Taleassistenter og digitale assistenter

Hvor er Cortana?
Cortana er ikke lenger tilgjengelig på Xbox One-konsoller. Finn ut hvilke alternativer du har for talesamhandling.
Konfigurere Alexa med Xbox One
Finn ut hvordan du konfigurerer Xbox-ferdigheten for den digitale assistenten Alexa.
Konfigurere Google Assistent med Xbox One
Styr Xbox One-konsollen fra enhver enhet der Google Assistent eller Google Home er aktivert.
Bruke Alexa med flere Xbox-konsoller
Finn ut hvordan du kobler til og bruker Alexa med flere Xbox-konsoller.
Hva kan jeg si når jeg bruker digitale assistenter på Xbox One?
Få en liste over taleferdigheter og talekommandoer du kan bruke med digitale assistenter på Xbox One.
Bruke Alexa med flere Xbox-profiler
Få mer informasjon om hvordan du konfigurerer en Amazon-husstand på Xbox One.
Konfigurere Cortana med Xbox One
Finn ut hvordan du konfigurerer Cortana som digital assistent på Xbox One.

Kundestøtteressurser