Windows Media Center

Windows 7: Konfigurere Windows Media Center med Xbox 360
Finn ut hvordan du konfigurerer Xbox 360 til å fungere som en Windows Media Center Extender-enhet, slik at du kan vise medieinnhold fra en PC med Windows 7 på TV-en.
Manglende konfigurasjonstast for Xbox 360 og Windows Media Center
Finn ut hva du må gjøre hvis du mangler konfigurasjonstasten når du konfigurerer Windows Media Center med Xbox 360-konsollen.
Windows 8: Konfigurere Xbox 360 som en Windows Media Center extender-enhet
Finn ut hvordan du konfigurerer Windows Media Center med datamaskiner som kjører Windows 8, slik at du kan strømme musikk, bilder og video til Xbox 360-konsollen.
Konfigurere brannmurporter for å bruke Windows Media Center på Xbox 360
Finn ut hvordan du konfigurerer brannmurporter slik at Windows Media Center fungerer med Xbox 360-konsollen.
Windows Vista: Konfigurere Windows Media Center med Xbox 360
Finn ut hvordan du bruker Windows Media Center til å strømme musikk, bilder og video på Xbox 360-konsollen.

Kundestøtteressurser