Familie: Spilling og klassifiseringer

Spillklassifiseringssystem
Xbox bruker ESRB-klassifiseringssystemet til å hjelpe deg å finne ut om et Xbox-spill er egnet for barna.
Filtrere spill og apper på Xbox One-konsollen
Finn ut hvordan du finner ønsket spill i Microsoft Store ved å filtrere.
Flerspillerspill og klassifiseringer på Xbox One
Få informasjon om hvordan spillklassifiseringssystemer fungerer, og finn ut hvordan du filtrerer etter klassifisering på Xbox One.
Veiledning for sunn Xbox One-spilling
Sørg for at du spiller på Xbox One på en sunn måte for å bidra til å forhindre skader og helseproblemer. Lær disse helseadvarslene som er knyttet til spilling.
Veiledning for sunn spilling i Windows 10
Sørg for at du spiller i Windows 10 på en sunn måte for å hindre skader og helseproblemer. Les helseadvarslene som er knyttet til spilling.

Kundestøtteressurser