Del denne siden

Windows Media Center

Windows 7: Konfigurere Windows Media Center med Xbox 360
Finn ut hvordan du konfigurerer Xbox 360 til å fungere som en Windows Media Center Extender-enhet, slik at du kan vise medieinnhold fra en PC med Windows 7 på TV-en.
Windows 8: Konfigurere Xbox 360 som en Windows Media Center extender-enhet
Finn ut hvordan du konfigurerer Windows Media Center med datamaskiner som kjører Windows 8, slik at du kan strømme musikk, bilder og video til Xbox 360-konsollen.
Du får feilmeldingen "Session Terminated" når du bruker Windows Media Center med Xbox 360
Finn ut hvordan du løser problemet i feilmeldingen "Session Terminated" slik at du kan fortsette å bruke Windows Media Center med Xbox 360.
Konfigurere brannmurporter for å bruke Windows Media Center på Xbox 360
Finn ut hvordan du konfigurerer brannmurporter slik at Windows Media Center fungerer med Xbox 360-konsollen.
Feilmeldingen "Your console can’t contact your PC with Windows Media Center" på Xbox 360
Finn ut hvordan du løser problemet i feilmeldingen "Your console can’t contact your PC with Windows Media Center", slik at du kan koble Xbox 360 til PCen.
Feilmeldingen "The correct ports cannot be opened" vises når du bruker Windows Media Center Extender på Xbox 360
Finn ut hva du må gjøre hvis du får feilmeldingen "The correct ports cannot be opened" når du bruker Windows Media Center for å koble til Xbox 360.
Manglende konfigurasjonstast for Xbox 360 og Windows Media Center
Finn ut hva du må gjøre hvis du mangler konfigurasjonstasten når du konfigurerer Windows Media Center med Xbox 360-konsollen.
Windows Vista: Konfigurere Windows Media Center med Xbox 360
Finn ut hvordan du bruker Windows Media Center til å strømme musikk, bilder og video på Xbox 360-konsollen.

Kundestøtteressurser

Del denne siden