Az Xbox One hálózati beállításai

A Hálózat képernyő az a hely, ahol minden olyasmit megtalálhat, ami a konzol és az Xbox Live kapcsolatával, a többszereplős játékokkal és az általános hálózati problémák elhárításával kapcsolatos.

A Network képernyő megnyitása:

 1. Nyomja meg az Xbox gombot az útmutató megnyitásához.
 2. Válassza a Settings lehetőséget.
 3. Válassza az All Settings lehetőséget.
 4. Válassza a Network elemet.
 5. Válassza a Network settings elemet.

A Network képernyő három oszlopból áll. Ez az oldal az egyes oszlopokban elérhető hálózati beállítási lehetőségeket írja le.

A Network Settings képernyő megjeleníti a „Set up wireless network,” és „Go offline” lehetőségeket. Az aktuális hálózati állapot részletei és a hibaelhárítási lehetőségek is megjelennek.

Tartalom

Első oszlop: Set up wireless network, Advanced settings és Go offline

Ebben az oszlopban új kapcsolatot állíthat be, vagy módosíthatja az otthoni hálózati eszközei meglévő kapcsolatát. Az első oszlopban három gomb található.

Set up wireless network
Ha az Xbox One nem csatlakozik az internethez, vagy ha módosítani szeretné a vezeték nélküli hozzáférési pontot, akkor válassza a Set up wireless network lehetőséget. A gomb megnyomásával töröl minden aktuális vezeték nélküli beállítást, és a rendszer kéri, hogy állítson be egy új vezeték nélküli eszközt.

Az Xbox One nem menti el a régi eszköz adatait, így teljesen kitörölheti a régi beállításokat és minden alkalommal új beállításokat adhat meg. Ezzel megakadályozható, hogy véletlenül olyan adatokat adjon meg, amelyek hálózati problémákat okozhatnak.

A Network Settings képernyő bal oldalán három lehetőség jelenik meg, az „Advanced settings,” „Go offline” és „Set up wireless network,” amelyek közül az utóbbi ki van jelölve.

Forgatókönyv: Otthon beállítja a konzol hálózati kapcsolatát, de el szeretne menni egy rokonához, és vinni szeretné az Xbox One konzolt is. Amikor az új helyre ér, válassza a Set up wireless network lehetőséget, válassza ki a megfelelő útválasztót az eszközök listájáról, adja meg a jelszót, és csatlakozzon a hálózathoz. Amikor hazamegy és csatlakoztatja az Xbox One konzolt, nem fog automatikusan csatlakozni a hálózathoz, mert az új kapcsolat beállítása kitörölte az otthoni útválasztója adatait. Válassza a Set up wireless network lehetőséget, válassza ki az útválasztóját az eszközök listájáról, és adja meg a jelszót, Most az előző útválasztó adatait törli a rendszer, és az Xbox One megjegyzi az otthoni eszköze beállításait.

Advanced settings

A „Which one's yours?” képernyő az elérhető vezeték nélküli hálózatokat mutatja ,és, hogy jelenleg melyik az alapértelmezett választás.

Az Advanced settings képernyőt általában csak a technikailag felkészült felhasználók vagy a támogatás használják. Ha az otthoni hálózatát statikus IP-címek használatára állította be, vagy ha manuálisan szeretné megadni a DNS-beállításokat, illetve ha MAC-hamisítást (a hálózati eszközön lévő hálózati illesztő MAC-címének módosítása) szeretne végrehajtani, akkor válassza a Speciális beállítások pontot a hálózat manuális konfigurálásához.

Offline módra váltás
Az Offline módra váltás lehetőséget a kapcsolat nélküli módban játszó játékosok használják. Ha vezetékes kapcsolatot használt, akkor az offline módra váltáshoz csak ki kell húznia a LAN-kábelt a konzol hátuljából. Azonban ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor a kapcsolat megszakításához menjen a Network képernyőre, majd válassza a Go offline lehetőséget.

Megjegyzés: Ha a konzolt offline módban használja, néha csatlakoznia kell az Xbox Live szolgáltatáshoz, hogy letölthesse a legújabb frissítéseket, és így a legutóbb kiadott játékokat is használhassa.

Második oszlop: Aktuális hálózati állapot

Ebben az oszlopban a hálózati kapcsolat aktuális állapotát jeleníti meg.

A Hálózati beállítások képernyo közepén megjelenik a kapcsolat típusa, amely lehet vezeték nélküli vagy vezetékes, a NAT típusa, valamint az, hogy az Xbox Live-szolgáltatások elérhetoek-e.
 • Az első jelző azt mutatja, hogy csatlakozik-e. Ha csatlakozik, akkor látható, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ-e. Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor megtekintheti a vezeték nélküli jel körülbelüli erősségét.
 • A második jelző a NAT (hálózati címfordítási) típust mutatja. A NAT két különböző IP-cím használatát engedélyezi, egyet a belső forgalomnak, egyet pedig a külsőnek. A NAT segít a belső IP-cím elrejtésében, és egyfajta tűzfalat hoz létre.
 • A harmadik jelző azt mutatja, hogy az Xbox Live szolgáltatásai működnek-e. Ha bármely szolgáltatás leállt, akkor a jelző azt is megmutatja, hogy melyek azok.

Miért fontos a NAT?

A táblázat két Xbox konzol kompatibilitását mutatja, amikor a NAT-típusuk open, moderate vagy strict.

OPEN NAT

MODERATE NAT

STRICT NAT

Az OPEN NAT típussal személlyel játszhat és többszereplős játékot kezdeményezhet mindenkivel, akinek bármilyen NAT típusa van a hálózatán.

A MODERATE NAT típussal többszereplős játékokat játszhat egyes emberekkel, azonban lehet, hogy nem tud velük játszani, és általában nem lehet a játék kezdeményezője.

A STRICT NAT típussal csak azokkal tud többszereplős játékokat játszani, akik OPEN NAT típussal rendelkeznek. Ön nem lehet a játék kezdeményezője.

Megjegyzések

 • Ha nem hallja barátait online, vagy ha nem tud többszereplős játékhoz csatlakozni vagy ilyet kezdeményezni, akkor az azt jelentheti, hogy a NAT-típus értéke mérsékelt vagy szigorú. A NAT-típus megváltoztatása nem egyszerű, de van rá lehetőség, az Xbox One többszereplős játékkal kapcsolatos eljárás című cikkben leírt lépések követésével.
 • A Service status üzenet azt jelzi, hogy az Xbox Live szolgáltatás bármely része szünetel-e. Azt is segít meghatározni, hogy szükség van-e a hálózatában előforduló hibák elhárítására, vagy a mi szolgáltatásunkkal van probléma az Xbox rendszerben. Ha azt látja, hogy valamely szolgáltatás szünetel, látogasson el az Xbox szolgáltatás állapota oldalra, és tekintse meg az üzemszünet okát.

Harmadik oszlop: Hibaelhárítás

A harmadik oszlop a hálózati kapcsolat hibáinak elhárításával kapcsolatos lehetőségeket kínál. Ez az oszlop olyan gombokat tartalmaz, amelyek a hálózati kapcsolat hibáinak elhárítására szolgálnak.

Test network connection
Ha nem tud csatlakozni az Xbox Live szolgáltatáshoz, akkor a hibaelhárítást a teszt futtatásával kezdheti meg. A Test network connection lehetőséggel ellenőrizheti, hogy csatlakozott-e a hálózati eszközhöz és hogy van-e internetkapcsolat.

Ha a teszt futtatása után megjelenik bármilyen hibaüzenet, tekintse meg Az Xbox One hálózati kapcsolati hibáinak elhárítása című részt.

Ha a „Minden rendben, a konzol csatlakozik az internethez” üzenet jelenik meg, akkor ellenőrizze az Xbox Live Service Status pontnál, hogy van-e valamilyen probléma a szolgáltatással.

Többszereplős játékhoz való csatlakozás tesztelése

Ha késést, véletlenszerű kapcsolatszakadást vagy más, játékkal kapcsolatos problémát tapasztal, akkor ezzel a teszttel azonosíthatja és elháríthatja a problémát. A Többszemélyes kapcsolódás tesztelése lehetőség mindent letesztel, ami a többszereplős játékélményt befolyásolhatja az Xbox Live szolgáltatásban, beleértve az IP-címet, a letöltési és feltöltési sebességet, a csomagvesztést, a késleltetést és az MTU-t (a meghatározásokért tekintse meg a lenti Részletes hálózati statisztikák részt).

Ha a teszt futtatása után megjelenik bármilyen hibaüzenet, tekintse meg Az Xbox One többszemélyes kapcsolati hibáinak elhárítása című részt.

További segítségért tekintse meg a következő oldalakat:

Detailed network statistics
Ha Ön hálózati szakértő, és nincs szüksége a hibaelhárítási útmutatóra a hálózati hibák elhárításához, akkor a Detailed network statistics képernyőn kielemezheti a hálózati teljesítményét. A gomb megnyomásakor lefut egy rövid teszt, amely ellenőrzi a hálózat teljesítményét, és az eredményeket könnyen érhető formában jeleníti meg.
A Hálózati beállítások képernyő jobb oldalán látható egy Hibaelhárítási lehetőségek oszlop. A lehetőségek a következők: „Test network connection,”„Test multiplayer connection,”„Detailed network statistics,” és „Bandwidth usage.”

A képernyőn a következő információk láthatók:

 • Letöltési sebesség: kritikus fontosságú a tartalmak adatfolyamként való továbbításához és a többszereplős játékhoz az Xbox Live szolgáltatásban.
 • Feltöltési sebesség: csak a többszereplős játékot érinti az Xbox Live szolgáltatásban.
 • Megjegyzés A feltöltési és letöltési sebesség adata egy sebességteszt eredménye, és azt jelzi, hogy a hálózata milyen gyorsan tud letölteni egy fájt az internetről az Xbox One konzolra, illetve arról feltölteni az internetre.
 • Letöltési csomagvesztés: kritikus fontosságú a tartalmak adatfolyamként való továbbításához és a többszereplős játékhoz az Xbox Live szolgáltatásban.
  Ha több mint 5%-os csomagvesztést lát, akkor próbálja meg elhárítani a hibát Az Xbox One gyenge teljesítményét elhárító eljárás lépéseinek segítségével.
 • Upload packet loss: csak a többszereplős játékot érinti az Xbox Live szolgáltatásban.

Megjegyzés: Az interneten úgynevezett „csomagokra” bontva történik a tartalom továbbítása. Ez a teszt azt nézi meg, hogy fogadni tudja-e a megfelelő számú elküldött csomagot. A csomagvesztést okozhatja a célhely nem megfelelő jelerőssége, a természetes vagy ember generálta interferencia, a túlzott rendszerzaj, hardverhiba, szoftverhiba vagy a túlterhelt hálózati csomópont. Gyakran több tényező együttesen okozza a hibát.
Ha több mint 5%-os csomagvesztést lát, akkor próbálja meg elhárítani a hibát Az Xbox One gyenge teljesítményét elhárító eljárás lépéseinek segítségével.

 • MTU: legalább 1384 MTU szükséges a játékhoz az Xbox Live szolgáltatásban. Az útválasztó beállításainak ellenőrzése és módosítása gyorsan megoldhat számos, játékokkal kapcsolatos hibát, ha ez az érték túl alacsonyra van állítva.
 • Latency: a csomagok kézbesítésében bekövetkezett késés hálózati elnevezése. Azt jelzi, hogy hány milliszekundum szükséges egy adatcsomagnak egyik helyről egy másikra jutni. Ez hatással lehet az adatfolyam-továbbításra, de csak az alkalmazás időtúllépésével. Azonban a késleltetés hatással lehet a többszereplős játékokra, mivel a képernyőn késve látható az, ami a kiszolgálón már megtörténik. Más szóval ha késleltetés tapasztalható, akkor a játékbeli karakterét még azelőtt megölhetik, hogy megjelenne az ellenség a képernyőn.
 • Vezeték nélküli jel erőssége: az internetjel erősségét méri. Minél közelebb van a jel a 100%-hoz, annál jobbak az Xbox One csatlakozási eredményei. A késleltetés és csomagvesztés fő oka a vezeték nélküli interferencia okozta gyenge jelerősség. A teszt egy adott időpontot vizsgál, ezért ha megszünteti az útválasztója és az Xbox One konzolja közti vezeték nélküli interferencia okát, akkor újra futtatnia kell a tesztet, hogy lássa, a módosítások milyen eredménnyel jártak. A teszttel leszűkítheti a vezeték nélküli interferencia okát, valamint azt, hogy mennyire érinti az az Xbox One nyújtotta élményt.
 • Status code: A tesztből eredő hibakódokat jeleníti meg. Az állapotkódokat általában az Xbox támogatási csoportja használja.

Bandwidth usage
Ezen a képernyőn a bal oldali oszlop mutatja a konzol által lefoglalt sávszélességet. Az Időszak részben egy adott időszakra vonatkozóan is elérhetők a lefoglalt sávszélességgel kapcsolatos adatok. A Időszak törlése a mai nappal lehetőség segítségével az időszak záró dátumát beállíthatja erre a dátumra.

A részletes hálózati statisztikák képernyőn a letöltési sebesség, feltöltési sebesség, letöltési csomagvesztés, MTU, várakozási idő, vezeték nélküli kapcsolat erőssége és állapotkód jelenik meg.

A középső oszlop mutatja az utolsó 12 órára vonatkozó sávszélességet, míg a jobboldali oszlopban az utóbbi hónapokra vonatkozó, becsült lefoglalt sávszélesség szerepel.

Megoldódott a probléma?

Igen
Nem

Köszönjük a visszajelzést!

Köszönjük a visszajelzést!

Sajnáljuk, hogy ez a cikk nem oldotta meg a problémáját. Nem adjuk fel, de Ön se adja fel! Próbálkozzon az alábbi közösségi lehetőséggel.
Segítségkérés a közösségtől
Ambassador chat image
Nagyköveti csevegés
Csevegjen egy másik Xbox-felhasználóval, aki szívesen segít.

Visszajelzés erről a témakörről

255 karakter fér még el.
Kérjük, hogy személyes adatainak védelme érdekében ne adja meg a kapcsolatfelvételi adatait a visszajelzésében.
Segítségkérés a közösségtől
Ambassador chat image
Nagyköveti csevegés
Csevegjen egy másik Xbox-felhasználóval, aki szívesen segít.

Kapcsolatfelvétel

Az ügyfélszolgálathoz szeretne fordulni a(z) "Az Xbox One hálózati beállításai" problémával kapcsolatban, vagy egy másik problémáról olvasott?