÉRÜLNEK ADATOK VAGY SZOFTVERALKALMAZÁSOK. AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE AZ, HOGY OLYAN ÖSSZEGŰ KÁRTÉRÍTÉST KÉRHET A MICROSOFTTÓL, AMELY NEM HALADJA MEG (i) A MICROSOFT-ESZKÖZ JAVÍTÁSÁNAK, ILLETVE CSERÉJÉNEK A KÖLTSÉGÉT; VAGY (ii) AZ ÖN ÁLTAL A SZERVIZELÉSÉRT KIFIZETENDŐ TELJES ÖSSZEGET.

19. ALVÁLLALKOZÓK

A Microsoft harmadik fél szolgáltatókat vehet igénybe alvállalkozóként az Ön Microsoft-Eszközének szervizelésére.

20. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ÉS LEMONDÁS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL

Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetén székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban van, akkor a jelen szakasz rendelkezései alkalmazandók minden jogvitára, KIVÉVE AZ ÖN, AZ ÖN LICENCBE ADÓI, A MICROSOFT VAGY A MICROSOFT LICENCBE ADÓI SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL VAGY ÉRVÉNYESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS JOGVITÁKAT. A „jogvita” kifejezés minden olyan vitát, tevékenységet vagy egyéb ellentétet jelent Ön és a Microsoft között, amely Microsoft-Eszközök Szervizelésére (ideértve annak árát is) vagy a jelen Szerződésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy alapját szerződés, szavatosság, szerződésen kívüli károkozás, törvény, előírás, rendelet vagy egyéb jogi vagy igazságossági megfontolás képezi-e. A „jogvita” kifejezés a jogszabályok által megengedett legszélesebb értelemben értendő.

 1. Notice of Dispute (Értesítés jogvitáról). Jogvita esetén Önnek, illetve a Microsoftnak „Notice of Dispute” (Értesítés jogvitáról) megnevezésű értesítést kell küldenie a másik félnek. Ez egy olyan, írásba foglalt nyilatkozat, amely tartalmazza a küldő fél nevét, címét és kapcsolattartási adatait, a jogvitát kiváltó tényeket, valamint az igényelt jogorvoslatot. A Notice of Dispute (Értesítés Jogvitáról) dokumentumot Önnek postán kell elküldenie a következő címre: Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Űrlap a következő címen érhető el: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. A Microsoft a „Notice of Dispute” (Értesítés jogvitáról) című dokumentumot postán küldi el Önnek az Ön címére, ha az ismert, ellenkező esetben az e-mail címére küldi el. A „Notice of Dispute” (Értesítés jogvitáról) elküldésének dátumától számított 60 napon belül Ön és a Microsoft informális egyeztetéseken kísérlik meg rendezni a jogvitát. 60 nap elmúltával Ön vagy a Microsoft választottbírósági eljárást kezdeményezhet.
 2. Small Claims Court (Kis értékű polgári jogi ügyek bírósága). Önnek emellett jogában áll a lakhelye (vagy vállalat esetén a székhelye) szerint illetékes megyei, illetve az USA Washington államabeli King megyei Small Claims Court kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bírósághoz fordulni bármely jogvita ügyében, amennyiben az eleget tesz a Small Claims Court bíróság elé vihető ügyekre vonatkozó összes követelménynek. Önnek attól függetlenül jogában áll Small Claims Court bírósághoz fordulni, hogy előzőleg folytatott-e informális egyeztetést.
 3. Választottbíróság kötelező érvényű döntése. Ha Ön és a Microsoft nem tud megoldani egy jogvitát informális egyeztetéssel vagy a Small Claims Court bíróság előtt, a jogvita megoldását célzó minden további kísérlet kizárólag a Federal Arbitration Act (a továbbiakban „FAA”) törvényben szabályozott módon, egyedi választottbíróság előtt tehető, amelynek döntését mindkét fél kötelező érvénnyel elfogadja. Pertársaság esetén lefolytatott választottbírósági eljárás nem megengedett. Ön lemond arról a jogáról, hogy bármely jogvitával kapcsolatban bírósági eljárást vagy pert indítson (vagy hogy pertársaság tagja legyen). Ehelyett minden jogvitát egy pártatlan választottbíró vagy választottbíróság előtt oldanak meg, akinek, illetve amelynek a döntése jogerős, eltekintve az FAA törvényben megfogalmazott korlátozott fellebbezési lehetőségektől. A választottbíró, illetve választottbíróság döntését a felek vonatkozásában illetékes bármely bíróság érvényesítheti.
 4. Lemondás pertáraságban való részvétel jogáról. Bármely jogvita megoldására tett előterjesztés bármely fórumon kizárólag egyedileg történhet. Sem Ön, sem a Microsoft nem próbálja meg a jogvitát pertársaság tagjaként, magánvádas eljárásban vagy bármely más olyan módon rendezni, amelyben bármelyik fél képviselőként vagy képviseleti céllal lép fel. Semmilyen választottbírósági eljárás vagy egyéb előterjesztés nem vonható össze másikkal az összes érintett félnek a szóban forgó összes választottbírósági eljárásra vagy előterjesztésre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
 5. Választottbírósági eljárás. Minden választottbírósági eljárást az American Arbitration Association (a továbbiakban „AAA”) folytat le a Commercial Arbitration Rules (Kereskedelmi Békéltetési Szabályok) (vagy ha Ön magánszemély, és személyes vagy otthoni célra használja a Microsoft-Eszközét, illetve ha a vitatott érték nem haladja meg a 75 000 $ összeget, függetlenül attól, hogy Ön magánszemély-e és hogy milyen célra használja a Microsoft-Eszközét, akkor a Consumer Arbitration Rules (Fogyasztói Békéltetési Szabályok)) előírásainak megfelelően. További tájékoztatás a www.adr.org címen, illetve a +1-800-778-7879 telefonszámon kapható. A békéltetés megkezdéséhez küldje be a http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 webhelyen található űrlapot az AAA-hoz. Ön vállalja, hogy kizárólag a lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti megyében vagy az USA Washington államabeli King megyében indít választottbírósági eljárást. A Microsoft vállalja, hogy kizárólag az Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti megyében indít választottbírósági eljárást. Az AAA szabályai szerint telefonos vagy személyes meghallgatást kérhet. A 25 000 USD értéket meg nem haladó jogviták esetén a meghallgatás telefonon történik, kivéve, ha a választottbíróság alapos okot talál a személyes meghallgatásra. A választottbíróság ugyanolyan kártérítést állapíthat meg az Ön javára egyénileg, mint egy bíróság. A választottbíróság csak személyesen az Ön javára állapíthat meg jogorvoslatot vagy ideiglenes intézkedést, és kizárólag az Ön egyéni igényének kielégítéséhez szükséges mértékben.
 6. Választottbírósági díjak és kifizetések.

   (i) Legfeljebb 75 000 USD értékű jogviták esetén. A Microsoft azonnal megtéríti az Ön eljárási költségeit, és kifizeti az AAA, valamint a választottbíróság díjait és költségeit. Ha Ön visszautasítja a Microsoft utolsó, még a választottbíró kinevezése előtt tett írásos egyezségi ajánlatát („a Microsoft utolsó írásos ajánlata” vagy „last written offer”), és a jogvitát a választottbíró döntése („ítélet” vagy „award”) úgy zárja le, hogy többet ítél meg Önnek, mint a Microsoft utolsó írásos ajánlatában foglalt összeg, akkor a Microsoft: (i) megfizeti a megítélt összeget, de legalább 1000 USD-t; (ii) megfizeti az Ön ésszerű ügyvédi költségeit, ha van ügyvédi költsége; valamint (iii) megtéríti az Ön ügyvédjének minden, a választottbírósági eljárás során az Ön igényével kapcsolatban ésszerű keretek között felmerülő vizsgálati, felkészülési és munkaköltségét (beleértve a tanúként meghallgatott szakértők díjait és költségeit is). A díjak, költségek és kiadások összegét a választottbíró állapítja meg, kivéve ha Ön és a Microsoft megegyezik ezek tekintetében.

   (ii) 75 000 USD-t meghaladó értékű jogviták esetén. Az eljárási költségek, továbbá az AAA és a választottbíróság díjainak és költségeinek megfizetésére vonatkozóan az AAA szabályai az irányadók.

   (iii) Bármekkora értékű jogviták esetén. Bármely Ön által kezdeményezett választottbírósági eljárás esetén a Microsoft csak akkor követeli, hogy Ön fizesse meg az általa az AAA-nak és a választottbírónak kifizetett díjakat és költségeket, és hogy Ön fizesse vissza az Önnek megtérített eljárási díjat, ha a választottbíró úgy találja, hogy a választottbírósági eljárás alaptalan volt, vagy tisztességtelen céllal lett kezdeményezve. A Microsoft által kezdeményezett bármely választottbírósági eljárás esetén a Microsoft fizet meg minden eljárási, valamint az AAA-nak és a választottbírónak fizetendő díjat és költséget. A Microsoft semmilyen békéltetéssel kapcsolatos ügyvédi díját és költségét nem követeli Öntől. A jogvita összegébe nem számít bele semmilyen díj vagy költség.

 7. Az AAA szabályaival való ellentmondás. Ha ellentmondás áll fenn a jelen Szerződés és az AAA Commercial Arbitration Rules (Kereskedelmi Békéltetési Szabályok) vagy a Consumer Arbitration Rules (Fogyasztói Békéltetési Szabályok) szabályai között, akkor a jelen Szerződés rendelkezései az irányadóak.
 8. A választottbírósági eljárásra vonatkozó jövőbeli módosítások elutasítása. Ön elutasíthat bármely módosítást, amelyet a Microsoft a 20. szakaszon végez (a címmódosításokat kivéve), ha erről postai úton értesít bennünket a szóban forgó módosítás keltétől számított 30 napon belül a 20.a szakaszban megadott címen. Ilyen esetben a 20. szakasznak az Ön által elutasított módosítás előtti utolsó verziója marad érvényben.
 9. Az igényeket és a jogvitákat egy éven belül bíróság vagy választottbíróság elé kell vinni. Az alkalmazandó jogszabályok keretei között minden olyan igényre, illetve jogvitára vonatkozó keresetet, amelyre a 20. szakasz vonatkozik, egy éven belül kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bíróság (20.b szakasz) vagy választottbíróság elé kell vinni. Az egy éves időszak akkor kezdődik, amikor az igény, illetve a Notice of Dispute (Értesítés jogvitáról) című dokumentum bíróság vagy választottbíróság előtt először benyújtható lett volna. Amennyiben egy ilyen igényt ezen a határidőn belül nem visznek bíróság vagy választottbíróság elé, az végérvényesen elévül.
Részleges érvénytelenség. Ha a 20.d szakaszban ismertetett lemondás a pertársaságban való részvételi jogról jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna egy jogvita egyes részeit vagy egészét illetően, akkor a 20. szakasz nem vonatkozik ezekre a részekre. Ezekkel az elkülönítendő részekkel kapcsolatban rendes bírósági eljárásnak van helye, a fennmaradó részekre pedig választottbírósági eljárás alkalmazandó. Ha a 20. szakasz bármely más rendelkezése jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az adott rendelkezés érvényét veszti, de a 20. szakasz többi része teljes mértékben hatályban és érvényben marad.

21. JOGÉRVÉNYESÍTÉS; A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK HELYE

Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található, akkor az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) államának törvényei az irányadók a jelen Szerződés értelmezésével és esetleges megszegésével kapcsolatos igényekre, valamint minden egyéb igényre vonatkozóan (beleértve a fogyasztóvédelmi, a tisztességtelen verseny tilalmára, a vélelmezett szavatosságra és a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó igényeket is), tekintet nélkül a magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, azzal a kivétellel, hogy az FAA törvény szabályozza a választottbírósággal kapcsolatos összes előírást. Ön a jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi bíróság elé vitt (nem választottbírósági eljárásban vagy Small Claims Court bíróság által tárgyalt) jogvita esetére ezúton visszavonhatatlanul aláveti magát az Amerikai Egyesült Államok Washington államának King megyei állami és szövetségi bíróságai kizárólagos joghatóságának és illetékességének.

Kanadában. Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) Kanadában található, akkor az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) tartományának törvényei az irányadók a jelen Szerződés értelmezésével és esetleges megszegésével kapcsolatos igényekre, valamint minden egyéb igényre vonatkozóan (beleértve a fogyasztóvédelmi, a tisztességtelen verseny tilalmára, a vélelmezett szavatosságra és a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó igényeket is), tekintet nélkül a magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Ön visszavonhatatlanul aláveti magát Ontario tartomány bíróságai kizárólagos joghatóságának és illetékességének a jelen Szerződéssel vagy a Szolgáltatással kapcsolatos összes jogvita rendezésére vonatkozóan.

Máshol. Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területén kívül található, akkor az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) országának törvényei az irányadók a jelen Szerződés értelmezésével és esetleges megszegésével kapcsolatos igényekre, valamint minden egyéb igényre vonatkozóan (beleértve a fogyasztóvédelmi, a tisztességtelen verseny tilalmára, a vélelmezett szavatosságra és a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó igényeket is), tekintet nélkül a magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire.

22. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE; RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG; VIS MAIOR

A jelen Szerződés az Ön és a Microsoft között az Ön Microsoft-Eszközének Szervizelésére létrejött teljes megállapodás. A Microsoft nem engedélyezi a jelen Szerződés semmiféle megváltoztatását vagy módosítását. Ha a jelen Szerződés feltételeinek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe olyan érvényes és végrehajtható rendelkezés lép, amely a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezés céljához, a jelen Szerződés többi része pedig változatlanul hatályban marad. A 20.j szakasz ismerteti, hogy mi történik, ha a 20. szakasz (választottbíróság és lemondás pertársaságban való részvétel jogáról) egyes részei bizonyulnak jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak. Ha ellentmondás merül fel a 20.j szakasz és a jelen szakasz között, akkor a 20.j szakasz rendelkezései az irányadók. A Microsoft nem felelős semmiféle olyan, a Szervizelés végrehajtását érintő hibáért vagy késedelemért, amely olyan tényezők miatt következett be, amelyeket a Microsoft józan belátás szerint nem befolyásolhat.

23. KALIFORNIAI FOGYASZTÓINK FIGYELMÉBE

Az ügyfélnek a szervizszolgáltató írásban megadja a javítási költségekre vonatkozó (a California Business and Professions Code törvény 9844. szakaszában) előírt becslést, és az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül a szervizszolgáltató sem elvégzett munkáért, sem biztosított alkatrészekért nem fizettethet többet a becsült összegnél. Írásbeli megállapodás alapján a szervizszolgáltató méltányos díjat számíthat fel a javítási költségre írásban adott becslés elkészítése során a hiba jellegének meghatározásával kapcsolatban nyújtott szolgáltatásaiért. Tájékoztatást innen kaphat: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814.

Egy Microsoft-Eszköz vásárlójának Kalifornia államban joga van ahhoz, hogy az eszközt a szavatossági időszakban szervizeltesse és megjavíttassa. A szavatossági időszak annyi teljes nappal hosszabbodik meg, ahány napot az eszköz garanciális javítás miatt nem volt vásárló birtokában. Ha a szavatossági időszakban hiba jelentkezik, a szavatosság a hiba kijavításáig nem jár le. Akkor is meghosszabbodik a szavatossági időszak, ha a garanciális javítást olyan körülmények által okozott késedelem miatt nem végezték el, amely körülményeket a vásárló nem tud befolyásolni, vagy ha a garanciális javítás nem orvosolta a hibát, és a vásárló a javítás sikertelenségéről a gyártót vagy a kereskedőt a javítás befejezését követő 60 napon belül értesítette. Ha a hibát – ésszerű számú próbálkozás után – sem sikerül kijavítani, akkor a vásárló visszaküldheti az eszközt, hogy érte csereterméket vagy visszatérítést kérjen, mindkét esetben levonva a használatért ésszerűen felszámítható összeget. A meghosszabbítás nem befolyásolja a vásárló számára más jogszabályok által biztosított védelmet és jogorvoslati lehetőségeket.

UTOLSÓ FRISSÍTÉS DÁTUMA: 2015. augusztus

© 2015 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

Kapcsolatfelvétel

Az ügyfélszolgálathoz szeretne fordulni a(z) "MICROSOFT-ESZKÖZRE VONATKOZÓ SZERVIZELÉSI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK" problémával kapcsolatban, vagy egy másik problémáról olvasott?